Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Elektronické“ Veřejné zakázky Vladimír Šiška náměstek ministra ředitel sekce ISVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Elektronické“ Veřejné zakázky Vladimír Šiška náměstek ministra ředitel sekce ISVS."— Transkript prezentace:

1 „Elektronické“ Veřejné zakázky Vladimír Šiška náměstek ministra ředitel sekce ISVS

2 Úvod Na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo informatiky (bývalý Úřad pro veřejné informační systémy; ÚVIS) koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu v České republice.  E-procurement ve směrnících EU  Trend elektronického zadávání veřejných zakázek  Obchodování na e-tržišti  Vývoj projektu e-commerce do budoucna  Elektronické zadávání veřejných zakázek v připravovaném zákoně

3 E-procurement ve směrnicích EU V rámci EU je zadávání veřejných zakázek upraveno v obecné rovině ustanoveními Smlouvy ES. Smlouva ES neobsahuje žádné konkrétní ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek, upravuje však čtyři základní principy:  princip nediskriminace na národním základě,  volný pohyb zboží,  právo volně se usazovat,  svoboda poskytování služeb.

4 Směrnice týkající se veřejných zakázek můžeme rozdělit na dvě základní skupiny :  Zadávací směrnice - upravují zadávání veřejných zakázek. Zadávací směrnice sečlení podle předmětu veřejné zakázky. Existují zvláštní směrnice pro služby, dodávky a práce, které souvisejí s vymezením specifik v závislosti na předmětu veřejné zakázky.  Přezkumné směrnice - obsahují principy přezkoumání úkonů zadavatele vymezené zadávacími směrnicemi. V případě jejich neexistence by bylo přijetí zadávacích směrnic neúčelné, protože by nebyl zajištěn postup při jejich nedodržování. E-procurement ve směrnicích EU

5 Úprava zadávání veřejných zakázek z pohledu e-commerce Jak již bylo uvedeno výše, v České republice se zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č.194/1999 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázky do dvou milionů korun, tzn. zakázky malého rozsahu, lze zadat jedinému dodavateli za cenu v místě obvyklou, přičemž není třeba prokazovat kvalifikační předpoklady dodavatele (§ 49b). Na základě jmenovaného usnesení vlády č. 683/2002 jsou správci kapitol státního rozpočtu povinni uskutečňovat veškeré objednávky a nákupy informačních a komunikačních technologií do 2 mil. Kč bez DPH prostřednictvím elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy, čímž se významně zvyšuje efektivnost a zejména transparentnost zadávání veřejných zakázek. Trend elektronického zadávání veřejných zakázek

6 Obchodování na e-tržišti  Projekt vychází z principu PPP (Public-Private-Partnership).  Ministerstvo informatiky je koordinátor a správce e-tržiště.  Provozovatelé e-tržišť jsou z řad komerčních společností,  Smlouva o provozování e-tržiště.  Aktuální provozovatelé jsou na www.micr.cz.  Kopírujeme činnost v privátní sféře – nevymýšlíme vymyšlené Ministerstvo informatiky podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice efektivněji, než kdyby byly poskytovány dotace. Obchodování na e-tržišti

7 Celkem se za rok 2002 uskutečnilo na všech tržištích 1833 obchodů za 92 mil. Kč. Vývoj počtu obchodů (linie) a objem uskutečněných obchodů (sloupce) ukazuje následující graf: Obchodování na e-tržišti

8  Analýza připomínek a námětů z dosavadního provozu e-tržiště.  Návrh usnesení vlády, které by mělo projekt o další komodity.  Příprava nového zákona o zadávání veřejných zakázek  Odstranit překážky v rozvoji e-obchodu ve veřejné správě.  Umožnit elektronické obchodní veřejné soutěže. Vývoj projektu e-commerce do budoucna

9 NAŠE CÍLE  návrh implementace elektronických nástrojů do zadávacích řízení  promítnutí zadávací směrnice EU  umožnit realizaci veřejných zakázek elektronickou cestou  odstranit bariéry bránící využití elektronických nástrojů u všech druhů zadávacích řízení. Elektronické zadávání veřejných zakázek v připravovaném zákoně

10 Děkuji Vám za pozornost. vladimir.siska@micr.cz


Stáhnout ppt "„Elektronické“ Veřejné zakázky Vladimír Šiška náměstek ministra ředitel sekce ISVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google