Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém péče o zdraví Mgr. Hana Svobodová. Zdravotní péče: uchovat, rozvíjet, upevňovat, chránit a navracet zdraví Neorganizované činnosti Ekonomická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém péče o zdraví Mgr. Hana Svobodová. Zdravotní péče: uchovat, rozvíjet, upevňovat, chránit a navracet zdraví Neorganizované činnosti Ekonomická,"— Transkript prezentace:

1 Systém péče o zdraví Mgr. Hana Svobodová

2 Zdravotní péče: uchovat, rozvíjet, upevňovat, chránit a navracet zdraví Neorganizované činnosti Ekonomická, politická rozhodnutí, zdravotně výchovná Individuální postoj člověka ke zdraví Zdravotnická péče: poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím zdravotnictví Organizované činnosti

3 Zdravotnictví je soubor všech činností, které slouží k uspokojování zdravotnických potřeb obyvatelstva Orgány a instituce ( MZ,ZP,zdrav. referáty) Organizace a společnosti (Lékařská komora…) Zdravotnická zařízení Pracovníci ve zdravotnictví Služby (hygienická, lékárenská, výchova ke zdraví) Ostatní (SZŠ, lékařské fakulty, vědecký výzkum)

4 Zdravotnické služby Preventivně léčebná činnost Hygienická služba Výchova obyvatelstva ke zdraví

5 Preventivně léčebná péče Sanogenní činnost – upevňování zdraví. Protektivní činnost – prevence. Vyhledávací činnost – vyhledávání ohrožených osob,latentní nemocní, neléčení. Preventivní prohlídky. Diagnostická a prognostická činnost. Léčení. Návratná péče – sociální adaptace.

6 Hygienická péče Soubor činností, které se zaměřují na tvorbu, úpravu a ochranu prostředí za účelem ochrany zdraví.

7 Výchova obyvatelstva ke zdraví Nejefektivnější preventivní opatření. Spočívá v osvojení si základních vědomostí o zdravém způsobu života, ve znalostech rizik a nebezpečí ohrožující zdraví člověka. Je to ale i důvěra v lékařskou pomoc, ke spolupráci se zdravotníky, motivace změnit nezdravý způsob života.

8 Postavení zdravotnictví ve společnosti zdravotnictví stav společnosti postoj občanů ke zdraví tradice ekonomická úroveň společnosti zdravotnické služby úroveň legislativy

9 Typy zdravotnických systémů Liberalistický – zdravotnické služby jsou chápány jako druh zboží. Evropský pluralitní – založen na povinném zdravotním pojištění. Typ národní zdravotní služby – péče je zajištěna všem bez ohledu na platební schopnost, je financována z daní. Extrémně centralistický – o všem rozhoduje stát.

10 Zdroje, financování a ekonomická podpora zdravotnictví Hovoříme-li o zdrojích ve zdravotnictví, většinou se začíná a končí u peněz. Jako bychom ostatní zdroje, bez nichž zdravotnictví nemůže fungovat vnímali pouze okrajově.

11 Zdroje ve zdravotnictví Lidské zdroje (efektivní využití práce zdravotníků) Vědomosti a dovednosti Zdravotnická zařízení Komodity a technologie Finanční zdroje

12 Financování zdravotnictví Zdravotnické zařízení státní dotace daně od občanů pojišťovny plátci pojistného pojištěnecostatní projekty, dárci, sponzoři

13 Veřejné zdravotní pojištění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění Povinné pro možnost čerpání zdravotnických služeb Založeno na principu solidarity

14 Osobní rozsah zdravotního pojištění Podle zákona jsou zdravotně pojištěny: osoby, které mají trvalý pobyt v ČR osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území ČR

15 Vznik a zánik zdravotního pojištění Vznik: narozením osoby s trvalým pobytem v ČR osoba bez trvalého pobytu se stala zaměstnancem firmy se sídlem v ČR získání trvalého pobytu na území ČR Zánik: úmrtí pojištěnce osoba bez trvalého pobytu přestala být zaměstnancem firmy se sídlem v ČR ukončení trvalého pobytu na území ČR

16 Plátci pojistného zdravotní pojišťovna pojištěncistátzaměstnavatelé

17 Pojištěnec je plátce pojistného, pokud: je zaměstnancem osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) ostatní (má trvalý pobyt, není zaměstnanec nebo OSVČ, neplatí za něj stát

18 Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance: z příjmů ze závislé činnosti z funkčních požitků

19 Stát je plátcem pojistného za: nezaopatřené děti a studenty důchodce příjemce rodičovského příspěvku ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství uchazeče o zaměstnání osoby pobírající dávku hmotné nouze osoby závislé na péči jiné osoby a pečující osoba osoby ve vazbě a výkonu trestu + ostatní

20 pojistné Zaměstnanec 4,5% z platu Zaměstnavatel 9% z platu Osoba samostatně výdělečně činná 13,5% ze závislé čin. Stát paušální částka Státní rozpočet

21 Práva pojištěnce výběr zdravotní pojišťovny (1x ročně) výběr lékaře a zdravotnického zařízení (1x za 3 měsíce) výběr dopravní služby na zdravotní péči na léčivé přípravky podílet se na kontrole poskytnuté zdrav. péči na vystavení dokladu o zaplacení poplatku

22 Povinnosti pojištěnce plnit oznamovací povinnost hradit pojistné dodržovat léčebný řád podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám dodržovat opatření vedoucí k odvrácení nemocí vyvarovat se vědomému poškození vlastního zdraví

23 Hrazená zdravotní péče léčebná péče pohotovost, RZP preventivní péče dispenzární péče odběr tkání potraviny pro zvl. účely lázeňská péče závodní péče doprava nemocných doprava žijícího dárce doprava zemřelého dárce doprava odebraných tkání posudková činnost prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

24 Použitá literatura Strejčková A. a kol., Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Praha: Fortuna, 2007.112 s. ISBN 978-80-7168-943-0. Vyhláška č. 134/1998 sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění. [online] C 2012 [cit. 2012-12-12].

25 Dostupný z. Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. [online] C 2012 [cit. 2012-12-12].

26 Dostupný z. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. [online] C 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupný z.

27 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění. [online] C 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupný z.

28 Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění. [online] C 2012 [cit. 2012-12-12]. Dostupný z.


Stáhnout ppt "Systém péče o zdraví Mgr. Hana Svobodová. Zdravotní péče: uchovat, rozvíjet, upevňovat, chránit a navracet zdraví Neorganizované činnosti Ekonomická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google