Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do tabulkových procesorů Charakteristika a vlastnosti Charakteristika a vlastnosti tabulkových procesorů tabulkových procesorů Popis prostředí tabulkového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do tabulkových procesorů Charakteristika a vlastnosti Charakteristika a vlastnosti tabulkových procesorů tabulkových procesorů Popis prostředí tabulkového."— Transkript prezentace:

1 Úvod do tabulkových procesorů Charakteristika a vlastnosti Charakteristika a vlastnosti tabulkových procesorů tabulkových procesorů Popis prostředí tabulkového procesoru Popis prostředí tabulkového procesoru Instalace a spuštění MS Excel Instalace a spuštění MS Excel

2 MS Excel tabulkový procesor tabulkový kalkulátor někdy také spreadsheet

3 Popis programu Excel zobrazuje data v ve sloupcích a řádcích, které jsou odděleny pomocnou mřížkou a proto se hodí všude, kde je výhodné uspořádání dat v tabulkové podobě

4 MS Excel je výkonný tabulkový procesor, využitelný především: k náhradě za účetní tabulky k náhradě za účetní tabulky uplatní se pro vědecké a technické výpočty uplatní se pro vědecké a technické výpočty ve statistice, ve statistice, jako solidní databáze, jako solidní databáze, při plánování v nejrůznějších oblastech lidské při plánování v nejrůznějších oblastech lidské činnosti činnosti jako pomocník v každodenním životě (přehled jako pomocník v každodenním životě (přehled výdajů domácnosti, výpočty spotřeby benzinu, výdajů domácnosti, výpočty spotřeby benzinu, přehled o topení, elektrické energii, plynu atd.) přehled o topení, elektrické energii, plynu atd.)

5 MS Excel především umožňuje vkládání velkého množství různých dat texty texty čísla čísla datum datum čas čas vzorce vzorce v buňkách můžeme provádět matematické v buňkách můžeme provádět matematické operace s: operace s: konstantami konstantami odkazy na buňky odkazy na buňky jmény (pojmenované buňky či oblasti) jmény (pojmenované buňky či oblasti) funkcemi funkcemi operátory (+-*/) operátory (+-*/)

6 MS Excel především umožňuje využívat ve výpočtech přednastavených funkcí: finanční finanční datum a čas datum a čas matematické matematické statistické statistické vyhledávací vyhledávací databáze databáze text text logické logické informační informační

7 MS Excel především umožňuje: automaticky nebo manuálně přepočítávat vložené automaticky nebo manuálně přepočítávat vložené vzorce vzorce propojovat ve výpočtech data z různých listů, ale i propojovat ve výpočtech data z různých listů, ale i sešitů (práce v trojrozměrném prostoru) sešitů (práce v trojrozměrném prostoru) správu, třídění a filtrování dat správu, třídění a filtrování dat kreslení ve vektorovém formátu kreslení ve vektorovém formátu vkládání hotových grafických objektů (Klipart), vkládání hotových grafických objektů (Klipart), symbolů, automatických tvarů, ozdobných textů symbolů, automatických tvarů, ozdobných textů (WordArt), vývojových diagramů a organizačních (WordArt), vývojových diagramů a organizačních schémat ve vektorové grafice schémat ve vektorové grafice tvorbu formulářů - pomocí ovládacích tlačítek a jiných tvorbu formulářů - pomocí ovládacích tlačítek a jiných prvků prvků

8 MS Excel především umožňuje: vkládání obrázků a jejich formátování vkládání obrázků a jejich formátování tvorbu 2 a 3 rozměrných grafů tvorbu 2 a 3 rozměrných grafů použítí přednastavených automatických formátů, použítí přednastavených automatických formátů, které mění vzhled celé tabulky které mění vzhled celé tabulky zaznamenávat a využívat makra pro automatizaci zaznamenávat a využívat makra pro automatizaci některých operací některých operací vytvářet programy pomocí jazyka Visual Basic vytvářet programy pomocí jazyka Visual Basic vkládat hypertextové odkazy a vytvářet z tabulek vkládat hypertextové odkazy a vytvářet z tabulek www stránky www stránky

9 MS Excel především umožňuje: vkládat zápatí, záhlaví, prohlížet si náhledy a dále vkládat zápatí, záhlaví, prohlížet si náhledy a dále upravit dokument k tisku upravit dokument k tisku vytvářet a využívat již předdefinovaných šablon vytvářet a využívat již předdefinovaných šablon vkládání dalších objektů (zvuků, videa….. ) vkládání dalších objektů (zvuků, videa….. ) vkládat a využívat komentářů vkládat a využívat komentářů uzamykat části tabulek, celé listy nebo sešity uzamykat části tabulek, celé listy nebo sešity funkci kontroly pravopisu, možnosti automatických funkci kontroly pravopisu, možnosti automatických oprav, vkládat automatický text oprav, vkládat automatický text

10 MS Excel instalace Instalace z CD automaticky (případně jiných zdrojů) Instalace z CD automaticky (případně jiných zdrojů) nebo spustit soubor setup.exe nebo spustit soubor setup.exe Je třeba zadat místo pro uložení a také sériové číslo. Je třeba zadat místo pro uložení a také sériové číslo. Dále zvolte, jestli se provede: Dále zvolte, jestli se provede: standardní instalace, standardní instalace, plná instalace, plná instalace, případně vlastní – zde je nutné upřesnit instalaci případně vlastní – zde je nutné upřesnit instalaci jednotlivých objektů programu (například konverzní jednotlivých objektů programu (například konverzní formáty pro import a export, vložení klipartů, formáty pro import a export, vložení klipartů, kontrolu pravopisu atd.) kontrolu pravopisu atd.) Pro přidání či odebrání jednotlivých součástí MS Excel Pro přidání či odebrání jednotlivých součástí MS Excel je opět nutné instalační CD, případně se musí zadat je opět nutné instalační CD, případně se musí zadat cesta k instalačním souborům, jestliže jsou cesta k instalačním souborům, jestliže jsou nakopírované například na pevný dik, sdílený disk nakopírované například na pevný dik, sdílený disk v síti, externí disk, flash paměť atd. v síti, externí disk, flash paměť atd.

11 MS Excel – spuštění aplikace Spouštět aplikaci lze: Spouštět aplikaci lze: kliknutím na spouštěcí ikonu umístěnou na pracovní kliknutím na spouštěcí ikonu umístěnou na pracovní ploše ploše z nabídky Start/Programy z nabídky Start/Programy z hlavního panelu (jestliže je tam umístěna spouštěcí z hlavního panelu (jestliže je tam umístěna spouštěcí ikona) ikona) z příkazového řádku Start/Spustit, kde lze napsat slovo z příkazového řádku Start/Spustit, kde lze napsat slovo „excel“ a potvrdit „excel“ a potvrdit

12 MS Excel – popis prostředí Aplikační okno : Aplikační okno : Oblast nahoře omezená záhlavím, po stranách a dole Oblast nahoře omezená záhlavím, po stranách a dole okrajem okna se nazývá pracovní plocha. okrajem okna se nazývá pracovní plocha. Na pracovní ploše aplikačního okna může být umístěno Na pracovní ploše aplikačního okna může být umístěno několik dokumentových oken několik dokumentových oken Záhlaví okna – lišta s názvem programu Záhlaví okna – lišta s názvem programu Systémová nabídka – rozvine se po kliknutí na ikonu Systémová nabídka – rozvine se po kliknutí na ikonu Excelu vlevo nahoře Excelu vlevo nahoře Panel nabídek (menu) – může se s ním pracovat jako Panel nabídek (menu) – může se s ním pracovat jako s každou nástrojovou lištou (panely nástrojů) s každou nástrojovou lištou (panely nástrojů) Panely nástrojů – umožňují jejich volbu a úpravu Panely nástrojů – umožňují jejich volbu a úpravu Stavový řádek (informace o právě prováděných Stavový řádek (informace o právě prováděných operacích) operacích)

13 MS Excel – popis prostředí Dokumentové okno : Dokumentové okno : Dokument = sešit (v dokumentovém okně) Dokument = sešit (v dokumentovém okně) Je složen z jednoho nebo několika listů (jejich počet je Je složen z jednoho nebo několika listů (jejich počet je omezen pouze pamětí počítače) omezen pouze pamětí počítače) Má titulkový pruh se jménem souboru Má titulkový pruh se jménem souboru Obsahuje podle potřeby posuvníky Obsahuje podle potřeby posuvníky Lze zobrazovat pomocnou mřížku nebo ji nezobrazovat Lze zobrazovat pomocnou mřížku nebo ji nezobrazovat Obsahuje seznam listů Obsahuje seznam listů Systémová nabídka – rozvine se po kliknutí na ikonu Systémová nabídka – rozvine se po kliknutí na ikonu Excelu vlevo nahoře Excelu vlevo nahoře

14 Přepínání mezi dokumenty a aplikacemi Přepínání mezi dokumenty: Přepínání mezi dokumenty: CTRL+F6 přepínání mezi otevřenými dokumenty CTRL+F6 přepínání mezi otevřenými dokumenty CTRL+SHIFT+F6 CTRL+SHIFT+F6 přepne do předcházejícího otevřeného dokumentu přepne do předcházejícího otevřeného dokumentu CTRL+TAB přepne do následujícího otevřeného sešitu CTRL+TAB přepne do následujícího otevřeného sešitu CTRL+SHIFT+TAB CTRL+SHIFT+TAB přepne do předcházejícího otevřeného sešitu přepne do předcházejícího otevřeného sešitu ALT+TAB –výběr otevřeného dokumentu ve Windows ALT+TAB –výběr otevřeného dokumentu ve Windows Přepínání mezi aplikacemi: Přepínání mezi aplikacemi:

15 Ukládání dokumentu Ukládaný soubor má příponu „xls“ CTRL+S CTRL+S F12 F12 Soubor/Uložit…………………Uložit jako Soubor/Uložit…………………Uložit jako Ikona diskety z nástrojové lišty Ikona diskety z nástrojové lišty Alt+F2 Alt+F2 Ukládání lze nastavit do standardní složky: Nástroje/Možnosti/Výchozí umístění souborů Možnosti ukládání souboru:

16 Zavření dokumentu CTRL+F4 CTRL+F4 Soubor/Zavřít Soubor/Zavřít Ikona pro zavření okna Ikona pro zavření okna Možnosti zavření dokumentu:

17 Otevření dokumentu Soubor/Nový Soubor/Nový Ctrl+N Ctrl+N Ikona Nový Ikona Nový Otevření nového dokumentu: Soubor/Otevřít Soubor/Otevřít Ctrl+O Ctrl+O Ikona Otevřít Ikona Otevřít Otevření dokumentu: Dialogové okno Nový má 3 karty: Obecné (šablona Sešit) Obecné (šablona Sešit) Řešené úlohy (hotové šablony) mají příponu „xlt“) Řešené úlohy (hotové šablony) mají příponu „xlt“) Office 97 Templates Office 97 Templates Otevření dokumentu pomocí Historie

18 Přidání složky do Oblíbených položek Soubor/Otevřít/Dokumenty/Tabulky/Nástroje/ Soubor/Otevřít/Dokumenty/Tabulky/Nástroje/ Přidat k oblíbeným položkám Přidat k oblíbeným položkám Pak otevřít Oblíbené položky Pak otevřít Oblíbené položky

19 Uložení pracovního prostoru při otevření menu Soubor/Otevřít /Ve složce Tabulky při otevření menu Soubor/Otevřít /Ve složce Tabulky vybrat Můj pracovní prostor.xlw vybrat Můj pracovní prostor.xlw při jeho otevření otevřou se jednotlivé soubory, okna se uspořádají podle potřeby a zadá se Soubor/Uložit pracovní prostor (přípona je.xlw) při jeho otevření otevřou se jednotlivé soubory, okna se uspořádají podle potřeby a zadá se Soubor/Uložit pracovní prostor (přípona je.xlw) jsou v něm uloženy nejen informace o tom, kde jsou jsou v něm uloženy nejen informace o tom, kde jsou jednotlivé sešity uloženy, ale i o velikosti oken jednotlivé sešity uloženy, ale i o velikosti oken a umístění na obrazovce a umístění na obrazovce umožní otevřít celou skupinu otevřít celou skupinu umožní otevřít celou skupinu otevřít celou skupinu sešitů najednou sešitů najednou Pracovní prostor je soubor, který:

20 Další možnosti při ukládání souboru soubor nelze normálně přepsat, ale uložit změny pro soubor nelze normálně přepsat, ale uložit změny pro nově pojmenovaný soubor nově pojmenovaný soubor heslo pro otevření heslo pro otevření heslo pro úpravy (bude uvedeno v záhlaví s názvem heslo pro úpravy (bude uvedeno v záhlaví s názvem souboru) souboru) v menu Soubor/Uložit jako/Nástroje/Obecné v menu Soubor/Uložit jako/Nástroje/Obecné možnosti/Možnosti uložení nastavit možnost vytváření možnosti/Možnosti uložení nastavit možnost vytváření záložní kopie záložní kopie uložení záložní kopie (soubor s příponou.xlk) uložení záložní kopie (soubor s příponou.xlk) Záložní kopie Ochrana dokumentu heslem Doporučeno jen pro čtení

21 Ukládání dokumentu Soubor/Uložit Soubor/Uložit CTRL+S CTRL+S Průběžné ukládání dokumentu Nástroje/Doplňky/Automatické ukládání Nástroje/Doplňky/Automatické ukládání

22 Práce s několika dokumenty výběr dokumentů z hlavního panelu Windows výběr dokumentů z hlavního panelu Windows v menu Okno výběr dokumentu pod čarou v menu Okno výběr dokumentu pod čarou Pro sledování 2 listů téhož dokumentu mezi dokumenty pomocí ALT+TAB mezi dokumenty pomocí ALT+TAB výběr mezi zmenšenými okny jednotlivých dokumentů výběr mezi zmenšenými okny jednotlivých dokumentů menu Okno/Nové okno menu Okno/Nové okno pak Uspořádat okna, zaškrtnout políčko Okna aktivního pak Uspořádat okna, zaškrtnout políčko Okna aktivního sešitu – a nastavit uspořádání otevřených oken sešitu – a nastavit uspořádání otevřených oken

23 Přepínání mezi okny CTRL+SHIFT+F6 zpět CTRL+SHIFT+F6 zpět CTRL+F6 CTRL+F6 CTRL+TAB p řepne do následujícího otevřeného sešitu CTRL+TAB p řepne do následujícího otevřeného sešitu CTRL+SHIFT+TAB přepne do předcházejícího CTRL+SHIFT+TAB přepne do předcházejícího otevřeného sešitu otevřeného sešitu

24 Zavření souboru – Ukončení aplikace Soubor/Konec Soubor/Konec Alt+F4 Alt+F4

25 Nápověda a práce s Pomocníkem nabízí tipy pro usnadnění práce nabízí tipy pro usnadnění práce jeho prostřednictvím se dostanete k vlastní nápovědě jeho prostřednictvím se dostanete k vlastní nápovědě Pomocník otevřít klávesou F1 (Nápověda/Nápověda pro MS Excel) umí odhadovat témata podle práce, kterou právě umí odhadovat témata podle práce, kterou právě provádíte provádíte může měnit vzhled a také se dá zavřít může měnit vzhled a také se dá zavřít SHIFT+F1 nápověda pomocí kurzoru myši (Nápověda/Co je to?)


Stáhnout ppt "Úvod do tabulkových procesorů Charakteristika a vlastnosti Charakteristika a vlastnosti tabulkových procesorů tabulkových procesorů Popis prostředí tabulkového."

Podobné prezentace


Reklamy Google