Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RENESANCE REGIONU TELČSKO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RENESANCE REGIONU TELČSKO"— Transkript prezentace:

1

2 RENESANCE REGIONU TELČSKO
Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu

3 Úvod, výchozí stav, zvolený postup
Představení jednotlivých projektů, stav připravenosti Otázky, odpovědi Další postup

4 Výchozí stav, zvolený postup
Cíl IP: V návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně-ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst.

5 Kritéria výběru: Výchozí stav, zvolený postup
25 dílčích projektů = vyhodnocení záměrů, výběr ke zpracování FS Kritéria výběru: připravenost projektu x dlouhodobá vize vyřešené majetkoprávní vztahy zpracována stavební dokumentace schopnost financování personální zajištění

6 Dílčí projekty doporučené k rozpracování:
Výchozí stav, zvolený postup Dílčí projekty doporučené k rozpracování: Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum Obec Knínice - III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část Obec Panenská Rozsíčka - Vybudování rozhledny Obec Stará Říše - Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD Sportovní areál Telč

7 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum Výchozí stav a zdůvodnění realizace Město má ve svém majetku nevyužívanou lokalitu (12,7 ha) Urbanistická studie – Areál školního statku Všeobecný / širší cíl projektu Na základě kulturně - přírodního potenciálu Mikroregionu Telčsko vytvořit vhodné podmínky pro zkvalitnění ekonomického prostředí, rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí v mikroregionu s důrazem na plnění principu partnerství.

8 Popis projektu Dílčí projekt – Panský dvůr Telč
Velikost projektu – městem uvažované aktivity Hotel (4****) Kongresové centrum Rehabilitačně rekreační centrum Sportoviště Výstavní a muzejní plochy Komerční prostory pro rozvoj podnikání a občanské vybavenosti Komerční nebo nájemní bydlení Sociální a veřejné služby Vytvoření cca 200 nových pracovních míst+návazné služby Náklady projektu: cca 1,8 mld. Kč

9 Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze
Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Předinvestiční fáze Město nemá dostatečné finanční, personální ani organizační kapacity pro realizaci projektu Veřejná zakázka – hledání soukromého investora (cca 48 týdnů) Investiční fáze Investor soukromý Město udává limity pro výstavbu a realizované aktivity Realizace minimálně 28 měsíců, pravděpodobnost etapizace Provozní fáze Provozovatelem bude investor, který ponese veškeré náklady Město příjem z pronájmu lokality

10 Zapojení privátního partnera – smlouva o nájmu
Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Zapojení privátního partnera – smlouva o nájmu Projekt bude realizován a oprávněné zájmy města budou naplněny na základě komplexní smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemků. Pozemky zůstanou ve vlastnictví města Město definuje minimální požadavky na funkci a rozsah projektu s tím, že přesná definice projektu a jeho komerční využití bude ponecháno na soukromých zájemcích. Privátní zájemci o realizaci projektu předkládají obsahové a finanční nabídky v rámci transparentní veřejné soutěže. Vítěz soutěže realizuje projekt v souladu s vítěznou nabídkou a regulatorními požadavky zadavatele.

11 Výsledky Cílová skupina Revitalizovaná nevyužívaná lokalita
Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a rekreace Změna struktury návštěvníků města, prodloužení průměrné doby návštěvy a zvýšení příjmů z návštěvníka Prodloužení turistické sezóny Rozšíření nabídky služeb obyvatelům a návštěvníkům města Zvýšení atraktivity mikroregionu Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a služeb v oblasti Vytvoření podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj lokality, města i mikroregionu Snížení nezaměstnanosti Zvýšení počtu návštěvníků Zvýšení obecních příjmů z CR Stabilizace místních obyvatel, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití Vytvoření potřebné infrastruktury v návaznosti na vznikající pobočky vysokých škol náročnější tuzemští a zahraniční turisté návštěvníci města osoby na služebních cestách (profesionálně zaměřený CR) účastníci školení, konferencí a různých setkání návštěvníci kulturních a společenských akcí přednášející a účinkující organizace/spolky pořádající vzdělávací a kulturní akce specifické skupiny obyvatel a turistů místní občané a obyvatelé regionu podnikatelé ve městě a okolí

12 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s pronájmem lokality definice využití území zpracovaná urbanistická studie a studie „Development projektu Panský dvůr“ připraveno VŘ na zpracovatele zadávací dokumentace pro výběr soukromého investora

13 Závěr Dílčí projekt – Panský dvůr Telč
Probíhají intenzivní práce spojené s předinvestiční fází Projekt nebude realizovat ani financovat město, ale soukromý investor Žadatelem do dotačních programů bude investor

14 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – obec Knínice III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část Výchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel pod 500 Míra nezaměstnanosti 12,6% (12/2006) Chátrající kulturní dům v obci Vybudování cetifikovaného venkovského ubytovacího zařízení Návaznost na aktivity obce a mikroregionu Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

15 Popis projektu Dílčí projekt – obec Knínice
Všeobecný / širší cíl projektu Zkvalitněním současné a vybudováním chybějící celoroční turistické infrastruktury přispět k rozvoji cestovního ruchu v obci Knínice a v celém mikroregionu Telčsko, a tím podpořit hospodářský a kulturní rozvoj regionu. Velikost projektu Rekonstrukce objektu – 320 m2 Kavárna (vč. vybavení) v I.NP – 20 osob, 132 m2 Statické zabezpečení 2. NP Ubytovací zařízení (vč. vyb. pokojů) v III.NP – 9 osob, 137 m2 Náklady projektu: ,- Kč

16 Investiční fáze Provozní fáze Dílčí projekt – obec Knínice
Dvouetapová realizace Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0% Zajištěné financování – bezúročný nebankovní úvěr Provozní fáze Certifikace zařízení dle standardů kvality Bezbariérový přístup Provozovatelem obec Vytvoření 2 nových pracovních míst

17 Partneři projektu, lidské zdroje
Dílčí projekt – obec Knínice Partneři projektu, lidské zdroje Agrika tour Telč, k.s, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Ubytovna Kavárna osoby preferující nenáročnou turistiku a klidné prostředí s individ. programem: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, tělesně postižení, milovníci přírody osoby sportovně založené: cyklisté, pěší turisté, osoby na služebních cestách subjekty v obci ubytovaní projíždějící (např. cyklisté, výletníci) návštěvníci kuželny místní obyvatelé a jejich příbuzní

18 Výsledky projektu Dílčí projekt – obec Knínice Výsledky
Měřitelná hodnota indikátoru Zrekonstruovaný obecní objekt, zlepšení vzhledu obce Vytvořené zázemí pro rozvoj venkovské turistiky Snížení nezaměstnanosti Certifikované zařízení CR Nový produkt CR v obci Zvýšení počtu návštěvníků v obci Zvýšení obecních příjmů z CR Stabilizace místních obyvatel v obci, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití. rekonstruovaná obecní budova (1 objekt) možnost ubytování a občerstvení v obci (9 lůžek, 20 míst v kavárně) 2 nová pracovní místa 1 certifikované zařízení

19 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – obec Knínice Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce) vydané stavební povolení zajištěné financování zajištěny personální kapacity

20 Závěr Dílčí projekt – obec Knínice
Projekt má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

21 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Vybudování rozhledny na vršku Lísek Výchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel pod 500 Míra nezaměstnanosti 5,4% (12/2006) Vytvoření turistické dominanty v obci Pramen Moravské Dyje Návaznost na aktivity obce a mikroregionu Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

22 Popis projektu Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka
Všeobecný / širší cíl projektu Vybudováním nového turistického cíle přispět k rozvoji cestovního ruchu, zvýšit návštěvnost a atraktivitu malé obce. Velikost projektu Rozhledna – 37 m Parkovací místa – 15 Přístupový chodník – 200 m Přípojka elektrické energie – 400 m Náklady projektu: ,- Kč

23 Investiční fáze Provozní fáze Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka
Jednoetapový projekt Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0,1% Zajištěné financování – vlastní podíl/bankovní úvěr Provozní fáze Provoz a údržba obec Volně přístupná/samoobslužný provoz

24 Partneři projektu, lidské zdroje
Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Partneři projektu, lidské zdroje Mikroregion Telčsko, mikroregion Třešťsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Rozhledna osoby sportovně založené: cyklisté, pěší turisté osoby preferující venkovskou turistiku: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci přírody subjekty v obci

25 Výsledky projektu Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka
Měřitelná hodnota indikátoru Nový produkt CR v obci, zvýšení atraktivity obce Vytvořené zázemí pro turisty Zvýšení počtu návštěvníků v obci Zvýšení obecních příjmů z CR Nový turistický cíl v malé obci (1 objekt) Parkovací místa (15 míst) Počet návštěvníků Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady

26 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce) zajištěné financování zajištěny personální kapacity Nutno zajistit projektová dokumentace pro stavební povolení geologický průzkum podloží územní rozhodnutí, stavební povolení

27 Závěr Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka
Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty Nutno připravit další nezbytné dokumenty Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova

28 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – obec Stará Říše Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště Výchozí stav a zdůvodnění realizace Obec s počtem obyvatel nad 500 Míra nezaměstnanosti 9,8% (12/2006) Chátrající objekt v obci Vybudování turistické ubytovny a tréninkového fotbalového hřiště Návaznost na aktivity obce a mikroregionu Obcí prochází cyklotrasa

29 Popis projektu Dílčí projekt – obec Stará Říše
Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj venkovské turistiky a rozšíření volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu. Velikost projektu Výstavba objektu – 643 m2 užitné plochy Suterén – 60 m2, Přízemí – občerstvení 44 osob, zázemí pro hřiště m2, Podkroví – ubytování pro 20 osob, zázemí pokojů m2 Tribuna diváků a tréninkové fotbalové hřiště Náklady projektu: ,- Kč

30 Investiční fáze Provozní fáze Dílčí projekt – obec Stará Říše
Jednoetapová realizace Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 0% Zajištěné financování – vlastní podíl / bankovní úvěr Provozní fáze Certifikace zařízení dle standardů kvality Veřejně přístupné sportoviště Provozovatelem partner projektu – FSC Stará Říše Vytvoření nového pracovního místa (0,5 prac.úvazku)

31 Partneři projektu, lidské zdroje
Dílčí projekt – obec Stará Říše Partneři projektu, lidské zdroje FSC Stará Říše, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Ubytovna Sportovní zázemí osoby preferující nenáročnou turistiku, klidné prostředí: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci přírody osoby sportovně založené: Cyklisté, pěší turisté malí podnikatelé v obci ubytovaní projíždějící (cyklisté, výletníci) návštěvníci fotbalových zápasů, soustředění sportovci, sportovní organizace místní obyvatelé a jejich příbuzní

32 Výsledky projektu Dílčí projekt – obec Stará Říše Výsledky
Měřitelná hodnota indikátoru Zrekonstruovaný obecní objekt, zlepšení vzhledu obce Vytvořené zázemí pro rozvoj venkovské turistiky Nový produkt CR v obci Vytvoření nového pracovního místa Zvýšení počtu návštěvníků v obci Zvýšení obecních příjmů z CR Zajištění potřebného zázemí pro sportovce Stabilizace místních obyvatel v obci, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití. rekonstruovaná obecní budova (1 objekt) možnost ubytování a občerstvení v obci (20 lůžek, 44 míst v občerstvení) Nové pracovní místo (0,5 úvazku) 1 nové tréninkové fotbalové hřiště 1 nově vybudovaná tribuna pro diváky

33 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – obec Stará Říše Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce) stavební povolení před schválením zajištěné financování zajištěny personální kapacity

34 Závěr Dílčí projekt – obec Stará Říše
Projekt má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti Možnost financování z ROP – Oblast podpory 2.1, 3.3 – rozdělit???

35 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – nádraží Telč Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD Výchozí stav a zdůvodnění realizace Míra nezaměstnanosti 8,9% (12/2006) Nevhodné umístění stávajícího AN Integrované nádraží – zvýšení kultury cestování Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR Návaznost na aktivity města a mikroregionu

36 Popis projektu Dílčí projekt – nádraží Telč
Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení uspokojování dopravních potřeb cestující veřejnosti, zkvalitnění veřejné dopravy jak pro občany města, tak pro firmy a návštěvníky prostřednictvím budování „Integrovaného nádraží“. Velikost projektu Kompletní vybudování autobusového nádraží v přednádražním prostoru Českých drah. Vybudování infocentra, vytvoření 1 pracovního místa Náklady projektu: 29  ,- Kč

37 Investiční fáze Provozní fáze Dílčí projekt – nádraží Telč
Jednoetapová realizace Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 12,13% Zajištěné financování –bankovní úvěr Provozní fáze Údržba AN, provoz IC – město Telč Provoz výpravní budovy Partner projektu - ČD Vytvoření nového pracovního místa

38 Partneři projektu, lidské zdroje
Dílčí projekt – nádraží Telč Partneři projektu, lidské zdroje České dráhy, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Integrované nádraží Uspokojené potřeby Cestující: pravidelní, občasní obyvatelé města a širokého okolí turisté, návštěvníci města zaměstnavatelé malí podnikatelé v obci zajištění dostupnosti mezi jednotlivými druhy dopravy doprava zaměstnanců do zaměstnání možnost omezení individuální dopravy, zlepšení životního prostředí zvýšení image města, návštěvnosti, zvýšení tržeb

39 Výsledky projektu Dílčí projekt – nádraží Telč
Měřitelná hodnota indikátoru Nově vybudované Integrované nádraží – autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového Nové parkovací plochy Nové informační centrum Vytvořené zázemí pro rozvoj cestovního ruchu Snížení nezaměstnanosti Zajištění potřebného zázemí pro cestující Zvýšení počtu návštěvníků města Vybudované Integrované nádraží (1 objekt, m2 užitkové plochy) Nové informační centrum (1) Počet parkovacích ploch (14) nové pracovní místo (1) Počet nových doplňkových služeb Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady

40 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – nádraží Telč Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s realizací projektu zahájena jednání s ČD o odkupu pozemků zpracovaná vyhledávací studie schopnost města projekt financovat zajištěny personální kapacity Nutné zajistit vyjasnit majetkoprávní vztahy projektová dokumentace pro stavební povolení územní rozhodnutí, stavební povolení

41 Závěr Dílčí projekt – nádraží Telč
Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky Možnost financování z ROP – Oblast podpory 1.2

42 Výchozí stav a zdůvodnění realizace
Dílčí projekt – sportovní areál Telč Sportovní areál Telč Výchozí stav a zdůvodnění realizace Nevyhovující stav zimního stadionu, nedostatek sportovišť Vybudování sportovního areálu Možnost konání sportovních a kulturních akcí Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR Zvýšení zaměstnanosti Návaznost na aktivity města a mikroregionu

43 Popis projektu Dílčí projekt – sportovní areál Telč
Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je rozšířením volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu přispět ke stabilizaci obyvatelstva, vytvořit podmínky pro rozvoj turistiky a podpořit rozvoj podnikání a služeb v oblasti CR. Velikost projektu Krytý zimní stadion Víceúčelové sportoviště: fotbalový stadion, tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, multifunkční zpevněná plocha Náklady projektu: cca 173  ,- Kč

44 Investiční fáze Provozní fáze Dílčí projekt – sportovní areál Telč
Dvouetapová realizace Realizace celkem 18 měsíců (VŘ+stavba) Dluhová služba obce 12,13% Zajištěné financování –bankovní úvěr Provozní fáze Provozovatel Sportovní klub Telč Celoroční provoz Vytvoření 10 – 15 pracovních míst

45 Partneři projektu, lidské zdroje
Dílčí projekt – sportovní areál Telč Partneři projektu, lidské zdroje Sportovní klub Telč, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Sportoviště Obyvatelé města a širokého okolí : rodiny s dětmi, děti a mládež sportovci, sportovní kluby a organizace sportovně založení turisté: cyklisté, pěší turisté návštěvníci města školy ve městě a širokém okolí návštěvníci sportovních utkání, soustředění malí podnikatelé v obci

46 Výsledky projektu Dílčí projekt – sportovní areál Telč Výsledky
Měřitelná hodnota indikátoru Nově vybudované víceúčelové sportoviště Vytvořené zázemí pro rozvoj sportovně-rekreační turistiky Snížení nezaměstnanosti Zajištění potřebného zázemí pro sportovce Zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení turistické sezony a délky pobytu turistů Zvýšení obecních příjmů Stabilizace místních obyvatel, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití Vybudované sportoviště (1 objekt, m2 užitkové plochy) Počet sportovních ploch (6) nových pracovních míst Počet nových doplňkových služeb

47 Připravenost projektu k realizaci
Dílčí projekt – sportovní areál Telč Připravenost projektu k realizaci souhlas zastupitelstva města s realizací projektu zpracovaná vyhledávací studie schopnost města projekt financovat zajištěny personální kapacity Nutné zajistit vyjasnit majetkoprávní vztahy projektová dokumentace pro stavební povolení územní rozhodnutí, stavební povolení

48 Závěr Dílčí projekt – sportovní areál Telč
Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky Možnost financování z ROP – Oblast podpory akceptovatelné aktivity? lze podpořit projekt takového finančního objemu?

49 Děkuji za pozornost Dotazy a doporučení


Stáhnout ppt "RENESANCE REGIONU TELČSKO"

Podobné prezentace


Reklamy Google