Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro AEM Ing. Pavel Maxa 23. Leden 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro AEM Ing. Pavel Maxa 23. Leden 2008"— Transkript prezentace:

1 Prezentace pro AEM Ing. Pavel Maxa 23. Leden 2008
Blokový trh – nová obchodní příležitost snížení odchylek obchodováním na OTE Prezentace pro AEM Ing. Pavel Maxa 23. Leden 2008

2 Obsah Minimalizace odchylky pokrytím své obchodní pozice
Trhy organizované OTE Nový produkt na OTE – Blokový trh 3.1. Popis produktu DKK Obchodování s novým produktem 4.1. Kontinuální obchodování 4.2. Finanční zajištění 4.3. Období dodávky 4.4. Finanční vypořádání 5. Otázky & diskuse

3 1. Minimalizace odchylky pokrytím své obchodní pozice
Základním nástrojem k minimalizaci odchylek SZ je správné pokrytí předpokládané obchodní pozice SZ (=smluvní pozice) skutečným odběrem nebo dodávkou (=skutečnost). Pokud se povede obchodní pozici maximálně pokrýt, dostáváme se k optimálnímu stavu kdy smluvní pozice „=“ skutečnost Dochází tak k minimalizaci odchylky hlavně obchodní cestou (technické aspekty zde nebereme v potaz) K uvedenému „vyladění“ pozice mohou posloužit všechny dostupné obchodní platformy včetně jejich kombinací na trhu s elektřinou v ČR Operátor trhu s elektřinou je jednou z těchto platforem, navíc kombinovanou s komplexním systémem zúčtování odchylek jednotlivých SZ Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

4 2. Trhy organizované OTE – obchodní možnost snížení odchylky (1)
Operátor trhu s elektřinou tak kromě registrací dvoustranných smluv pro účely zúčtování odchylek organizuje následující trhy: Denní trh s elektřinou – hodinové obchodování s elektřinou pro 24 hodin následujícího dne prováděné aukčním způsobem (uzávěra 11,30 v D-1) Každodenní zveřejňování výsledků i na veřejném webu: Na obrázku výsledky denního trhu pro Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

5 2. Trhy organizované OTE – obchodní možnost snížení odchylky (2)
Vnitrodenní trh - hodinové obchodování s elektřinou pro 24 hodin následujícího dne prováděné kontinuálním způsobem Trh se otevírá v 16,00 dne předcházejícího dni dodávky (D-1) a uzavírá se 2 hodiny před hodinou dodávky (tj. pro 1. hodinu dne D ve 22,00 D-1) Uzavírání tak probíhá postupně pro jednotlivé hodiny Vyrovnávací trh – organizován ve spolupráci s ČEPS Trh svým otevíráním navazuje na ukončení obchodování na Vnitrodenním trhu Možnost obchodování je až do doby 30 minut před hodinou dodávky (tj. pro 1. hodinu dne D ve 23,30 D-1) Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

6 3. Nový produkt na OTE – Blokový trh
Jako další rozšíření obchodních možností pro účastníky trhu bude OTE od 01. Února 2008 v rámci OKT nově organizovat Blokový trh Blokový krátkodobý trh (BT) Na blokovém trhu se bude obchodovat s denními krátkodobými kontrakty (DKK) – tj. dodávkou výkonu po určitý časový blok v konkrétním obchodním dni D. (Dalším rozvojem po zavedení obchodování s DKK bude pravděpodobně rozšíření o obchodování s delšími časovými úseky). Typy obchodovaných bloků: Base – dodávka v pásmu po celé časové období Peak – dodávka v době od 8 do 20 hodin v pracovních dnech Off peak – dodávka v době od 0 do 8 hodin a od 20 do 24 hodin v prac. dnech Může být uvažováno i o další blocích DKK, např.: High Tariff – dodávka v době od 6 do 22 hodin v pracovních dnech, Low Tariff – dodávka v době od 0 do 6 hodin a od 22 do 24 hodin v prac. dnech,

7 Blokový krátkodobý trh
Základní pravidla BT (1) KDO? Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty zúčtování (SZ), které mají podepsanou Smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. SZ s již podepsanou smlouvou budou mít rozšířeny činnosti o BT JAK? Prostřednictvím anonymního kontinuálního obchodování Protistranou obchodu, tj. i finančního vypořádání je OTE Možnost budoucí účasti Tvůrců trhu. Kontinuálnímu obchodování může předcházet aukce (sesouhlasení anonymních nabídek a poptávek), nebo časový úsek Tvůrce trhu, kde budou vkládat své objednávky pouze SZ v roli Tvůrce trhu.

8 Blokový krátkodobý trh
Základní pravidla BT (2) CO? Minimální obchodovatelná úroveň je 1 MW výkonu po určité časové období, což znamená, že například pro produkt DKK typu base je minimální velikost 24 MWh. Cena elektřiny se zadává v Kč/ MWh bez desetinných míst. Minimální hodnota ceny činí 1 Kč/ MWh. Obchodování s novým produktem je založeno na principu forward, tj. produkt je po dodávce finančně vypořádán za cenu uskutečněného obchodu (spárováním v rámci kontinuálního obchodu = cena obchodu). Po obchodování s novým produktem následuje fyzická dodávka.

9 3.1. Popis produktu DKK Označení DKK:
DB rr (rok) mm (měsíc) dd (den) – den base, např. DB080825 DP rr (rok) mm (měsíc) dd (den) – den peak, např. DP080825 DO rr (rok) mm (měsíc) dd (den) – den off peak, např. DO080825 DKK je vypisován pět dní před dnem dodávky v 9:30 hodin, kdy začíná kontinuální obchodování s DKK. Ukončení obchodování s DKK je ve 13:00 hodin, v den před dnem dodávky DKK.

10 3.1. Popis produktu DKK Průběh obchodování s DKK na den D
Období dodávky Finanční vypořádání dne D Kontinuální obchodování 9:30 20:00 6: :00 13:00 10:30 D-5 D-4 ...... D-1 D D+1 Dny

11 3.1. Popis produktu DKK Příklad funkčnosti DKK typu base load 18.8.
19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. DB260808 D-5 9:30 DB250808 D-1 13:00 DB240808 DB230808

12 4.1. Kontinuální obchodování
Kontinuální obchodování probíhá ve dni vyhlášení produktu od okamžiku vyhlášení, resp. v ostatní dny od 6 hodin, do ukončení obchodování s produktem, resp. v ostatní dny do 20 hodin. OTE má právo měnit tyto termíny zejména v případě poruch obchodního systému, popř. ztráty spojení s okolím. Objednávky lze podávat do obchodního systému kdykoliv v době mezi 6 a 20 hodinou za předpokladu, že dotyčný produkt byl již OTE vypsán a nebylo ukončeno obchodování s ním. Pro kontinuální obchodování máme dva druhy objednávek: Objednávka s limitní cenou – při objednávce na nákup nemůže být cena obchodu vyšší než limitní cena, při objednávce na prodej nemůže být cena obchodu nižší než limitní cena. Objednávka bez limitní ceny – limitní cena v objednávce nebude zadána (využití při kritických situacích, resp. v budoucnu např. na úrovni VDT)

13 4.1. Kontinuální obchodování
Párování objednávek (1) Iniciací pro začátek procesu párování je vstup nové objednávky Změna objednávky je možná jen zrušením staré objednávky a vytvořením nové objednávky. Objednávka s limitní cenou Pro objednávku s limitní cenou platí, že se spáruje: vstupující objednávka na prodej, pokud má nižší nebo stejnou limitní cenu jako objednávka na nákup, vstupující objednávka na nákup, pokud má vyšší nebo stejnou limitní cenu jako objednávka na prodej. Prioritu při spárování objednávek mají objednávky na nákup s nejvyšší cenou a objednávky na prodej s nejnižší cenou. Pokud mají dvě nebo více objednávek na nákup nebo objednávek na prodej stejnou cenu, pak prioritu má časově dříve vložená objednávka, tj. s nižším časovým údajem obdržení objednávky do obchodního systému (čas, datum).

14 4.1. Kontinuální obchodování
Párování objednávek (2) Objednávka s limitní cenou (pokračování) Při spárování objednávek s limitními cenami je cenou obchodu limitní cena objednávky v opačné pozici, tj. při spárování objednávky na nákup je cenou obchodu limitní cena objednávky na prodej a naopak. Pokud dojde k spárování více objednávek s rozdílnými cenami, pak vzniká pro každou spárovanou dvojici objednávek samostatná cena obchodu. Objednávka bez limitní ceny Pro objednávku bez limitní ceny platí, že se spáruje vždy, pokud na blokovém trhu jsou objednávky s limitní cenou v opačné pozici. Při spárování objednávky bez limitní ceny je cenou obchodu limitní cena cenově nejvýhodnější již existující objednávky v opačné pozici, tj. při spárování objednávky na nákup bez limitní ceny je cenou obchodu limitní cena nejlevnější objednávky na prodej, která je momentálně na blokovém trhu, a naopak při spárování objednávky na prodej bez limitní ceny je cenou obchodu limitní cena nejdražší objednávky na nákup, která je momentálně na blokovém trhu.

15 4.2. Finanční zajištění (1) Zásady finančního zajištění DKK v D-5 až D-2 Při samotném vložení objednávky do systému nedochází k žádné utilizaci finančního zajištění až do doby spárování. Po uzavření obchodu (spárování objednávek) na blokovém krátkodobém trhu se provede utilizace finančního zajištění u SZ, který nakupuje, o velikosti 10 % finančního objemu obchodu. Následně se provede kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění. Tato kontrola dostatečnosti disponibilního FZ je prováděna z důvodu plynulosti asynchronně v definovaném časovém intervalu. V případě nedostatečné výše disponibilního finančního zajištění je SZ zabráněno zadat další objednávky na blokový trh až do doby, než je sjednána náprava a již zadané ale nespárované objednávky budou anulovány.

16 4.2. Finanční zajištění (2) Zásady finančního zajištění DKK v D-1
Na počátku dne D-1 (den před dodávkou) se provede u všech SZ: přepočet utilizace finančního zajištění uzavřených obchodů na úroveň 100 % finančního objemu obchodů, utilizace finančního zajištění na odchylku. Následně se provede kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění. Tato kontrola dostatečnosti disponibilního FZ je prováděna opět asynchronně v definovaném časovém intervalu. V případě nedostatečné výše disponibilního finančního zajištění je SZ zabráněno zadat další objednávky na blokový trh až do doby, než je sjednána náprava a již zadané ale nespárované objednávky budou anulovány.

17 4.2. Finanční zajištění (3) Zásady finančního zajištění DKK v D-1 (pokračování) Pokud SZ nesjedná nápravu s nedostatečnou výši disponibilního finančního zajištění, i když uzavřený obchod na blokovém trhu přejde do období dodávky (kontrola po ukončení obchodování s produktem) a neprovede nápravu (další kontrola v 17 hod.), je SZ penalizován za nedostatečné disponibilní finanční zajištění: Peněžní sankcí v určené výši - částka 10 tis. Kč / den trvání - přesná úprava v Obchodních podmínkách (schváleny ERÚ) Dočasným vyloučením z obchodování na blokovém trhu - rozhodnutí Výboru řízení rizik OTE

18 4.3. Období dodávky Všechny obchody uzavřené na blokovém krátkodobém trhu jsou realizovány fyzickou dodávkou elektřiny v den D. Místem dodávky / odběru je elektrizační soustava České republiky (ES ČR). Poplatek za BT - 1 Kč / MWh (Cenové rozhodnutí ERÚ)

19 4.4. Finanční vypořádání Všechny DKK uzavřené na blokovém trhu jsou finančně vypořádány dle ceny, za kterou byl DKK uzavřen (cena obchodu). Vypořádání obchodů uzavřených na BT je vztaženo ke dni D (dodávky) a proběhne v D+1, tj. následující pracovní den po dni dodávky. Finanční vyúčtování nového produktu (vydání platebních nebo inkasních příkazů) je prováděno dle stávajících standardů Obchodních podmínek OTE, a to tak, že: platby od SZ inkasuje OTE ve dni D+1, pokud je to pracovní den, platby ve prospěch SZ hradí OTE ve dni D+5, pokud je to pracovní den.

20 5. Otázky & diskuse + kontakt: pmaxa@ote-cr.cz

21 Náhled obrazovky obchodování na BT
Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou


Stáhnout ppt "Prezentace pro AEM Ing. Pavel Maxa 23. Leden 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google