Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 2. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 2. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 2. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Obecná biologie a genetika Téma: Alzheimerova choroba III. Metodický list/Anotace: Výukový materiál vede k pochopení procesu stanovení diagnózy Alzheimerovy choroby a ukazuje možnosti terapie u osob postižených touto chorobou. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_493

2 ALZHEIMEROVA CHOROBA - III. RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava

3 ALZHEIMEROVA CHOROBA Velmi důležitá je včasná diagnóza a zahájení léčení Kromě včasnosti jsou pro stanovení diagnózy potřebné: Anamnéza (výskyt onemocnění v rodině aj.) Fyzický stav pacienta Mentální stav pacienta Kognitivní funkce (myšlení, paměť apod.) Zobrazovací vyšetření mozku (CT, NMR) http://ona.idnes.cz/alzheimerova-nemoc-zlodej-pameti-i-schopnosti-fqg-/zdravi.aspx?c=A060811_163902_zdravi_ad

4 ALZHEIMEROVA CHOROBA Léčba Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná Doba přežití je zhruba 4 – 12 let od začátku příznaků choroby (= průměrně 8 let) Pro počáteční a střední stadium je znám způsob léčby, který může podstatně zpomalit postup choroby a oddálit pozdější vážné komplikace V pokročilém stadiu a při demenci je možno léčbou jen zmírnit některé projevy choroby Onemocnění zasahuje i rodinu a blízké nemocného, vytváří značný tlak na zvládnutí situace – je potřeba počítat se zahrnutím těchto osob do procesu léčby

5 ALZHEIMEROVA CHOROBA Farmakoterapie (biologická léčba) Používané léky patří do několika základních skupin: Kognitiva - v počátečních a středních stadiích nemoci zlepšují takzvané kognitivní funkce (myšlení, paměť či orientaci) Patří k nim např. Donepezil (Aricept®), Rivastigmin (Exelon®) a Galantamin (Reminyl®) – požívané k léčbě lehké až středně těžké demence V případě středně těžké až těžké demence např. Memantin (Ebixa®) http://www.dailymail.co.uk/health/article-2111802/Dementia-drugs-Aricept-donepezil-Ebixa-memantine-help-patients.html

6 ALZHEIMEROVA CHOROBA Hypnotika (pro léčbu poruch spánku) Např. Zolpidem, Zopiclon Neuroleptika (odstraňují agresivitu a neklid) Např. Tiaprid, Olanzapin, Risperidon nebo Haloperidol Antidepresiva (zmírňují deprese) Požívají se např. Maprotilin, Mianserin, Fluoxetin, Fluvoxamin, Citalopram, Sertralin, Venlafaxin, Mirtazapin Anxiolytika (tlumí úzkost) http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sertralin_neuraxpharm_50mg_schachtel.jpg

7 ALZHEIMEROVA CHOROBA Nebiologická léčba Základní péče o pacienta, který je v různé míře nesoběstačný a potřebuje pomoc pečovatelů Patří sem i vytvoření ochranného prostředí bez ohrožujících prvků Pomoc při poskytování péče poskytují tzv. Alzheimerovské společnosti Je snaha vrátit pacienta do běžného denního života, např. přítomností kalendáře s vyznačeným datem, označením místností, chováním domácího zvířete (pet terapie) aj. Využití rehabilitačních činností – rukodělné a pohybové dovednosti Trénink komunikačních dovednosti, jako je četba, psaní, opakovaní přečteného či viděného, nácvik orientace aj. Pomoc s udržováním kontaktů s blízkými osobami spojenými emočními vztahy Průběh onemocnění lze příznivě ovlivnit a z dřívějších měsíců je možné dnes prodloužit relativně hodnotné období stáří nemocného člověka na roky

8 ALZHEIMEROVA CHOROBA http://www.dailymail.co.uk/health/article-2111802/Dementia-drugs-Aricept-donepezil-Ebixa-memantine-help-patients.html

9 ZDROJE Alzheimerova choroba. In: Vitalion.cz [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://nemoci.vitalion.cz/alzheimerova-choroba/ Alzheimerovo onemocnění: Léčení. In: Alzheimercentrum.cz [online]. [cit. 2014-02- 04]. Dostupné z: http://www.alzheimercentrum.cz/alzheimerovo-onemocneni/leceni Alzheimerova choroba. In: Wikiskripta.eu [online]. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alzheimerova_choroba MATOUŠKOVÁ, Hana. Alzheimerova nemoc: zloděj paměti i schopností. In: Idnes.cz [online]. 2006 [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/alzheimerova-nemoc- zlodej-pameti-i-schopnosti-fqg-/zdravi.aspx?c=A060811_163902_zdravi_ad BORLAND, Sophie. Hundreds of thousands of dementia patients could be helped by drug breakthrough. In: Dailymail.co.uk [online]. 2012 [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2111802/Dementia-drugs-Aricept-donepezil- Ebixa-memantine-help-patients.html Datei:Sertralin neuraxpharm 50mg schachtel.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014- 02-05]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sertralin_neuraxpharm_50mg_schachtel.jpg


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 2. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google