Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013."— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013

2 Rekapitulace – jednání o cílech  10/2012 MŠMT předložilo cíle (3 strany).  Diskuse na P RVŠ (NM Hruda) 25.10.  1.11. a 8.11. jednání RVŠ (LK, KpSaR, P) se zástupci MŠMT, cílem „mapování”.  22.11. sněm RVŠ – diskuse s ministrem.  23.11. harmonogram (plán schůzek: čt, út).  30.11. MŠMT rozšířený materiál (16 stran).  7.12. LK a KpSaR a P RVŠ (čtvrteční body)  13.12. LK a KpSaR a P RVŠ (úterní body)

3 Rekapitulace – vývoj katalogu  13.12., 18.12., 8.1. 10.1., 15.1., 17.1., 22.1. MŠMT: konsorcia, personální a organizační autonomie, profilace, akreditace, kontrakty finance,konsolidace. Idea „přenosový drát“ tj. zpětná vazba MŠMT - „co je čeká“  20.12., 17.1. P RVŠ průběžné informace.  28.1. MŠMT seminář – úplný katalog  31.1. VŠE akreditace–„vývojové diagramy“  4. - 5.2. AK Kutná Hora – i zástupci RVŠ  5.2. zatím „finální“ katalog

4 Rekapitulace – jednání repre  7.2., 8.2., 11.2. jednání komisí a P RVŠ: obšírné celodenní diskuse k tématům katalogu – viz zápisy, každý mohl uvést téma.  12.2. seminář MŠMT (100 účastníků, též P RVŠ, ČKR a další aktéři) často teď citován  15.2. ČKR, pak MŠMT jednání k akreditacím  18.2. Rada VŠ (cca 60 registrovaných) podrobná diskuse 6 hodin. Formulován návrh usnesení zahrnující co RVŠ žádá a a otázky. Rozesláno. Sněm 21.3. usnesení.

5 Vývoj od 4. sněmu RVŠ I  6.3. obdržen finální katalog a paragrafy (tzv. „nultá verze“) okamžitě postoupeno RVŠ – žádost o připomínky, příliš krátké termíny dodání připomínek. Přesto desítky vyjádření a stovky připomínek členů RVŠ!!!  7.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: téma katalog, zjištěn problém s chybným vyznačením změn v zaslaném podkladu, náprava. Zaslán zápis P RVŠ.  8.3. – 12.3. zasílání připomínek členů RVŠ i k paragrafům: třídění a příprava podkladů.

6 Vývoj od 4. sněmu RVŠ II  13.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: jednání k zaslaným podkladům, záznam diskutovaných připomínek do tabulek.  14.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: návrat k procesním otázkám, hodnocení podkladů, vznik 9 bodů. Hlasování o dalším postupu – paragrafy. Pokračování diskuse a záznamu.  15.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: dokončení diskuse o paragrafech přítomnými, shrnutí přednesených připomínek do tabulek, závěry diskusí tří dnů k dalšímu postupu – připomínky MŠMT po P RVŠ 21. 3. Body doplněny na 10.

7 Vývoj od 4. sněmu RVŠ IV  16.3. – 19.3. shrnutí připomínek a podkladů pro P RVŠ: Základní cíl – poskytnout VŠECHNY obdržené připomínky členům P RVŠ ke kontrole, zda jejich zatím nepominuty, k doplnění chybějících, k možnému většinovému doporučení, které dále neposkytovat, umožnit identifikaci rozporů v připomínkách a možnost zamyšlení nad jejich řešením. Struktura sumarizace viz dále – dle časových možností sumarizujících. Rovněž poskytnuty podklady zástupcům RVŠ tj. „přenosovému drátu“ – „polotovar“ z poledne 19. 3.

8 Vývoj od 4. sněmu RVŠ V  20.3. rozeslání podkladů a návrhu usnesení:  01_... srovnání usnesení sněmu RVŠ s finálním katalogem a zejména paragrafovým zněním.  02_... Pomocný slovník pojmů – z P RVŠ. Dvě sumarizace k idejím a paragrafům.  03_... Ucelené připomínky, ke kterým dali autoři souhlas k rozeslání s uvedením jména.  04_... Podklady ke srovnání verzí katalogu 7.3. Soupis činností AS, SR, VR z RVŠ.  05_... Klíčové připomínky z komisí 13. - 15.3.  06_... Shrnutí účastníků z 14.3. dopl.15.3. Návrh usnesení.

9 Jednání 20.3. MŠMT 20.3. jednání pracovní skupiny na MŠMT: Diskutovány připomínky k paragr. od jiných (ČKR, …) 63 stran tabulek, jednání od 10 do 17 hod. MŠMT dávalo stanoviska. Zástupci RVŠ – sdělení dalšího postupu, dohoda, že 28.3. diskuse k připomínkám RVŠ. Přesto zástupci RVŠ „přenosovým drátem“ doplňovali dle připomínek členů RVŠ (viz témata: fakulty, AP, akreditace,... ). Zdůrazňováno obecné: nutnost více času!!!, diskuse k připomínkám ke katalogu, k souladu katalogu a par., žádána vysvětlení – např.: akreditační paragrafy podrobné teď podle AK, ale nejasné – nutné vysvětlení jejich autorů, aj.

10 Aktuální stav a další postup  21.3. P RVŠ: Diskuse k připomínkám, k jejich postupování dále (jak opakující se, jak výrazně menšinové (jmenovitě?) a většinové, jak již sdělené jinými, jak ideové, …), k situaci a dalšímu postupu. Návrh usnesení, dopracování.  22.3. - 25.3. shrnutí připomínek: Dle času převážně doplnění do vyžádané tabulky MŠMT, kde již připomínky jiných (připomínka a zdůvodnění). Zůstatek v dalších souborech + SK.  25.3. kontrola souhrnu, odeslání MŠMT a RVŠ  28.3. jednání MŠMT k připomínkám RVŠ !!! Nutný dostatek času !!!

11 Návrh usnesení Rada VŠ v krátkém čase, který byl k dispozici, shromáždila k první pracovní verzi paragrafového znění novely zákona o vysokých školách velké množství připomínek svých členů. Rada VŠ konstatuje, že v první pracovní verzi paragrafového znění nebyla zapracována většina požadavků Sněmu RVŠ ze dne 21. 2. 2013 a nebyla vysvětlena většina otázek položených v rámci usnesení Sněmu RVŠ na tomto jednání. Rada VŠ doporučuje ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnovat potřebný čas dopracování katalogu témat a paragrafového znění a upřednostnit zvýšení kvality návrhu paragrafového znění před rychlostí jeho projednávání, což kromě jiného může usnadnit projednávání novely zákona v dalších fázích legislativního procesu. Rada VŠ je připravena nadále aktivně participovat na přípravě novely zákona. Rada VŠ ukládá předsedům pracovní komise legislativní a pracovní komise pro strategie a rozvoj shrnout bezrozporné připomínky členů RVŠ bez uvedení jmen připomínkujících osob. Rada VŠ ukládá svému předsedovi zaslat toto shrnutí ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do pondělí 25. 3. 2013.


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google