Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby"— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby
4 Zemní práce Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Zemní práce = srovnávání terénu, kopání rýh, přesun zemin,výkopy, zásypy, obsypy a násypy včetně hutnění (7 tříd těžitelnosti hornin) Horniny – pevné horniny (skalní a poloskalní, celistvé) - zeminy (nezpevněné horniny, zrnitost) – VH, H, J částice * soudržné * nesoudržné (sypké- neobsahují J) Zemní těleso vychází z rozměrů liniové dopravní stavby včetně odvodňovacích zařízení a souvisejících objektů. Realizace: - - vytyčení osy odstranění dřevin, objektů skrývka ornice těžba (násyp) vrstev vhodné zeminy úprava zemní pláně (sklon, únosnost, odvodnění) ohumusování, osetí

3 Vlastnosti zemin zrnitost (sada čtvercových sít)
vlhkost (konzistence tuhá, polotuhá, plastická, tekutá) zhutnitelnost (Proctor – max. obj. hmotnost a optimální vlkost) namrzavost (ze zrnitosti, CBR) -

4 Vodní režim difúzní (příznivý) hpv > 2 hs + dpr -
pendulární (nepříznivý) dpr + hs < hpv < dpr +2 hs - kapilární (velmi nepříznivý) hpv < dpr+ hs -

5 Geotechnický průzkum podle druhu výstavby - pro novostavby, - pro rekonstrukce a opravy komunikací, podle předmětu šetření - průzkum trasy a jejího bezprostředního okolí, - průzkum materiálových nalezišť, - průzkum pro objekt podle etapovosti - průzkum jednoetapový, - průzkum víceetapový (pro novostavby-etapa = stupeň PD -

6 Geotechnický průzkum - orientační průzkum (studie DS) posouzení území dotčeného navrhovanou stavbou z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska - předběžný průzkum (dok. pro stavební povolení) IG + HG průzkum a jejich geotechnickou interpretací (těžitelnost a vhodnost hornin, ovlivnění spodních vod apod.) s návrhem založení objektů a zásad pro podrobný průzkum, případně s doporučením ke změně trasy - podrobný průzkum (dok. ke zpracování stavebního povolení) s detailním komplexním hodnocením geomechanických vlastností hornin - doplňující průzkum (dokumentace pro zadání stavby) je podetapou podrobného průzkumu - sledování kvality výstavby = monitorování výstavby i užívání stavby -

7 Zemní objekty -

8 Stanovení únosnosti podloží
statická zatěžovací zkouška (změna zatlačení zatěžovací desky při změně napětí) dynamická rázová zkouška (změna průhybu se vzdáleností od středu zatěžovací desky-půs. síla) Kalifornský poměr únosnosti (poměr síly, potřebné k zatlačení trnu do zeminy ku síle k zatlačení do normového materiálu) -

9 Úprava zemin Zemní pláň – odvodnění - zhutnění - výměna zeminy
- doplnění frakce zeminy - stabilizace pojivem - piloty - geosyntetika Podloží vozovky – rovné - zhutněné - vyspádované 3. Svahy zemních těles – rovné - ohumusované (zatravňovací rohože) - oseté -

10 Stavební materiály pro dopravní stavby
Kamenivo – přírodní - umělé - recyklované (dle vzniku a velikosti zrn, hmotnosti aj.) Hydraulická pojiva – cementy - vápna - popílek, odprašky Asfaltová pojiva – přírodní - ropné - ředěné - emulze -

11 a – kolmý, b – šikmý, c - kolmý s kalovou jámou
Objekty - Propustek a – kolmý, b – šikmý, c - kolmý s kalovou jámou

12 Objekty - opěrná zeď zárubní zeď

13 Objekty - most

14 Akvadukt Pont du Gard u Nimes v jižní Francii
Objekty - Akvadukt Pont du Gard u Nimes v jižní Francii

15 Objekty - ekodukt

16 Objekty - estakáda

17 Objekty                                     - tunel

18 Objekty                                     - tunel

19 Objekty - Silniční tunel
                                    - Silniční tunel 1-stříkaný beton; 2-izolace; 3-vnitřní ostění; 4-přívod vzduchu; 5-odsávání; 6-dopravní prostor; 7 betonový pilíř B-300

20 Objekty - galerie

21 Objekty - Protihlukové stěny

22 Stroje pro zemní práce Buldozer, ripper - Nakladač

23 Stroje pro zemní práce Skrejpr -

24 Stroje pro zemní práce Rypadlo s hloubkovou lopatou -
Rypadlo s výškovou lopatou

25 Stroje pro zemní práce grejdr - válec


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google