Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové."— Transkript prezentace:

1 Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové

2 Intelektové poruchy psychické změny ve stáří psychické změny ve stáří mozkové selhávání-mozková dysfunkce mozkové selhávání-mozková dysfunkce mozek se stává abnormálním v důsledku difuzních, funkčních nebo patologických změn mozek se stává abnormálním v důsledku difuzních, funkčních nebo patologických změn př.-demence, delirium př.-demence, delirium zhodnocení duševního stavu a mentálních funkcí- MMSE test dle Folsteina (87%sensitivita, 82% specifita zhodnocení duševního stavu a mentálních funkcí- MMSE test dle Folsteina (87%sensitivita, 82% specifita zhodnocení=nezbytnou součástí vyšetření pac. ve stáří zhodnocení=nezbytnou součástí vyšetření pac. ve stáří

3 Specifika mozkových změn ve stáří Redukce mozkové hmoty, počtu neuronů Redukce mozkové hmoty, počtu neuronů Senilní plaky a klubka neurofibril Senilní plaky a klubka neurofibril Mozek- malou antioxidační kapacitu, otevřená cest působení volných radikálů- poškozujících mozek Mozek- malou antioxidační kapacitu, otevřená cest působení volných radikálů- poškozujících mozek Redukce enzymatické aktivity- metabolismus acetylcholinu (hippokampus- paměť) Redukce enzymatické aktivity- metabolismus acetylcholinu (hippokampus- paměť)

4 Demence Výsledkem progresivně se zhoršujícího, chornického on. Mozku, ztěžující vykonávání běžných denních aktivit Výsledkem progresivně se zhoršujícího, chornického on. Mozku, ztěžující vykonávání běžných denních aktivit Zhoršování korových funkcí mozku- paměti, schopnosti vypořádat se s denními činnostmi, sensorických a motorických funkcí, zhoršení emotivních reakcí Zhoršování korových funkcí mozku- paměti, schopnosti vypořádat se s denními činnostmi, sensorických a motorických funkcí, zhoršení emotivních reakcí Onemocnění ireverzibilní ve většině případů Onemocnění ireverzibilní ve většině případů

5 Rozdělené demencí Neurodegenerativní- postižení neuronů mozku( Alzheimerova choroba, Creutzfield-Jacobova nemoc, Parkinsonova nemoc) Neurodegenerativní- postižení neuronů mozku( Alzheimerova choroba, Creutzfield-Jacobova nemoc, Parkinsonova nemoc) Atroficko vaskulární- postižení cévní stěny ischemií s následnými mozkovými infarkty- CMP, hypertenze Atroficko vaskulární- postižení cévní stěny ischemií s následnými mozkovými infarkty- CMP, hypertenze Metabolické-působení toxických ll.- alkohol, drogy, onemocnění metabolická při chorobách ledvin, DM, epilepsie Metabolické-působení toxických ll.- alkohol, drogy, onemocnění metabolická při chorobách ledvin, DM, epilepsie Traumatické, organické (tumory), infekční- encefalitidy Traumatické, organické (tumory), infekční- encefalitidy

6 Alzheimerova choroba Nerovnováha mezi poškozením a reparací neuronů Nerovnováha mezi poškozením a reparací neuronů Porucha amyloidového prekurzoru a tvorba betaq amyloidu Porucha amyloidového prekurzoru a tvorba betaq amyloidu Změny chromozomu 2l, vedoucí k tvorbě beta amyloidu, dále chrom. 19, l4- změny vedoucí k buněčné smrti Změny chromozomu 2l, vedoucí k tvorbě beta amyloidu, dále chrom. 19, l4- změny vedoucí k buněčné smrti

7 Alzheimerova choroba-příznaky Amnezie- výpadek zapamatování Amnezie- výpadek zapamatování Apraxie-obtíže s motorickými funkcemi Apraxie-obtíže s motorickými funkcemi Afazie- poruchy řeči-obtížné hledání slov, nejasné vyjadřování Afazie- poruchy řeči-obtížné hledání slov, nejasné vyjadřování Akalkulie-zhoršení početních funkcí Akalkulie-zhoršení početních funkcí Agnozie- neschopnost poznat objekty Agnozie- neschopnost poznat objekty Dezorientace- neschopnost orientace v čase a prostoru Dezorientace- neschopnost orientace v čase a prostoru

8 Alzheimerova choroba - příznaky Změny nálady a chování Změny nálady a chování poruchy spánku poruchy spánku Bludy Bludy halucinace halucinace Deprese a úzkostné stavy Deprese a úzkostné stavy Změny pasivity- podezíravost, agresivita Změny pasivity- podezíravost, agresivita

9 Stadia nemoci I. stadium: mírná forma I. stadium: mírná forma Zhoršování paměti, časová dezorientace,prostorová dezorinetace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov Zhoršování paměti, časová dezorientace,prostorová dezorinetace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov II. stadium: středně těžká forma: významné výpadky paměti, snížená soběstačnost, bloudění na neznámých místech, zhoršení řeči, halucinace II. stadium: středně těžká forma: významné výpadky paměti, snížená soběstačnost, bloudění na neznámých místech, zhoršení řeči, halucinace

10 Stadia nemoci III. Stadium: III. Stadium: těžká forma Obtížné přijímání potravy, neschopnost poznat nejbližší, obtíže s chůzí, inkontinence moči a stolice, významné poruchy chování Doba trvání 1-3 roky Zcela závislost na pečovateli

11 Metody diagnostiky Metody sreeningové Metody sreeningové Mini –Mental State Mini –Mental State Test hodin Test hodin Sedmičkový test Sedmičkový test Přístrojové metody: Přístrojové metody: CT, EEG, jednofázová emisní počítačová tomografie CT, EEG, jednofázová emisní počítačová tomografie Evokované potenciály Evokované potenciály MR MR

12 Terapie Farmakoterapie: Farmakoterapie: kognitiva, ovlivňující acetylcholinový metabolismus, Aricept, Exelon, Cognex kognitiva, ovlivňující acetylcholinový metabolismus, Aricept, Exelon, Cognex Nootropika Nootropika Vitamíny Vitamíny Blokátory kalciových kanálů Blokátory kalciových kanálů Neuroleptika při neklidu Neuroleptika při neklidu Antidepresiva Antidepresiva

13 Alternativní terapie Cvičení paměti- hry s čísly, kvízy, skládání obrázků, puzzle, Cvičení paměti- hry s čísly, kvízy, skládání obrázků, puzzle, Reminiscenční terapie- vzpomínky z minulosti, prohlížení forografií Reminiscenční terapie- vzpomínky z minulosti, prohlížení forografií Rehabilitace, arteterapie Rehabilitace, arteterapie Muzikoterapie Muzikoterapie zooterapie zooterapie

14 Paranoidní syndrom ve stáří podezřívavost, vztahovačnost podezřívavost, vztahovačnost Vztah na rodinné příslušníky, nejbližší okolí Vztah na rodinné příslušníky, nejbližší okolí Potence vlivem patologických změn mozku Potence vlivem patologických změn mozku Dlouhodobý rys osobnosti, prohlubující se ve stáří Dlouhodobý rys osobnosti, prohlubující se ve stáří Součástí schizofrenní psychozy Součástí schizofrenní psychozy

15 Deprese Závažná protrahovaná porucha nálady, myšlení chování doprovázená somatickými a vegetativními projevy Závažná protrahovaná porucha nálady, myšlení chování doprovázená somatickými a vegetativními projevy Až u 13 starších pacientů Až u 13 starších pacientů Obraz je nespecifický, více vyjádřeny somatické problémy Obraz je nespecifický, více vyjádřeny somatické problémy často v terénu polymorbidity často v terénu polymorbidity Zvýšená sebevražednost Zvýšená sebevražednost

16 Projevy deprese Depresivní nálada Depresivní nálada Ztráta zájmu o okolí, koníčky Ztráta zájmu o okolí, koníčky Pokles hmotnosti Pokles hmotnosti Insomnie Insomnie Změna psychomotorického tempa Změna psychomotorického tempa Ztráta energie, únavnost Ztráta energie, únavnost Porucha koncentrace Porucha koncentrace

17 Úzkostné stavy Pocit strachu a úzkosti je uložen v pontu a limbickém systému, mediátorem noradrenalin, serotonin Pocit strachu a úzkosti je uložen v pontu a limbickém systému, mediátorem noradrenalin, serotonin Primární úzkostné stavy- situační úzkost, porucha adaptace, generalizovaný úzkostní stav, fobie Primární úzkostné stavy- situační úzkost, porucha adaptace, generalizovaný úzkostní stav, fobie Sekundární úzkostné stavy- reakce na nemoc, psychiatrická on., farmakologicky vyvolané stavy Sekundární úzkostné stavy- reakce na nemoc, psychiatrická on., farmakologicky vyvolané stavy

18 Delirantní stavy Reakcí mozku na jakoukoliv patologickou změnu v organismu Reakcí mozku na jakoukoliv patologickou změnu v organismu Náhle nastupující stav Náhle nastupující stav Agresivita, nesoudnost Agresivita, nesoudnost Reversibilita Reversibilita Farmakologické ovlivnění Farmakologické ovlivnění


Stáhnout ppt "Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google