Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citový mozek Emoce a motivace Lékařská psychologie Neurobehaviorální vědy I Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citový mozek Emoce a motivace Lékařská psychologie Neurobehaviorální vědy I Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Citový mozek Emoce a motivace Lékařská psychologie Neurobehaviorální vědy I Lucie Bankovská Motlová

2 Obsah Emoce: definice, neurobiologie, klinický příklad (deprese a sebevražda; deprese a kardiovaskulární choroby); praxe: kognitivně behaviorální terapie (KBT) Motivace: definice, neurobiologie, klinický příklad (neurobiologie závislosti); praxe: motivační rozhovor

3 Co se dnes naučíte Vyjmenovat složky emocí a vysvětlit význam pro klinickou praxi Vysvětlit vliv pozitivních a negativních emocí na zdraví Vysvětlit motivaci a její vliv na zdraví, včetně klinických příkladů Vysvětlit význam systému odměny

4 Emoce: Afektivní stav vědomí, v jehož průběhu se prožívají stavy, jako jsou radost, strast, strach, nenávist Pocit: Funkce nebo schopnost vnímání dotyku; Vědomí nebo neurčité uvědomování si (např. pocit inferiority); Schopnost emoce nebo soucitu; Citlivost, vnímavost Afekt: Psychologie: Pocit nebo emoce; Psychiatrie: vyjadřovaná nebo pozorovaná emoce (např. omezený, plochý) Citový mozek: emoce, pocit, afekt 47

5 Emoce Emoce jsou uspořádaný soubor chemických a neuronálních odpovědí mozku na emočně kompetentní podnět (objekt nebo situaci). Zpracování podnětu může, ale nemusí být vědomé, neboť emoční odpovědi jsou automatické. Emoční odpovědi jsou ty druhy odpovědí mozku, které evoluce připravila jako odpovědi na některé typy objektů a událostí společně s jistým rejstříkem akcí. Damasio, 1991

6 Pocity Pocity jsou mentální reprezentace fyziologických změn charakterizujících emoce. Na rozdíl od emocí, které jsou zjevné, jsou pocity jevem soukromým. Pocity jsou přímým důsledkem emocí. Jestliže emoce zaručují okamžitou odpověď na jisté výzvy a příležitosti, jimž organismus čelí, pocit těchto emocí organizmu oznamuje vědomý poplach. Pocity zesilují vliv dané situace, zvyšují míru učení, zvyšují pravděpodobnost, že bude možné podobnou situaci předvídat. Damasio, 2001

7 Pocity Vlastní emoce Instinktivní potřeby a motivace Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy, Imunitní odpověď

8 Kognitivní zhodnocení situace Fyziologická reakce Chování, reagování Výraz obličeje emoce Pravidlo 5 mm Složky emocí

9 Pocit ohrožení: Myšlenky Co se děje? Infarkt? Udusím se! Katastrofická interpretace! Pocit na omdlení, bušení srdce, zrychlené dýchání; mravenčení v končetinách, napětí ve svalech: Boj nebo útěk! Měření tepu, volání na pohotovost; vyhýbání se samotě Výraz obličeje Úzkost, strach, panika Spouštěč: vnitřní: zrychlený dech; vnější: dopravní zácpa Kognitivně behaviorální model panické poruchy ??? Panická ataka

10 Výzkum emocí

11 1868Harlow: Phineas Gage a jeho poškozený mozek 1872Darwin: The expression of emotions in man and animals 1887James a Lange: Viscerální teorie emocí: emoce jsou projevem činnosti vnitřních orgánů 1931Canon-Bard: Thalamická teorie: diencephalon (mezimozek) je homeostatickcým ústředím organismu 1937Papez: Cingulární kůra integrující informace smyslových a asociačních korových oblastí s informacemi podkoří 1937Kluvej Bucy: důsledky temporální lobektomie, léze amygdaly: redukce strachu 1956Weiskrantz: důsledky ablace amygdaly u opice 1981Pribram: Na emocích se podílejí struktury kmene, limbický systém a bazální ganglia a mozková kůra 1981Lazarus: Emoce jako kognice 1982Ekman: Autonomní odlišování základních emocí 1991Damasio: Hypotéza somatických markerů 1992Panksepp: Afektivní neurověda 2001Haify: Odpověď amygdaly na emoční podněty je funkce variací genu pro serotoninový transportér

12

13

14 Phineas Gage 1823 –1860

15

16 Základní emoce Štěstí Smutek Hněv Hnus Strach Překvapení

17 The Expression of Emotions in Man and Animals, Charles Darwin, 1872

18 Popište výraz tváře „Turn that frown upside down“

19 Emoce a zdraví: Vliv psychologických faktorů Emoční exprese a hojení ran: Psaní o traumatických prožitcích urychlilo hojení ran. Weinman et al., 2008. Enhanced wound healing after emotional disclosure intervention. Br. J. of Health Psychology, 13: 95-102

20 Pozitivní emoce a nemoc Humor a smích zlepšují náladu a nepřímo tak pomáhají při úzdravě. Psaní o stresujících a traumatizujících událostech může pozitivně ovlivnit zdraví. Pozitivní pohled vede k redukci negativních emocí a pomáhá při úzdravě. Optimismus pomáhá u všech nemocí, které může mít nemocný „ve vlastních rukou.“ POZOR! U klinicky významné deprese se rozesmívání nedoporučuje!

21

22 Negativní emoce a nemoc Úzkost, zlost a deprese predisponují jejich nositele k chronickým nemocem a zhoršují prognózu. Navrhněte onemocnění, u nichž předpokládáte vyšší výskyt deprese a úzkosti. Deprese: video

23 Patogeneze poruch nálady u somatických onemocnění: příčina nebo následek? Anders a Kitzlerová, 2006

24 Deprese a kardiovaskulární choroby Pacienti s depresí mají 2x vyšší riziko onemocnění kardiovaskulární chorobou. 20% pacientů s kardiovaskulární chorobou má klinicky významnou depresi, která zhoršuje prognózu.

25 Modifikováno podle Vaccarino, 2000 a Anders a Kitzlerová, 2006 Behaviorální mechanismy Špatná dieta Nedostatek pohybu Kouření Sociální izolace Nonadherence k terapii

26 Motivace motivace je stav, který aktivuje chování a dává mu směr; motivy: biologické, psychologické a sociální

27

28 Teorie motivace Pudová: základní motivace je zaměřena na pomoc při udržování homeostázy (příklad: žízeň jako homeostatický motiv) Incentivní („odměnová“): směruje chování k pobídce, která je zdrojem libých pocitů nebo zmírňuje stav nelibosti (příklad: dobré jídlo); Něco se nám líbí: pociťujeme v okamžiku, kdy konzumujeme (libý pocit při chutném jídle) Něco chceme: chtění (bažení) je očekávání slasti

29 Pocity Vlastní emoce Instinktivní potřeby a motivace Chování spjatá s bolestí a slastí Základní regulace: základní reflexy, Imunitní odpověď

30 Chtění a systém odměny Mechanismus, jímž mozek uchovává informace o dobrých nebo špatných důsledcích minulého jednání Na základě informací upravuje svoje budoucí jednání Je-li chtění „společnou měnou“ pro oceňování různých událostí, měl by mít mozek k dispozici způsob, jak různé typy chtění převést na jedinou „peněžní hodnotu“ Dopamin jako společná měna: mezolimbická dráha

31 Systém odměny: základní neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování Přirozené evoluční podněty: vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin

32 Motivace a zdraví Uveďte příklady poruch motivace, respektive pudů.

33 Drogová závislost Nepřirozené podněty: drogy Drogy aktivují systém víc než přirozené podněty a mění jeho činnost Ventrální tegmentální oblast, VTA dopamin Drogová závislost jako zneužití původní evoluční funkce systému odměny

34 Systém odměny: droga oklame mozek! První užití drogy: příjemný pocit a poté pocit chtění Mozek je oklamán: chová se jakoby droga měla význam pro přežití; zvýšená motivace vlivem aktivace dopaminu Systém odměny na to reaguje chováním vyhledávajícím drogu Člověk baží, touží a stává se závislým Aktivace systému odměny a změna mozku

35 Jak motivovat pacienta ke zdravému životnímu stylu Chronická onemocnění s významnou behaviorální komponentou

36 Modifikováno podle Vaccarino, 2000 a Anders a Kitzlerová, 2006 Behaviorální mechanismy Špatná dieta Nedostatek pohybu Kouření Sociální izolace Nonadherence k terapii Motivační rozhovor

37 Klinické koučování Názorná edukace Motivační rozhovor Bezbariérový přístup zdravotník je sparingpartnerem, sdílí znalosti, komunikuje srozumitelně, respektuje pacientovy názory, vyjednává o postupech, nabízí volbu zdravotník hledá vnitřní motiv ke změně, počítá s nerozhodností, respektuje přání, řeší problémy společně zdravotník poučuje „na míru“

38 Zdroje F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Galén, 2012 A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000 S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012


Stáhnout ppt "Citový mozek Emoce a motivace Lékařská psychologie Neurobehaviorální vědy I Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google