Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuce a její politika. každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuce a její politika. každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli."— Transkript prezentace:

1 Distribuce a její politika

2 každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli = distribuce každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli = distribuce Distribuční cesta – skupinu nezávislých mezičlánků = maloobchodů a velkoobchodů, které se podílejí na procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro spotřebitele Distribuční cesta – skupinu nezávislých mezičlánků = maloobchodů a velkoobchodů, které se podílejí na procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro spotřebitele

3 Hlavni funkce distribučních cest Hlavni funkce distribučních cest Obchodní funkce Obchodní funkce Logistická funkce Logistická funkce Podpůrná funkce Podpůrná funkce

4 obchodní funkce – mezičlánek výrobky kupuje a dále je prodává. Mezičlánky přetváří výrobní sortiment na obchodní. obchodní funkce – mezičlánek výrobky kupuje a dále je prodává. Mezičlánky přetváří výrobní sortiment na obchodní. logistická funkce – zajišťuje fyzickou přepravu výrobku od výrobce ke spotřebiteli a zahrnuje i plánování distribuce logistická funkce – zajišťuje fyzickou přepravu výrobku od výrobce ke spotřebiteli a zahrnuje i plánování distribuce podpůrná funkce – mezičlánek - velkoobchod se často podílí na finanční pomoci kupujícím, ale i výrobcům podpůrná funkce – mezičlánek - velkoobchod se často podílí na finanční pomoci kupujícím, ale i výrobcům

5 Distribuční systém Přímá cesta je tvořena: Přímá cesta je tvořena: výrobce ------------------------------------------------------ spotřebitel Nepřímá cesta je tvořena: Nepřímá cesta je tvořena: výrobce --------------------------------maloobchod------ spotřebitel výrobce --------------------------------maloobchod------ spotřebitel výrobce -----zprostředkovatel------maloobchod ------ spotřebitel výrobce -----zprostředkovatel------maloobchod ------ spotřebitel výrobce -------velkoobchod--------maloobchod ------ spotřebitel výrobce -------velkoobchod--------maloobchod ------ spotřebitel výrobce -------velkoobchod------- zprostředkovatel ------ výrobce -------velkoobchod------- zprostředkovatel ------ maloobchod ----- spotřebitel maloobchod ----- spotřebitel

6 Organizace distribučního systému –horizontální distribuční systém –vertikální distribuční systém –hybridní (vícecestný) distribuční systém

7 Vertikální distribuční systémy Všechny články jsou součástí jedné Všechny články jsou součástí jedné společnosti, vyžadují vysoké investice, společnosti, vyžadují vysoké investice, a jde o tzv. vertikální integraci. a jde o tzv. vertikální integraci. Všechny články existují jako nezávislé subjekty, které mají vztah založený na partnerské spolupráci, při které nejvíce rozhoduje velikost nejsilnějšího článku. Všechny články existují jako nezávislé subjekty, které mají vztah založený na partnerské spolupráci, při které nejvíce rozhoduje velikost nejsilnějšího článku.

8 Vertikální distribuční systémy Články distribučních cest jsou nezávislé subjekty, u kterých se spolupráce děje Články distribučních cest jsou nezávislé subjekty, u kterých se spolupráce děje na základě smlouvy. Ta vymezuje práva, na základě smlouvy. Ta vymezuje práva, odpovědnost a povinnost jednotlivých odpovědnost a povinnost jednotlivých článků distribučního systému. Jde o článků distribučního systému. Jde o smluvní marketingový systém. Do smluvní marketingový systém. Do této skupiny patří dobrovolné řetězce, této skupiny patří dobrovolné řetězce, nákupní družstva, franchising. nákupní družstva, franchising.

9 Horizontální distribuční systém Jde o spojení několika firem, které jsou Jde o spojení několika firem, které jsou na stejné úrovni (maloobchody) a shlukují na stejné úrovni (maloobchody) a shlukují se na jednom místě = nákupní centra se na jednom místě = nákupní centra na okraji měst. Jednotlivé firmy se na okraji měst. Jednotlivé firmy se podílejí na nákladech na reklamu, podílejí na nákladech na reklamu, parkování, úklid společných prostor. parkování, úklid společných prostor.

10 Hybridní distribuční systém V tomto systému si firma uvědomuje, V tomto systému si firma uvědomuje, že jedna distribuční cesta nedosáhne na že jedna distribuční cesta nedosáhne na určený segment, a proto zřídí více určený segment, a proto zřídí více distribučních cest na jeden cílový trh. distribučních cest na jeden cílový trh.


Stáhnout ppt "Distribuce a její politika. každá firma zvažuje, komu a kde bude své výrobky prodávat a jakým způsobem se jejich výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli."

Podobné prezentace


Reklamy Google