Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mozek a chování Norma a duševní nemoc Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mozek a chování Norma a duševní nemoc Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Mozek a chování Norma a duševní nemoc Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová

2 Co se dnes naučíte Základní funkční systémy paměť, vědomí, vnímání a myšlení Poruchy paměti, vědomí, vnímání a myšlení: demence, delirium, psychózy, mánie Komunikace: demence, delirium, psychózy, mánie

3 Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

4 Duševní poruchy F00-F09 organické duševní poruchy F10-F19 duš.p. a poruchy chování účinkem psychoaktivních látek F20-F29 schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F 30-F39 poruchy nálady F40-F49 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

5 Organické duševní poruchy Poruchy paměti a vědomí Demence a delirium

6 Amnézie: Proč si nemůžeme vzpomenout a proč zapomínáme? Systémové poruchy Nedostatek thiaminu (v našich krajích v důsledku alkoholu!) Hypoglykemie Primární porucha mozku záchvaty, Trauma hlavy Cerebrovaskulární onemocnění Hypoxie Alzheimerova nemoc: degenerace Návykové látky Alkohol Bbenzodiazepiny Alkoholová okna = Palimpsesty! Diencefalická amnézie: Wernicke-Korsakovův syndrom Konfabulace!

7 Poškození mozku retrográdní Nepamatuje si události před poškozením anterográdní Nepamatuje si události po poškození Amnézie

8 Alzheimerova demence geny a prostředí ? prevence???

9 Demence Syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Přidružuje se zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace.

10

11 Stárnutí populace a nárůst demencí

12 Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba, srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus) Primární prevence!

13 Dementní pacient Video: pan B, vyšetřuje Bartoš

14 Dementní pacient Zásady komunikace Orientační screening: Kolik je vám let? Kdy jste se narodil? Uzavřené otázky Pomocné testy: Test hodin Mini Mental State Examination (MMSE)

15 Test hodin: 2:45 Norma Střední kognitivní porucha Mírná kognitivní porucha Závažná kognitivní porucha Koreluje s dalšími testy na demenci Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči

16 Delirium Organický mozkový syndrom, charakterizovaný současnými poruchami vědomí a pozornosti, vnímání, myšlení a paměti, psychomotorického chování, emocí nebo cyklu spánek-bdění Přechodný stav s kolísavou intenzitou Vždy pátrat po příčině!!

17 Příčíny deliria Intrakranialní (trauma, infekce, neoplasma, vaskulární poruchy) Extrakraniální (léky, endokrinní dysfunkce, onemocnění jater, ledvin, plic, kardiovaskulární onem.,) Systémové infekce s horečkou a sepsí Elektrolytová nerovnováha Pooperační stavy Alkohol?? Ukázka DT

18 Psychotické poruchy akutní psychotická porucha, schizofrenie a poruchy s bludy Poruchy vnímání a myšlení

19 Co je to schizofrenie? závažné duševní onemocnění začíná mezi 20.-30.rokem života postihuje jednoho člověka ze 100 projevuje se poruchou kontaktu s realitou příčinám zatím dobře nerozumíme

20 John Nash (1928) Nobelova cena za ekonomii 1994

21 Schizofrenie v ČR 2011 45 519 pacientů v ambulancích z toho 5 468 nově zjištěných 11 347 hospitalizací Ø 108 dní pro psychotické poruchy Ø 143 dní pro schizofrenie 21 536 pacientů pobíralo invalidní důchod ÚZIS, 2013

22 Schizofrenie pestrost příznaků poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. diagnóza se určuje podle přítomnosti níže uvedených příznaků a podle dysfunkce v sociálních a pracovních rolích. bludy, halucinace, dezorganizace myšlení, řeči a chování, poruchy emotivity, mohou být přítomny katatonní příznaky. Kasuistika: EK

23 DOPAMIN

24 Neuroleptika, antipsychotika: Chlorpromazin syntetizován 11. 12. 1950, podán 19. 1. 1952 Jean Delay 1907-1987 Pierre Deniker 1917-1987

25

26 Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace! Pilgrim State Hospital, USA 1954: 13875 pacientů

27 Schizofrenie v 21. století Neurovývojové multifaktoriální onemocnění a prevence relapsu Geny a prostředí

28 PRENATÁLNĚ POSTNATÁLNĚ Porucha dozrávání dorzolaterální prefrontální kůry se „spící“ poruchou fronto-limbického spojení MATURAČNÍ PROCESY Weinberger, Lipska, 1995

29 Absence konzistentních genetických efektů Změny genové exprese po expozici vlivu zevního prostředí Genetické vlivy Vlivy prostředí Glutamatergní systém Dopamin Serotonin Epigenetické mechanismy?

30 Jak schizofrenie probíhá? Ataka, remise a relaps

31 Akutně psychotický pacient Komunikaci ovlivňuje absence náhledu odmítavý postoj k medikaci narušení kognitivních funkcí strukturální porucha řeči a myšlení floridní psychotické příznaky akutní nežádoucí účinky léčby

32 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace jakproč Mluvte v krátkých větáchPacienti obtížně udržují pozornost V jedné větě předávejte jen jednu informaci Pacienti mají obtíže se zpracováním více informací najednou Používejte názorné pomůcky (kreslete jim) Pacienti mají poruchy paměti; pomůcky usnadní zapamatování Emočně podporujte, bludy nevyvracejte Pacienti mají obavy, jsou v tenzi Často opakujtePacienti mají poruchy paměti Správně: 13,9 Špatně: 14,10

33 Poruchy nálady Máte depresi? http://www.psychiart.cz/zungova- sebeposuzovaci-stupnice-deprese.html

34 Bipolární porucha Depresivní epizoda Manická nebo smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní a manické epizody nebo Mánie Renata

35

36 Manický pacient: Zásady komunikace Hovořit klidným, spíše tichým hlasem Nedat se strhnout k diskusi a hádce Jsou-li vulgarismy, požádat pacienta, aby je nepoužíval Pokud pacient nespolupracuje, nepokračovat v rozhovoru za každou cenu

37 Depresivní pacient Zásady komunikace Komunikovat věcně, povzbudit, nelitovat Nepokoušet se pacienta rozesmát vtipy Zeptat se na spánek a chuť k jídlu Zeptat se na pocity beznaděje Zhodnotit riziko sebevraždy

38 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Mozek a chování Norma a duševní nemoc Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google