Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 Aktivity ŘO RPS -pokračování měsíčních koordinačních jednání ministra pro místní rozvoj s náměstky věcně příslušných resortů k plnění harmonogramu čerpání prostředků strukturálních fondů -příprava materiálu pro vládu ČR „Příčiny pomalého čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a doporučení k urychlení čerpání“ -společný dopis EK/ DG REGIO a ŘO RPS k vyplňování Standardní monitorovací tabulky a k zavedení detailního sledování průběhu realizace na úrovni konečných příjemců

3 Problémové okruhy řešené na jednáních Poradního výboru RPS a Koordinačních jednáních ministra pro místní rozvoj k plnění harmonogramu čerpání proplácení dodatečných pracovníků z prostředků technické pomoci finanční toky v oblasti strukturálních fondů od 1.1.2006 problematika partnerství problematika nesrovnalostí problematika veřejné podpory soulad národních předpisů s jednotlivými oblastmi implementace doporučení MF k přezávazkování max. o 5% celkové alokace SF problematika ISPROFIN archivace písemností

4 Dvouměsíční sledování -Dne 15. března byl řídícím orgánům zaslán společný dopis DG REGIO a ŘO RPS navazující na technické jednání zástupců ŘO OP/JPD, ŘO RPS a DG REGIO o plnění Standardní monitorovací tabulky, které se konalo v Praze 13. ledna 2006. -Základním požadavkem vycházejícím z toho dopisu je zaměření pozornosti řídících orgánů na průběh realizace projektů v období od jejich schválení po podání žádosti o platbu. -Požadavek na způsob získávání dat ohledně realizovaných výdajů na úrovni konečných příjemců.

5 Porovnání situace odhadovaných realizovaných výdajů ke konci dubna a února 2006

6 Doporučení RPS CSF Recommendations ● doporučení RPS vzata na vědomí vládou ČR – usnesení vlády ČR č. 430 ze dne 19. 4. 2006 CSF recommendations were noticed by the Czech government (government decision No 430/2006) ● úkol pro ŘO: přijmout do 30. 4. 2006 opatření k urychlení čerpání a měsíčně informovat ORPS o jejich realizaci task for MA: accept measures for acceleration of drawing down of expenditures by 30. 4. 2006 and inform CSF about their realisation (monthly) ● úkol pro RPS: čtvrtletně informovat vládu o účinnosti těchto opatření task for CSF: inform government about efficiency of these actions (quarterly)

7 Posílení administrativní kapacity První etapa V průběhu 4. čtvrtletí 2005 připravilo MMR návrh na posílení administrativní kapacity v oblasti strukturálních fondů z prostředků technické pomoci. Návrh vycházel ze zjištěných požadavků jednotlivých resortů a ze snahy napomoci zrychlení čerpání ze strukturálních fondů. V první etapě navyšování pracovníků proběhlo rozdělení počtu 96 pracovníků následovně: MMR 20 pracovníků (SROP, RPS), tj. 67 % požadavku, MPSV 52 pracovníků (MPSV, ÚP), tj. 42 % požadavku, MF 9 pracovníků (NF, CHJ), tj. 100 % požadavku a MPO 15 pracovníků, tj. 38 % požadavku. Při stanovení výše uvedeného rozdělení byly vzaty v úvahu následující skutečnosti: maximální možné navýšení stanovené MF, stávající efektivita čerpání (prostředky proplacené PJ na účet KP, k 31.12.2005), počet řízených programů a počet zprostředkovatelských subjektů, výše finanční alokace pomoci ze SF, role v implementační struktuře.

8 Posílení administrativní kapacity 2. etapa Vzhledem k přetrvávající celkově nepříznivé situaci čerpání, která do jisté míry souvisí s nedostatečnou administrativní kapacitou, jež nebyla dostatečně posílena v rámci první vlny, navrhlo MMR po dohodě s MF v průběhu 1. čtvrtletí 2006 další posílení administrativní kapacity v oblasti strukturálních fondů z prostředků technické pomoci. Část potřeby nových požadovaných pracovníků je vyvolána probíhající přípravou na programovací období 2007 – 2013. V této fázi byly rovněž zohledněny požadavky resortů - stávajících zprostředkujících subjektů, tedy MŠMT, které se stane řídicím orgánem dvou operačních programů v příštím programovacím období, a Ministerstva dopravy, které se aktivně připravuje na roli řídicího orgánu Operačního programu Doprava. Ve druhé etapě posílení administrativní kapacity v oblasti strukturálních fondů z prostředků technické pomoci proběhlo navýšení v celkovém počtu 130 pracovníků: MMR 5 (SROP), MŽP – 17, MD – 10, MPSV – 79, MŠMT – 10 a MPO – 9 pracovníků.


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google