Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mozek a chování: norma a patologie Prevence duševních onemocnění Jak motivovat populaci ke změně návyků Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mozek a chování: norma a patologie Prevence duševních onemocnění Jak motivovat populaci ke změně návyků Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie."— Transkript prezentace:

1 Mozek a chování: norma a patologie Prevence duševních onemocnění Jak motivovat populaci ke změně návyků Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Jak funguje mozek ve zdraví a nemoci Jak se projevují nejčastější duševní nemoci Jaké jsou příčiny vybraných duševních onemocnění Jaká preventivní opatření lze aplikovat u duševních poruch Jak ovlivnit zlozvyky

3 Co se dnes naučíte Základní pojmy: neurony, synapse, funkční systémy mozku a jak je zkoumáme Příznaky a příčiny nejčastějších duševních poruch Možnosti prevence: bio-psycho-sociální model Klinické koučování a motivační rozhovor: technika ke změně „zlozvyků“

4 Mozek Hmotnost: 1200-1400 g Složení: nervové buňky (neurony) a další buňky (glie, atd.) Počet neuronů: 85 miliard

5 Neuron a synapse

6

7 DOPAMIN

8 Funkční systémy Smyslové vnímání Poznávání Paměť Řeč a jazyk Emoce Sebeuvědomování atd….

9 Funkční systémy a jejich zkoumání Zobrazovací metody: Funkční magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie Neuropsychologické testování Pacienti s poškozením mozkových struktur

10 Phineas Gage 1823 –1860

11 Rozhodování Motivace Citlivost vůči odměně

12 Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

13 Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

14 Duševní poruchy I F00-F09 organické duševní poruchy F10-F19 duš.p. a poruchy chování účinkem psychoaktivních látek F20-F29 schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F 30-F39 poruchy nálady F40-F49 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

15 Organické duševní poruchy Demence Příznaky, příčiny, prevence

16 Demence Syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Přidružuje se zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace.

17

18 Alzheimerova demence geny a prostředí ? prevence???

19 Stárnutí populace a nárůst demencí

20 Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba, srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus) Primární prevence!

21 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané vlivem psychoaktivních látek a „nelátkové“ závislosti Příznaky, příčiny, prevence

22 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek skupiny „drog“ F10.– Poruchy vyvolané požíváním alkoholu F11.– Poruchy vyvolané požíváním opioidů F12.– Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů F13.– Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik F14.– Poruchy vyvolané požíváním kokainu F15.– Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) F16.– Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů F17.– Poruchy vyvolané užíváním tabáku F18.– Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel F19.– Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek

23 Systém odměny: základní neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování Přirozené evoluční podněty: vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin

24 Drogová závislost Nepřirozené podněty: drogy Drogy aktivují systém víc než přirozené podněty a mění jeho činnost Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin Drogová závislost jako zneužití původní evoluční funkce systému odměny

25 Systém odměny: droga oklame mozek! První užití drogy: příjemný pocit a poté pocit chtění Mozek je oklamán: chová se jakoby droga měla význam pro přežití; zvýšená motivace vlivem aktivace dopaminu Systém odměny na to reaguje chováním vyhledávajícím drogu Člověk baží, touží a stává se závislým Aktivace systému odměny a změna mozku

26 ODMĚNA SLAST CHTÍČ

27 Drogová prevence ???

28 Psychotické poruchy akutní psychotická porucha, schizofrenie a poruchy s bludy Příznaky, příčiny, prevence

29 Co je to schizofrenie? závažné duševní onemocnění začíná mezi 20.-30.rokem života postihuje jednoho člověka ze 100 projevuje se poruchou kontaktu s realitou příčinám zatím dobře nerozumíme

30 John Nash (1928) Nobelova cena za ekonomii 1994

31 Schizofrenie v ČR 2011 45 519 pacientů v ambulancích z toho 5 468 nově zjištěných 11 347 hospitalizací Ø 108 dní pro psychotické poruchy Ø 143 dní pro schizofrenie 21 536 pacientů pobíralo invalidní důchod ÚZIS, 2013

32 Schizofrenie pestrost příznaků poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. diagnóza se určuje podle přítomnosti níže uvedených příznaků a podle dysfunkce v sociálních a pracovních rolích. bludy, halucinace, dezorganizace myšlení, řeči a chování, poruchy emotivity, mohou být přítomny katatonní příznaky. Kasuistika: EK

33 Neuroleptika, antipsychotika: Chlorpromazin syntetizován 11. 12. 1950, podán 19. 1. 1952 Jean Delay 1907-1987 Pierre Deniker 1917-1987

34 Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace! Pilgrim State Hospital, USA 1954: 13875 pacientů

35 Schizofrenie v 21. století Neurovývojové multifaktoriální onemocnění a prevence relapsu Geny a prostředí

36 PRENATÁLNĚ POSTNATÁLNĚ Porucha dozrávání dorzolaterální prefrontální kůry se „spící“ poruchou fronto-limbického spojení MATURAČNÍ PROCESY Weinberger, Lipska, 1995

37 Absence konzistentních genetických efektů Změny genové exprese po expozici vlivu zevního prostředí Genetické vlivy Vlivy prostředí Glutamatergní systém Dopamin Serotonin Epigenetické mechanismy?

38 Vlivy prostředí na genovou expresi a fenotyp, například methylací DNA

39 Jak schizofrenie probíhá? Ataka, remise a relaps

40 Stres Neurokognitivní postižení Časné varovné příznaky Relaps Antipsychotika Monitorování a intervence ITAREPS Rodinná psychoedukace Destigmatizace Prevence relapsu: bio-psycho-sociální model

41 Poruchy nálady Máte depresi? http://www.psychiart.cz/zungova- sebeposuzovaci-stupnice-deprese.html

42 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

43 Poruchy nálady Celoživotní riziko v populaci Periodická depresivní porucha – Ženy - 20% – Muži – 10% Bipolární porucha I – Obě pohlaví– 1-1.5%

44 Depresivní porucha Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Ukázka: paní AS

45 Unipolární vs. Bipolární porucha bipolární unipolární Zvýšená nálada Zvýšená nálada Depresivní nálada Depresivní nálada

46 deprese mánie Manidepresivní porucha Bipolární afektivní porucha

47 Bipolární porucha Depresivní epizoda Manická nebo smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní a manické epizody nebo

48

49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy Úzkost jako vedoucí příznak

50 ÚZKOST vrůzné formy strachu provázené tělesnými (vegetativními) symptomy v signalizující stav ohrožení v obvykle spouštějící stresovou reakci v intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY v vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování Bušení srdce Tlak na hrudi Pocit nedostatku dechu Pocení Pocit na omdlení Mravenčení Svírání žaludku Pocity neskutečna (derealizace)

51 Kognitivní zhodnocení situace Fyziologická reakce Chování, reagování Výraz obličeje emoce Pravidlo 5 mm Složky emocí

52

53 Jak motivovat ke změně návyků Klinické koučování

54 Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba, srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus) Primární prevence! Jak motivovat k udržení normální tělesné hmotnosti, nekouření, Snížení konzumace alkoholu, sportování??? A tím předcházet obezitě, cukrovce, mozkové mrtvici, demenci..

55 Motivace motivace je stav, který aktivuje chování a dává mu směr; teorie pudová: základní motivace je zaměřena na pomoc při udržování homeostázy (příklad: žízeň jako homeostatický motiv) teorie incentivní („odměnová“): směruje chování k pobídce, která je zdrojem libých pocitů nebo zmírňuje stav nelibosti (příklad: dobré jídlo) motivy: biologické, psychologické a sociální Motivy ke změně nesprávných návyků?

56 Klinické koučování Názorná edukace Motivační rozhovor Bezbariérový přístup zdravotník je partnerem, sdílí znalosti komunikuje srozumitelně, respektuje pacientovy názory, vyjednává o postupech, nabízí volbu zdravotník hledá vnitřní motiv ke změně počítá s nerozhodností respektuje přání řeší problémy společně zdravotník poučuje „na míru“

57 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Mozek a chování: norma a patologie Prevence duševních onemocnění Jak motivovat populaci ke změně návyků Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie."

Podobné prezentace


Reklamy Google