Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
VY_32_INOVACE_ 506 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE VI. (vliv viditelného světla na organismy) Metodický list/Anotace: Žáci si ujasní rozsah významů viditelného světla pro organismy (biorytmy, migrace, orientace aj.). Pochopí kontexty s dříve probraným učivem z fyziologie rostlin (fotosyntéza) a s látkou o potravních řetězcích. Zdroje: uvedeny na konci prezentace

2 EKOLOGIE VI. Vliv viditelného světla na organismy
RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
Jaký je význam viditelného světla z hlediska energetického metabolismu rostlin? Mají z výše jmenovaného jevu nějaký užitek i živočichové?

4 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
Viditelné světlo = 400 – 750 nm Různé skupiny živočišných organismů vnímají jinou část spektra viditelného pro člověka s případnými přesahy do UV nebo IR (např. včela 300 – 600nm). Podle nároků na světlo se organismy dělí na: Světlomilné (fotofilní, heliofilní) Stínomilné (skiofilní) Temnomilné (fotofobní, heliofobní) Podle míry specifických nároků na světlo lze také mluvit o organismech euryfotních a stenofotních.

5 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
Vedle vlnové délky tedy světlo ovlivňuje organismy také: Intenzitou Směrem osvětlení Stupněm polarizace Délkou působení Délka světelné části dne = fotoperioda Během roku se její délka mění Ovlivňuje biorytmy organismů (cirkadiánní = v průběhu dne, sezónní = v průběhu roku) Fotoperiodou je ovlivněn např. nástup kvetení u rostlin nebo nástup říje u živočichů. Podobně řada dalších periodických jevů.

6 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Viditelné světlo je prostřednictvím fotoautotrofních organismů základním zdrojem energie pro celou biosféru Při fotosyntéze je energie dopadajících fotonů (světelná energie) transformována v energii chemickou, která zůstává vázána v energeticky bohatém produktu fotosyntézy = glukóze. Takto vázaná energie může být oxidací glukózy (dýchání, kvašení) v případě potřeby uvolněna a využita pro energetické potřeby organismů. Prodýchat glukózu (nebo další, sekundárně vzniklé organické látky) mohou jak samotné rostliny, tak živočichové, kteří se rostlinami živí atd. (konzumenti až reducenti).

7 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
Jak u živočichů, tak i u rostlin světlo ovlivňuje tvorbu hormonů a tím i veškeré základní životní funkce (také souvislost s fotoperiodismem) Fotoperioda stimuluje také migrace živočichů U živočichů umožňuje světlo rovněž orientaci zrakem a v souvislosti s tím také komunikaci pomocí zrakových vjemů

8 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY
Jmenujte fotosyntetické pigmenty (nejen u samotných rostlin). Jaké mají barvy? Co to říká o šíři spektra fotosynteticky aktivního záření? Jmenujte příklady, kdy se živočichové orientují zrakem nejen v oblasti viditelné pro člověka, ale také v UV světle.

9 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY – ZDROJE
SÝKOROVÁ, Lucie. Dracaena - dračí strom ve vaší zahradě. In: Magazín zahrada [online]. [cit ]. Dostupné z: Fotosyntéza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Fotosyntéza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Když pes špatně vidí a ztrácí zrak. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Barvy, colors, farben, couleur... In: [online]. [cit ]. Dostupné z: HOUDEK, Jiří. Jak lidský život ovlivňují biorytmy. In: Novinky.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: HANLON, MICHAEL. A bees view: How insects see flowers very differently to us. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google