Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní geriatrické hodnocení Velké geriatrické syndromy Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní geriatrické hodnocení Velké geriatrické syndromy Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Komplexní geriatrické hodnocení Velké geriatrické syndromy Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

2 POSOUZENÍ FUNKČNÍHO STAVU, CGA, EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM  Nárůst počtu starých osob v populaci má za následek zvýšené nároky na zdravotnické a sociální služby  Zdravotní problémy a obtíže se tak prolínají s problémy psychosociálními

3 CGA  V geriatrické medicíně se začal uplatňovat nový přístup, nazvaný „komplexní geriatrické hodnocení“ (Comprehensive Geriatric Assessment - CGA)  V ČR se užívá označení funkční geriatrické vyšetření (FGV)

4 CGA

5  Vícerozměrná specifická metoda  Kromě zdravotního stavu hodnotí i psychosociální problémy a celkové funkční schopnosti  Umožňuje celistvý pohled na starého pacienta jako na biopsychosociální jednotku exitující v určitých socioekonomických podmínkách

6 EFEKTIVITA FUNKČNÍHO GERIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ SE PROJEVUJE V  Snížení mortality  Zlepšení funkčního stavu  Prevenci zdravotního postižení  Omezení (re)hospitalizací  Oddálení ústavních pobytů  Snížení nákladů  Zlepšení kvality života

7 CGA  Umožňuje nejen objektivizovat potřeby nemocného, ale i stanovit reálné terapeutické a rehabilitační cíle a realistickou prognózu a více zlepšit komunikaci mezi lékařem, pacientem a jeho rodinou a dalšími členy pečujícího týmu

8 VÝZNAM FUNKČNÍHO GERIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ PRO PACIENTA SPOČÍVÁ V  Zpřesnění diagnózy  Zlepšení léčebných výsledků  Objektivní posouzení potřeb, péče a služeb  Zlepšení spolupráce a motivace pacienta  Zlepšení kvality života

9 SOUČÁSTI KOMPLEXNÍHO GERIATRICKÉHO HODNOCENÍ  Osobnost pacienta  Tělesné zdraví  Funkční výkonnost  Duševní zdraví  Sociální souvislosti

10 TYPY TESTŮ   Test základních všedních činností podle Barthelové (ADL)   Test instrumentálních všedních činností ( AIDL)   Hodnocení kognitivních funkcí seniora- (MMSE)   Škála deprese pro geriatrické pacienty   Test hodin

11 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Úmrtnost  Je věkově specifická úmrtnost narůstá s věkem. V současnosti více jak 75% úmrtí nastává ve věku nad 65 let  Hlavní příčiny úmrtnosti ve vyšším věku: kardiovaskulární onemocnění (ICHS, cévní onemocnění mozku),infekce, maligní onemocnění, úrazy a demence

12 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Nemocnost  Populace seniorů je z hlediska zdravotního stavu velmi heterogenní. Tento celek se vyznačuje vyšší morbiditou, vysokým výskytem chronických a degenerativních chorob, ale i vyšší výskyt akutních zhoršení a dekompenzací  Nejčastější choroby vyššího věku:kardiovaskulární, nemoci pohybového aparátu, metabolická onemocnění, onemocnění GIT a respirační onemocnění

13 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Zdravotní postižení, invalidita  Postižení se může týkat jak fyzických tak i mentálních schopností  Za zdravotně postižené jsou považovány osoby, které nejsou schopny bez potíží nebo bez pomoci vykonávat takovou aktivitu, která je přiměřená jejich věku

14 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Soběstačnost a závislost  Soběstačný je ten, kdo nemá podstatné omezení tělesných nebo duševních funkcí  Bez asistence druhé osoby vykonává každodenní aktivity a potřeby v prostředí ve kterém žije

15 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Stáří a nemoc  Stárnutí je nezvratný, univerzální a druhově specifický proces, který se nedá jednoznačně definovat  Postihuje s různou rychlostí všechny orgány, které ztrácejí svou funkční rezervu  Starý organismus se špatně přizpůsobuje měnícím se podmínkám vnitřního a vnějšího prostředí  S věkem se mění spektrum nemocnosti, narůstají chronické a degenerativní nemoci, polymorbidita

16 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM  S věkem se mění spektrum nemocnosti  Narůstají chronické a degenerativní nemoci, polymorbidita  Podle epidemiologických studií trpí téměř 90% osob nad 75 let jednou či více chronickýma nemocema  Nemoce mohou přicházet buď na sobě nezávisle nebo jedna vyvolává druhou

17 EPIDEMIOLOGICKÉ MINIMUM Klinický obraz chorob ve stáří  Mikrosymptomatologie (ubývá klinických příznaků, nebo jsou málo zřejmé)  Nespecifické příznaky (únava, nechutenství)  Symptomy druhotného postižení (selhávání ledvin- projevy demence)  Prudká zhoršení stavu  Invalidizující potenciál nemoci  Sociální rozměr nemoci (předčasná ztráta výdělku, nesoběstačnost, neschopnost samostatného bydlení- umístění do DD)

18 Velké geriatrické syndromy  Instabilita  Imobilita  Inkontinence  Intelektové poruchy

19 Instabilita  je podmíněna poruchou mechanismu detekce a schopnosti korigovat umístění organismu v prostoru / ve stoje i během pohybu /. Tento pojem souvisí těsně s dalšími příznaky, jako jsou rovnováha, stoj, poruchy rovnováhy, závratě a jejich následky- pády.

20 Imobilita  jde o poruchu schopnosti nezávislého pohybu v prostoru. Může mít podle doby trvání charakter přechodný nebo trvalý.  Mezi všemi onemocněními spojenými s imobilitou zaujímají závažné místo ty, které způsobují dlouhodobou a trvalou poruchu hybnosti.

21 Inkontinence Nechtěný samovolný, objektivně prokazatelný únik moči, který je pro pacienta či ošetřující osoby sociálním nebo hygienickým problémem.  Stresová inkontinence – převýšení tlaku v močovém měchýři nad uzávěrovým tlakem uretry. Projevy jsou od unikání moči po kapkách až po únik moči při hlubokém dýchání  Urgentní inkontinence – únik moči s naléhavým nucením na moč.  Smíšená inkontinence, reflexní inkontinence

22 Intelektové poruchy  –„ intellectual impairment „ označení pro psychické změny ve stáří, terminologicky se také užívá označení jako : senilita, zmatenost, cerebrální dysfunkce. Pojem intelektové poruchy či mozkové dysfunkce lze vnímat jako mozkové selhávání, v anglosaské literatuře – „brain failure“, které je přirovnáváno k srdečnímu či renálnímu selhávání.  Demence, delíria.


Stáhnout ppt "Komplexní geriatrické hodnocení Velké geriatrické syndromy Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google