Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007

3  Rekapitulace závěrů I. obhajoby  Představení zbývajících kapitol jednotlivých projektů  Otázky, odpovědi

4 Cíl Integrovaného projektu: V návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně- ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst.

5 Dílčí projekty a jejich stav:  Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum  Obec Knínice - III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část  Obec Panenská Rozsíčka - Vybudování rozhledny  Obec Stará Říše - Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště  Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD  Sportovní areál Telč

6 Kapitoly zpracovávané v II.části: 1.Materiálové dodávky pro zajištění provozu 2.Lokalita projektu a životní prostředí 3.Technické řešení projektu 4.Organizace provozu a režijní náklady 5.Rizika projektu 6.Finanční analýza 7.Ekonomická analýza

7 IP Renesance regionu Telčsko Materiálové dodávky pro zajištění provozu  Zajištění oběžného majetku  Zajištění investičního majetku

8 Lokalita projektu a životní prostředí  realizace projektů proběhne na území bez závazných omezení  lokality se nenachází v oblasti s extrémními stanovištními poměry a nejsou ohroženy sesuvy nebo záplavami  není předpoklad zvláštních společenských zájmů, ani z hlediska místa zvláštního vědeckého významu, či historicky, kulturně anebo archeologicky významné části krajiny  není třeba v daných lokalitách provádět žádné práce dekontaminační nebo jiné environmentální asanace.  projekty rozvíjí ekologicky šetrný cestovní ruch (turistika, cykloturistika)  projekty přispívají k rozmělnění turistů v krajině (omezení jejich koncentrace na jednom místě) IP Renesance regionu Telčsko

9 Organizace provozu a režijní náklady  Vedení a organizace provozu  Režijní náklady Technické řešení projektu  Technické a technologické řešení projektu  Odůvodnění investic plánovaných v projektu  Způsob výběru dodavatele  Životnost projektu IP Renesance regionu Telčsko

10 Rizika projektu  Právní – vlastnické vztahy, veřejné zakázky  Personálně organizační – realizační tým, zaměstnanci  Technické – nekvalitní práce, zvýšení nákladů, nesplnění smlouvy ze strany stavební firmy  Finanční – nezískání dotace, nedostatek prostředků na spolufinancování/na financování provozu  Provozní – přírodní živly, havárie, nedostatek poptávky po službách IP Renesance regionu Telčsko

11 Dílčí projekt – obec Knínice Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení náklady na stavební dozor náklady na označení projektu stavební část stavby základní vnitřní vybavení DPH CELKEM

12 Dílčí projekt – obec Knínice Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní - sumarizované ZařízeníNáklady Kavárnamzdové provozní variabilní ostatní Ubytovánímzdové provozní variabilní ostatní CELKEM

13 Finanční analýza Finanční udržitelnost Dílčí projekt – obec Knínice Bezúročná půjčka (+) Přijetí dotace (+) Splátka půjčky (-)

14 Finanční analýza Přehled tržeb – sumarizované Dílčí projekt – obec Knínice Kalkulace cen Zařízení Kavárna Ubytování Tržby celkem

15 Finanční analýza Ukazatele výkonnosti Dílčí projekt – obec Knínice Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota Čistá současná hodnota (FRR/C) Index rentability-48,77 % Vnitřní výnosové procento-2,33 % Podíl čistého výnosu k investičním nákladům2,36 %

16 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů Dílčí projekt – obec Knínice Příjmy (kladné toky) Tržby z kavárny Tržby z ubytování Odpisy – daňové Efekty dodavatele stavby Úspora na nově zaměstnané Daň z příjmu FO – noví zaměstnanci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Zvýšení tržeb podnikatelů v regionu Příjmy celkem

17 Dílčí projekt – obec Knínice Závěr Projekt obce Knínice je připraven k realizaci a je proveditelný a ekonomicky udržitelný  má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti  vzhledem ke stavu projektu a dostatečnému množství podkladů lze brát studii proveditelnosti za konečnou  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

18 Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení náklady na stavební dozor náklady na označení projektu stavební část stavby DPH CELKEM Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

19 Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní: Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Náklad Ostatní – pojištění + údržba Celkem

20 Finanční analýza Finanční udržitelnost Úvěr (+) Přijetí dotace (+) Splátka úvěru (-) Úroky z úvěru Vlastní zdroje Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

21 Finanční analýza Přehled tržeb, kalkulace cen Ukazatele výkonnosti Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota Čistá současná hodnota (FRR/C) Index rentability-104,55% Vnitřní výnosové procentoNeexistuje Podíl čistého výnosu k investičním nákladům-0,21% Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

22 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů Příjmy (kladné toky) Efekty dodavatele stavby Zvýšení tržeb podnikatelů v regionu Příjmy celkem Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

23 Závěr Projekt obce Panenská Rozsíčka je dle aktuálního stavu proveditelný a ekonomicky udržitelný  předběžná studie proveditelnosti  nutno zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, geologický průzkum podloží, územní rozhodnutí, stavební povolení  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

24 Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení náklady na stavební dozor náklady na označení projektu stavební část stavby DPH CELKEM Dílčí projekt – nádraží Telč

25 Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní - sumarizované Náklady mzdové provozní ostatní CELKEM Dílčí projekt – nádraží Telč

26 Finanční analýza Finanční udržitelnost Dílčí projekt – nádraží Telč Úvěr (+) Přijetí dotace (+) Splátka úvěru (-) Úroky z úvěru Vlastní zdroje

27 Finanční analýza Přehled tržeb Ukazatele výkonnosti Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota Čistá současná hodnota (FRR/C) Index rentability-125,6% Vnitřní výnosové procentoNeexistuje Podíl čistého výnosu k investičním nákladům-1,12% Dílčí projekt – nádraží Telč

28 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů Příjmy (kladné toky) Efekty dodavatele stavby Úspora na nově zaměstnané Daň z příjmu FO – noví zaměstnanci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Příjmy celkem Dílčí projekt – nádraží Telč

29 Závěr Projekt Integrované nádraží Telč je dle aktuálního stavu proveditelný a ekonomicky udržitelný  předběžná studie proveditelnosti  nutno zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, územní rozhodnutí, stavební povolení, jednání s ČD  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  Možnost financování z ROP Dílčí projekt – nádraží Telč

30 Děkuji za pozornost Vaše otázky?


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google