Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onkologie – makroskopie a histologie nádorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onkologie – makroskopie a histologie nádorů"— Transkript prezentace:

1 Onkologie – makroskopie a histologie nádorů
Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Onkologie – makroskopie a histologie nádorů

2 nádory...nepravé reparativní procesy: jizvení, Schlofferův tumor cysty
dutiny s vlastní epitelovou výstelkou různý způsob vzniku (retenční, parazitární...) x pseudocysta (dutina, nemá vlastní výstelku) nahromadění patologického materiálu: amyloid poruchy embryonálního vývoje tkání hamarcie (chybné zapojení embryonální tkáně) choristie („zbloudilé okrsky tkáně“)

3 nádory...pravé definice nádoru: místně neregulovaný růst tkáně o autonomní povaze (bez návratu do normálu po pominutí vyvolávající příčiny) vlastnosti: parenchym (vlastní nádorová tkáň s typickými vlastnostmi pro daný nádor) a stroma (tkáň podpůrná) vznik nádoru: z jednoho ložiska x z více ložisek minimální neoplázie, časné karcinomy – počáteční stádia, často dobře léčitelné metastazování = zakládání dceřinných ložisek – cestou krevní, lymfatickou, implantační („oddrolování“) generalizace = metastázy ve 3 a více oblastech solitární metastáza = jediná metastáza v celém organismu biologická povaha: nádory benigní x maligní

4 nádory...prekancerózy = nenádorové změny, které však vedou ke vzniku maligního nádoru prekancerózy: prekancerózní podmínky: žádné změny, ale ze zkušenosti častější výskyt nádorů (ulcerózní kolitida...) prekancerózy v užším smyslu: strukturální „neklid“ a vyšší růstová aktivita dysplastické změny buněk intraepiteliální neoplazie I-III

5 nádory...komplexní určení
typizace (typing) zařazení podle typu tkáně, ze které vychází (dlaždicobuněčný...) určení lokalizace (povrch x sliznice) grading cytologické vlastnosti, diferencovanost (dobře, středně, nízce diferencovaný, nediferencovaný) staging stadium onemocnění hodnocení velikosti primárního nádoru, postižení lymfatických uzlin, metastázy → TNM klasifikace (Tumor, Nodus, Metastasis)

6 nádory...vlastnosti benigní: maligní:
růst pomalý (většinou), expanzivní (útlak okolní tkáně, ale bez destrukce) ohraničení nezakládají metastázy maligní: růst rychlejší, invazivní (infiltrace a destrukce okolí) dceřinná ložiska (metastázy) vedlejší projevy (paraneoplastické) recidivy... onkomarkery

7 nádory...příčiny a vznik příčiny:
iritace – chronické dráždění (zánět...) hormonální růstová stimulace (užívání hormonálních látek) dědičnost (nádory prsu, tlustého střeva...) ionizační záření kancerogenní látky (cigaretový kouř...) viry (HPV – karcinom děložního čípku) vyvolávající příčina aktivace onkogenů nebo deaktivace onkogenů (geny podílející se na regulaci dělení a růstu buněk) → produkce onkoproteinů („výkonné“ bílkoviny zprostředkovávající vliv genetické informace na buňky) → nádorový růst

8 nádory...dělení mezenchymové (z pojivové tkáně) epitelové
neuroektodermové (ze tkání vzniklých embryonálně z neurální lišty) smíšené z trofoblastu

9 nádory...mezenchymové benigní: typ vychozí tkáně + om
fibrom – z vazivové tkáně lipom – tuková tkáň chondrom – chrupavka osteom – kostní tkáň leiomyom – hladká svalovina rabdomyom – příčně pruhovaná svalovina angiom – cévy

10 nádory...mezenchymové maligní: typ tkáně + sarkom (fibrosarkom...)
makroskopicky vzhled „rybí maso“ metastázy hlavně krevní cestou mladší jedinci + volně i nádory krevní (leukémie a lymfomy)

11 nádory...epitelové 2 základní typy: z povrchového epitelu
ze žlazového epitelu (adeno)

12 nádory...epitelové benigní z povrchového epitelu: papilom
ze žlazového epitelu: adenom

13 nádory...epitelové maligní spíše starší osoby
metastázy hlavně lymfatickou cestou (regionální lymfatické uzliny → vzdálené) z povrchového epitelu: dlaždicový karcinom spinocelulární, bazocelulární ze žlazového epitelu: adenokarcinomy (tubulární, trabekulární, solidní, difúzní, disociované) carcinoma in situ = (nádorové změny, které ale nepronikají přes bazální membránu a tudíž 0 metastázy)

14 nádory...z nervové tkáně z buněk gangliových a gliových
z gangliových buněk: neuroblastom: sympatická ganglia a dřeň nadledvin (diferencovaný = feochromocytom) dětský věk produkce katecholaminů meduloblastom: v CNS

15 nádory...z nervové tkáně z gliových buněk
z periferních (Schwannových buněk): neurilemom (neurinom, schwanom) v CNS gliomy (glioblastomy): astrogliom, oligodendrogliom, ependymom benigní povahou, ale maligní lokalizací + volně pigmentové névy a maligní melanom

16 nádory...germinální ze zárodečných buněk – tkáně embryonální a extraembryonální zralé = teratomy nezralé = embryonální karcinom, choriokarcinom...

17 otázky Definice nádoru?
Základní charakteristiky benigních a maligních nádorů? TNM klasifikace? Základní dělení nádorů?

18 literatura Bednář, B. a kol.: Patologie I-III, 2. vyd., Praha, Avicenum, 1982 Cotran, RS., Kumar, V., Robbins, SL.: Robbins Basic Pathology. 7th ed. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: W.B. Saunders Company, 2003 Mačák, J., Mačáková, J.: Patologie, Praha, Grada, Avicenum, 2004 Povýšil, C., Šteiner I., Dušek, J.: Speciální patologie I. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1995 Povýšil, C., Šteiner I., Dušek, J.: Speciální patologie III. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1999 Povýšil, C., Stejskal, J., Kodet, R., Povýšilová, V., Motlík, K., Chlumská, A., Pastrňák, A., Dudorkinová, D. .: Speciální patologie II. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1997


Stáhnout ppt "Onkologie – makroskopie a histologie nádorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google