Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Ing. Veronika Tichá Konference ISSS, Hradec Králové,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Ing. Veronika Tichá Konference ISSS, Hradec Králové,"— Transkript prezentace:

1 Elektronické zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Ing. Veronika Tichá Konference ISSS, Hradec Králové, 3. 4. 2006 - 4. 4. 2006

2 Nový legislativní rámec – legislativa (pokračování) Legislativa týkající se elektronického zadávání VZ a uveřejňování:  Nový zákon o veřejných zakázkách  Vyhláška o elektronických prostředcích, elektronických nástrojích a elektronických úkonech při zadávání veřejných zakázek  Vyhláška o atestaci elektronických nástrojů  Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách  Nový koncesní zákon  Vyhláška  Nařízení komise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES

3 Procesy - současný stav x nový legislativní rámec …dle zákona č. 40/2004…dle nového zákona o VZ

4  Elektronické zadávání veřejných zakázek proces zpracovávání veřejných zakázek, kdy některé nebo všechny kroky jsou realizovány prostřednictvím elektronických nástrojů a prostředků  úspory, efektivnost pokles cen předmětů VZ : 10 – 20 % pokles nákladů na proces zadávání : 40 – 70 % zrychlení zadávání snížení organizační náročnosti zesílení transparentnosti  zavedení celoevropského elektronického trhu nadlimitních zakázek Elektronizace…

5 Zákon z hlediska elektronizace:  nepředurčuje technologie  nepředurčuje provozovatele systémů elektronického zadávání  Zadavatel si sám vytvoří systém a provozuje ho z vlastních zdrojů  Elektronické nástroje jsou vytvořené a provozované třetím subjektem formou nákupu služby  Zadavatel zakoupí licenci k provozování systému  nepředurčuje, jak komplexní mají elektronické nástroje být  elektronické nástroje plní jednu funkci  elektronické nástroje plní více funkcí  elektronické nástroje plní všechny funkce v rámci zadávacího řízení (plně elektronický systém)  stanovuje povinnou akreditaci

6 Elektronizace…  Elektronické prostředky – síť a služby elektronických komunikací  Elektronické nástroje – technická zařízení a programové vybavení  Elektronické úkony – úkony prováděné prostřednictvím elektronických nástrojů, nebo elektronickými nástroji ve spojení s elektronickými prostředky (elektronická komunikace, zpracování a uchovávání dat, ověřování el. podpisů, …)

7 Požadavky na elektronické prostředky a elektronické nástroje  Požadavky stanovuje vyhláška o el. prostředcích, el. nástrojích a el. úkonech Zadavatel je povinen zajistit:  splnění požadavků na elektronické podpisy  přesné určení času a data při doručování (zaručený čas)  nemožnost přístupu k elektronicky předaným údajům před stanovenými lhůtami  přístup k elektronicky předaným údajům jen na základě rozhodnutí oprávněných osob  Funkční požadavky stanovuje atestační vyhláška  specifikace požadavků na elektronické nástroje  atest = udává pro jaký druh elektronického nástroje byla atestační procedura provedena

8 Nové elektronické instituty  Dynamický nákupní systém (DNS) – plně elektronický systém pro pořizování obecně dostupného zboží, služeb, stavebních prací ( elektronický obchodní dům )  Elektronická aukce (eAukce) – plně elektronický proces hodnocení nabídek, předkládání nových snížených nabídek prostřednictvím elektronických nástrojů, jejich automatické hodnocení a sestavení pořadí nabídek Úzce související instituty (podpora agregace)  Centrální zadavatel  Rámcová smlouva

9 Základní funkce Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ):  Seznam kvalifikovaných dodavatelů  Věstník VZ  Vyhledavač VZ  Klasifikace a číselníky  Statisticko - analytické funkce  Plnění informačních povinností ČR Základní funkce IS ZVZ

10 Základní funkce IS ZVZ x nové funkce IS VZ Nové funkce Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ):  S přijetím nového zákona o VZ a koncesního zákona dojde ke změně názvu informačního systému z IS ZVZ na IS VZ  IS VZ převezme všechny výše uvedené funkce IS ZVZ a navíc bude zabezpečovat funkce:  Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách (§ 141 - § 142 ZVZ)  Změny ve vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 122 - § 129 ZVZ)  Seznam systémů certifikovaných dodavatelů (§ 130 - § 139 ZVZ)  Rejstřík koncesních smluv (§ 33 KZ)

11 Uveřejňování – dle nového zákona o VZ Veřejné zakázky v EU Členské země EU TED Tenders Electronic Daily Doplněk k Úřednímu věstníku EU Podlimitní – možnost Nadlimitní – povinně ČR: IS VZ Podlimitní – povinně Nadlimitní - povinně Zadávání: Uveřejňování WWW Česká republika TED formuláře (13) národní formuláře (2) TED formuláře (13) VZ ČR IS VZ

12 Stav eProcurementu v EU  Podpora Evropské komise postupné zavádění, ověřování v rámci pilotních projektů, často centrálními zadavateli pro státní správu Nové zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES → elektronizace - ponecháno na rozhodnutí členských států EU, zda a v jakém rozsahu ji transponují do svých národních úprav Akční plán pro podporu vytvoření legislativního rámce pro VZ → Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ udává směr zavedení elektronizace stanovuje dosažitelné cíle rámcově popisuje jednotlivé aktivity stanovuje opatření k dosažení cílového stavu elektronického zadávání veřejných zakázek definuje rámec pro monitorování úspěšnosti identifikuje rizika, která souvisí s implementací NP

13 Užitečné odkazy ČR www.mmr.cz → veřejné zakázky a PPP → Zadávání veřejných zakázek → Právní normy, metodické postupy, připravovaná legislativa → Public Private Partnership → Seznam kvalifikovaných dodavatelů → Informační servis k zákonu č. 40/2004 (www.verejna-zakazka.cz)www.verejna-zakazka.cz → IS ZVZ Informační systém o zadávání veřejných zakázek → www2.mmr.cz/iszvz www.compet.cz

14 Užitečné odkazy EU Internetové stránky TEDu (uveřejňování VZ) http://ted.publications.eu.int Internetové stránky Úřadu pro úřední tisky http://publications.eu.int Internetové stránky k veřejným zakázkám http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocure menthttp://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocure ment http://simap.eu.int/index_cs.html Internetové stránky elektronického zadávání veřejných zakázek http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocure ment/e-procurement_en.htmhttp://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocure ment/e-procurement_en.htm

15 Informace Děkuji za pozornost Ing. Veronika Tichá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Praha 2, Škrétova č. 6 Tel.: 234 154 107 Mail: veronika.ticha@mmr.czveronika.ticha@mmr.cz www.mmr.cz – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Stáhnout ppt "Elektronické zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Ing. Veronika Tichá Konference ISSS, Hradec Králové,"

Podobné prezentace


Reklamy Google