Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Prameny práva zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP) zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

3 Pojem součást systému sociálního pojištění
poskytování zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění oprávněným subjektům řešení nahodilých v budoucnu vzniklých sociálních událostí (nemoc nebo úraz jedinců) všeobecné státní pojištění stát vytváří právní rámec realizace zdravotními pojišťovnami garance státu

4 Principy všeobecné pojištění povinné (zákonné) pojištění
sociální solidarita sociální vzájemnost svobodná volba zdravotní pojišťovny a lékaře

5 Osobní rozsah zdravotního pojištění
pojištěnci – fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR nebo je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky zaměstnanec bez trvalého pobytu je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od vykonává na území ČR zaměstnání + příslušnost k pojištění podle Nařízení EU nebo mezinárodní smlouvy

6 Vyloučení ze zdravotního pojištění
fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na našem území a jsou v ČR činné pro zaměstnavatele požívající diplomatických výsad a imunit nebo kteří nemají sídlo na území ČR dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné, přerušily pojištění (2015) na území České republiky vykonávají nelegální práci

7 Věcný rozsah zdravotního pojištění
Zásada: pojištěnci se hradí zdravotní služby, které jsou poskytovány s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení péče poskytnutá na území ČR v cizině jen nutná a bezodkladná péče členský stát EU, EHP (koordinační pravidla), mezinár. smlouvy rozsah hrazené zdravotní péče za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem (§ 13 odst. 2, § 15 odst. 3 – 5 ZVZP) péče a úkony, které se z prostředků zdravotního pojištění nehradí (§ 15, příloha č. 1) regulační poplatky a jejich limity (§ 16a a § 16b): od jen za pohotovost 90 Kč

8 Právní vztah zdravotního pojištění
vztah pojistný účast na pojištění vztah realizační dochází k naplnění jeho předmětu vznik a zánik právního vztahu

9 Subjekty zdravotního pojištění
Hlavní subjekt: pojištěnec zdravotní pojišťovna Vedlejší subjekt: poskytovatel zdravotních služeb zaměstnavatel, stát – plátci pojistného

10 Zdravotní pojišťovna nositel zdravotního pojištění
zajišťuje jeho provádění samostatně spravuje finanční prostředky na zajištění zdravotního pojištění zásada rovného postavení zdravotních pojišťoven základní postavení má Všeobecná zdravotní pojišťovna ostatní zdravotní pojišťovny – zaměstnanecké pojišťovny

11 hrazení poskytovatelům zdravotních služeb za poskytnuté služby
zajištění místní a časové dostupnosti hrazených služeb vydání průkazu pojištěnce (bezplatně) vedení evidence pojištěnců, smluvních poskytovatelů

12 Obsah právního vztahu zdravotního pojištění
povinnost oznamovací povinnost platit pojistné

13 Povinnost oznamovací (§ 10 a § 12 ZVZP)
zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli zaměstnanec vůči své zdravotní pojišťovně, správci pojistného (2015) zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně (jen do § 10) další povinnosti

14 Práva pojištěnce (§ 11) na výběr zdravotní pojišťovny
na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem, na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady (§ 15 odst. 4, příloha č. 2 ZVZP), na časovou a místní dostupnost hrazené péče, na poskytnutí informací o poskytnutých hrazených službách (od pojišťovny), podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.


Stáhnout ppt "VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google