Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová"— Transkript prezentace:

1 Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová
Mozek a chování: norma a patologie Prevence duševních onemocnění Jak motivovat populaci ke změně návyků Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Jak funguje mozek ve zdraví a nemoci
Jak se projevují nejčastější duševní nemoci Jaké jsou příčiny vybraných duševních onemocnění Jaká preventivní opatření lze aplikovat u duševních poruch Jak ovlivnit zlozvyky

3 Co se dnes naučíte Základní pojmy: neurony, synapse, funkční systémy mozku a jak je zkoumáme Příznaky a příčiny nejčastějších duševních poruch Možnosti prevence: bio-psycho-sociální model Klinické koučování a motivační rozhovor: technika ke změně „zlozvyků“

4 Mozek Hmotnost: g Složení: nervové buňky (neurony) a další buňky (glie, atd.) Počet neuronů: 85 miliard

5 Neuron a synapse

6

7 DOPAMIN

8 Funkční systémy Smyslové vnímání Poznávání Paměť Řeč a jazyk Emoce
Sebeuvědomování atd….

9 Funkční systémy a jejich zkoumání
Zobrazovací metody: Funkční magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie Neuropsychologické testování Pacienti s poškozením mozkových struktur

10 Phineas Gage 1823 –1860

11 Rozhodování Motivace Citlivost vůči odměně

12 Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění
Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

13 Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění
Norma a duševní nemoc Příznaky a příčiny nejčastějších duševních onemocnění

14 Duševní poruchy I F00-F09 organické duševní poruchy
F10-F19 duš.p. a poruchy chování účinkem psychoaktivních látek F20-F29 schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F 30-F39 poruchy nálady F40-F49 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy

15 Organické duševní poruchy
Demence Příznaky, příčiny, prevence

16 Demence Syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Přidružuje se zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace.

17

18 Alzheimerova demence geny a prostředí ? prevence???

19 Stárnutí populace a nárůst demencí

20 Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů
Primární prevence! Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba , srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus)

21 Příznaky, příčiny, prevence
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané vlivem psychoaktivních látek a „nelátkové“ závislosti Příznaky, příčiny, prevence

22 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek skupiny „drog“
F10.– Poruchy vyvolané požíváním alkoholu F11.– Poruchy vyvolané požíváním opioidů F12.– Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů F13.– Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik F14.– Poruchy vyvolané požíváním kokainu F15.– Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) F16.– Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů F17.– Poruchy vyvolané užíváním tabáku F18.– Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel F19.– Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek

23 Systém odměny: základní neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování
Přirozené evoluční podněty: vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí dopamin Ventrální tegmentální oblast, VTA 23

24 Drogová závislost Nepřirozené podněty: drogy dopamin
Drogy aktivují systém víc než přirozené podněty a mění jeho činnost dopamin Ventrální tegmentální oblast, VTA Drogová závislost jako zneužití původní evoluční funkce systému odměny 24

25 Systém odměny: droga oklame mozek!
Aktivace systému odměny a změna mozku První užití drogy: příjemný pocit a poté pocit chtění Mozek je oklamán: chová se jakoby droga měla význam pro přežití; zvýšená motivace vlivem aktivace dopaminu Systém odměny na to reaguje chováním vyhledávajícím drogu Člověk baží, touží a stává se závislým

26 ODMĚNA SLAST CHTÍČ

27 Drogová prevence ???

28 Příznaky, příčiny, prevence
Psychotické poruchy akutní psychotická porucha, schizofrenie a poruchy s bludy Příznaky, příčiny, prevence

29 Co je to schizofrenie? závažné duševní onemocnění
začíná mezi rokem života postihuje jednoho člověka ze 100 projevuje se poruchou kontaktu s realitou příčinám zatím dobře nerozumíme

30 John Nash (1928) Nobelova cena za ekonomii 1994

31 Schizofrenie v ČR 2011 45 519 pacientů v ambulancích
z toho nově zjištěných hospitalizací Ø 108 dní pro psychotické poruchy Ø 143 dní pro schizofrenie pacientů pobíralo invalidní důchod ÚZIS, 2013

32 Schizofrenie pestrost příznaků
Kasuistika: EK pestrost příznaků poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, motoriky a kognitivních funkcí. diagnóza se určuje podle přítomnosti níže uvedených příznaků a podle dysfunkce v sociálních a pracovních rolích. bludy, halucinace, dezorganizace myšlení, řeči a chování, poruchy emotivity, mohou být přítomny katatonní příznaky.

33 Neuroleptika, antipsychotika: Chlorpromazin
syntetizován , podán Jean Delay Pierre Deniker

34 Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace!
Pilgrim State Hospital, USA 1954: pacientů Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace!

35 Schizofrenie v 21. století
Geny a prostředí Neurovývojové multifaktoriální onemocnění a prevence relapsu

36 Porucha dozrávání dorzolaterální prefrontální kůry se „spící“ poruchou fronto-limbického spojení
PRENATÁLNĚ POSTNATÁLNĚ MATURAČNÍ PROCESY Weinberger, Lipska, 1995

37 Epigenetické mechanismy?
Absence konzistentních genetických efektů Změny genové exprese po expozici vlivu zevního prostředí Epigenetické mechanismy? Genetické vlivy Vlivy prostředí Glutamatergní systém Dopamin Serotonin

38 Vlivy prostředí na genovou expresi a fenotyp,
například methylací DNA

39 Jak schizofrenie probíhá?
Ataka, remise a relaps

40 Rodinná psychoedukace Monitorování a intervence ITAREPS
Prevence relapsu: bio-psycho-sociální model Rodinná psychoedukace Destigmatizace Stres Antipsychotika Neurokognitivní postižení Monitorování a intervence ITAREPS Časné varovné příznaky Relaps 40

41 Poruchy nálady Máte depresi?

42 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

43 Poruchy nálady Celoživotní riziko v populaci
Periodická depresivní porucha Ženy - 20% Muži – 10% Bipolární porucha I Obě pohlaví– 1-1.5%

44 Depresivní porucha Ukázka: paní AS Depresivní epizoda Depresivní

45 Unipolární vs. Bipolární porucha
Zvýšená nálada bipolární Depresivní nálada Zvýšená nálada unipolární Depresivní nálada

46 Bipolární afektivní porucha
mánie deprese Manidepresivní porucha Bipolární afektivní porucha

47 Bipolární porucha nebo nebo Depresivní a manické epizody
Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní epizoda Manická nebo smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda nebo

48 48 48 48

49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
Úzkost jako vedoucí příznak

50 Pocit nedostatku dechu Pocity neskutečna (derealizace)
Bušení srdce Tlak na hrudi Pocit nedostatku dechu Pocení Pocit na omdlení Mravenčení Svírání žaludku Pocity neskutečna (derealizace) ÚZKOST různé formy strachu provázené tělesnými (vegetativními) symptomy signalizující stav ohrožení obvykle spouštějící stresovou reakci intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování

51 Kognitivní zhodnocení situace
Složky emocí Fyziologická reakce Kognitivní zhodnocení situace emoce Chování, reagování Pravidlo 5 mm Výraz obličeje

52

53 Jak motivovat ke změně návyků
Klinické koučování

54 k udržení normální tělesné hmotnosti, nekouření,
Primární prevence! Vaskulární (cévní) demence: poškození mozku z cévních důvodů Jak motivovat k udržení normální tělesné hmotnosti, nekouření, Snížení konzumace alkoholu, sportování??? A tím předcházet obezitě, cukrovce, mozkové mrtvici, demenci.. Primární a sekundární prevence prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, ischemická choroba , srdeční arytmie), prevence a léčba hypercholesterolémie a hyperacylglycerolémie, prevence obezity prevence cukrovky (diabetes mellitus)

55 Motivy ke změně nesprávných návyků?
Motivace motivace je stav, který aktivuje chování a dává mu směr; teorie pudová: základní motivace je zaměřena na pomoc při udržování homeostázy (příklad: žízeň jako homeostatický motiv) teorie incentivní („odměnová“): směruje chování k pobídce, která je zdrojem libých pocitů nebo zmírňuje stav nelibosti (příklad: dobré jídlo) motivy: biologické, psychologické a sociální Motivy ke změně nesprávných návyků?

56 zdravotník poučuje „na míru“
Klinické koučování zdravotník poučuje „na míru“ Názorná edukace Motivační rozhovor Bezbariérový přístup zdravotník hledá vnitřní motiv ke změně počítá s nerozhodností respektuje přání řeší problémy společně zdravotník je partnerem, sdílí znalosti komunikuje srozumitelně, respektuje pacientovy názory, vyjednává o postupech, nabízí volbu

57 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Základy psychologie a psychopatologie VZK Lucie Bankovská Motlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google