Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šachmatky systém pro sestavení státního rozpočtu Ing. Jiří Fořt Praha, červen 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šachmatky systém pro sestavení státního rozpočtu Ing. Jiří Fořt Praha, červen 2005."— Transkript prezentace:

1 Šachmatky systém pro sestavení státního rozpočtu Ing. Jiří Fořt Praha, červen 2005

2 Program přednášky 1.Struktura a funkce celého systému 2.Práce s číselníky a jejich import do programu 3.Struktura jednotlivých šachmatek, 4.Vytváření šachmatek a jejich editace 5.Komunikace s centrální částí, odesílání a přijímání šachmatek 6.Plánované testy

3 1. Struktura a funkce celého systému Centrální část Centrální část Je umístěna na MF, přístup k datům mají odvětváři a správci rozpočtu Je umístěna na MF, přístup k datům mají odvětváři a správci rozpočtu Správa číselníků Správa číselníků Příjem a uchovávání všech šachmatek Příjem a uchovávání všech šachmatek Kontrola všech údajů, odesílání šachmatek zpět na resorty Kontrola všech údajů, odesílání šachmatek zpět na resorty Sestavování jednotlivých verzí rozpočtu Sestavování jednotlivých verzí rozpočtu Různé pohledy na rozpočet – tiskové sestavy Různé pohledy na rozpočet – tiskové sestavy Resortní část Resortní část Na každém resortu Na každém resortu Vytváření šachmatek, jejich editace a odesílání na MF Vytváření šachmatek, jejich editace a odesílání na MF Šachmatka Šachmatka Datový soubor určený pro uložení všech dat a pro komunikaci mezi resortem a MF Datový soubor určený pro uložení všech dat a pro komunikaci mezi resortem a MF

4 1. Struktura a funkce celého systému – diagram fungování systému Resortní část 1.Resortář vytvoří šachmatku a odešle ji na MF 3.Resortář obdrží šachmatku z MF, opraví ji a znovu odešle na MF Centrální část 2. Odvětvář obdrží šachmatku, zkontroluje ji, případně opraví a jestliže není v pořádku, odešle ji zpět. Jestliže je v pořádku, importuje ji do některé z verzí rozpočtu Komunikační kanál přímá komunikace s MF e-mail disketa, atd... Komunikační kanál přímá komunikace s MF e-mail disketa, atd...

5 2. Práce s číselníky a jejich import do programu Číselníky obsahují všechna potřebná přednastavená data pro sestavení šachmatky Číselníky obsahují všechna potřebná přednastavená data pro sestavení šachmatky Data odvětvových i druhových třídění položek Data odvětvových i druhových třídění položek Číselník resortů Číselník resortů Vlastnosti listů šachmatky Vlastnosti listů šachmatky Jsou vytvářeny na MF správcem rozpočtu Jsou vytvářeny na MF správcem rozpočtu Vždy je „vhodné“ mít k editaci šachmatky poslední verzi číselníků Vždy je „vhodné“ mít k editaci šachmatky poslední verzi číselníků Při otevření šachmatky vytvořené se starší verzí číselníků, dojde k její automatické konverzi Při otevření šachmatky vytvořené se starší verzí číselníků, dojde k její automatické konverzi

6 2. Práce s číselníky a jejich import do programu V resortní části nelze číselníky měnit V resortní části nelze číselníky měnit Lze je importovat „Správcem číselníků“ Lze je importovat „Správcem číselníků“ Import ze souboru – tlačítkem „Importovat“ lze stažený nebo zaslaný soubor Import ze souboru – tlačítkem „Importovat“ lze stažený nebo zaslaný soubor Přímá synchronizace – tlačítkem „Synchronizovat“ lze číselníky importovat přímo ze serveru MF Přímá synchronizace – tlačítkem „Synchronizovat“ lze číselníky importovat přímo ze serveru MF Možnost nastavení automatické synchronizace Možnost nastavení automatické synchronizace Lze importovat pouze novější verzi Lze importovat pouze novější verzi

7 3. Struktura jednotlivých šachmatek Šachmatka je datový formát obsahující všechna data a informace o rozpočtu jednoho resortu Šachmatka je datový formát obsahující všechna data a informace o rozpočtu jednoho resortu Data jedné kapitoly jsou vždy všechna ve dvou souborech pro každou verzi rozpočtu – pro příjmy a výdaje. Lze je ovšem vytvářet ve více šachmatkách a později sloučit. Data jedné kapitoly jsou vždy všechna ve dvou souborech pro každou verzi rozpočtu – pro příjmy a výdaje. Lze je ovšem vytvářet ve více šachmatkách a později sloučit. Šachmatka obsahuje Šachmatka obsahuje Informace o souboru – rok, kapitola, kdo šachmatku sestavil, kdo kontroloval, poznámky a informace o změnách na MF Informace o souboru – rok, kapitola, kdo šachmatku sestavil, kdo kontroloval, poznámky a informace o změnách na MF Jednotlivé listy – podobné informace jako u celého souboru a dále jednotlivé položky rozpočtu uspořádané podobně jako v tabulkovém procesoru (MS Excel™) Jednotlivé listy – podobné informace jako u celého souboru a dále jednotlivé položky rozpočtu uspořádané podobně jako v tabulkovém procesoru (MS Excel™)

8 3. Struktura jednotlivých šachmatek List obsahuje List obsahuje Informace o vlastnostech listu – název, kontakty, datum, poznámky a další vlastnosti Informace o vlastnostech listu – název, kontakty, datum, poznámky a další vlastnosti Data rozpočtu Data rozpočtu Uspořádaná do tabulky jako v tabulkovém procesoru Uspořádaná do tabulky jako v tabulkovém procesoru Řádky (druhové třídění) a sloupce (odvětvové třídění) uspořádány podle svých čísel Řádky (druhové třídění) a sloupce (odvětvové třídění) uspořádány podle svých čísel Každý list může zobrazovat jiné řádky i sloupce Každý list může zobrazovat jiné řádky i sloupce Lze vyplňovat jen některé buňky, ostatní se automaticky sčítají (nově možnost vkládání vzorců) Lze vyplňovat jen některé buňky, ostatní se automaticky sčítají (nově možnost vkládání vzorců) Hodnoty jsou v tisících Kč, (nově opticky odděleny mezerou) Hodnoty jsou v tisících Kč, (nově opticky odděleny mezerou) Speciální list „Sumář“ – součet všech listů Speciální list „Sumář“ – součet všech listů

9 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Vytvoření nové šachmatky Vytvoření nové šachmatky Volba druhu šachmatky (příjmy/výdaje) Volba druhu šachmatky (příjmy/výdaje) Vyplnění vlastností souboru Vyplnění vlastností souboru Vyplnění vlastností prvního listu Vyplnění vlastností prvního listu Výběr sloupců a řádků Výběr sloupců a řádků Vyplnění dat Vyplnění dat Přidávání dalších listů Přidávání dalších listů Přidávání řádek a sloupců – nelze u „Sumáře“ Přidávání řádek a sloupců – nelze u „Sumáře“ Otevření dříve vytvořené šachmatky Otevření dříve vytvořené šachmatky Sloučení listů více šachmatek Sloučení listů více šachmatek Šachmatka z listů Šachmatka z listů Šachmatka ze sumářů Šachmatka ze sumářů

10 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Listy Listy Lze vkládat nové (libovolné množství) – vždy se vyplňují vlastnosti nového listu Lze vkládat nové (libovolné množství) – vždy se vyplňují vlastnosti nového listu Lze je vymazávat – data jsou po uložení nenávratně ztracena, sumář se automaticky přepočítává Lze je vymazávat – data jsou po uložení nenávratně ztracena, sumář se automaticky přepočítává Lze je libovolně upravovat – vkládání dat a nastavování vlastností Lze je libovolně upravovat – vkládání dat a nastavování vlastností

11 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Vyplňování dat Vyplňování dat Vkládají se přímo konkrétní hodnoty (v tis. Kč) Vkládají se přímo konkrétní hodnoty (v tis. Kč) Lze vkládat vzorce (novinka) Lze vkládat vzorce (novinka) Matematická znaménka +,-,*,/ Matematická znaménka +,-,*,/ Vypočtená hodnota je zaokrouhlena na celá čísla Vypočtená hodnota je zaokrouhlena na celá čísla Vzorce se ukládají spolu s šachmatkou a odesílají se i na MF Vzorce se ukládají spolu s šachmatkou a odesílají se i na MF V listu se zobrazuje vypočtená hodnota, pod kurzorem se zobrazuje vzorec (lze jej editovat) V listu se zobrazuje vypočtená hodnota, pod kurzorem se zobrazuje vzorec (lze jej editovat) Políčka, která se nevyplňují mají odlišnou barvu Políčka, která se nevyplňují mají odlišnou barvu

12 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Vkládání nových řádků a sloupců Vkládání nových řádků a sloupců Lze vložit více řádků/sloupců najednou (klávesy shift a control) Lze vložit více řádků/sloupců najednou (klávesy shift a control) Zařazují se vždy „na své místo“ – nelze je přesouvat Zařazují se vždy „na své místo“ – nelze je přesouvat S hierarchicky níže postavenými položkami se vkládají i jim výše postavené položky – např. vložením 111 se přidají i položky č. 11 a 1 S hierarchicky níže postavenými položkami se vkládají i jim výše postavené položky – např. vložením 111 se přidají i položky č. 11 a 1 Odebírání řádků i sloupců Odebírání řádků i sloupců Lze odebrat vždy jen jeden řádek/sloupec Lze odebrat vždy jen jeden řádek/sloupec Analogicky se odebírají níže postavené položky Analogicky se odebírají níže postavené položky

13 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Export do souboru MS Excel™ Export do souboru MS Excel™ Exportují se všechny listy včetně sumáře a celé názvy odvětvového třídění Exportují se všechny listy včetně sumáře a celé názvy odvětvového třídění Neexportují se součtové vzorce – při změně hodnot ve výsledném souboru se součty nepřepočítají Neexportují se součtové vzorce – při změně hodnot ve výsledném souboru se součty nepřepočítají

14 4. Vytváření šachmatek a jejich editace Import XML Import XML Pro import dat do šachmatky z jiných SW – pokud se na resortu používá jiný pomocný SW, lze rozpočet sestavit jinak a tato data pak importovat do šachmatky Pro import dat do šachmatky z jiných SW – pokud se na resortu používá jiný pomocný SW, lze rozpočet sestavit jinak a tato data pak importovat do šachmatky Pomocný SW musí být schopen vygenerovat XML soubor, který se do šachmatky naimportuje Pomocný SW musí být schopen vygenerovat XML soubor, který se do šachmatky naimportuje Formát XML souboru je popsán v dokumentaci Formát XML souboru je popsán v dokumentaci

15 5. Komunikace s centrální částí, odesílání a přijímání šachmatek odesílání je možné více způsoby odesílání je možné více způsoby přímé spojení s centrální částí - je nutné znát jméno a heslo správce kapitoly pro komunikaci, které je přiděleno správcem rozpočtu a uchováváno v databázi centrální části. Heslo je možné změnit v okně „Nastavení“, nebo správcem systému přímé spojení s centrální částí - je nutné znát jméno a heslo správce kapitoly pro komunikaci, které je přiděleno správcem rozpočtu a uchováváno v databázi centrální části. Heslo je možné změnit v okně „Nastavení“, nebo správcem systému odesláním souborů šachmatek mailem odesláním souborů šachmatek mailem odesláním na disketě nebo jiném médiu odesláním na disketě nebo jiném médiu

16 6. Plánované testy Před začátkem sestavování rozpočtu jsou plánovány testy celého systému na všech resortech Před začátkem sestavování rozpočtu jsou plánovány testy celého systému na všech resortech Správci rozpočtu Správci rozpočtu sestaví nové číselníky a oznámí to všem resortům sestaví nové číselníky a oznámí to všem resortům Správci kapitoly Správci kapitoly importují nové číselníky importují nové číselníky vytvoří libovolnou (stačí jednoduchou) testovací šachmatku vytvoří libovolnou (stačí jednoduchou) testovací šachmatku odešlou (pomocí přímé komunikace) testovací šachmatku na MF odešlou (pomocí přímé komunikace) testovací šachmatku na MF kde nastanou problémy s komunikací budou společně s odborníky z MF odstraněny kde nastanou problémy s komunikací budou společně s odborníky z MF odstraněny Cílem testů je připravit SW na všech resortech tak, aby pokud možno docházelo na resortech k co nejméně problémům během samotného sestavování rozpočtu Cílem testů je připravit SW na všech resortech tak, aby pokud možno docházelo na resortech k co nejméně problémům během samotného sestavování rozpočtu

17 Testování Windows: 98, 2000, NT, XP Internet Explorer: 5.0, 5.5, 6.0 Office: 2000, XP, 2003 V případě problémů s odesláním šachmatky informujte svého lokálního správce sítě V případě přetrvávajících problémů napište kontaktní údaje správce sítě a údaje o verzi systému spolu s informací o chybě na adresu: bohumila.mullerova@mfcr.cz

18 Důležité adresy Cesta k certifikátu a pro synchronizaci číselníků: https://app.mfcr.cz/SM/SMSOAPServer.dll/wsdl/ISMSOAPServer Informace, číselníky, registrační formulář, instalační soubory: http://www.mfcr.cz/>MINISTERSTVO > Informační zdroje > Informační zdroje >Šachmatky >Šachmatky


Stáhnout ppt "Šachmatky systém pro sestavení státního rozpočtu Ing. Jiří Fořt Praha, červen 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google