Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace uroteliálních lézí a její klinická interpretace 2/3 Jaroslava Dušková* Marko Babjuk** Ústav patologie * a Urologická klinika** 1.LF UK a VFN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace uroteliálních lézí a její klinická interpretace 2/3 Jaroslava Dušková* Marko Babjuk** Ústav patologie * a Urologická klinika** 1.LF UK a VFN."— Transkript prezentace:

1 Klasifikace uroteliálních lézí a její klinická interpretace 2/3 Jaroslava Dušková* Marko Babjuk** Ústav patologie * a Urologická klinika** 1.LF UK a VFN a Katedra patologie* a Katedra urologie ** IPVZ, Praha

2 The WHO/ISUP Consensus Classification III. Papilární neoplázie Papilom Invertovaný papilom Papilární neoplázie s nízkým maligním potenciálem Papilární ca, low grade Papilární ca, high grade

3 Papilom ( WHO 1973 G0) Def: ohraničená solitární papilární léze krytá cytologicky i architektonicky normálním urotelem. ICD-O 8120/0

4 Invertovaný papilom (1) v méně než 1% uroteliálních tumorů v kryt normálním nebo i ztenčeným urotelem v z něho výběžky do invertovaných papil v na obvodu palisády v BM intaktní

5 Invertovaný papilom (2) v mitózy chybí v okrsky nevelkých atypií jsou možné v dif. dg. –Brunnovy čepy –invertovaný uroteliální papiloca

6 invertovaný ca měchýře

7 Papilární uroteliální NEOPLÁZIE nízkého maligního potenciálu PUNLMP Def.: papilární neoplazie nesoucí dobře stratifikovaný urotel se zřejmým zvýšením počtu vrstev ICD-O 8130/1

8 PUNLMP odpovídá WHO 1973 většině (90%)G1 a malému dílu (10%) nejlépe dif. G2 Chování: v recidivuje se stejnou histologií v dispenzarizace nutná v pacient nemusí být stigmatizován dg. ca ICD-O 8130/1

9 Neinvazivní papilární ca - LG odpovídá WHO 1973 cca 10% nejhůře dif. G1 a 40% lépe dif. G2 Def.: papilární neoplazie nesoucí diferencovaný urotel se znaky mírné dysplazie a variacemi architektoniky ICD-O 8130/21

10 Neinvazivní papilární ca - LG odpovídá WHO 1973 cca 10% nejhůře dif. G1 a 40% lépe dif. G2 architektonika  splývání papil  vaskularizace  více vrstev  mitózy v dolních vrstvách epitelu  náznak vyzrávání ICD-O 8130/21

11 Neinvazivní papilární ca - LG odpovídá WHO 1973 cca 10% nejhůře dif. G1 a 40% lépe dif. G2 jádra  zvětšena  n/c vyšší  anisokaryóza  ojediněle nukleoly ICD-O 8130/21

12 Neinvazivní papilární ca - HG odpovídá WHO 1973 cca 60% hůře dif. G2 a všem G3 Def.: papilární neoplazie nesoucí urotel se známkami střední až těžké dysplazie ICD-O 8130/23

13 Neinvazivní papilární ca - HG odpovídá WHO 1973 cca 60% hůře dif. G2 a všem G3 architektonika  zbytky papil  solidní  ztráta polarity  ztráta vyzrávání  mitózy i v horních vrstvách epitelu ICD-O 8130/23

14 Neinvazivní papilární ca - HG odpovídá WHO 1973 cca 60% hůře dif. G2 a všem G3 urotelie - jádra  zvětšena  n/c vysoký  anisokaryóza  nukleoly  atypické mitózy ICD-O 8130/23

15 The WHO/ISUP Consensus Classification - IV Invazivní nádory Lamina propria - invaze pT1 Muscularis propria (m. detrusor) - invaze pT2

16 Invazivní nádory měchýře ICD – C67 Sliznice lamina propria pT1a submucosa pT1b Muscularis propria (m. detrusor) vnitřní pT2a zevní pT2b Vně měchýře mikroskopicky pT3a makroskopicky – tu masa pT3b Do orgánů nebo stěny prostata, pochva, děloha pT4a stěna břišní, pánevní pT4b

17 A new system for substaging pT1 papillary bladder cancer: a prognostic evaluation van der Aa M.N.M., van Leenders G.J.L.H., Steyerberg E.W., van Rhijn B.W., Jöbsis A.C., Zwarthoff E.C., van der Kwast T.H. Hum. Pathol.,36,2005,981-6

18 Biologické chování pT1 a pTa v recidiva až 70% v progrese stupně 10-30% v progrese stadia 10-15%

19 pT1 v pT1 mic (microinvasion) jedno ložisko invaze méně než 0,5 mm šíře v pT1 ext (extensive) vícečetná ložiska, nebo širší než 5mm přítomnost pT1 ext je silný prediktivní faktor progrese

20 Infiltrativní uroteliální karcinom s glandulární diferenciací v méně častá než dlaždicová v žlázová lumina nebo gelat. ca v nikoli pouze buňky s hlenotvorbou

21 Varianty uroteliálního karcinomu - diferencované v mikrocystický karcinom v s pseudosarkomatosním stromatem v s kostní nebo chrupavčitou metaplazií stromatu v s trofoblastickou diferenciací v spinocelulární –verukosní v adenokarcinom –intestinální –mucinosní (vč. koloidního) –z prstencových buněk –světlobuněčný –NOS

22 Adenocarcinoma vesicae urinariae Def.: maligní uroteliální tumor vykazující histologicky čistě žlazový fenotyp v primární adenoca měchýře v ca urachu ICD-O 8110/3

23 Nediferencované karcinomy měchýře v sarkomatoidní v malobuněčný v obrovskobuněčný v podobný lymfoepiteliomu v NOS

24 Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Urinary Bladder with Lymphoepithelioma-like Features Pavel Dundr, Michael Pešl, Ctibor Povýšil, Ivana Vítková and Jan Dvořáček Path. Res. Pract.,199, 2003, 559-63

25 Neepitelové nádory močového měchýře - mezenchymové v leiomyomy a leiomyosarkomy rhabdomyosarcoma botryoides v rhabdoidní v fibrohistiocytární v vaskulární (kapilární, kavernózní a angiovenózní hemangiomy a hemangiosarkom) v maligní lymfomy

26 Neepitelové nádory močového měchýře - neuroektodermové v neurofibromy při Recklinghausenově nemoci v melanomy v paragangliom v karcinoid v kompositní pigmentovaný paragangliom-ganglioneurom

27 Pigmented Composite Paraganglioma-Ganglioneuroma of the Urinary Bladder Pavel Dundr, Daniela Dudorkinová, Ctibor Povýšil, Michael Pešl, Marko Babjuk, Jan Dvořáček, Tomáš Zelinka Path. Res. Pract.,199, 2003, 765-9,

28 Sekundární tumory měchýře v cervix uteri30% v prostata26% v GIT – rectosigmoideum24% v vzdálené20% cit. dle Fletchera, 2000

29 Pseudotumory měchýře v zánětlivý v malakoplakie v depozita amyloidu v pseudosarkomy

30 Pseudotumory uretry (dif. dg.!) v caruncula v fibroepitelový polyp v condyloma acuminatum –při absenci zn. HPV dlaždicobuněčný papilom v polyp prostatického typu v nefrogenní adenom

31 Neovesica


Stáhnout ppt "Klasifikace uroteliálních lézí a její klinická interpretace 2/3 Jaroslava Dušková* Marko Babjuk** Ústav patologie * a Urologická klinika** 1.LF UK a VFN."

Podobné prezentace


Reklamy Google