Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy"— Transkript prezentace:

1 Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy
doc. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ, Praha

2 Základní charakteristika zaslaného materiálu
V nátěrech z jednotlivých (zpravidla vícečetných) odběrů a cytocentrifugovaných preparátech z dodané tekutiny a cytoblokových řezech obdobný / různý nález Dále buď společný nebo dělený popis: Nátěry málo, málo-středně, středně, středně –velmi, velmi buněčné Warton počítá št. žlázu mezi slinné zajišťující vlhkos laryngu.

3 Pozadí 1: V krevně-koloidním, koloidně krevním ( = převaha druhého),
V krevním pozadí V pozadí densního koloidu (a regresivně změněných erytrocytů) V řídkém serosním/serohemoragickém pozadí (s příměsí detritu) V pozadí krve a stop koloidu V pozadí hojného densního koloidu V pozadí regresivně změněných erytrocytů Warton počítá št. žlázu mezi slinné zajišťující vlhkost laryngu.

4 Pozadí 2: V krevním pozadí bez zmnožení buněk bílé řady
V krevním pozadí bez koloidu (absence znaků uvádět jen pokud jsou v rozporu s klinickým předpokladem – např. zánětu nebo koloidní cysty…) Warton počítá št. žlázu mezi slinné zajišťující vlhkost laryngu.

5 Pozadí 3 (příměs zánětlivých buněk ):
s hojnější účastí buněk bílé řady ( sledovat zn. imun. transformace, zralé plasmocyty) s „lymfohistiocytoidními uzlíky“ (= fragmenty lymf folikulů) s účastí ojedinělých / četnějších obrovských vícejaderných buněk

6 Buněčné známky regresivních změn
dispersně makrofágy s pigmentem (Fe běžně nebarvíme, jde o pojmenování koloidosiderofágů) ojediněle mesenchymální mikročástka

7 Tyreocyty (zde dále tct, v nálezech tuto zkratku neužívám)
ojednělé skupinky malých pravidelných tct četnější malé i větší skupinky tct skupinky mírně nepravidelně zvětšených tct skupinky onkocytů fragmenty makrofolikulů (= větší plošné jednovrstevné) z malých pravidelných tct fragmenty makro- a mikrofolikulů tyreocyty chybí

8 Další údaje o architektonice tct skupin
některé mikrofolikulárně upravené některé s náznaky mikrofolikulární úpravy solidně trabekulární a naznačeně papilární kompaktní , výrazně vrstvené

9 Jádra tyreocytů 1. okrouhlá, euchromní
ovoidní, lehce protáhlá, hyperchromní zvětšená (= více než 7 mikrometrů v prům.) neokrouhlá, hyperchromní, překrývající se s cytoplasmatickými inkluzemi s jadérky excentricky uložená, častá dvoujadernost

10 Jádra tyreocytů 2. (přítomnost / absence holých jader tct v pozadí)
hojná / nečetná malá a středně velká pravidelná holá jádra v pozadí různě velká i obrovská pravidelná holá jádra v pozadí

11 Cytoplasma neostře ohraničená chudá středně densní eozinofilní
s granulacemi

12 Příměsi mikročástky zralé tukové tkáně mikročástky kosterní svaloviny
respirační cylindrické řasinkové epitelie

13 Závěr 1. Vzorek hodnotitelný bez omezení – pak netřeba uvádět a následuje další položka, jinak specifikovat limit Limity: málo materiálu málo materiálu, pouze pozadí (a po těchto sděleních závěr končí) hraniční množství tyreocytů pro spolehlivé cytologické hodnocení limit pro hodnocení-silné zředění krví limit pro hodnocení – osmotické narušení buněk část materiálu pro silnou vrstvu nehodnotitelná

14 Závěr 2. Cytologická dg pohybuje se na pravděpodobnostní škále
odráží návrh klinické dg. a co možná nejblíže histol. dg. jednotkám

15 Závěr 2. Cytologická dg cytol. obraz odpovídá vykazuje převahu znaků
svědčí pro možnost vykazuje některé znaky je některými znaky suspektní vykazuje veškeré cytodiagnostické znaky je na části odebrané buněčné populace suspektní z je v souladu s klinickým předpokladem

16 Závěr 3. Užívané cytodg. jednotky:
punkci koloidní strumy (event. s regresivními změnami) punkci hyperplastické strumy (málo nebo žádný koloid) –„ lymfoplasmocelulární tyreoiditis -„ Hashimotovy tyreoiditis de Quervainovy tyreoiditis papilárního karcinomu proliferující mikrofolikulární léze . Biologickou povahu spolehlivě stanoví pouze histologické došetření punktovaného uzlu onkofolikulární proliferace. Biologickou povahu spolehlivě stanoví pouze histologické došetření punktovaného uzlu medulárního karcinomu. Doporučuji kontrolu sérového kalcitoninu. nediferencovaného karcinomu maligního tumoru bez možnosti spolehlivého určení histogeneze v cytol. úrovni nH ML. Doporučuji probatorní typizační excizi. další……….

17 Závěr 4. Vyjádření případného rozporu s předpokládanou (a cytologicky nepodpořenou) klin. dg.:
Známky zánětlivé nejsou v rozsahu vzorku zachyceny Známky regresivních změn nejsou v rozsahu vzorku zachyceny Známky metastatického postižení nejsou v rozsahu vzorku zachyceny

18 Závěr 5. Případné doporučení
Doporučuji klinickou a časnější cytol. (3-6 měs.) kontrolu Doporučuji opakovaný odběr materiálu, dle možnosti i pro cytoblokové zpracování. Doporučuji histologické došetření punktovaného uzlu (= návrh na hemithyr, je na klinikovi, rozhodne-li se pro TTE. Použít u limitovaných cytol. nálezů jak z povahy metody, tak nejisté biolog. povahy - prolif. mikrofolikul. léze, onkofolikulární léze, neurčité obrazy )

19 Závěr 6. ČITELNÝ podpis lékaře.


Stáhnout ppt "Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy"

Podobné prezentace


Reklamy Google