Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
VY_32_INOVACE_ 502 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 26. září 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE II. (ekologická valence) Metodický list/Anotace: Žáci se seznámí s vymezením pojmů ekologická valence, minimum, optimum, maximum v rozmezí sledovaných podmínek prostředí, s pojmy euryvalentní a stenovalentní. Pochopí vlastnosti a význam organismů s různou ekologickou valencí. Zdroje: uvedeny na konci prezentace

2 EKOLOGIE II. Ekologická valence
RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 EKOLOGICKÁ VALENCE Jsou organismy ve svém přežívání závislé na změnách podmínek prostředí? Setkali jste se s případem negativního vlivu změn prostředí na přežívání organismů?

4 EKOLOGICKÁ VALENCE Je to rozmezí podmínek, za kterých je organismus schopen žít Dá se formulovat také jako schopnost organismu přizpůsobit se podmínkám prostředí Je vymezena hranicemi Minimum = nejnižší hodnoty podmínek, za kterých organismus ještě dokáže přežít Optimum = nejlepší hodnota podmínek prostředí pro přežití organismu Maximum = nejvyšší hodnota podmínek, za kterých orgaismus ještě přežívá Vzájemný vztah měnících se podmínek prostředí a prosperity organismu graficky znázorňuje Gaussova křivka

5 EKOLOGICKÁ VALENCE Organismy mají různou šířku ekologické valence
Druhy, které snášejí jen malý rozsah kolísání podmínek prostředí mají ekologickou valenci úzkou a nazývají se stenovalentní (stenoekní) Takové druhy mohou sloužit jako bioindikátory Druhy se schopností snášet velké kolísání podmínek prostředí jsou euryvalentní (euryekní) Druh lze takto charakterizovat i ve vztahu k jedinému sledovanému faktoru prostředí Např. ve vztahu k teplotě rozenáváme druhy stenotermní a eurytermní

6 EKOLOGICKÁ VALENCE Jeden organismus může tolerovat pro jednotlivé faktory prostředí jejich kolísání v různé míře Např. určitá rostlina může být tolerantní vůči kolísání teplot, ale nemusí snášet kolísání salinity Tato rostlina bude eurytermní, ale zároveň stenohalinní Druh přežívá v prostředí tehdy, když žádný z faktorů prostředí nepřekročí hranice ekologické valence = Liebigův zákon minima Faktor, který může nejsnadněji překročit hranice ekologické valence druhu = limitující faktor

7 EKOLOGICKÁ VALENCE – K ZAMYŠLENÍ
Dokážete jmenovat stenovalentní druh nebo skupinu organismů (viz. bioindikátor)? Jmenujte euryvalentní druh (druhy) organismů. Mohou některé z těchto druhů ovlivňovat lidskou společnost (hospodářsky, epidemiologicky…)? Je člověk euryvalentní nebo stenovalentní?

8 EKOLOGIE II. – ZDROJE PUCHNEROVÁ. Mineralogie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Ariane a ekologie. [online]. [cit ]. Dostupné z: Potkan obecný. [online]. [cit ]. Dostupné z: AMSTRUP, Steve. Medvěd lední. [online]. [cit ]. Dostupné z: SKALKA, Michal. Lišejníky jako bioindikátory. [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google