Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Elektronické zadávání veřejných zakázek
Konference ISSS, Hradec Králové, Elektronické zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Ing. Veronika Tichá

2 Nový legislativní rámec – legislativa (pokračování)
Legislativa týkající se elektronického zadávání VZ a uveřejňování: Nový zákon o veřejných zakázkách Vyhláška o elektronických prostředcích, elektronických nástrojích a elektronických úkonech při zadávání veřejných zakázek Vyhláška o atestaci elektronických nástrojů Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách Nový koncesní zákon Vyhláška Nařízení komise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES

3 Procesy - současný stav x nový legislativní rámec
…dle zákona č. 40/2004 …dle nového zákona o VZ

4 Elektronické zadávání veřejných zakázek
Elektronizace… Elektronické zadávání veřejných zakázek proces zpracovávání veřejných zakázek, kdy některé nebo všechny kroky jsou realizovány prostřednictvím elektronických nástrojů a prostředků úspory, efektivnost pokles cen předmětů VZ : 10 – 20 % pokles nákladů na proces zadávání : 40 – 70 % zrychlení zadávání snížení organizační náročnosti zesílení transparentnosti zavedení celoevropského elektronického trhu nadlimitních zakázek

5 Zákon z hlediska elektronizace:
nepředurčuje technologie nepředurčuje provozovatele systémů elektronického zadávání Zadavatel si sám vytvoří systém a provozuje ho z vlastních zdrojů Elektronické nástroje jsou vytvořené a provozované třetím subjektem formou nákupu služby Zadavatel zakoupí licenci k provozování systému nepředurčuje, jak komplexní mají elektronické nástroje být elektronické nástroje plní jednu funkci elektronické nástroje plní více funkcí elektronické nástroje plní všechny funkce v rámci zadávacího řízení (plně elektronický systém) stanovuje povinnou akreditaci

6 Elektronizace… Elektronické prostředky – síť a služby elektronických komunikací Elektronické nástroje – technická zařízení a programové vybavení Elektronické úkony – úkony prováděné prostřednictvím elektronických nástrojů, nebo elektronickými nástroji ve spojení s elektronickými prostředky (elektronická komunikace, zpracování a uchovávání dat, ověřování el. podpisů, …)

7 Požadavky na elektronické prostředky a elektronické nástroje
Požadavky stanovuje vyhláška o el. prostředcích, el. nástrojích a el. úkonech Zadavatel je povinen zajistit: splnění požadavků na elektronické podpisy přesné určení času a data při doručování (zaručený čas) nemožnost přístupu k elektronicky předaným údajům před stanovenými lhůtami přístup k elektronicky předaným údajům jen na základě rozhodnutí oprávněných osob Funkční požadavky stanovuje atestační vyhláška specifikace požadavků na elektronické nástroje atest = udává pro jaký druh elektronického nástroje byla atestační procedura provedena

8 Nové elektronické instituty
Dynamický nákupní systém (DNS) – plně elektronický systém pro pořizování obecně dostupného zboží, služeb, stavebních prací ( elektronický obchodní dům ) Elektronická aukce (eAukce) – plně elektronický proces hodnocení nabídek, předkládání nových snížených nabídek prostřednictvím elektronických nástrojů, jejich automatické hodnocení a sestavení pořadí nabídek Úzce související instituty (podpora agregace) Centrální zadavatel Rámcová smlouva

9 Seznam kvalifikovaných dodavatelů Věstník VZ Vyhledavač VZ
Základní funkce IS ZVZ Základní funkce Informačního systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ): Seznam kvalifikovaných dodavatelů Věstník VZ Vyhledavač VZ Klasifikace a číselníky Statisticko - analytické funkce Plnění informačních povinností ČR

10 Nové funkce Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ):
Základní funkce IS ZVZ x nové funkce IS VZ Nové funkce Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ): S přijetím nového zákona o VZ a koncesního zákona dojde ke změně názvu informačního systému z IS ZVZ na IS VZ IS VZ převezme všechny výše uvedené funkce IS ZVZ a navíc bude zabezpečovat funkce: Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách (§ § 142 ZVZ) Změny ve vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ § 129 ZVZ) Seznam systémů certifikovaných dodavatelů (§ § 139 ZVZ) Rejstřík koncesních smluv (§ 33 KZ)

11 Uveřejňování – dle nového zákona o VZ
Zadávání: Uveřejňování WWW TED formuláře (13) Členské země EU TED Tenders Electronic Daily Doplněk k Úřednímu věstníku EU Podlimitní – možnost Nadlimitní – povinně Veřejné zakázky v EU TED formuláře (13) TED formuláře (13) VZ ČR IS VZ TED formuláře (13) ČR: IS VZ Podlimitní – povinně Nadlimitní - povinně národní formuláře (2) Česká republika

12 Stav eProcurementu v EU
Podpora Evropské komise postupné zavádění, ověřování v rámci pilotních projektů, často centrálními zadavateli pro státní správu Nové zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES → elektronizace - ponecháno na rozhodnutí členských států EU, zda a v jakém rozsahu ji transponují do svých národních úprav Akční plán pro podporu vytvoření legislativního rámce pro VZ → Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ udává směr zavedení elektronizace stanovuje dosažitelné cíle rámcově popisuje jednotlivé aktivity stanovuje opatření k dosažení cílového stavu elektronického zadávání veřejných zakázek definuje rámec pro monitorování úspěšnosti identifikuje rizika, která souvisí s implementací NP

13 www.mmr.cz www.compet.cz → veřejné zakázky a PPP
Užitečné odkazy ČR → veřejné zakázky a PPP → Zadávání veřejných zakázek → Právní normy, metodické postupy, připravovaná legislativa → Public Private Partnership → Seznam kvalifikovaných dodavatelů → Informační servis k zákonu č. 40/ ( → IS ZVZ Informační systém o zadávání veřejných zakázek → www2.mmr.cz/iszvz

14 Internetové stránky TEDu (uveřejňování VZ)
Užitečné odkazy EU Internetové stránky TEDu (uveřejňování VZ) Internetové stránky Úřadu pro úřední tisky Internetové stránky k veřejným zakázkám Internetové stránky elektronického zadávání veřejných zakázek

15 Děkuji za pozornost Informace Ing. Veronika Tichá
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejných investic Praha 2, Škrétova č. 6 Tel.: Mail: – stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Stáhnout ppt "Elektronické zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google