Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí

2 Dva základní koncepty Liberální
zásahy státu jsou až na výjimky cizím elementem tržní systém zajišťuje optimální alokaci zdrojů mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné sledování individuálních cílů přináší užitek celé společnosti tržní prostředí vzbuzuje iniciativu, podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských subjektů argumentace proč vláda nemá do hospodářsko politických procesů zasahovat teoretické učení fyziokratů, klasický liberalismus a tzv. renesance neoklasicismu vyúsťující v monetarismus Intervencionistický odmítá „samočistitelnost“ trhů; význam HP – regulace argumentace proč vláda má do hospodářsko politických procesů zasahovat stimulace AD; eliminace tržních selhání učení merkantilistů, škol vycházejících z učení J. M. Keynese a snahy o využití konceptu plánování

3 Klasické politické ekonomie (pol.17.–konec 19.stol.)
- liberální proud Anglie - klasická ekonomická škola „neviditlná ruka trhu“ (A. Smith) agregátní nabídka si vždy vytvoří stejně velkou poptávku (Sayův zákon) = v ekonomice nemůže docházet ke krizím z nadvýroby či z nedostatečné spotřeby stát nemá do ekonomiky zasahovat základem je svoboda podnikání a svoboda trhu mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné hlavní představitelé: Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo

4 Keynesiánská škola (konec 30.let – konec 70.let.stol.)
stimulace agregátní poptávky východiskem je nepružnost cen a mezd v kr. období a neúplné využití disponibilních zdrojů snaha o plnou zaměstnanost záměrné zásahy státu do ekonomického mechanismu dominance fiskální politiky: státní výdaje, daňové změny podřízené místo monetární politiky (nízká úroková míra) hlavní představitel: John Maynard Keynes

5 Velká neoklasická syntéza (60. léta)
propojení keynesiánství a neoklasicismu Philipsova křivka – zaměnitelnost mezi inflací a nezaměstnaností hlavní představitel: John Richard Hicks Velká neoklasická syntéza (60. léta) hlavní proud v ekonomickém myšlení základ moderní makroekonomie Keynesiánská ekonomie – krátké období neoklasická teorie – dlouhé období hlavní představitel: Paul Anthony Samuelson

6 Základní makroekonomické ukazatele
Hrubý domácí produkt Nezaměstnanost Cenová hladina – inflace Vztah k zahraničí – platební bilance (obchodní bilance)

7 Hrubý domácí produkt – GDP (GDP)
Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

8 Metody zjišťování HDP Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

9 Nominální a reálný GDP - implicitní cenový deflátor (IPD)
Čistý a hrubý domácí produkt Hrubý národní důchod Národní důchod Disponibilní důchod Potenciální produkt

10 Výdaje a rovnovážný produkt (model 45°)
Spotřeba,úspory a investice Výdaje na spotřebu - C = Ca + cYD Úspory - S = - Sa + sYD Investice – plánované, neplánované, nezávislé na Y

11 Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice
HDP = Y = C+Ip IU = 0 HDP = Y = C + I HDP = Y = C+S C+I = C + S I = S

12 Multiplikátor ve dvousektorové ekonomice

13 Třísektorová ekonomika
Vláda: ovlivňuje disponibilní důchod - vybírá daně - poskytuje transfery - provádí vládní nákupy

14 Rovnovážný produkt v třísektorové ekonomice
AD = C + I + G AD = Ca + c(Y + TR – TA – tY) + I +G AD = Y Y = [1/1-c(1-t)] * (Ca + cTR –cTA + I + G) Y = [1/1-c(1-t)] * A

15 Peníze a měny Peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Historie peněz Zlatý standard Fisherova transakční rovnice směny M*V = P*Q Funkce peněz Peněžní agregáty (M1,M2,M3) Měny a kurz měny

16 Bankovní systém a trh peněz
dvoustupňová soustava - centrální banka (banka bank) a její funkce, hlavní cíl - komerční banky bankovní multiplikátor

17 Křivka nabídky peněz

18 Křivka poptávky po penězích

19 Inflace Definice Index spotřebitelských cen Index cen výrobců
Deflátor HDP Míra inflace Poptávková Nabídková Setrvačná

20 Nezaměstnanost Definice
Míra nezaměstanosti u = U/L ; u = U/(U + E).100 Typy nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti (plná zaměstnanost) Okounův zákon Reálná mzda

21 Dobrovolná nezaměstnanost

22 Nedobrovolná nezaměstnanost

23 Nezaměstnanost – minimální mzda

24 Phillipsova křivka a model AD-AS

25 Agregátní poptávka - definice
- odvození tvaru křivky AD - změny polohy křivky AD - pozitivní a negativní poptávkový šok Agregátní nabídka - definice - tvar AS v krátkém a dlouhém období - změna polohy křivky AS - pozitivní a negativní nabídkový šok (nominálního a reálné změny) Rovnováha v modelu AD-AS - dosahování rovnováhy (peněžní iluze)

26 Agregátní poptávka

27 Agregátní nabídka

28 Hospodářský cyklus a ekonomický růst
Definice expanze-vrchol-recese-sedlo a souvislosti s investicemi, zaměstnaností, spotřebou, AD, reálným produktem, cenami… Příčiny hospodářských cyklů Zdroje ekonomického růstu Výpočet ekonomického růstu

29 Modelové schéma hospodářského cyklu

30 Fiskální politika Tři ekonomické funkce státu – alokační, redistribuční, stabilizační Státní rozpočet Veřejné rozpočty Formy fiskální politiky – vestavěné stabilizátory, diskreční politika Expanzivní a restriktivní fiskální politika a model AD-AS Salda rozpočtu – skutečné, strukturální, cyklické Daně a ekonomika – Lafferova křivka Problémy fiskální politiky

31 Monetární politika Funkce centrální banky
Hlavní cíl CB – péče o cenovou stabilitu Nástroje měnové politiky Expanzivní a restriktivní monetární politika a model AD-AS

32 Mezinárodní obchod Absolutní výhoda Komparativní výhoda
Evropská integrace


Stáhnout ppt "Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google