Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předoperační vyšetření seniorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předoperační vyšetření seniorů"— Transkript prezentace:

1 Předoperační vyšetření seniorů
KALENDÁŘNÍ VĚK (WHO) 60-74 let ranné stáří 75-90 let vlastní stáří 90 let a více dlouhověkost Indikace výkonu Ivana Doleželová Geriatrická klinika VFN a 1LF UK Praha Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ Praha

2 Operační výkony v seniorské populaci
Zvyšují se počty operovaných seniorů senioři nad 70 let tvoří 20 % nemocných na chirurgických odděleních, 50 % na ortopedických a urologických odděleních Vyšší perioperační a pooperační úmrtnost 75 % chirurgické pooperační úmrtnosti připadá na seniory Vyšší počet pozdních komplikací u seniorů v důsledku operačního zákroku

3 Dlouhodobý progresivní vývoj mortality po operacích krčku femuru
MORTALITA po 4 týdnech 7% po 3 měsících 13% po 1 roce 24% (Nicholls A. The geriatric patient, Perioperative medicine,2000)

4 Největší rizika operačního výkonu u seniora
Poruchy srdečního rytmu, kolísání krevního tlaku, ortostatická hypotenze Exacerbace chronických infekcí Snadnější vznik nových infekcí HCD a močových cest Dehydratace a malnutrice Přechodný nebo trvalý nástup inkontinence Krátkodobé nebo trvalé pooperační zhoršení funkční zdatnosti se zhoršením mobility a soběstačnosti Rozvoj seniorské dekondice a imobilizačního syndromu Výskyt poruch chování, delíria, poruhy kognice Manifestace deprese

5 Faktory negativně ovlivňující rizika operačního výkonu
Polymorbidita Polypragmázie Věk a funkční stav seniora před výkonem Fyziologické stárnutí Náročnost výkonu Délka a kvalita předoperační přípravy

6 Polymorbidita a polypragmázie
Polymorbidita zvyšuje mortalitu 3x Polypragmázie lékové interakce změna farmakokinetiky a farmakodynamiky seniora ovlivňují reaktivitu organizmu během výkonu a výběr další medikace, včetně anestézie

7 Věk a funkční zdatnosti seniora
Věk nad 70 let zvyšuje mortalitu 2x a riziko pooperační dekondice Rizikové faktory pooperační dekondice *věk *funkční stav seniora před výkonem *syndrom dekondice a imobilizační syndrom před výkonem *pooperační malnutrice *pozdní rehabilitace *pooperační deliratní stavy Pouze 40% seniorů, kteří přežijí 1 rok po náročné operaci je plně soběstačných

8 Indikace k operačnímu výkonu
Zhodnocení mobility, soběstačnosti, funkčních rezerv a psychické kondice před výkonem Zhodnocení vlivu přidružené polymorbidity Zhodnocení operační zátěže Stanovení pravděpodobné funkční a životní prognózy pacienta po provedeném výkonu

9 Doplňující vyšetření I
Anamnéza Závrativé stavy a kolapsy, bezvědomí a pády Vyšetření Vyloučení ortostatického syndromu (OS) U kognitivních poruch je výskyt OS až v 70% Anamnéza Změny chování, paměti, spánkového rytmu, hypnotika Vyšetření MMSE, Test hodin, Škála deprese Psychická zdatnost Kardiorespirační systém RTG plic Výtěry z krku a nosu, CRP FEV1 Hodnocení FEV1 Lehká ventilační porucha – FEV1 60% normy Středně těžká – FEV1 45% -60% normy Těžká – FEV1 pod 45% normy Anamnéza současná fyzická a sportovní aktivita Vyšetření Funkční testy – IADL, ADL Mobilita a soběstačnost

10 Testy mobility a soběstačnosti
Test instrumentálních denních činnosti - IADL Test základních činností sebeobsluhy - ADL Okruhy otázek Telefonování Transport Vaření Domácí práce Práce kolem domu Užívání léků Hospodaření Okruhy otázek Najedení, napití Osobní hygiena Oblékání Chůze 50m Chůze do schodů Menší než plný počet bodů před výkonem = vysoké riziko dlouhodobé pooperační imobility a dysability Riziko pooperační imobility a dysaptibility progresivně narůstá se snižujícím se bodovým ziskem v testu

11 Vyšetření kognitivních funkcí
Hodnotí orientaci, okamžitou paměť, výbavnost, pozornost, řeč, rozpoznávání, praktické dovednosti, zrakově prostorové schopnosti Senzitivita 87% Specificita 82% MMSE Mini-Mental State Examination Malé riziko pooperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility Do 24 bodů – dispenzarizace 24 až 18 bodů - mírná kognitivní porucha Vysoké riziko pooperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility 17 – 13 bodů středně těžká demence - nutný dohled nad veškerou činností Méně jak 10 bodů – těžká demence a úplná nesoběstačnost

12 Doplňující vyšetření II
Pokles celkové tělesné vody a ztráta pocitu žízně Pokles svalové hmoty nad 85 let o až 40%, nárůst tukové tkáně Pokles výdeje celkové energie o 40% Minimální energetická rezerva a pokles Pokles GF od 40 let o 1ml/min/rok Pokles koncentrační i zřeďovací kapacity ledvin Snížená schopnost reabsorpce Na Zpomalená biotransformace léčiv v játrech Změna distribučních prostorů Metabolizmus, farmakokinetika a biotransformace Anamnéza Stravovací a pitný režim, stav chrupu, dyspeptické obtíže, změny váhy, únavnost, pohybová aktivita Vyšetření TSH, Ca Určení stavu výživy a hydratace Určování stavu výživy Mini nutritional Assessment Laboratorní vyšetření KO + diff. (lymfopenie) Fe, B12 Albumin, Transferin, Prealbumin Retinol-vazebný protein Biologická impedance

13 Předoperační vyšetření seniora
1.Standardní předoperační vyšetření 2. Rozšířená anamnéza Kardiorespirační problémy Výživové zvyklosti Pohybový režim Užívání volně prodejných léků Změny chování Poruchy paměti Spánkový režim 3. Rozšířené vyšetření Kardiorespirační systém Posouzení hydratace, nutrice Vyšetření mobility, soběstačnosti a kognitivních funkcí

14 Posouzení funkčních schopností a
kognitivní kondice seniora je nejdůležitější součástí předoperačního vyšetření


Stáhnout ppt "Předoperační vyšetření seniorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google