Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mozek a chování: norma a patologie Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mozek a chování: norma a patologie Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Mozek a chování: norma a patologie Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Jak a z čeho je mozek postavený Jak funguje ve zdraví a nemoci Jak se projevují nejčastější duševní nemoci

3 Co se dnes naučíte Základní pojmy: neurony, synapse, funkční systémy mozku a jak je zkoumáme Základní funkční systémy a jejich poruchy Emoce: norma a poruchy (základní emoce, úzkost, poruchy nálady, motivace a její poruchy – závislosti)

4 Mozek Hmotnost: 1200-1400 g Složení: nervové buňky (neurony) a další buňky (glie, atd.) Počet neuronů: 85 miliard

5 Neuron a synapse

6

7

8 DOPAMIN

9 Funkční systémy Smyslové vnímání Poznávání Paměť Řeč a jazyk Emoce Sebeuvědomování atd….

10 Funkční systémy a jejich zkoumání Zobrazovací metody: Funkční magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie Neuropsychologické testování Pacienti s poškozením mozkových struktur

11 Phineas Gage 1823 –1860

12 Rozhodování Motivace Citlivost vůči odměně

13 Emoce Norma a poruchy

14 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

15 The Expression of Emotions in Man and Animals, Charles Darwin, 1872

16 Emoce Emoce jsou uspořádaný soubor chemických a neuronálních odpovědí mozku na emočně kompetentní podnět (objekt nebo situaci). Zpracování podnětu může, ale nemusí být vědomé, neboť emoční odpovědi jsou automatické. Emoční odpovědi jsou ty druhy odpovědí mozku, které evoluce připravila jako odpovědi na některé typy objektů a událostí společně s jistým rejstříkem akcí. Damasio, 1991

17 Pocity Vlastní emoce Instinktivní potřeby a motivace Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy, Imunitní odpověď Homeostatický strom: vývoj emocí od evolučně nejnižších úrovní až k pocitům Damasio, 2004

18 Kognitivní zhodnocení situace Fyziologická reakce Chování, reagování Výraz obličeje emoce Pravidlo 5 mm Složky emocí

19 Popište výraz tváře „Turn that frown upside down“

20 Amygdala: Aktivuje se při pozitivních i negativních emocích; Nezbytná pro získávání nových emocí Limbický systém: Funkční soubor struktur, které řídí emoce, motivace a chování a související vegetativní funkce

21 ÚZKOST vrůzné formy strachu provázené tělesnými (vegetativními) symptomy v signalizující stav ohrožení v obvykle spouštějící stresovou reakci v intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY v vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování Bušení srdce Tlak na hrudi Pocit nedostatku dechu Pocení Pocit na omdlení Mravenčení Svírání žaludku Pocity neskutečna (derealizace)

22 Fobie Agorafobie Sociální fobie Specifické fobie

23

24

25

26

27 PANICKÁ ATAKA v náhlý záchvat masivní úzkosti v vegetativní příznaky v sekundární strach ze smrti v trvání - minuty v po záchvatu vyčerpání, únava v nastupuje trvalý strach z možnosti opakování ataky

28 Poruchy nálady F30 Manická fáze F31 Bipolární afektivní porucha F32 Depresivní fáze F33 Periodická (rekurentní) depresivní porucha F34 Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy) – Cyklotymie – Dystymie

29 Celoživotní riziko v populaci Periodická depresivní porucha – Ženy - 20% – Muži – 10% Bipolární porucha I – Obě pohlaví– 1-1.5%

30 Depresivní porucha Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Depresivní epizoda Ukázka: paní AS

31 Symptomy deprese 1. Porucha nálady: snížená, anhedonie 2. Porucha motoriky: snížená psychomotorická aktivita 3. Myšlení a řeč: Forma: zpomalené, nevýpravné Obsah: snížené sebehodnocení, autoakusace, bludy mikromanické 4. Spánek: nespavost, časné ranní probouzení 5. Poruchy chuti k jídlu s hubnutním 6. Myšlenky na sebevraždu

32 Unipolární vs. Bipolární porucha bipolární unipolární Zvýšená nálada Zvýšená nálada Depresivní nálada Depresivní nálada

33 deprese mánie Manidepresivní porucha Bipolární afektivní porucha

34 Bipolární porucha Depresivní epizoda Manická nebo smíšená epizoda Manická nebo smíšená epizoda Jedna nebo více manických epizod nebo Depresivní a manické epizody nebo

35 Symptomy mánie 1. Porucha nálady: zvýšená, expanzivni, dysforická, euforická 2. Porucha motoriky: zrychlená psychomotorická aktivita 3. Myšlení a řeč: Forma: trysk, pseudoinkoherence, ztráta asociací, hlučnost Obsah: zvýšené sebehodnocení, megalománie, bludy 4. Spánek: Snížená potřeba spánku 5. Poruchy chování: zvýšená sociabilita, hypersexualita, nadužívání návykových látek

36

37 Motivace, pudy a systém odměny Závislosti a poruchy příjmu potravy

38 Motivace motivace je stav, který aktivuje chování a dává mu směr; motivy: biologické, psychologické a sociální

39 Teorie motivace Pudová: základní motivace je zaměřena na pomoc při udržování homeostázy (příklad: žízeň jako homeostatický motiv) Incentivní („odměnová“): směruje chování k pobídce, která je zdrojem libých pocitů nebo zmírňuje stav nelibosti (příklad: dobré jídlo); Něco se nám líbí: pociťujeme v okamžiku, kdy konzumujeme (libý pocit při chutném jídle) Něco chceme: chtění (bažení) je očekávání slasti

40 Systém odměny: základní neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování Přirozené evoluční podněty: vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin

41 Drogová závislost Nepřirozené podněty: drogy Drogy aktivují systém víc než přirozené podněty a mění jeho činnost Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin Drogová závislost jako zneužití původní evoluční funkce systému odměny

42 Systém odměny: droga oklame mozek! První užití drogy: příjemný pocit a poté pocit chtění Mozek je oklamán: chová se jakoby droga měla význam pro přežití; zvýšená motivace vlivem aktivace dopaminu Systém odměny na to reaguje chováním vyhledávajícím drogu Člověk baží, touží a stává se závislým Aktivace systému odměny a změna mozku

43 ODMĚNA SLAST CHTÍČ

44 Drogová situace v České republice v roce 2009 Datum zveřejnění 10. listopadu 2010 „Užívání drog v dospělé populaci je v ČR na vysoké úrovni“ http://www.drogy-info.cz

45 Celoživotní prevalence užívání konopných drog dosahuje v české dospělé populaci okolo 30 %, extáze 5–10 %, pervitinu 4 %. Prevalence užití konopných drog v posledním roce mezi českými dospělými pak dosahuje hodnot 11–15 %, extáze 3–4 % a pervitinu do cca 1,5 %. Mezi mladými dospělými (15–34 let) je míra prevalence užití konopných drog v posledním roce 22–28 %, extáze 3–8 % a pervitinu do 3 %. Střední odhad počtu problémových uživatelů drog výrazně vzrostl na cca 37,4 tisíc – došlo k nárůstu počtu uživatelů pervitinu i opiátů. Zvýšil se rovněž odhadovaný počet injekčních uživatelů drog. Souhrn výroční zprávy národního monitorovacího střediska ČR 2009

46 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek skupiny „drog“ F10.– Poruchy vyvolané požíváním alkoholu F11.– Poruchy vyvolané požíváním opioidů F12.– Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů F13.– Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik F14.– Poruchy vyvolané požíváním kokainu F15.– Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) F16.– Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů F17.– Poruchy vyvolané užíváním tabáku F18.– Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel F19.– Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek

47 Poruchy příjmu potravy: Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory F 50-F59

48 Mentální anorexie a bulimie

49 Mentální anorexie: 17,5 a nižší

50 Zdroje F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání. Galén, 2014 F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Mozek a chování: norma a patologie Základy psychologie a psychopatologie VZ Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google