Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese"— Transkript prezentace:

1 Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese
MUDr. Jurašková Božena., Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové

2 Intelektové poruchy psychické změny ve stáří
mozkové selhávání-mozková dysfunkce mozek se stává abnormálním v důsledku difuzních, funkčních nebo patologických změn př.-demence, delirium zhodnocení duševního stavu a mentálních funkcí-MMSE test dle Folsteina (87%sensitivita, 82% specifita zhodnocení=nezbytnou součástí vyšetření pac. ve stáří

3 Specifika mozkových změn ve stáří
Redukce mozkové hmoty, počtu neuronů Senilní plaky a klubka neurofibril Mozek- malou antioxidační kapacitu, otevřená cest působení volných radikálů- poškozujících mozek Redukce enzymatické aktivity-metabolismus acetylcholinu (hippokampus-paměť)

4 Demence Výsledkem progresivně se zhoršujícího, chornického on. Mozku, ztěžující vykonávání běžných denních aktivit Zhoršování korových funkcí mozku- paměti, schopnosti vypořádat se s denními činnostmi, sensorických a motorických funkcí, zhoršení emotivních reakcí Onemocnění ireverzibilní ve většině případů

5 Rozdělené demencí Neurodegenerativní- postižení neuronů mozku( Alzheimerova choroba, Creutzfield-Jacobova nemoc, Parkinsonova nemoc) Atroficko vaskulární- postižení cévní stěny ischemií s následnými mozkovými infarkty- CMP, hypertenze Metabolické-působení toxických ll.- alkohol, drogy, onemocnění metabolická při chorobách ledvin, DM, epilepsie Traumatické, organické (tumory), infekční- encefalitidy

6 Alzheimerova choroba Nerovnováha mezi poškozením a reparací neuronů
Porucha amyloidového prekurzoru a tvorba betaq amyloidu Změny chromozomu 2l, vedoucí k tvorbě beta amyloidu, dále chrom. 19, l4- změny vedoucí k buněčné smrti

7 Alzheimerova choroba-příznaky
Amnezie- výpadek zapamatování Apraxie-obtíže s motorickými funkcemi Afazie- poruchy řeči-obtížné hledání slov, nejasné vyjadřování Akalkulie-zhoršení početních funkcí Agnozie- neschopnost poznat objekty Dezorientace- neschopnost orientace v čase a prostoru

8 Alzheimerova choroba - příznaky
Změny nálady a chování poruchy spánku Bludy halucinace Deprese a úzkostné stavy Změny pasivity- podezíravost, agresivita

9 Stadia nemoci I. stadium: mírná forma
Zhoršování paměti, časová dezorientace,prostorová dezorinetace, ztráta iniciativy, obtížné hledání slov II. stadium: středně těžká forma: významné výpadky paměti, snížená soběstačnost, bloudění na neznámých místech, zhoršení řeči, halucinace

10 Stadia nemoci III. Stadium: těžká forma
Obtížné přijímání potravy, neschopnost poznat nejbližší, obtíže s chůzí, inkontinence moči a stolice, významné poruchy chování Doba trvání 1-3 roky Zcela závislost na pečovateli

11 Metody diagnostiky Metody sreeningové Mini –Mental State Test hodin
Sedmičkový test Přístrojové metody: CT, EEG, jednofázová emisní počítačová tomografie Evokované potenciály MR

12 Terapie Farmakoterapie:
kognitiva, ovlivňující acetylcholinový metabolismus, Aricept, Exelon, Cognex Nootropika Vitamíny Blokátory kalciových kanálů Neuroleptika při neklidu Antidepresiva

13 Alternativní terapie Cvičení paměti- hry s čísly, kvízy, skládání obrázků, puzzle, Reminiscenční terapie- vzpomínky z minulosti, prohlížení forografií Rehabilitace, arteterapie Muzikoterapie zooterapie

14 Paranoidní syndrom ve stáří
podezřívavost, vztahovačnost Vztah na rodinné příslušníky, nejbližší okolí Potence vlivem patologických změn mozku Dlouhodobý rys osobnosti, prohlubující se ve stáří Součástí schizofrenní psychozy

15 Deprese Závažná protrahovaná porucha nálady, myšlení chování doprovázená somatickými a vegetativními projevy Až u 13 starších pacientů Obraz je nespecifický, více vyjádřeny somatické problémy často v terénu polymorbidity Zvýšená sebevražednost

16 Projevy deprese Depresivní nálada Ztráta zájmu o okolí, koníčky
Pokles hmotnosti Insomnie Změna psychomotorického tempa Ztráta energie, únavnost Porucha koncentrace

17 Úzkostné stavy Pocit strachu a úzkosti je uložen v pontu a limbickém systému, mediátorem noradrenalin, serotonin Primární úzkostné stavy- situační úzkost, porucha adaptace, generalizovaný úzkostní stav, fobie Sekundární úzkostné stavy- reakce na nemoc, psychiatrická on., farmakologicky vyvolané stavy

18 Delirantní stavy Reakcí mozku na jakoukoliv patologickou změnu v organismu Náhle nastupující stav Agresivita, nesoudnost Reversibilita Farmakologické ovlivnění


Stáhnout ppt "Intelektové poruchy, delirium, demence, deprese"

Podobné prezentace


Reklamy Google