Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007

3  Rekapitulace závěrů I. obhajoby  Představení zbývajících kapitol jednotlivých projektů  Otázky, odpovědi

4 Cíl Integrovaného projektu: V návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně- ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst.

5 Dílčí projekty a jejich stav:  Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum  Obec Knínice - III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část  Obec Panenská Rozsíčka - Vybudování rozhledny  Obec Stará Říše - Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště  Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD  Sportovní areál Telč

6 Kapitoly zpracovávané v II.části: 1.Materiálové dodávky pro zajištění provozu 2.Lokalita projektu a životní prostředí 3.Technické řešení projektu 4.Organizace provozu a režijní náklady 5.Rizika projektu 6.Finanční analýza 7.Ekonomická analýza

7 IP Renesance regionu Telčsko Materiálové dodávky pro zajištění provozu  Zajištění oběžného majetku  Zajištění investičního majetku

8 Lokalita projektu a životní prostředí  realizace projektů proběhne na území bez závazných omezení  lokality se nenachází v oblasti s extrémními stanovištními poměry a nejsou ohroženy sesuvy nebo záplavami  není předpoklad zvláštních společenských zájmů, ani z hlediska místa zvláštního vědeckého významu, či historicky, kulturně anebo archeologicky významné části krajiny  není třeba v daných lokalitách provádět žádné práce dekontaminační nebo jiné environmentální asanace.  projekty rozvíjí ekologicky šetrný cestovní ruch (turistika, cykloturistika)  projekty přispívají k rozmělnění turistů v krajině (omezení jejich koncentrace na jednom místě) IP Renesance regionu Telčsko

9 Organizace provozu a režijní náklady  Vedení a organizace provozu  Režijní náklady Technické řešení projektu  Technické a technologické řešení projektu  Odůvodnění investic plánovaných v projektu  Způsob výběru dodavatele  Životnost projektu IP Renesance regionu Telčsko

10 Rizika projektu  Právní – vlastnické vztahy, veřejné zakázky  Personálně organizační – realizační tým, zaměstnanci  Technické – nekvalitní práce, zvýšení nákladů, nesplnění smlouvy ze strany stavební firmy  Finanční – nezískání dotace, nedostatek prostředků na spolufinancování/na financování provozu  Provozní – přírodní živly, havárie, nedostatek poptávky po službách IP Renesance regionu Telčsko

11 Dílčí projekt – obec Knínice Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení100 000 náklady na stavební dozor120 000 náklady na označení projektu50 000 stavební část stavby9 685 419 základní vnitřní vybavení381 158 DPH1 963 949 CELKEM12 300 526

12 Dílčí projekt – obec Knínice Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní - sumarizované ZařízeníNáklady 20102011201220132014 Kavárnamzdové153 900158 517163 273168 171173 216 provozní133 606137 614141 743145 995150 375 variabilní180 000185 400190 962196 691202 592 ostatní11 00011 33011 67012 02012 381 Ubytovánímzdové153 900158 517163 273168 171173 216 provozní80 78683 21085 70688 27790 925 variabilní21 38422 02622 68623 36724 068 ostatní11 00011 33011 67012 02012 381 CELKEM745 576 767 943790 982814 711

13 Finanční analýza Finanční udržitelnost Dílčí projekt – obec Knínice 02010201120122013201420152016 Bezúročná půjčka (+)8 049 443 Přijetí dotace (+)4 251 0836 204 364 Splátka půjčky (-)6 204 364369 016 0

14 Finanční analýza Přehled tržeb – sumarizované Dílčí projekt – obec Knínice Kalkulace cen Zařízení20102011201220132014 Kavárna720 000741 600763 848786 763810 366 Ubytování299 376308 357317 608327 136336 950 Tržby celkem1 019 3761 049 9571 081 4561 113 9001 147 317

15 Finanční analýza Ukazatele výkonnosti Dílčí projekt – obec Knínice Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota6 241 628 Čistá současná hodnota (FRR/C)-5 999 066 Index rentability-48,77 % Vnitřní výnosové procento-2,33 % Podíl čistého výnosu k investičním nákladům2,36 %

16 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů Dílčí projekt – obec Knínice 20102011201220132014 Příjmy (kladné toky) Tržby z kavárny720 000741 600763 848786 763810 366 Tržby z ubytování299 376308 357317 608327 136336 950 Odpisy – daňové172 962344 833 Efekty dodavatele stavby244 4780000 Úspora na nově zaměstnané350 088 Daň z příjmu FO – noví zaměstnanci46 170 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců107 730 Zvýšení tržeb podnikatelů v regionu427 680440 510453 726467 337481 358 Příjmy celkem2 368 4832 339 2892 384 0032 430 0582 477 495

17 Dílčí projekt – obec Knínice Závěr Projekt obce Knínice je připraven k realizaci a je proveditelný a ekonomicky udržitelný  má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti  vzhledem ke stavu projektu a dostatečnému množství podkladů lze brát studii proveditelnosti za konečnou  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

18 Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení21 000 náklady na stavební dozor46 220 náklady na označení projektu21 000 stavební část stavby4 540 000 DPH879 362 CELKEM5 507 582 Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

19 Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní: Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Náklad20092010201120122013 Ostatní – pojištění + údržba11 00011 33011 67012 02012 381 Celkem11 00011 33011 67012 02012 381

20 Finanční analýza Finanční udržitelnost 02010201120122013 Úvěr (+)5 157 582 Přijetí dotace (+)4 681 445 Splátka úvěru (-)4 692 51766 438 Úroky z úvěru48 997166 32116 51513 99111 466 Vlastní zdroje350 0000000 Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

21 Finanční analýza Přehled tržeb, kalkulace cen Ukazatele výkonnosti Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota- 250 759 Čistá současná hodnota (FRR/C)- 5 758 341 Index rentability-104,55% Vnitřní výnosové procentoNeexistuje Podíl čistého výnosu k investičním nákladům-0,21% Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

22 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů 20102011201220132014 Příjmy (kladné toky) Efekty dodavatele stavby108 9600000 Zvýšení tržeb podnikatelů v regionu500 000515 000530 450546 364562 754 Příjmy celkem608 960515 000530 450546 364562 754 Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

23 Závěr Projekt obce Panenská Rozsíčka je dle aktuálního stavu proveditelný a ekonomicky udržitelný  předběžná studie proveditelnosti  nutno zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, geologický průzkum podloží, územní rozhodnutí, stavební povolení  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

24 Finanční analýza Výdaje ve fázi investiční: PoložkaCelkem náklady na výběrové řízení80 000 náklady na stavební dozor240 000 náklady na označení projektu50 000 stavební část stavby24 306 967 DPH4 688 624 CELKEM29 365 591 Dílčí projekt – nádraží Telč

25 Finanční analýza Výdaje ve fázi provozní - sumarizované Náklady20102011201220132014 mzdové194 400200 232206 239212 426218 799 provozní25 20025 95626 73527 53728 363 ostatní70 00072 10074 263126 491130 286 CELKEM289 600298 288307 237366 454377 447 Dílčí projekt – nádraží Telč

26 Finanční analýza Finanční udržitelnost Dílčí projekt – nádraží Telč 02010201120122013 Úvěr (+)24 960 752 Přijetí dotace (+)24 960 752 Splátka úvěru (-)24 960 752 Úroky z úvěru374 411748 823124 804 Vlastní zdroje4 404 8390000

27 Finanční analýza Přehled tržeb Ukazatele výkonnosti Finanční ukazatelHodnota Doba úhrady (nediskontované ČTH)>30 let Doba úhrady (diskontované ČTH)>30 let Současná hodnota- 7 516 644 Čistá současná hodnota (FRR/C)- 36 882 235 Index rentability-125,6% Vnitřní výnosové procentoNeexistuje Podíl čistého výnosu k investičním nákladům-1,12% Dílčí projekt – nádraží Telč

28 Ekonomická analýza Vyčíslení kvantifikovatelných socioekonomických dopadů 20102011201220132014 Příjmy (kladné toky) Efekty dodavatele stavby583 3670000 Úspora na nově zaměstnané175 044180 295185 704191 275197 014 Daň z příjmu FO – noví zaměstnanci21 60022 24822 91523 60324 311 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců50 40051 91253 46955 07356 726 Příjmy celkem830 411254 455262 089269 952278 050 Dílčí projekt – nádraží Telč

29 Závěr Projekt Integrované nádraží Telč je dle aktuálního stavu proveditelný a ekonomicky udržitelný  předběžná studie proveditelnosti  nutno zajistit projektovou dokumentaci pro stavební povolení, územní rozhodnutí, stavební povolení, jednání s ČD  hrozí změna systému financování projektu, výše dotace  Možnost financování z ROP Dílčí projekt – nádraží Telč

30 Děkuji za pozornost Vaše otázky?


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Závěrečná obhajoba předběžné studie proveditelnosti 25. května 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google