Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy doc. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy doc. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ,"— Transkript prezentace:

1 Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy doc. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ, Praha Katedra patologie IPVZ, Praha

2 Základní charakteristika zaslaného materiálu  V nátěrech z jednotlivých (zpravidla vícečetných) odběrů a cytocentrifugovaných preparátech z dodané tekutiny a a cytocentrifugovaných preparátech z dodané tekutiny a  cytoblokových řezech obdobný / různý nález  Dále buď společný nebo dělený popis:  Nátěry málo, málo-středně, středně, středně –velmi, velmi buněčné

3 Pozadí 1:  V krevně-koloidním, koloidně krevním ( = převaha druhého),  V krevním pozadí  V pozadí densního koloidu (a regresivně změněných erytrocytů)  V řídkém serosním/serohemoragickém pozadí (s příměsí detritu)  V pozadí krve a stop koloidu  V pozadí hojného densního koloidu  V pozadí regresivně změněných erytrocytů

4 Pozadí 2:  V krevním pozadí bez zmnožení buněk bílé řady  V krevním pozadí bez koloidu (absence znaků uvádět jen pokud jsou v rozporu s klinickým předpokladem – např. zánětu nebo koloidní cysty…)

5 Pozadí 3 (příměs zánětlivých buněk ):  s hojnější účastí buněk bílé řady ( sledovat zn. imun. transformace, zralé plasmocyty)  s „lymfohistiocytoidními uzlíky“ (= fragmenty lymf. folikulů)  s účastí ojedinělých / četnějších obrovských vícejaderných buněk

6 Buněčné známky regresivních změn  dispersně makrofágy s pigmentem (Fe běžně nebarvíme, jde o pojmenování koloidosiderofágů)  ojediněle mesenchymální mikročástka

7 Tyreocyty (zde dále tct, v nálezech tuto zkratku neužívám)  ojednělé skupinky malých pravidelných tct  četnější malé i větší skupinky tct  skupinky mírně nepravidelně zvětšených tct  skupinky onkocytů  fragmenty makrofolikulů (= větší plošné jednovrstevné) z malých pravidelných tct  fragmenty makro- a mikrofolikulů  tyreocyty chybí

8 Další údaje o architektonice tct skupin  některé mikrofolikulárně upravené  některé s náznaky mikrofolikulární úpravy  solidně trabekulární a naznačeně papilární  kompaktní, výrazně vrstvené

9 Jádra tyreocytů 1.  okrouhlá, euchromní  ovoidní, lehce protáhlá, hyperchromní  zvětšená (= více než 7 mikrometrů v prům.) neokrouhlá, hyperchromní, překrývající se  s cytoplasmatickými inkluzemi  s jadérky  excentricky uložená, častá dvoujadernost

10 Jádra tyreocytů 2. ( přítomnost / absence holých jader tct v pozadí)  hojná / nečetná malá a středně velká pravidelná holá jádra v pozadí  různě velká i obrovská pravidelná holá jádra v pozadí

11 Cytoplasma  neostře ohraničená  chudá  středně densní  eozinofilní  s granulacemi

12 Příměsi  mikročástky zralé tukové tkáně  mikročástky kosterní svaloviny  respirační cylindrické řasinkové epitelie

13 Závěr 1.  Vzorek hodnotitelný bez omezení – pak netřeba uvádět a následuje další položka, jinak specifikovat limit  Limity:  málo materiálu  málo materiálu, pouze pozadí (a po těchto sděleních závěr končí)  hraniční množství tyreocytů pro spolehlivé cytologické hodnocení  limit pro hodnocení-silné zředění krví  limit pro hodnocení – osmotické narušení buněk  část materiálu pro silnou vrstvu nehodnotitelná

14 Závěr 2. Cytologická dg  pohybuje se na pravděpodobnostní škále  odráží návrh klinické dg. a  co možná nejblíže histol. dg. jednotkám

15 Závěr 2. Cytologická dg  cytol. obraz odpovídá  vykazuje převahu znaků  svědčí pro možnost  vykazuje některé znaky  je některými znaky suspektní  vykazuje veškeré cytodiagnostické znaky  je na části odebrané buněčné populace suspektní z  je v souladu s klinickým předpokladem

16 Závěr 3. Užívané cytodg. jednotky:  punkci koloidní strumy (event. s regresivními změnami)  punkci hyperplastické strumy (málo nebo žádný koloid)  –„- lymfoplasmocelulární tyreoiditis  -„- Hashimotovy tyreoiditis  de Quervainovy tyreoiditis  papilárního karcinomu  proliferující mikrofolikulární léze. Biologickou povahu spolehlivě stanoví pouze histologické došetření punktovaného uzlu  onkofolikulární proliferace. Biologickou povahu spolehlivě stanoví pouze histologické došetření punktovaného uzlu  medulárního karcinomu. Doporučuji kontrolu sérového kalcitoninu.  nediferencovaného karcinomu  maligního tumoru bez možnosti spolehlivého určení histogeneze v cytol. úrovni  nH ML. Doporučuji probatorní typizační excizi.  další……….

17 Závěr 4. Vyjádření případného rozporu s předpokládanou (a cytologicky nepodpořenou) klin. dg.:  Známky zánětlivé nejsou v rozsahu vzorku zachyceny  Známky regresivních změn nejsou v rozsahu vzorku zachyceny  Známky metastatického postižení nejsou v rozsahu vzorku zachyceny

18 Závěr 5. Případné doporučení  Doporučuji klinickou a časnější cytol. (3-6 měs.) kontrolu  Doporučuji opakovaný odběr materiálu, dle možnosti i pro cytoblokové zpracování.  Doporučuji histologické došetření punktovaného uzlu (= návrh na hemithyr, je na klinikovi, rozhodne-li se pro TTE. Použít u limitovaných cytol. nálezů jak z povahy metody, tak nejisté biolog. povahy - prolif. mikrofolikul. léze, onkofolikulární léze, neurčité obrazy )

19 Závěr 6. ČITELNÝ podpis lékaře.


Stáhnout ppt "Formulace cytologického nálezu tenkojehlové aspirace štítné žlázy doc. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google