Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Delirium na oddělení neurologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Delirium na oddělení neurologie"— Transkript prezentace:

1 Delirium na oddělení neurologie
Mišáková Jana, Mikundová Lucie, Janoušková Markéta, Holek Radim Vítkovická nemocnice a.s., Neurologie - Jip

2 Delirium: Dle MKN 10: „Přechodný organický psychosyndrom s akutním začátkem vznikající v důsledku somatické nebo psychické choroby, nebo choroby přesahující adaptační schopnosti mozku“ – F 05 Stav: zmatenosti, amence a amentních stavů Kvalitativní porucha vědomí Desorientace časem, místem, osobou Člověk není schopen integrovat své psychické funkce

3 Výskyt deliria: Nejčastěji na akutních odděleních nemocnic
U 10 – 15 % hospitalizovaných U starších pacientů 30 až 50% Na odděleních JIP ještě větší incidence U 85% umírajících „J.Radoch, P.Zvolský, Psychiatrie, Galén, ISBN: “

4 Etiopatogeneze Globální reakce mozku na nespecifické podněty, doprovázené mnohočetnou neuromediátorovou poruchou Metabolické příčiny, intoxikace, infekty Fyzický a psychický diskomfort Poruchy termoregulace Situační faktory - úmrtí blízké osoby Vaskulární poruchy, demence

5 Diagnostická kritéria
Kvalitativní porucha vědomí – zastření či zúžení schopnosti vnímat podněty ze zevního prostředí Pokles kognitivních funkcí desorientace, halucinace… Úzkost, strach, agrese Hyperaktivita, hypoaktivita Narušení spánkového rytmu: „Sundown syndrom“

6 Vyšetření Anamnéza: OA, AA, PA, RA…
Fyzikální: palpace, perkuse ,auskultace…. Laboratorní: biochemický panel KO, Quick toxikologické vyšetření mikrobiologické vyšetření Paraklinické: CT mozku (kontrast), EKG, EEG, Dopplerografie karotid a mozkových tepen Psychiatrické konzilium

7 Léčba Odstranění vyvolávající příčiny
kompenzace VF, metabolických poruch, infektů… Obecná podpůrná opatření - nekonfliktní přístup, komunikace, reorientace Preventivní opatření – úraz, pád – zvýšený dohled Komplexní ošetřovatelská péče Fyzické omezení – prohlubuje delirium Sedace: Tiapridal, Buronil, Risperdal, Haloperidol, Heminevrin, Tisercin, Diazepam…

8 Kazuistika Muž 70let (vysokoškolské vzdělání)
Důchodce (dříve policista) Rodina uvádí: vždy pečlivý, přesný, nekonfliktní RA: vaskulární poruchy v celé rodině Přidružená onemocnění: hypertenze, AP SP: akutní lehká dysartrie – lze rozumět odeznělá levostranná hemiparéza GCS 13 (4-6-3) dezorientován místem i časem náhlé změny chování – úzkost, strach, apatie, agrese, neklid, vulgárnost

9 Po přijetí na JIP CT mozku: bez akutních ischemických změn
Dopplerografie: lehká stenóza karotid Odběry (biochemie, KO, Quick, APTT…) Fyziologické funkce: SpO2 94% TF 128´ TK 180/95 - Nízký neurologický deficit (NIHSS 2) - systémová trombolýza neindikována - DG: I 63.5 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen

10 1. den Rozvoj delirantního stavu, vulgární, agresivní, desorientace místem, časem Nutná farmakologická sedace – PŽK Nutno užít fyzického omezení – kurtace HKK, posléze i DKK Pro inkontinenci zaveden PMK Pro potřebu rehydratace a nutrice NGS Sepsána ošetřovatelská anamnéza Stanoven plán ošetřovatelských intervencí, ošetřovatelské diagnózy Vyhodnocení rizik

11 2. den Spavý, somnolence I. stupně
Stále dezorientovan, bez závažnějšího neurologického nálezu, VF v normě Provedeno kontrolní CT mozku, oční vyšetření bez progrese patologických změn Večer opět narůstá dezorientace, neklid nespolupráce - „sundown sy“ Neklid, již mírnějšího charakteru Stále nutno kurtovat i farmakologicky sedovat

12 6. den Plně orientován místem i časem, bez poruchy vědomí, spolupracuje Bez dysartrických potíží Bez neurologického deficitu VF v normě Nekurtován, farmakologicky nesedován Odstraněn PMK i NGS Přeložen na standardní oddělení, dispenzarizován

13 Shrnutí Na neu JIP bylo v roce 2007 hospitalizováno 369 pacientů a u 55% tj. 203 se rozvinul delirantní stav různého stupně Došlo k prodloužení pobytu na JIP Nedílnou součástí terapie je důkladná ošetřovatelská péče zaměřená především: Bezpečnost pacienta a jeho okolí Uspokojování jeho bio-psycho-sociálních potřeb – holistický přístup

14 Ošetřovatelské intervence
Reorientace Kurtace – riziko, kontrola…. Nekonfliktní přístup a taktní jednání Nevyvracet halucinace Pravidelný režim Klidné a bezpečné prostředí – úraz, pád Spolupráce s rodinou

15 „Bláznit je lidské“ K.Dorner, U.Plog, Grada, ISBN: 80-7169-628-5
Děkujeme za pozornost „Bláznit je lidské“ K.Dorner, U.Plog, Grada, ISBN:


Stáhnout ppt "Delirium na oddělení neurologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google