Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Zdeněk Tomeš Katedra ekonomie Kancelář č. 612 Konzultační hodiny: pondělí: 15.00 - 16.30

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Zdeněk Tomeš Katedra ekonomie Kancelář č. 612 Konzultační hodiny: pondělí: 15.00 - 16.30"— Transkript prezentace:

1 slide 0 Organizace

2 slide 1 Makroekonomie II Zdeněk Tomeš Katedra ekonomie Kancelář č. 612 Konzultační hodiny: pondělí: 15.00 - 16.30 E-mail: tomes@econ.muni.cztomes@econ.muni.cz

3 slide 2 Literatura Základní: MANKIW, G. (2010): Macroeconomics. 7th edition. Worth Publishers. Doporučená: HOLMAN, R. (2010): Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 2 vydání. C. H. Beck Praha.

4 slide 3 Zkouška  Písemný test a/b/c/d (1 správně) – 40 otázek  Hodnocení: správná odpověď: 1 bod; špatná odpověď: -1/2 bodů; žádná odpověď: 0 bodů  Hodnocení: A: 34 - 40 bodů; B: 31 – 33,5 bodů; C: 28 – 30,5 bodů; D: 25 – 27,5 bodů; E: 22 – 24,5 bodů; F: 21,5 bodů a méně

5 slide 4 Úvod

6 slide 5 Proč studovat makroekonomii? 1. Makroekonomika ovlivňuje společenský blahobyt. % pracovní síly Počet zločinů na 100.000 obyvatel USA: Nezaměstnanost a kriminalita Nezaměstnaní (levá osa) Majetková kriminalita (pravá osa)

7 slide 6 Proč studovat makroekonomii? 2. Makroekonomika ovlivňuje individuální blahobyt. %změna oproti stavu před 12m % změna oproti stavu před 12 m. Pokud roste nezaměstnanost, růst mezd obvykle zpomaluje.

8 slide 7 Proč studovat makroekonomii? Nezaměstnanost a inflace v USA ve volebním roce rok míra U míra inflace vítěz voleb 19767.7%5.8%Carter (D) 19807.1%13.5%Reagan (R) 19847.5%4.3%Reagan (R) 19885.5%4.1%Bush I (R) 19927.5%3.0%Clinton (D) 19965.4%3.3%Clinton (D) 20004.0%3.4%Bush II (R) 20045.5%3.3%Bush II (R) 3. Makroekonomika ovlivňuje politiku.

9 slide 8 Ekonomické modely …jsou zjednodušené verze složitější reality  nepodstatné detaily jsou opomenuty …jsou využívány k  zachycení vztahů mezi jednotlivými veličinami  vysvětlení makroekonomického vývoje  formulaci makroekonomických politik

10 slide 9 Endogenní a exogenní proměnné  Hodnoty endogenních proměnných jsou určeny v rámci modelu.  Hodnoty exogenních proměnných jsou určeny mimo model: v modelu jsou jejich hodnoty brány jako dané.

11 slide 10 Množství modelů….  Žádný model nemůže postihnout veškeré vztahy, které nás zajímají.  Např: model nabídky a poptávky na trhu aut…  může vysvětlit, jak pokles agregátního důchodu ovlivní cenu a množství aut.  nemůže vysvětlit, proč agregátní důchod poklesl.

12 slide 11 Množství modelů…  Při studiu mnoha odlišných problémů (např, nezaměstnanost, inflace, dlouhodobý růst) používáme mnoho odlišných modelů.  Pro každý nový model je zásadní si uvědomit:  jaké jsou jeho předpoklady  které veličiny jsou endogenní a které exogenní  které otázky může vysvětlit a které nikoliv

13 slide 12 Ceny: pružné x nepružné  Čistící se trhy: Předpoklad, že ceny jsou pružné čímž hladce vyrovnávají poptávku s nabídkou.  V krátkém období je mnoho cen nepružných – přizpůsobují se pouze velmi pomalu změnám v nabídce a poptávce. Například:  Pracovní smlouvy (mzdové výměry) stanovují pevně nominální mzdu na dlouho dopředu  Vydavatelé mění ceny novin a časopisů pouze zřídka

14 slide 13 Ceny: pružné x nepružné  Chování ekonomiky částečně závisí na tom, zda jsou ceny pružné nebo nepružné:  Pokud jsou ceny nepružné, potom se poptávka nemusí vždy rovnat nabídce. Tím lze vysvětlit:  nezaměstnanost (převis nabídky práce)  proč se vždy nemusí prodat vše, co se vyrobí  Dlouhé období: pružné ceny, čistící se trhy

15 slide 14 Dlouhé (LR) a krátké (SR) období USA: Reálný HDP na hlavu (stálé ceny roku 2000) SR: Velká Deprese SR: 2. Světová válka SR: První ropný šok SR: Druhý ropný šok SR: Září 2001 LR: dlouhodobý rostoucí trend…

16 slide 15 Přehled Makroekonomie II  Úvod, makroekonomická data (Přednáška 1)  Klasická teorie (Přednášky 2-5) Fungování ekonomiky v dlouhém období (pružné ceny)  Teorie růstu (Přednášky 6-7) Ekonomická úroveň a tempo jejího růstu ve velmi dlouhém období  Teorie hospodářských cyklů (Přednášky 8-10) Fungování ekonomiky v krátkém období (nepružné ceny)  Makroekonomická politika (Přednáška 11) Jak mohou vláda a centrální banka ovlivnit makroekonomický vývoj  Mikroekonomické základy – Spotřeba (Přednáška 12)

17 Shrnutí  Makroekonomie se snaží vysvětlit chování ekonomiky jako celku  Makroekonomové používají různé modely k vysvětlení různých makroekonomických jevů  Modely s pružnými cenami vysvětlují chování ekonomiky v dlouhém období; modely s nepružnými cenami vysvětlují chování ekonomiky v období krátkém. slide 16

18 Literatura Mankiw (2010): Chapter 1: The Science of Macroeconomics. Holman (2010): Kapitola 1: Ekonomická rovnováha. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 17


Stáhnout ppt "Slide 0 Organizace. slide 1 Makroekonomie II Zdeněk Tomeš Katedra ekonomie Kancelář č. 612 Konzultační hodiny: pondělí: 15.00 - 16.30"

Podobné prezentace


Reklamy Google