Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení dodavatelů geodetických prací MAPOVÁNÍ VYBRANÝCH OBJEKTŮ KOLEJIŠTĚ Ing. Jakub Raška Brno, Kounicova 18. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení dodavatelů geodetických prací MAPOVÁNÍ VYBRANÝCH OBJEKTŮ KOLEJIŠTĚ Ing. Jakub Raška Brno, Kounicova 18. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Školení dodavatelů geodetických prací MAPOVÁNÍ VYBRANÝCH OBJEKTŮ KOLEJIŠTĚ Ing. Jakub Raška Brno, Kounicova 18. 3. 2015

2 http://www.szdc.cz / O nás / Organizační jednotky SŽDC / Správa železniční geodézie Olomouc / Dokumenty / Opatření ředitele SŽG Olomouc důležité pro činnost externích geodetů OŘ36 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty FOTOKATALOG OŘ39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce 2 PŘEDPISY http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg- olomouc/ke-stazeni/opatreni.html

3 dodržovat předpis Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vždy vycházet z bodového pole SŽG do technické zprávy uvádět problémy s bodovým polem: chybějící body poškozené body fotodokumentaci vyhotovovat digitálně a barevně 3 DŮLEŽITÉ

4 vítězové výběrového řízení jsou povinni informovat zadavatele o všech subdodavatelích firmy, které neuspějí ve výběrovém řízení, se nesmí účastnit prací na zakázce ani jako subdodavatelé práci je třeba odevzdat v dostatečném předstihu, aby dodavatel stihnul reagovat na případnou reklamaci do konce termínu odevzdání 4 DŮLEŽITÉ

5 V zadávacích podmínkách bude přesně specifikováno: rozsah zaměření požadovaná přesnost – metody měření objekty měření kódování objektů způsob zákresu objektů 5 ZADÁVACÍ PODMÍNKY

6 zhotovitelé k vyhotovení výkresů použijí zadané soubory od SŽG: zakládací výkres DGN tabulku buněk CEL tabulku linií RSC tabulku fontů RSC 6 VYHOTOVENÍ VÝKRESŮ

7 osa koleje a další prvky měřené v ose koleje se měří na rozchodku výška se vztahuje na temeno nepřevýšeného kolejnicového pásu vzdálenost podrobných bodů dle zadání dodržovat vzdálenost podrobných bodů i ve větvích výhybek MĚŘENÍ OSY KOLEJE 7

8 Prvky měřené v ose koleje (s použitím rozchodky): izolované styky začátky výhybek, začátky jazyků výhybek, konce výhybek dilatační zařízení počítače náprav výkolejky MĚŘENÍ OSY KOLEJE 8

9 linie znázorňující osu koleje ve výkrese musí být orientované ve směru staničení 9 MĚŘENÍ OSY KOLEJE

10 Kolejnicový pás je přerušen spárou vyplněnou elektricky nevodivým materiálem. Tuhost přerušeného kolejnicového pásu je zajištěna kolejnicovými spojkami (rovněž nevodivě). jednostranný izolovaný styk – v jednom pásu oboustranný izolovaný styk – v obou pásech 10 IZOLOVANÉ STYKY

11

12

13 o izolovaný styk se nejedná, pokud ve spáře mezi částmi kolejnicového pásu není izolující materiál a nebo jsou části kolejnicového pásu jinak vodivě spojeny 13 IZOLOVANÉ STYKY

14 NENÍ izolovaný styk !!!

15 Na rozchodku v ose koleje se měří: Začátek výhybky – svár před výhybkou nejbližší k jazykům výhybky Začátek jazyků výhybky Konce výhybky – nejbližší svár za srdcovkou v kolejnicovém pásu na straně srdcovky 15 MĚŘENÍ VÝHYBEK

16 srdcovka

17 začátek výhybky začátek jazyků výhybky konce výhybky

18 svár

19 nejbližší sváry za srdcovkou v kolejnicových pásech na straně srdcovky konec výhybky

20 oboustranný izolovaný styk POZOR! nezaměňovat svár s izolovaným stykem


Stáhnout ppt "Školení dodavatelů geodetických prací MAPOVÁNÍ VYBRANÝCH OBJEKTŮ KOLEJIŠTĚ Ing. Jakub Raška Brno, Kounicova 18. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google