Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
III/2 VY_32_INOVACE_493 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 2. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Obecná biologie a genetika Téma: Alzheimerova choroba III. Metodický list/Anotace: Výukový materiál vede k pochopení procesu stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby a ukazuje možnosti terapie u osob postižených touto chorobou. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace

2 ALZHEIMEROVA CHOROBA - III.
RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava

3 ALZHEIMEROVA CHOROBA Velmi důležitá je včasná diagnóza a zahájení léčení Kromě včasnosti jsou pro stanovení diagnózy potřebné: Anamnéza (výskyt onemocnění v rodině aj.) Fyzický stav pacienta Mentální stav pacienta Kognitivní funkce (myšlení, paměť apod.) Zobrazovací vyšetření mozku (CT, NMR)

4 ALZHEIMEROVA CHOROBA Léčba Alzheimerovy choroby
Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná Doba přežití je zhruba 4 – 12 let od začátku příznaků choroby (= průměrně 8 let) Pro počáteční a střední stadium je znám způsob léčby, který může podstatně zpomalit postup choroby a oddálit pozdější vážné komplikace V pokročilém stadiu a při demenci je možno léčbou jen zmírnit některé projevy choroby Onemocnění zasahuje i rodinu a blízké nemocného, vytváří značný tlak na zvládnutí situace – je potřeba počítat se zahrnutím těchto osob do procesu léčby

5 ALZHEIMEROVA CHOROBA Farmakoterapie (biologická léčba)
Používané léky patří do několika základních skupin: Kognitiva - v počátečních a středních stadiích nemoci zlepšují takzvané kognitivní funkce (myšlení, paměť či orientaci) Patří k nim např. Donepezil (Aricept®), Rivastigmin (Exelon®) a Galantamin (Reminyl®) – požívané k léčbě lehké až středně těžké demence V případě středně těžké až těžké demence např. Memantin (Ebixa®)

6 ALZHEIMEROVA CHOROBA Hypnotika (pro léčbu poruch spánku)
Např. Zolpidem, Zopiclon Neuroleptika (odstraňují agresivitu a neklid) Např. Tiaprid, Olanzapin, Risperidon nebo Haloperidol Antidepresiva (zmírňují deprese) Požívají se např. Maprotilin, Mianserin, Fluoxetin, Fluvoxamin, Citalopram, Sertralin , Venlafaxin, Mirtazapin Anxiolytika (tlumí úzkost)

7 ALZHEIMEROVA CHOROBA Nebiologická léčba
Základní péče o pacienta, který je v různé míře nesoběstačný a potřebuje pomoc pečovatelů Patří sem i vytvoření ochranného prostředí bez ohrožujících prvků Pomoc při poskytování péče poskytují tzv. Alzheimerovské společnosti Je snaha vrátit pacienta do běžného denního života, např. přítomností kalendáře s vyznačeným datem, označením místností, chováním domácího zvířete (pet terapie) aj. Využití rehabilitačních činností – rukodělné a pohybové dovednosti Trénink komunikačních dovednosti, jako je četba, psaní, opakovaní přečteného či viděného, nácvik orientace aj. Pomoc s udržováním kontaktů s blízkými osobami spojenými emočními vztahy Průběh onemocnění lze příznivě ovlivnit a z dřívějších měsíců je možné dnes prodloužit relativně hodnotné období stáří nemocného člověka na roky

8 ALZHEIMEROVA CHOROBA

9 ZDROJE Alzheimerova choroba. In: Vitalion.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Alzheimerovo onemocnění: Léčení. In: Alzheimercentrum.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Alzheimerova choroba. In: Wikiskripta.eu [online]. [cit ]. Dostupné z: MATOUŠKOVÁ, Hana. Alzheimerova nemoc: zloděj paměti i schopností. In: Idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: BORLAND, Sophie. Hundreds of thousands of dementia patients could be helped by drug breakthrough. In: Dailymail.co.uk [online] [cit ]. Dostupné z: Datei:Sertralin neuraxpharm 50mg schachtel.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google