Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

2 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání
2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

3 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN T.A.Edison: “Vyrob nejlepší pastičku na myši a svět si vyšlape cestu ke tvým dveřím!”. Pokud chceme zajistit úspěch inovace dnes, je nutné tento výrok poněkud pozměnit: “Nabídni zákazníkovi levnou a vysoce účinnou pastičku, jejíž užití bude naprosto nenáročné a s jistotou zajistí to, že se zákazník zbaví všech myší ve svém domě. A nabídni mu tuto pastičku u jeho dveří, v okamžiku a způsobem který bude pro něj co nejpohodlnější!”. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

4 Změnit charakter podnikání Učinit konkurenci IRELEVANTNÍ
Svět se mění… vědecko-technický rozvoj (R&D) a informace produktivita růst nabídky a konkurence globalizace světové ekonomiky zaměnitelnost produktů a služeb = „komodizace“ klesá tempo růstu a ziskovosti zkracování výrobkových inovačních cyklů rychlá eliminace konkurenčních výhod (napodobení) = Změnit charakter podnikání Změnit řízení inovací Učinit konkurenci IRELEVANTNÍ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

5 Svět se mění… ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

6 Strategie MODRÉHO OCEÁNU
Zvyšování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z vysoké kvality RUDÝ OCEÁN MODRÝ OCEÁN Nabídnout „dost dobrou“ kvalitu za nejnižší možnou cenu Nabídnout v dané cenové hladině zákazníkovi nejvyšší hodnotu MODRÝ OCEÁN Snižování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z nízké ceny ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

7 Konkurenční strategie (Michael Porter)
Strategie CENOVÁ Nejnižší N v oboru Agresivní tlak na účinnost výroby, marketingu i dalších operací / procesů v rámci firmy Strategie DIFERENCIACE Jedinečný produkt Odlišnost od toho, co má či dělá konkurence Strategie ZAMĚŘENÍ Zacílení buď na náklady nebo na diferenciaci (v úzkém segmentu) Vytěžení ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

8 Rudý oceán vs. Modrý oceán
konkurence na existujícím trhu porazit konkurenci zvýšit podíl na trhu = prodat víc stávajícím zákazníkům volba mezi hodnotou a náklady = Kvalita a odlišení se NEBO Nízká cena (náklady) MODRÝ OCEÁN: nový svrchovaný a nezávislý tržní prostor vyřadit konkurenci ze hry vytvoření nové poptávky a její využití k dalšímu rozvoji podnikání vyšší hodnota = Kvalita a odlišení se A Nízká cena (náklady) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

9 Rudý oceán vs. Modrý oceán
Celkový objem inovačních řešení NOVÉ INOVAČNÍ PROJEKTY (PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY) 86% 14% PODÍL NA PŘÍJMECH Z PRODEJE 62% 38% PODÍL NA ZISKU 39% 61% Řešení v koncepci rudého oceánu Řešení v koncepci modrého oceánu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

10 HODNOTA HODNOTA = = CENA NÁKLAD UŽITEK BENEFIT
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

11 HODNOTA a INOVACE HODNOTA - průběžné navyšování hodnoty nestačí =
nestačí k získání KONKURENČNÍ VÝHODY INOVACE – pojatá jako TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA moderní technologie tržní průkopnictví zákazníci nemusí AKCEPTOVAT A KOUPIT ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

12 Hodnotové pojetí inovačních aktivit
HODNOTOVÁ INOVACE Hodnotová inovace = kombinace rostoucího užitku a klesajících nákladů Hodnotové pojetí inovačních aktivit = Podnikatelská strategie poskytování vyšší hodnoty zákazníkovi a současné snižování vlastních nákladů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

13 HODNOTOVÁ INOVACE HODNOTA = = CENA NÁKLAD ZÁKAZNÍK HODNOTA DODAVATEL
UŽITEK BENEFIT HODNOTA = = CENA NÁKLAD ZÁKAZNÍK HODNOTA DODAVATEL (spotřebitel) (firma) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

14 Konkurenční profil a Hodnotová křivka
Stávající 100% Standardní konkurenční profil oboru Míra naplnění zákazníkova očekávání 50% Stávající konkurenční profil firmy 1 2 3 4 5 6 Faktory určující konkurenceschopnost nabídky ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

15 Konkurenční profil základní faktory konkurenční soutěže na trhu
pozice firmy na trhu vizualizace konkurenčních výhod zaměření strategií zaměření investic ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

16 Změna Konkurenčního profilu
ZAVRHNOUT - nepřináší žádnou hodnotu OMEZIT - faktory, které jsou v oboru významné, ale nezvyšují konkurenceschopnost nabídky (zákazník je nevnímá jako příliš významné) POSÍLIT - zákazník vnímá jako zdroj vysoké hodnoty (to co produkt činí odlišným) VYTVOŘIT - faktory, které jsou zatím považovány za irelevantní (atraktivní i pro neexistující zákazníky z jiných segmentů trhu) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

17 Konkurenční profil Míra naplnění zákazníkova očekávání
Stávající Nové Nový konkurenční profil firmy 100% Standardní konkurenční profil oboru Míra naplnění zákazníkova očekávání 50% Stávající konkurenční profil firmy 1 2 3 4 5 6 7* 8* Faktory určující konkurenceschopnost nabídky ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

18 Strategie MODRÉHO OCEÁNU
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

19 Strategie MODRÉHO OCEÁNU Vytvořit strategii MODRÉHO OCEÁNU
považovat chování konkurentů za irelevantní Změnit tvorbu podnikatelské strategie Rekonstruovat hranice stávajícího trhu Vizualizovat strategii Přesáhnout současnou poptávku = oslovit nezákazníky Dodržet správnou posloupnost kroků Stanovit správně cenu Vytvořit strategii MODRÉHO OCEÁNU ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

20 Rekonstrukce hranic stávajícího trhu
Překonání hranic odvětví – substituty a alternativy schopné vykonat stejnou “práci” jiným způsobem Překonání hranic segmentů v rámci odvětví – substituty s vyšší hodnotou Překonání hranic v řetězci zákazníků – nakupující (shopper), uživatel (consumer), „ovlivňovatel“ (influencer) Nabídka doplňkových produktů/služeb – komplexní hodnota (řešení) Překonat funkční / emoční orientaci – funkčnost, ale i pocit (zážitek) Zaměřit se do budoucnosti - aktuální i budoucí potřeby zákazníků (a jejich vytváření) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

21 Vizualizace STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU
VIZUÁLNÍ PROBUZENÍ zakreslení vlastního profilu (hodnotové křivky) identifikaci příležitostí současné strategie 2. VIZUÁLNÍ POZNÁNÍ průzkum v terénu odhalení překážek pro získání nových zákazníků Zavrhnout – Omezit – Posílit – Vytvořit 3. VIZUÁLNÍ STRATEGICKÝ VELETRH vypracování alternativ strategických profilů posouzení alternativ strategických profilů konečná verze konkurenčního profilu 4. VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE prezentace starého a nového konkurenčního profilu podpora projektů které jsou v souladu s novým konkurenčním profilem organizace. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

22 Tři okruhy „nezákazníků“
1. Potenciální dezertéři stávající zákazníci připraveni opustit sektor hledají „něco lepšího“ 2. Odmítající nezákazníci nabídka je pro ně nepřijatelná nebo drahá své potřeby zabezpečují jiným způsobem (mnohdy pro ně nepříliš uspokojivým) 3. Neexistující nezákazníci nikdo v oboru o nich neuvažuje jako o možných zákaznících ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

23 Rekonstruovat hranice stávajícího trhu
„Udržet nebo Získat?“ Udržet své stávající zákazníky, nikoliv však za cenu odmítání příležitosti získat další. Místo stále podrobnější segmentace trhu je účelnější hledat to, co potřeby všech stávajících i dosud neexistujících zákazníků spojuje. = Rekonstruovat hranice stávajícího trhu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

24 Model působení inovačních změn
SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu Provozní výkonnost Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny Provozní výkonnost (jiné měřítko) 1 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků Čas 2 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Čas Neexistující (dosud) zákazníci nebo dosud neexistující cílové trhy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

25 Posloupnost Strategie Modrého Oceánu
UŽITEK pro zákazníka Výjimečný užitek? Důvod k nákupu? CENA Akceptovatelná pro široké spektrum zákazníků? NÁKLADY Udržet užitek Udržet cenu Dosahovat zisku = HODNOTY SOUHLAS všech článků aliance Překážky realizace? Jsou řešeny předem? Životaschopný nápad Strategie Modrého Oceánu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

26 CENA INOVACE UŽITEK nestačí, počítá se HODNOTA = Nastavit správně CENU
podílu na stávajícím trhu nestačí získat nové (dosud neexistujících) zákazníky znát citlivost vůči ceně produktu u nových zákazníků vědět s čím budou cenu porovnávat ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

27 CENOVÁ MAPA Nastavení ceny v úrovni: horní středu spodní
stejné funkce Odlišný vzhled, Jiný vzhled stejné užití a funkce, Stejný produkt Vysoká míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. OBTÍŽNÉ NAPODOBENÍ horní Vysoká Jistá míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. MOŽNÉ NAPODOBENÍ HLAVNÍ CENOVÝ KORIDOR středu Cena Nedostatečná míra právní ochrany duševního vlastnictví a zdrojů. SNADNÉ NAPODOBENÍ spodní Nízká cenového koridoru Kategorie produktů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

28 CENOVÁ MAPA HLAVNÍ CENOVÝ KORIDOR
cenové rozmezí, které přiláká největší masu potenciálních zákazníků MÍRA NAPODOBITELNOSTI právní ochrany POLOHA CENY V KORIDORU jaká úroveň ceny přiláká konkurenty k napodobení firmou nabízených produktů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

29 EFEKTIVITA - ALIANCE PLÁNOVANÉ NÁKLADY PLÁNOVANÝ ZISK CENA
ZISKOVÝ MODEL CENA PLÁNOVANÝ ZISK PLÁNOVANÉ NÁKLADY EFEKTIVITA ALIANCE ? CENOVÁ INOVACE ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

30 --------------------------------------------------------------
ZISKOVÝ MODEL Jaké jsou nákladové cíle organizace? Je výše nákladů odvozována z určené ceny produktu? Je možné nahradit používané materiály levnějšími? Byly důsledně eliminovány v celém hodnotovém řetězci vysoce nákladné činnosti s malou přidanou hodnotou? Kdo jí může být vhodným partnerem? Jaké podnikatelské způsobilosti organizace postrádá pro účely dosažení cílů inovačního záměru? Kdo těmito způsobilostmi disponuje? Může s nimi organizace spolupracovat ve vztahu k požadavkům na náklady, kvalitu a termíny dodávky nabízených produktů? Jaký cenový model má organizace uplatnit? Je cenový model používaný v oboru překážkou k naplnění cílů inovačního záměru organizace? Jaký cenový model - přímý prodej, leasing, splátkový prodej, pronájem - bude zdrojem vzniku skupiny zákazníků s nejvyšší ziskovou marží?

31 Strategie MODRÉHO OCEÁNU
Zvyšování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z vysoké kvality RUDÝ OCEÁN MODRÝ OCEÁN Nabídnout „dost dobrou“ kvalitu za nejnižší možnou cenu Nabídnout v dané cenové hladině zákazníkovi nejvyšší hodnotu MODRÝ OCEÁN Snižování nákladů v zájmu získání konkurenční výhody z nízké ceny ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

32 Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google