Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předoperační vyšetření seniorů Ivana Doleželová Geriatrická klinika VFN a 1LF UK Praha Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předoperační vyšetření seniorů Ivana Doleželová Geriatrická klinika VFN a 1LF UK Praha Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha"— Transkript prezentace:

1 Předoperační vyšetření seniorů Ivana Doleželová Geriatrická klinika VFN a 1LF UK Praha Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha ivana.dolezelova@vfn.cz KALENDÁŘNÍ VĚK (WHO) 60-74 let ranné stáří 75-90 let vlastní stáří 90 let a více dlouhověkost Indikace výkonu

2 Operační výkony v seniorské populaci  Zvyšují se počty operovaných seniorů senioři nad 70 let tvoří 20 % nemocných na chirurgických odděleních, 50 % na ortopedických a urologických odděleních  Vyšší perioperační a pooperační úmrtnost 75 % chirurgické pooperační úmrtnosti připadá na seniory  Vyšší počet pozdních komplikací u seniorů v důsledku operačního zákroku

3 Dlouhodobý progresivní vývoj mortality po operacích krčku femuru MORTALITA  po 4 týdnech 7%  po 3 měsících 13%  po 1 roce 24% (Nicholls A. The geriatric patient, Perioperative medicine,2000)

4 Největší rizika operačního výkonu u seniora  Poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku, ortostatická hypotenze  Exacerbace chronických infekcí  Snadnější vznik nových infekcí HCD a močových cest  Dehydratace a malnutrice  Přechodný nebo trvalý nástup inkontinence  Krátkodobé nebo trvalé pooperační zhoršení funkční zdatnosti se zhoršením mobility a soběstačnosti  Rozvoj seniorské dekondice a imobilizačního syndromu  Výskyt poruch chování, delíria, poruhy kognice  Manifestace deprese

5 Faktory negativně ovlivňující rizika operačního výkonu  Polymorbidita  Polypragmázie  Věk a funkční stav seniora před výkonem  Fyziologické stárnutí  Náročnost výkonu  Délka a kvalita předoperační přípravy

6 Polymorbidita a polypragmázie Polymorbidita zvyšuje mortalitu 3x Polypragmázie  lékové interakce  změna farmakokinetiky a farmakodynamiky seniora ovlivňují reaktivitu organizmu během výkonu a výběr další medikace, včetně anestézie

7 Věk a funkční zdatnosti seniora  Věk nad 70 let zvyšuje mortalitu 2x a riziko pooperační dekondice Rizikové faktory pooperační dekondice *věk *funkční stav seniora před výkonem *syndrom dekondice a imobilizační syndrom před výkonem *pooperační malnutrice *pozdní rehabilitace *pooperační deliratní stavy Pouze 40% seniorů, kteří přežijí 1 rok po náročné operaci je plně soběstačných

8 Indikace k operačnímu výkonu  Zhodnocení mobility, soběstačnosti, funkčních rezerv a psychické kondice před výkonem  Zhodnocení vlivu přidružené polymorbidity  Zhodnocení operační zátěže Stanovení pravděpodobné funkční a životní prognózy pacienta po provedeném výkonu

9 Doplňující vyšetření I Anamnéza  Závrativé stavy a kolapsy, bezvědomí a pády Vyšetření  Vyloučení ortostatického syndromu (OS) U kognitivních poruch je výskyt OS až v 70% Anamnéza  Změny chování, paměti, spánkového rytmu, hypnotika Vyšetření  MMSE, Test hodin, Škála deprese  RTG plic  Výtěry z krku a nosu, CRP  FEV1 Hodnocení FEV1  Lehká ventilační porucha – FEV1 60% normy  Středně těžká – FEV1 45% -60% normy  Těžká – FEV1 pod 45% normy Anamnéza  současná fyzická a sportovní aktivita Vyšetření  Funkční testy – IADL, ADL Kardiorespirační systém Psychická zdatnost Mobilita a soběstačnost

10 Testy mobility a soběstačnosti Test základních činností sebeobsluhy - ADL Test instrumentálních denních činnosti - IADL Menší než plný počet bodů před výkonem = vysoké riziko dlouhodobé pooperační imobility a dysability Riziko pooperační imobility a dysaptibility progresivně narůstá se snižujícím se bodovým ziskem v testu Okruhy otázek Telefonování Transport Vaření Domácí práce Práce kolem domu Užívání léků Hospodaření Okruhy otázek Najedení, napití Osobní hygiena Oblékání Chůze 50m Chůze do schodů

11 Vyšetření kognitivních funkcí  Hodnotí orientaci, okamžitou paměť, výbavnost, pozornost, řeč, rozpoznávání, praktické dovednosti, zrakově prostorové schopnosti  Senzitivita 87% Specificita 82% Malé riziko pooperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility  Do 24 bodů – dispenzarizace  24 až 18 bodů - mírná kognitivní porucha Vysoké riziko pooperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility  17 – 13 bodů středně těžká demence - nutný dohled nad veškerou činností  Méně jak 10 bodů – těžká demence a úplná nesoběstačnost MMSE Mini-Mental State Examination

12 Doplňující vyšetření II  Pokles celkové tělesné vody a ztráta pocitu žízně  Pokles svalové hmoty nad 85 let o až 40%, nárůst tukové tkáně  Pokles výdeje celkové energie o 40%  Minimální energetická rezerva a pokles  Pokles GF od 40 let o 1ml/min/rok  Pokles koncentrační i zřeďovací kapacity ledvin  Snížená schopnost reabsorpce Na  Zpomalená biotransformace léčiv v játrech  Změna distribučních prostorů Anamnéza  Stravovací a pitný režim, stav chrupu, dyspeptické obtíže, změny váhy, únavnost, pohybová aktivita Vyšetření  TSH, Ca  Určení stavu výživy a hydratace Určování stavu výživy  Mini nutritional Assessment  Laboratorní vyšetření KO + diff. (lymfopenie) Fe, B12 Albumin, Transferin, Prealbumin Retinol-vazebný protein  Biologická impedance Metabolizmus, farmakokinetika a biotransformace

13 Předoperační vyšetření seniora 1.Standardní předoperační vyšetření 2. Rozšířená anamnéza  Kardiorespirační problémy  Výživové zvyklosti  Pohybový režim  Užívání volně prodejných léků  Změny chování  Poruchy paměti  Spánkový režim 3. Rozšířené vyšetření  Kardiorespirační systém  Posouzení hydratace, nutrice  Vyšetření mobility, soběstačnosti a kognitivních funkcí

14 Posouzení funkčních schopností a kognitivní kondice seniora je nejdůležitější součástí předoperačního vyšetření


Stáhnout ppt "Předoperační vyšetření seniorů Ivana Doleželová Geriatrická klinika VFN a 1LF UK Praha Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google