Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby 4 Zemní práce Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby 4 Zemní práce Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby 4 Zemní práce Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 - Zemní práce = srovnávání terénu, kopání rýh, přesun zemin,výkopy, zásypy, obsypy a násypy včetně hutnění (7 tříd těžitelnosti hornin) Zemní těleso vychází z rozměrů liniové dopravní stavby včetně odvodňovacích zařízení a souvisejících objektů. Realizace: - vytyčení osy - odstranění dřevin, objektů - skrývka ornice - těžba (násyp) vrstev vhodné zeminy - úprava zemní pláně (sklon, únosnost, odvodnění) - ohumusování, osetí Horniny – pevné horniny (skalní a poloskalní, celistvé) - zeminy (nezpevněné horniny, zrnitost) – VH, H, J částice * soudržné * nesoudržné (sypké- neobsahují J)

3 - Vlastnosti zemin - zrnitost (sada čtvercových sít) - vlhkost (konzistence tuhá, polotuhá, plastická, tekutá) - zhutnitelnost (Proctor – max. obj. hmotnost a optimální vlkost) - namrzavost (ze zrnitosti, CBR)

4 - Vodní režim - difúzní (příznivý) h pv > 2 h s + d pr - pendulární (nepříznivý) d pr + h s < h pv < d pr +2 h s - kapilární (velmi nepříznivý) h pv < d pr + h s

5 - Geotechnický průzkum podle druhu výstavby - pro novostavby, - pro rekonstrukce a opravy komunikací, podle předmětu šetření - průzkum trasy a jejího bezprostředního okolí, - průzkum materiálových nalezišť, - průzkum pro objekt podle etapovosti - průzkum jednoetapový, - průzkum víceetapový (pro novostavby-etapa = stupeň PD

6 - Geotechnický průzkum - orientační průzkum (studie DS) posouzení území dotčeného navrhovanou stavbou z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska - předběžný průzkum (dok. pro stavební povolení) IG + HG průzkum a jejich geotechnickou interpretací (těžitelnost a vhodnost hornin, ovlivnění spodních vod apod.) s návrhem založení objektů a zásad pro podrobný průzkum, případně s doporučením ke změně trasy - podrobný průzkum (dok. ke zpracování stavebního povolení) s detailním komplexním hodnocením geomechanických vlastností hornin - doplňující průzkum (dokumentace pro zadání stavby) je podetapou podrobného průzkumu - sledování kvality výstavby = monitorování výstavby i užívání stavby

7 - Zemní objekty

8 - Stanovení únosnosti podloží - statická zatěžovací zkouška (změna zatlačení zatěžovací desky při změně napětí) - dynamická rázová zkouška (změna průhybu se vzdáleností od středu zatěžovací desky-půs. síla) - Kalifornský poměr únosnosti (poměr síly, potřebné k zatlačení trnu do zeminy ku síle k zatlačení do normového materiálu)

9 - Úprava zemin 1.Zemní pláň – odvodnění - zhutnění - výměna zeminy - doplnění frakce zeminy - stabilizace pojivem - piloty - geosyntetika 2.Podloží vozovky – rovné - zhutněné - vyspádované 3. Svahy zemních těles – rovné - zhutněné - ohumusované (zatravňovací rohože) - oseté

10 - Stavební materiály pro dopravní stavby Kamenivo – přírodní - umělé - recyklované (dle vzniku a velikosti zrn, hmotnosti aj.) Hydraulická pojiva – cementy - vápna - popílek, odprašky Asfaltová pojiva – přírodní - ropné - ředěné - emulze

11 - Objekty Propustek a – kolmý, b – šikmý, c - kolmý s kalovou jámou

12 - Objekty opěrná zeď zárubní zeď

13 - Objekty most

14 - Objekty Akvadukt Pont du Gard u Nimes v jižní Francii

15 - Objekty ekodukt

16 - Objekty estakáda

17 - Objekty tunel

18 - Objekty tunel

19 - Objekty Silniční tunel 1-stříkaný beton; 2-izolace; 3-vnitřní ostění; 4-přívod vzduchu; 5-odsávání; 6-dopravní prostor; 7 betonový pilíř B-300

20 - Objekty galerie

21 - Objekty Protihlukové stěny

22 - Stroje pro zemní práce Buldozer, ripper Nakladač

23 - Stroje pro zemní práce Skrejpr

24 - Stroje pro zemní práce Rypadlo s hloubkovou lopatou Rypadlo s výškovou lopatou

25 - Stroje pro zemní práce grejdr válec


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby 4 Zemní práce Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google