Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu

3  Úvod, výchozí stav, zvolený postup  Představení jednotlivých projektů, stav připravenosti  Otázky, odpovědi  Další postup

4 Výchozí stav, zvolený postup Cíl IP: V návaznosti na výjimečný kulturní a přírodní potenciál území podpořit další rozvoj cestovního ruchu a tím výrazně přispět ke zkvalitnění sociálně- ekonomického prostředí, stabilizaci a vzniku podnikatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst.

5 25 dílčích projektů = vyhodnocení záměrů, výběr ke zpracování FS Kritéria výběru:  připravenost projektu x dlouhodobá vize  vyřešené majetkoprávní vztahy  zpracována stavební dokumentace  schopnost financování  personální zajištění Výchozí stav, zvolený postup

6 Dílčí projekty doporučené k rozpracování:  Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum  Obec Knínice - III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část  Obec Panenská Rozsíčka - Vybudování rozhledny  Obec Stará Říše - Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště  Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD  Sportovní areál Telč Výchozí stav, zvolený postup

7 Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Město má ve svém majetku nevyužívanou lokalitu (12,7 ha)  Urbanistická studie – Areál školního statku Panský dvůr - Realizace přeměny Školního statku na kongresové a společensko – rekreační centrum Všeobecný / širší cíl projektu Na základě kulturně - přírodního potenciálu Mikroregionu Telčsko vytvořit vhodné podmínky pro zkvalitnění ekonomického prostředí, rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí v mikroregionu s důrazem na plnění principu partnerství.

8 Popis projektu Velikost projektu – městem uvažované aktivity  Hotel (4****)  Kongresové centrum  Rehabilitačně rekreační centrum  Sportoviště  Výstavní a muzejní plochy  Komerční prostory pro rozvoj podnikání a občanské vybavenosti  Komerční nebo nájemní bydlení  Sociální a veřejné služby Vytvoření cca 200 nových pracovních míst+návazné služby Náklady projektu: cca 1,8 mld. Kč Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

9 Provozní fáze  Provozovatelem bude investor, který ponese veškeré náklady  Město příjem z pronájmu lokality Investiční fáze  Investor soukromý  Město udává limity pro výstavbu a realizované aktivity  Realizace minimálně 28 měsíců, pravděpodobnost etapizace Dílčí projekt – Panský dvůr Telč Předinvestiční fáze  Město nemá dostatečné finanční, personální ani organizační kapacity pro realizaci projektu  Veřejná zakázka – hledání soukromého investora (cca 48 týdnů)

10 Zapojení privátního partnera – smlouva o nájmu  Pozemky zůstanou ve vlastnictví města  Město definuje minimální požadavky na funkci a rozsah projektu s tím, že přesná definice projektu a jeho komerční využití bude ponecháno na soukromých zájemcích.  Privátní zájemci o realizaci projektu předkládají obsahové a finanční nabídky v rámci transparentní veřejné soutěže.  Vítěz soutěže realizuje projekt v souladu s vítěznou nabídkou a regulatorními požadavky zadavatele. Projekt bude realizován a oprávněné zájmy města budou naplněny na základě komplexní smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemků. Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

11 VýsledkyCílová skupina  Revitalizovaná nevyužívaná lokalita  Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a rekreace  Změna struktury návštěvníků města, prodloužení průměrné doby návštěvy a zvýšení příjmů z návštěvníka  Prodloužení turistické sezóny  Rozšíření nabídky služeb obyvatelům a návštěvníkům města  Zvýšení atraktivity mikroregionu  Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a služeb v oblasti  Vytvoření podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj lokality, města i mikroregionu  Snížení nezaměstnanosti  Zvýšení počtu návštěvníků  Zvýšení obecních příjmů z CR  Stabilizace místních obyvatel, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití  Vytvoření potřebné infrastruktury v návaznosti na vznikající pobočky vysokých škol  náročnější tuzemští a zahraniční turisté  návštěvníci města  osoby na služebních cestách (profesionálně zaměřený CR)  účastníci školení, konferencí a různých setkání  návštěvníci kulturních a společenských akcí  přednášející a účinkující  organizace/spolky pořádající vzdělávací a kulturní akce  specifické skupiny obyvatel a turistů  místní občané a obyvatelé regionu  podnikatelé ve městě a okolí

12 Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva města s pronájmem lokality  definice využití území  zpracovaná urbanistická studie a studie „Development projektu Panský dvůr“  připraveno VŘ na zpracovatele zadávací dokumentace pro výběr soukromého investora Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

13 Závěr  Probíhají intenzivní práce spojené s předinvestiční fází  Projekt nebude realizovat ani financovat město, ale soukromý investor  Žadatelem do dotačních programů bude investor Dílčí projekt – Panský dvůr Telč

14 Dílčí projekt – obec Knínice III.etapa rozvoje obce: Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku – 1. část Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Obec s počtem obyvatel pod 500  Míra nezaměstnanosti 12,6% (12/2006)  Chátrající kulturní dům v obci  Vybudování cetifikovaného venkovského ubytovacího zařízení  Návaznost na aktivity obce a mikroregionu  Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

15 Dílčí projekt – obec Knínice Popis projektu Všeobecný / širší cíl projektu Zkvalitněním současné a vybudováním chybějící celoroční turistické infrastruktury přispět k rozvoji cestovního ruchu v obci Knínice a v celém mikroregionu Telčsko, a tím podpořit hospodářský a kulturní rozvoj regionu. Velikost projektu Rekonstrukce objektu – 320 m2 Kavárna (vč. vybavení) v I.NP – 20 osob, 132 m2 Statické zabezpečení 2. NP Ubytovací zařízení (vč. vyb. pokojů) v III.NP – 9 osob, 137 m2 Náklady projektu: 12 300 526,- Kč

16 Dílčí projekt – obec Knínice Provozní fáze  Certifikace zařízení dle standardů kvality  Bezbariérový přístup  Provozovatelem obec  Vytvoření 2 nových pracovních míst Investiční fáze  Dvouetapová realizace  Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba)  Dluhová služba obce 0%  Zajištěné financování – bezúročný nebankovní úvěr

17 Dílčí projekt – obec Knínice UbytovnaKavárna  osoby preferující nenáročnou turistiku a klidné prostředí s individ. programem: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, tělesně postižení, milovníci přírody  osoby sportovně založené: cyklisté, pěší turisté, osoby na služebních cestách  subjekty v obci  ubytovaní  projíždějící (např. cyklisté, výletníci)  návštěvníci kuželny  místní obyvatelé a jejich příbuzní Partneři projektu, lidské zdroje Agrika tour Telč, k.s, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny

18 VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru  Zrekonstruovaný obecní objekt, zlepšení vzhledu obce  Vytvořené zázemí pro rozvoj venkovské turistiky  Snížení nezaměstnanosti  Certifikované zařízení CR  Nový produkt CR v obci  Zvýšení počtu návštěvníků v obci  Zvýšení obecních příjmů z CR  Stabilizace místních obyvatel v obci, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití.  rekonstruovaná obecní budova (1 objekt)  možnost ubytování a občerstvení v obci (9 lůžek, 20 míst v kavárně)  2 nová pracovní místa  1 certifikované zařízení Dílčí projekt – obec Knínice Výsledky projektu

19 Dílčí projekt – obec Knínice Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu  vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce)  vydané stavební povolení  zajištěné financování  zajištěny personální kapacity

20 Závěr  Projekt má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti  Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova Dílčí projekt – obec Knínice

21 Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Vybudování rozhledny na vršku Lísek Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Obec s počtem obyvatel pod 500  Míra nezaměstnanosti 5,4% (12/2006)  Vytvoření turistické dominanty v obci  Pramen Moravské Dyje  Návaznost na aktivity obce a mikroregionu  Obcí prochází 2 cyklotrasy, v dosahu turistické trasy

22 Popis projektu Všeobecný / širší cíl projektu Vybudováním nového turistického cíle přispět k rozvoji cestovního ruchu, zvýšit návštěvnost a atraktivitu malé obce. Velikost projektu Rozhledna – 37 m Parkovací místa – 15 Přístupový chodník – 200 m Přípojka elektrické energie – 400 m Náklady projektu: 5 507 600,- Kč Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

23 Provozní fáze  Provoz a údržba obec  Volně přístupná/samoobslužný provoz Investiční fáze  Jednoetapový projekt  Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba)  Dluhová služba obce 0,1%  Zajištěné financování – vlastní podíl/bankovní úvěr Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

24 Rozhledna  osoby sportovně založené: cyklisté, pěší turisté  osoby preferující venkovskou turistiku: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci přírody  subjekty v obci Partneři projektu, lidské zdroje Mikroregion Telčsko, mikroregion Třešťsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

25 VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru  Nový produkt CR v obci, zvýšení atraktivity obce  Vytvořené zázemí pro turisty  Zvýšení počtu návštěvníků v obci  Zvýšení obecních příjmů z CR  Nový turistický cíl v malé obci (1 objekt)  Parkovací místa (15 míst)  Počet návštěvníků Výsledky projektu Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady

26 Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu  vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce)  zajištěné financování  zajištěny personální kapacity Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka Nutno zajistit  projektová dokumentace pro stavební povolení  geologický průzkum podloží  územní rozhodnutí, stavební povolení

27 Závěr  Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty  Nutno připravit další nezbytné dokumenty  Vzhledem k velikosti obce lze financovat z Programu rozvoje venkova Dílčí projekt – obec Panenská Rozsíčka

28 Dílčí projekt – obec Stará Říše Vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Obec s počtem obyvatel nad 500  Míra nezaměstnanosti 9,8% (12/2006)  Chátrající objekt v obci  Vybudování turistické ubytovny a tréninkového fotbalového hřiště  Návaznost na aktivity obce a mikroregionu  Obcí prochází cyklotrasa

29 Popis projektu Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj venkovské turistiky a rozšíření volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu. Velikost projektu Výstavba objektu – 643 m 2 užitné plochy Suterén – 60 m 2, Přízemí – občerstvení 44 osob, zázemí pro hřiště - 363 m 2, Podkroví – ubytování pro 20 osob, zázemí pokojů - 210 m 2 Tribuna diváků a tréninkové fotbalové hřiště Náklady projektu: 15 122 505,- Kč Dílčí projekt – obec Stará Říše

30 Provozní fáze  Certifikace zařízení dle standardů kvality  Veřejně přístupné sportoviště  Provozovatelem partner projektu – FSC Stará Říše  Vytvoření nového pracovního místa (0,5 prac.úvazku) Investiční fáze  Jednoetapová realizace  Realizace celkem 12 měsíců (VŘ+stavba)  Dluhová služba obce 0%  Zajištěné financování – vlastní podíl / bankovní úvěr Dílčí projekt – obec Stará Říše

31 Partneři projektu, lidské zdroje FSC Stará Říše, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Dílčí projekt – obec Stará Říše UbytovnaSportovní zázemí  osoby preferující nenáročnou turistiku, klidné prostředí: rodiny s dětmi, starší lidé a důchodci, milovníci přírody  osoby sportovně založené: Cyklisté, pěší turisté  malí podnikatelé v obci  ubytovaní  projíždějící (cyklisté, výletníci)  návštěvníci fotbalových zápasů, soustředění  sportovci, sportovní organizace  místní obyvatelé a jejich příbuzní

32 Výsledky projektu Dílčí projekt – obec Stará Říše VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru  Zrekonstruovaný obecní objekt, zlepšení vzhledu obce  Vytvořené zázemí pro rozvoj venkovské turistiky  Nový produkt CR v obci  Vytvoření nového pracovního místa  Zvýšení počtu návštěvníků v obci  Zvýšení obecních příjmů z CR  Zajištění potřebného zázemí pro sportovce  Stabilizace místních obyvatel v obci, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití.  rekonstruovaná obecní budova (1 objekt)  možnost ubytování a občerstvení v obci (20 lůžek, 44 míst v občerstvení)  Nové pracovní místo (0,5 úvazku)  1 nové tréninkové fotbalové hřiště  1 nově vybudovaná tribuna pro diváky

33 Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva obce s realizací projektu  vyjasněné majetkové vztahy (vše v majetku obce)  stavební povolení před schválením  zajištěné financování  zajištěny personální kapacity Dílčí projekt – obec Stará Říše

34 Závěr  Projekt má zajištěny veškeré administrativní, technické a finanční aspekty, je připraven k podání žádosti  Možnost financování z ROP – Oblast podpory 2.1, 3.3 – rozdělit??? Dílčí projekt – obec Stará Říše

35 Dílčí projekt – nádraží Telč Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Míra nezaměstnanosti 8,9% (12/2006)  Nevhodné umístění stávajícího AN  Integrované nádraží – zvýšení kultury cestování  Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR  Návaznost na aktivity města a mikroregionu Integrované nádraží Telč - přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD

36 Popis projektu Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení uspokojování dopravních potřeb cestující veřejnosti, zkvalitnění veřejné dopravy jak pro občany města, tak pro firmy a návštěvníky prostřednictvím budování „Integrovaného nádraží“. Velikost projektu Kompletní vybudování autobusového nádraží v přednádražním prostoru Českých drah. Vybudování infocentra, vytvoření 1 pracovního místa Náklady projektu: 29 238 990,- Kč Dílčí projekt – nádraží Telč

37 Provozní fáze  Údržba AN, provoz IC – město Telč  Provoz výpravní budovy Partner projektu - ČD  Vytvoření nového pracovního místa Investiční fáze  Jednoetapová realizace  Realizace celkem 17 měsíců (VŘ+stavba)  Dluhová služba obce 12,13%  Zajištěné financování –bankovní úvěr Dílčí projekt – nádraží Telč

38 Partneři projektu, lidské zdroje České dráhy, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Integrované nádražíUspokojené potřeby  Cestující: pravidelní, občasní  obyvatelé města a širokého okolí  turisté, návštěvníci města  zaměstnavatelé  malí podnikatelé v obci  zajištění dostupnosti mezi jednotlivými druhy dopravy  doprava zaměstnanců do zaměstnání  možnost omezení individuální dopravy, zlepšení životního prostředí  zvýšení image města, návštěvnosti, zvýšení tržeb Dílčí projekt – nádraží Telč

39 Výsledky projektu VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru  Nově vybudované Integrované nádraží – autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového  Nové parkovací plochy  Nové informační centrum  Vytvořené zázemí pro rozvoj cestovního ruchu  Snížení nezaměstnanosti  Zajištění potřebného zázemí pro cestující  Zvýšení počtu návštěvníků města  Vybudované Integrované nádraží (1 objekt, m2 užitkové plochy)  Nové informační centrum (1)  Počet parkovacích ploch (14)  nové pracovní místo (1)  Počet nových doplňkových služeb Neziskový projekt s významnými socioekonomickými dopady Dílčí projekt – nádraží Telč

40 Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva města s realizací projektu  zahájena jednání s ČD o odkupu pozemků  zpracovaná vyhledávací studie  schopnost města projekt financovat  zajištěny personální kapacity Nutné zajistit  vyjasnit majetkoprávní vztahy  projektová dokumentace pro stavební povolení  územní rozhodnutí, stavební povolení Dílčí projekt – nádraží Telč

41 Závěr  Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty  Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky  Možnost financování z ROP – Oblast podpory 1.2 Dílčí projekt – nádraží Telč

42 Dílčí projekt – sportovní areál Telč Výchozí stav a zdůvodnění realizace  Nevyhovující stav zimního stadionu, nedostatek sportovišť  Vybudování sportovního areálu  Možnost konání sportovních a kulturních akcí  Doplnění infrastruktury pro rozvoj CR  Zvýšení zaměstnanosti  Návaznost na aktivity města a mikroregionu Sportovní areál Telč

43 Popis projektu Všeobecný / širší cíl projektu Hlavním cílem projektu je rozšířením volnočasových aktivit obyvatel obce a mikroregionu přispět ke stabilizaci obyvatelstva, vytvořit podmínky pro rozvoj turistiky a podpořit rozvoj podnikání a služeb v oblasti CR. Velikost projektu Krytý zimní stadion Víceúčelové sportoviště: fotbalový stadion, tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbalové hřiště, beachvolejbalové hřiště, multifunkční zpevněná plocha Náklady projektu: cca 173 603 500,- Kč Dílčí projekt – sportovní areál Telč

44 Provozní fáze  Provozovatel Sportovní klub Telč  Celoroční provoz  Vytvoření 10 – 15 pracovních míst Investiční fáze  Dvouetapová realizace  Realizace celkem 18 měsíců (VŘ+stavba)  Dluhová služba obce 12,13%  Zajištěné financování –bankovní úvěr Dílčí projekt – sportovní areál Telč

45 Partneři projektu, lidské zdroje Sportovní klub Telč, Mikroregion Telčsko Zajištěny realizační týmy pro všechny fáze realizace Cílové skupiny Sportoviště  Obyvatelé města a širokého okolí : rodiny s dětmi, děti a mládež  sportovci, sportovní kluby a organizace  sportovně založení turisté: cyklisté, pěší turisté  návštěvníci města  školy ve městě a širokém okolí  návštěvníci sportovních utkání, soustředění  malí podnikatelé v obci Dílčí projekt – sportovní areál Telč

46 Výsledky projektu VýsledkyMěřitelná hodnota indikátoru  Nově vybudované víceúčelové sportoviště  Vytvořené zázemí pro rozvoj sportovně-rekreační turistiky  Snížení nezaměstnanosti  Zajištění potřebného zázemí pro sportovce  Zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení turistické sezony a délky pobytu turistů  Zvýšení obecních příjmů  Stabilizace místních obyvatel, zlepšení podmínek pro jejich volnočasové vyžití  Vybudované sportoviště (1 objekt, m2 užitkové plochy)  Počet sportovních ploch (6)  10 - 15 nových pracovních míst  Počet nových doplňkových služeb Dílčí projekt – sportovní areál Telč

47 Připravenost projektu k realizaci  souhlas zastupitelstva města s realizací projektu  zpracovaná vyhledávací studie  schopnost města projekt financovat  zajištěny personální kapacity Nutné zajistit  vyjasnit majetkoprávní vztahy  projektová dokumentace pro stavební povolení  územní rozhodnutí, stavební povolení Dílčí projekt – sportovní areál Telč

48 Závěr  Projekt má zajištěny veškeré administrativní a finanční aspekty  Nutno připravit další nezbytné dokumenty a splnit nezbytné podmínky  Možnost financování z ROP – Oblast podpory 3.3 akceptovatelné aktivity? lze podpořit projekt takového finančního objemu? Dílčí projekt – sportovní areál Telč

49 Děkuji za pozornost Dotazy a doporučení


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt RENESANCE REGIONU TELČSKO Rekapitulace dosavadních prací a zhodnocení stavu projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google