Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AEM 20. Listopadu 2003 Operátor trhu s elektřinou - činnosti, přeshraniční přenosy, burza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AEM 20. Listopadu 2003 Operátor trhu s elektřinou - činnosti, přeshraniční přenosy, burza."— Transkript prezentace:

1 AEM 20. Listopadu 2003 Operátor trhu s elektřinou - činnosti, přeshraniční přenosy, burza

2 2 Hlavní činnosti OTE  vyhodnocení a zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny  organizování a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou - denní trh (DT) - vnitrodenní trh (VDT) (od 01.01.2004)  předávání skutečných hodnot pro účely fakturace a zajištění procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka a zajištění procesu změny smluvních vztahů týkajících se dodávky elektřiny účastníků trhu s elektřinou.  organizování a vypořádání vyrovnávacího trhu (VT) ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy (od 01.01.2004)

3 3 Vyhodnocení a zúčtování odchylek  vyhodnocení a zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny „skutečnost - plán = odchylka“  součástí tohoto vyhodnocení a zúčtování jsou i údaje o přeshraničních obchodech od provozovatele přenosové soustavy  účastník trhu, který chce dovézt, nebo vyvézt elektřinu do/ z ES ČR se musí stát subjektem zúčtování (SZ)

4 4 Subjekt zúčtování - SZ  ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 373/ 2001 Sb. je subjektem zúčtování účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek  Registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (RÚT) je subjekt, který má zaveden kmenový záznam v informačním systému Operátora trhu s elektřinou (IS OTE) a je mu operátorem trhu přiděleno registrační číslo.  Subjektem zúčtování je RÚT, který uzavřel s Operátorem trhu s elektřinou Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování).

5 5 SZ – obecný postup  registrace – pomocí příslušného registračního formuláře  úhrada příslušných poplatků (viz. cenové rozhodnutí ERÚ)  schůzka s OTE – předložení originálů dokladů a podpisy předaných údajů  kompletace Smlouvy o zúčtování odchylek včetně příloh (příloha č. 2 – stanovení výše finančního zajištění)  podpis smlouvy  plnění podmínek finančního zajištění  instalace přístupu do IS OTE ______________________________________________________________________________________________________________________  zadávání obchodů a zúčtování výsledků v IS OTE

6 6 Přeshraniční obchody  vyhláška č.373/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb.  §2 – Vymezení pojmů, písmeno r) přeshraniční obchod - obchod realizovaný prostřednictvím smluvního dovozu elektřiny, smluvního vývozu elektřiny a smluvního tranzitu elektřiny  §2 – Vymezení pojmů, písmeno p) smluvním tranzitem elektřiny - doprava elektřiny přenosovou soustavou, kdy dopravovaná elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena ani spotřebována; smluvní tranzit elektřiny nemá vliv na velikost smluveného salda zahraničních výměn  Operátor trhu eviduje hodnoty smluvního dovozu a vývozu pro účely zúčtování odchylek

7 7 Dovozy a vývozy elektřiny (od 01.01.2004)  návrh novely vyhlášky č. 373/ 2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 12/ 2003 Sb. (předpokládaná platnost od 01. 01. 2004)  §17 - Vyhodnocování odchylek odstavec (1): Smluvní dovoz elektřiny nebo smluvní vývoz elektřiny je určen hodnotami zadanými provozovatelem přenosové soustavy  §17 - Vyhodnocování odchylek odstavec (7): Současně jsou každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin operátorem trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny přijímány od: b) provozovatele přenosové soustavy skutečné hodnoty dovozů a vývozů jednotlivých subjektů zúčtování

8 8 Možné změny termínů uzavírání obchodů  Dvoustranné obchody na dodávku elektřiny současnost tuzemské D - 2 do 16,00 hod přeshraničníD - 1 do 12,30 hod (PPS)  Krátkodobý organizovaný trh – denní trh (DT) nabídky na DTD - 1 do 12,00 hod  Dvoustranné obchody na dodávku elektřiny od 01.01.04 tuzemské D - 1 do 13,00 hod přeshraničníD - 1 do 13,00 hod (PPS)  Krátkodobý organizovaný trh – denní trh (DT) nabídky na DTD - 1 do 11,00 hod __________________________________________________________________________________________________ pozn. uvedené změny závisejí na schválení návrhů novel vyhlášek

9 9 Krátkodobý trh s elektřinou  organizování a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou - denní trh - vnitrodenní trh (od 01.01.2004)  denní trh - pro SZ, kteří mají uzavřenou Smlouvu o přístupu na krátkodobý trh „vyhodnocení nabídek a poptávek, stanovení marginální ceny“  operátor trhu, resp. denní trh není z pohledu zákona „klasická“ burza s elektřinou  „klasická“ burza je řízena zákonem č. 229/ 1992 Sb. (v platném znění) o komoditních burzách

10 10 Vztah operátor trhu - burza  vyhláška č.373/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb.  §16 - Podmínky pro předávání a přiřazování údajů obchodů s elektřinou, odstavec (6): Kromě účastníků trhu podle odstavce (5) je u operátora trhu registrována burza jako subjekt zprostředkující obchodování s elektřinou mezi subjekty zúčtování. Burza není držitelem licence na obchod. ______________________________________________________________________________________________________________________  burza předává operátorovi trhu do IS OTE technické části smluv uzavřených jejím prostřednictvím  burzou předané technické údaje ze smluv jsou ze strany operátora trhu považovány za potvrzené příslušnými SZ  burza odpovídá za správnost předaných hodnot

11 11 ČR, sousední státy a další vývoj  burza v ČR - Českomoravská komoditní burza Kladno  energetické burzy ve státech sousedících s ČR Německo - EEX (European Energy Exchange) Rakousko - EXAA (Energy Exchange Austria) Polsko - Gielda Energii  burzy většinou prioritně působí na národních trzích  nevýhodou malých národních trhů bývá nižší likvidita  trendem je spolupráce a obchod na mezinárodní úrovni  zde existuje řada nedořešených otázek – dostatečné kapacity pro přeshraniční přenosy, řízení v reálném čase, daňové náležitosti, finanční zajištění apod.


Stáhnout ppt "AEM 20. Listopadu 2003 Operátor trhu s elektřinou - činnosti, přeshraniční přenosy, burza."

Podobné prezentace


Reklamy Google