Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍ VODY monitoring tlaku vody-pórových tlaků (hydrostatické účinky) monitoring proudění vody (hydrodynamické účinky) monitoring výšky hladiny podzemní vody

3 MONITORING VÝŠKY HLADINY PODZEMNÍ VODY Sonda s indikací světelnou zvukovou světelnou i zvukovou

4 MONITORING VODNÍCH A PÓROVÝCH TLAKŮ piezometry Pneumatický piezometr Elektrický piezometr (využívají odporové nebo strunové tenzometrické snímače) Casagrandeho piezometr pro měření pórového tlaku opatřen hrotem pro zatlačení do zeminy Konstrukční typy: pro monitorování vodního tlaku se umísťuje do vrtu

5 CASAGRANDEHO PIEZOMETR PRINCIP: stanovení tlaku na základě výšky hladiny podzemní vody Piezometrická výška Hladina vody Bentonitovo cementová výplň (zamezuje vertikálnímu proudění) Bentonitové těsnění (zamezuje vertikálnímu proudění) Písek Filtrační hrot Stoupací identifikační trubice Větrací kryt Vrt

6 Instalace Casagrandeho pizometru

7 Měřený tlak membrána PNEUMATICKÝ PIEZOMETR neaktivován aktivace-zvyšování tlaku plynu tlak plynu je větší než tlak vody, plyn vychází větrací trubicí větrací trubice membrána filtr měřič tlaku Tlak vody

8

9 ELEKTRICKÝ PIEZOMETR Strunový: Pracuje na principu strunového tenzometru

10 Odporový Využívá odporových tenzometrů Odporový tenzometr Keramická membrána Keramická destička detail

11 Měřící box Ochranný kryt Bentonitová zátka Piezometr Elektrický kabel Pískový filtr Piezometr Bentonitová zátka min. 80 cm min. 100 cm INSTALACE

12 Rozhodující parametry piezometrů: rozsah měřených hodnot reakční čas piezometru

13 Použití piezometrů: SYPANÉ HRÁZEOPĚRNÉ STĚNY PODLOŽÍ BETONOVÝCH HRÁZÍÚČINEK ODVODNĚNÍ posouzení vhodnosti úpravy horniny (odvodnění,injektáže,zmrazování) kontrola výkopových prací monitoring pórových tlaků ve svazích, násypech, výsypkách monitoring pórových tlaků v podzákladí

14 MONITOROVÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY Metoda hydroizohyps Metoda založená na měření elektrické vodivosti a teploty podzemních vod Metody jednovrtové Metody vícevrtové

15 Metoda hydroizohyps nejrozšířenější metoda předpokladem je znalost výšek hladin podzemní vody (výška hladiny je indikována snímačem se světelnou nebo zvukovou signalizací) mapa hydroizohyps (spojnice míst se stejnou výškou hladiny podzemní vody) směr proudění je kolmý k získaným hladinovým čarám

16 Nevýhody: Nepřesné údaje v případě nepřesností ve změřených výškách hladin vody v blízkých vrtech při malém sklonu hladiny podzemní vody Nepřesné a nejisté údaje v případě, že anomálie hladin v blízkých vrtech jsou způsobeny odlišnými hloubkami vrtů, které propojují různé tlakové horizonty

17 Metoda založená na měření elektrické vodivosti Stanovení přírodní elektrické vodivosti v pozorovacích vrtech Vymezení propustnějších horizontů ve vrtech Hloubková závislost mineralizace podzemní vody

18 Metoda založená na měření teploty podzemní vody ve vrtech Vhodná v případech, kdy se projevuje v přírodním režimu podzemních vod voda jiné teploty např. z technologických procesů PRINCIP: měření teploty v různých hloubkových úrovních

19 METODY JEDNOVRTOVÉ PRINCIP: indikace četnosti impulsů gama záření na stěnách vrtu, směr proudění je dán směrem maximální zaregistrované četnosti impulzů. SOUČÁSTI: radiaktivní indikátor(gama zářič)- -zaveden do vrtu pod hladinu podzemní vody absorbovatelné- absorbují se na stěnách vrtu neabsorbovatelné-detekci je třeba provádět v reálném čase

20 detektor film, umístěný na stěny vrtu, vhodný pro absorbovatelné indikátory, nestíněný scintilační, Geiger-Mullerův detektor, je obvykle stíněný-sonda se otáčí kolem své osy Důležitý technický požadavek ! Je nutno vyloučit nepříznivý účinek vertikálního proudění utěsněním vrtu nad vývodem z dávkovacího zařízení

21 těsnění perforovaná pažnice podzemní voda dávkovač olověné otáčivé stínění motor světelná signalizace kompas

22 METODY VÍCEVRTOVÉ PRINCIP: nálevný vrt (zavádí se indikátor např. barvivo) pozorovací vrty (umístěny ve stejné vzdálenosti od nálevného vrtu) Max. množství indikátoru určuje směr proudění Konec 4.části – děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google