Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historická pojetí fiskální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historická pojetí fiskální politiky"— Transkript prezentace:

1 Historická pojetí fiskální politiky
Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 Téma 3 Historická pojetí fiskální politiky

2 Vymezení Fiskální politika je tvorba příjmů a výdajů veřejných rozpočtů s cílem ovlivnění konjunktury a růstu. Základní otázkou je vliv veřejných rozpočtů na makroekonomické ukazatele.

3 Příjmy veřejných rozpočtů
daně poplatky sociální a zdravotní pojištění příjmy z prodeje státního majetku dědictví dary

4 Má za cíl získat dostatek finančních prostředků pro veřejné výdaje
Rozpočtová politika Má za cíl získat dostatek finančních prostředků pro veřejné výdaje

5 Finanční politika je dílčí oblast všeobecné hospodářské politiky zahrnující cílevědomé využití finančně ekonomických nástrojů, především daně, veřejné výdaje, státní majetek a změna státního zadlužení.

6 Dělení finanční politiky
politika sestavování rozpočtu, politika příjmů a výdajů, politika zadlužování a splácení dluhů

7 Další cíle finanční politiky
alokační, rozdělovací, ekonomické stability

8 Konjunkturální politika
souhrn všech opatření k regulaci konjunktury. Cíle konjunkturální politiky: stabilizace cenové hladiny, vysoká zaměstnanost, zahraničně ekonomická rovnováha, trvalý a přiměřený hospodářský růst, spravedlivé rozdělení důchodů.

9 Magický trojúhelník Stabilizace cenové hladiny Vysoká zaměstnanost
Zahraničně ekon. rovnováha

10 Magický čtverec Stabilizace cenové hladiny Vysoká zaměstnanost
Zahraničně ekon. rovnováha Hospodářský růst

11 Magický pětiúhelník Stabilizace cenové hladiny Vysoká zaměstnanost
Hospodářský růst Zahraničně ekonomická rovnováha Spravedlivé rozdělování důchodů

12 Konjunkturální politika
Vzájemný poměr cílů není bez napětí např. cenové stability může být dosaženo na úkor plné zaměstnanosti. Protože obvykle nelze plnit cíle konjunkturální politiky současně, je nutno stanovit priority. Např. nejvíce ohrožený cíl.

13 Konjunkturální politika
Prostředky KP vytvářejí v první řadě nástroje fiskální politiky, peněžní politiky (monetarismus) a politiky rozdělování příjmů. Nositeli KP jsou vedle centrální banky, vláda a účastníci mzdových jednání (zaměstnavatelé a odbory).

14 Konjunkturální politika
Bariéry účinnosti KP představují různé druhy zpoždění. Rozpoznávací zpoždění: ekonomické údaje určitého období jsou známé až značnou dobu po jeho uplynutí. Rozhodovací zpoždění: těžkopádnost dem. rozhodovacích mechanismů ztěžuje včasné uplatnění rychle účinných opatření fiskální politiky. Akční zpoždění představuje prodlení od přijetí rozhodnutí do jeho realizace. Zpoždění účinku: opatření peněžní politiky schopné rychlého rozhodování přinášejí výsledky až za poměrně dlouhou dobu.

15 Konjunkturální politika
Dilematu zpoždění a obtížnosti určení správného okamžiku pro uplatnění nástrojů KP se snaží politika státu a centrální banky vyhnout orientací na střednědobý rozvoj produkčního potenciálu (střednědobé finanční plánování a konjunkturně neutrální rozpočet).

16 Dějiny ekonomických teorii
Ekonomické myšlení starověku Merkantelizmus Klasická škola Sociálně ekonomické teorie Neoklasická ekonomie Německá historická škola Univerzalizmus Institucionalizmus

17 Dějiny ekonomických teorii
Ekonomie blahobytu Keynsiánství a neokeynsiánství Neoklasická teorie růstu Postkeynsiánská ekonomie Neoricardiánství Strukturalizmus Neoliberalizmus

18 Dějiny ekonomických teorii
Protikeynesiánská revoluce Druhá etapa vývoje neoklasické ekonomie Chicagská škola Ekonomie strany nabídky Škola racionálního očekávání Teorie veřejné volby

19 FP historická pojetí Klasické Keynesiánské Monetaristické
Teorie racionálních očekávání Barrov – Ricerdova hypotéza

20 Klasické pojetí Vyrovnaný rozpočet.
Cenová hladina je pružná, není cenová iluze. Ekonomika inklinuje sama k rovnováze. Vládní výdaje vytěsňují soukromé a investiční výdaje Vládní výdaje vedou k poklesu vývozu.

21 Keynesiánské pojetí s růstem disponibilního důchodu klesá hodnota mezního sklonu ke spotřebě, vládní výdaje by to měly nahradit.

22 Keynes sir John Maynard
brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

23 Keynes sir John Maynard
se pokusil ukázat, že celková poptávka tvořená spotřebou a investicemi určuje úroveň zaměstnanosti v NH. Protože růst úspor není automaticky kompenzován růstem investic, vzniká poptávkový výpadek vedoucí k chronické nezaměstnanosti. Fiskální politika navrhovaná k udržení plné zaměstnanosti, utrpěla v Německu porážku stabilizačním zákonem z r. 1967; je vždycky předmětem hospodářsko politických kontroverzí.

24 Monetaristické pojetí
stát používáním fiskální politiky oslabuje soukromé iniciativy; fiskální iniciativa vede k inflaci či naopak k nezaměstnanosti; negativní důchodová daň.

25 Teorie racionálního očekávání
ekonomické subjekty si na státní zásahy zvyknou a přizpůsobí mu svá očekávání, naučí se fisk. expanze – inflace, restrikce k poklesu a pak k růstu cen.hladiny, HDP se nezmění.

26 Barro Ricardova hypotéza
v případě deficitů veřejných rozpočtů domácnosti sníží spotřebu a zvýší úspory (vědí, že oni či další generace to budou muset deficit zaplatit), růst vládních výdajů a rozpočtové deficity mají škodlivý vliv, neb jsou kompenzovány poklesem spotřeby, První tuto hypotézu vyslovil Ricardo ricerdovská ekvivalence, Námitky proti: ke splácení může dojít za dlouho.

27 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Historická pojetí fiskální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google