Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onkologie – makroskopie a histologie nádorů Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onkologie – makroskopie a histologie nádorů Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Onkologie – makroskopie a histologie nádorů Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice

2 nádory...nepravé •reparativní procesy: jizvení, Schlofferův tumor •cysty – dutiny s vlastní epitelovou výstelkou –různý způsob vzniku (retenční, parazitární...) –x pseudocysta (dutina, nemá vlastní výstelku) •nahromadění patologického materiálu: amyloid •poruchy embryonálního vývoje tkání –hamarcie (chybné zapojení embryonální tkáně) –choristie („zbloudilé okrsky tkáně“)

3 nádory...pravé •definice nádoru: místně neregulovaný růst tkáně o autonomní povaze (bez návratu do normálu po pominutí vyvolávající příčiny) •vlastnosti: –parenchym (vlastní nádorová tkáň s typickými vlastnostmi pro daný nádor) a stroma (tkáň podpůrná) –vznik nádoru: z jednoho ložiska x z více ložisek –minimální neoplázie, časné karcinomy – počáteční stádia, často dobře léčitelné –metastazování = zakládání dceřinných ložisek – cestou krevní, lymfatickou, implantační („oddrolování“) generalizace = metastázy ve 3 a více oblastech solitární metastáza = jediná metastáza v celém organismu –biologická povaha: nádory benigní x maligní

4 nádory...prekancerózy = nenádorové změny, které však vedou ke vzniku maligního nádoru •prekancerózy: –prekancerózní podmínky: žádné změny, ale ze zkušenosti častější výskyt nádorů (ulcerózní kolitida...) –prekancerózy v užším smyslu: strukturální „neklid“ a vyšší růstová aktivita dysplastické změny buněk –intraepiteliální neoplazie I-III

5 nádory...komplexní určení •typizace (typing) –zařazení podle typu tkáně, ze které vychází (dlaždicobuněčný...) –určení lokalizace (povrch x sliznice) •grading –cytologické vlastnosti, diferencovanost (dobře, středně, nízce diferencovaný, nediferencovaný) •staging –stadium onemocnění –hodnocení velikosti primárního nádoru, postižení lymfatických uzlin, metastázy → TNM klasifikace (Tumor, Nodus, Metastasis)

6 nádory...vlastnosti •benigní: –růst pomalý (většinou), expanzivní (útlak okolní tkáně, ale bez destrukce) –ohraničení –nezakládají metastázy •maligní: –růst rychlejší, invazivní (infiltrace a destrukce okolí) –dceřinná ložiska (metastázy) –vedlejší projevy (paraneoplastické) –recidivy... –onkomarkery

7 nádory...příčiny a vznik •příčiny: –iritace – chronické dráždění (zánět...) –hormonální růstová stimulace (užívání hormonálních látek) –dědičnost (nádory prsu, tlustého střeva...) –ionizační záření –kancerogenní látky (cigaretový kouř...) –viry (HPV – karcinom děložního čípku) •vyvolávající příčina aktivace onkogenů nebo deaktivace onkogenů (geny podílející se na regulaci dělení a růstu buněk) → produkce onkoproteinů („výkonné“ bílkoviny zprostředkovávající vliv genetické informace na buňky) → nádorový růst

8 nádory...dělení •mezenchymové (z pojivové tkáně) •epitelové •neuroektodermové (ze tkání vzniklých embryonálně z neurální lišty) •smíšené •z trofoblastu

9 nádory...mezenchymové •benigní: typ vychozí tkáně + om •fibrom – z vazivové tkáně •lipom – tuková tkáň •chondrom – chrupavka •osteom – kostní tkáň •leiomyom – hladká svalovina •rabdomyom – příčně pruhovaná svalovina •angiom – cévy

10 nádory...mezenchymové •maligní: typ tkáně + sarkom (fibrosarkom...) •makroskopicky vzhled „rybí maso“ •metastázy hlavně krevní cestou •mladší jedinci •+ volně i nádory krevní (leukémie a lymfomy)

11 nádory...epitelové •2 základní typy: –z povrchového epitelu –ze žlazového epitelu (adeno)

12 nádory...epitelové •benigní •z povrchového epitelu: papilom •ze žlazového epitelu: adenom

13 nádory...epitelové •maligní •spíše starší osoby •metastázy hlavně lymfatickou cestou (regionální lymfatické uzliny → vzdálené) •z povrchového epitelu: dlaždicový karcinom spinocelulární, bazocelulární •ze žlazového epitelu: adenokarcinomy (tubulární, trabekulární, solidní, difúzní, disociované) •carcinoma in situ = (nádorové změny, které ale nepronikají přes bazální membránu a tudíž 0 metastázy)

14 nádory...z nervové tkáně •z buněk gangliových a gliových •z gangliových buněk: •neuroblastom: –sympatická ganglia a dřeň nadledvin (diferencovaný = feochromocytom) –dětský věk –produkce katecholaminů •meduloblastom: –v CNS

15 nádory...z nervové tkáně •z gliových buněk •z periferních (Schwannových buněk): – neurilemom (neurinom, schwanom) •v CNS –gliomy (glioblastomy): astrogliom, oligodendrogliom, ependymom –benigní povahou, ale maligní lokalizací • + volně pigmentové névy a maligní melanom

16 nádory...germinální •ze zárodečných buněk – tkáně embryonální a extraembryonální •zralé = teratomy •nezralé = embryonální karcinom, choriokarcinom...

17 otázky •Definice nádoru? •Základní charakteristiky benigních a maligních nádorů? •TNM klasifikace? •Základní dělení nádorů?

18 literatura •Bednář, B. a kol.: Patologie I-III, 2. vyd., Praha, Avicenum, 1982 •Cotran, RS., Kumar, V., Robbins, SL.: Robbins Basic Pathology. 7th ed. Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo: W.B. Saunders Company, 2003 •Mačák, J., Mačáková, J.: Patologie, Praha, Grada, Avicenum, 2004 •Povýšil, C., Šteiner I., Dušek, J.: Speciální patologie I. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1995 •Povýšil, C., Šteiner I., Dušek, J.: Speciální patologie III. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1999 •Povýšil, C., Stejskal, J., Kodet, R., Povýšilová, V., Motlík, K., Chlumská, A., Pastrňák, A., Dudorkinová, D..: Speciální patologie II. díl, 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 1997


Stáhnout ppt "Onkologie – makroskopie a histologie nádorů Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google