Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE VI. (vliv viditelného světla na organismy) Metodický list/Anotace: Žáci si ujasní rozsah významů viditelného světla pro organismy (biorytmy, migrace, orientace aj.). Pochopí kontexty s dříve probraným učivem z fyziologie rostlin (fotosyntéza) a s látkou o potravních řetězcích. Zdroje: uvedeny na konci prezentace VY_32_INOVACE_ 506

2 EKOLOGIE VI. Vliv viditelného světla na organismy RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Jaký je význam viditelného světla z hlediska energetického metabolismu rostlin? Mají z výše jmenovaného jevu nějaký užitek i živočichové? http://www.magazinzahrada.cz/stromy-a-kere/dracaena-draci-strom-ve-vasi-zahrade.html

4 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Viditelné světlo = 400 – 750 nm Různé skupiny živočišných organismů vnímají jinou část spektra viditelného pro člověka s případnými přesahy do UV nebo IR (např. včela 300 – 600nm). Podle nároků na světlo se organismy dělí na: –Světlomilné (fotofilní, heliofilní) –Stínomilné (skiofilní) –Temnomilné (fotofobní, heliofobní) Podle míry specifických nároků na světlo lze také mluvit o organismech euryfotních a stenofotních. http://angel-spike-buffy.blog.cz/1104/5

5 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Vedle vlnové délky tedy světlo ovlivňuje organismy také: –Intenzitou –Směrem osvětlení –Stupněm polarizace –Délkou působení Délka světelné části dne = fotoperioda –Během roku se její délka mění –Ovlivňuje biorytmy organismů (cirkadiánní = v průběhu dne, sezónní = v průběhu roku) –Fotoperiodou je ovlivněn např. nástup kvetení u rostlin nebo nástup říje u živočichů. Podobně řada dalších periodických jevů. http://www.novinky.cz/zena/zdravi/228594-jak-lidsky-zivot-ovlivnuji-biorytmy.html

6 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Viditelné světlo je prostřednictvím fotoautotrofních organismů základním zdrojem energie pro celou biosféru Při fotosyntéze je energie dopadajících fotonů (světelná energie) transformována v energii chemickou, která zůstává vázána v energeticky bohatém produktu fotosyntézy = glukóze. Takto vázaná energie může být oxidací glukózy (dýchání, kvašení) v případě potřeby uvolněna a využita pro energetické potřeby organismů. Prodýchat glukózu (nebo další, sekundárně vzniklé organické látky) mohou jak samotné rostliny, tak živočichové, kteří se rostlinami živí atd. (konzumenti až reducenti). http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Simple_photosynthesis_overview_cs.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plagiomnium_affine_laminazellen.jpeg

7 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Jak u živočichů, tak i u rostlin světlo ovlivňuje tvorbu hormonů a tím i veškeré základní životní funkce (také souvislost s fotoperiodismem) Fotoperioda stimuluje také migrace živočichů U živočichů umožňuje světlo rovněž orientaci zrakem a v souvislosti s tím také komunikaci pomocí zrakových vjemů http://kockapes.cz/obsah/kdyz-pes-spatne-vidi-ztraci-zrak

8 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY Jmenujte fotosyntetické pigmenty (nejen u samotných rostlin). Jaké mají barvy? Co to říká o šíři spektra fotosynteticky aktivního záření? Jmenujte příklady, kdy se živočichové orientují zrakem nejen v oblasti viditelné pro člověka, ale také v UV světle. http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/08_01/SilverweedDM_800x460.jpg

9 VLIV VIDITELNÉHO SVĚTLA NA ORGANISMY – ZDROJE SÝKOROVÁ, Lucie. Dracaena - dračí strom ve vaší zahradě. In: Magazín zahrada [online]. [cit. 2012-10-11]. Dostupné z: http://www.magazinzahrada.cz/stromy-a- kere/dracaena-draci-strom-ve-vasi-zahrade.html Fotosyntéza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plagiomnium_affine_laminazellen.jpeg Fotosyntéza. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Simple_photosynthesis_overview_cs.png Když pes špatně vidí a ztrácí zrak. In: [online]. [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://kockapes.cz/obsah/kdyz-pes-spatne-vidi-ztraci-zrak Barvy, colors, farben, couleur... In: [online]. [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://angel-spike-buffy.blog.cz/1104/5 HOUDEK, Jiří. Jak lidský život ovlivňují biorytmy. In: Novinky.cz [online]. [cit. 2012- 11-01]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/228594-jak-lidsky-zivot- ovlivnuji-biorytmy.html HANLON, MICHAEL. A bees view: How insects see flowers very differently to us. In: [online]. [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/08_01/SilverweedDM_800x460.jpg


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google