Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013."— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013

2 Rekapitulace – jednání o cílech  10/2012 MŠMT předložilo cíle (3 strany).  Diskuse na P RVŠ (NM Hruda)  a jednání RVŠ (LK, KpSaR, P) se zástupci MŠMT, cílem „mapování”.  sněm RVŠ – diskuse s ministrem.  harmonogram (plán schůzek: čt, út).  MŠMT rozšířený materiál (16 stran).  LK a KpSaR a P RVŠ (čtvrteční body)  LK a KpSaR a P RVŠ (úterní body)

3 Rekapitulace – vývoj katalogu  , , , 15.1., 17.1., MŠMT: konsorcia, personální a organizační autonomie, profilace, akreditace, kontrakty finance,konsolidace. Idea „přenosový drát“ tj. zpětná vazba MŠMT - „co je čeká“  , P RVŠ průběžné informace.  MŠMT seminář – úplný katalog  VŠE akreditace–„vývojové diagramy“  AK Kutná Hora – i zástupci RVŠ  5.2. zatím „finální“ katalog

4 Rekapitulace – jednání repre  7.2., 8.2., jednání komisí a P RVŠ: obšírné celodenní diskuse k tématům katalogu – viz zápisy, každý mohl uvést téma.  seminář MŠMT (100 účastníků, též P RVŠ, ČKR a další aktéři) často teď citován  ČKR, pak MŠMT jednání k akreditacím  Rada VŠ (cca 60 registrovaných) podrobná diskuse 6 hodin. Formulován návrh usnesení zahrnující co RVŠ žádá a a otázky. Rozesláno. Sněm usnesení.

5 Vývoj od 4. sněmu RVŠ I  6.3. obdržen finální katalog a paragrafy (tzv. „nultá verze“) okamžitě postoupeno RVŠ – žádost o připomínky, příliš krátké termíny dodání připomínek. Přesto desítky vyjádření a stovky připomínek členů RVŠ!!!  7.3. jednání LK, KpSaR a P RVŠ: téma katalog, zjištěn problém s chybným vyznačením změn v zaslaném podkladu, náprava. Zaslán zápis P RVŠ.  8.3. – zasílání připomínek členů RVŠ i k paragrafům: třídění a příprava podkladů.

6 Vývoj od 4. sněmu RVŠ II  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: jednání k zaslaným podkladům, záznam diskutovaných připomínek do tabulek.  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: návrat k procesním otázkám, hodnocení podkladů, vznik 9 bodů. Hlasování o dalším postupu – paragrafy. Pokračování diskuse a záznamu.  jednání LK, KpSaR a P RVŠ: dokončení diskuse o paragrafech přítomnými, shrnutí přednesených připomínek do tabulek, závěry diskusí tří dnů k dalšímu postupu – připomínky MŠMT po P RVŠ Body doplněny na 10.

7 Vývoj od 4. sněmu RVŠ IV  – shrnutí připomínek a podkladů pro P RVŠ: Základní cíl – poskytnout VŠECHNY obdržené připomínky členům P RVŠ ke kontrole, zda jejich zatím nepominuty, k doplnění chybějících, k možnému většinovému doporučení, které dále neposkytovat, umožnit identifikaci rozporů v připomínkách a možnost zamyšlení nad jejich řešením. Struktura sumarizace viz dále – dle časových možností sumarizujících. Rovněž poskytnuty podklady zástupcům RVŠ tj. „přenosovému drátu“ – „polotovar“ z poledne

8 Vývoj od 4. sněmu RVŠ V  rozeslání podkladů a návrhu usnesení:  01_... srovnání usnesení sněmu RVŠ s finálním katalogem a zejména paragrafovým zněním.  02_... Pomocný slovník pojmů – z P RVŠ. Dvě sumarizace k idejím a paragrafům.  03_... Ucelené připomínky, ke kterým dali autoři souhlas k rozeslání s uvedením jména.  04_... Podklady ke srovnání verzí katalogu 7.3. Soupis činností AS, SR, VR z RVŠ.  05_... Klíčové připomínky z komisí  06_... Shrnutí účastníků z dopl Návrh usnesení.

9 Jednání MŠMT jednání pracovní skupiny na MŠMT: Diskutovány připomínky k paragr. od jiných (ČKR, …) 63 stran tabulek, jednání od 10 do 17 hod. MŠMT dávalo stanoviska. Zástupci RVŠ – sdělení dalšího postupu, dohoda, že diskuse k připomínkám RVŠ. Přesto zástupci RVŠ „přenosovým drátem“ doplňovali dle připomínek členů RVŠ (viz témata: fakulty, AP, akreditace,... ). Zdůrazňováno obecné: nutnost více času!!!, diskuse k připomínkám ke katalogu, k souladu katalogu a par., žádána vysvětlení – např.: akreditační paragrafy podrobné teď podle AK, ale nejasné – nutné vysvětlení jejich autorů, aj.

10 Aktuální stav a další postup  P RVŠ: Diskuse k připomínkám, k jejich postupování dále (jak opakující se, jak výrazně menšinové (jmenovitě?) a většinové, jak již sdělené jinými, jak ideové, …), k situaci a dalšímu postupu. Návrh usnesení, dopracování.  shrnutí připomínek: Dle času převážně doplnění do vyžádané tabulky MŠMT, kde již připomínky jiných (připomínka a zdůvodnění). Zůstatek v dalších souborech + SK.  kontrola souhrnu, odeslání MŠMT a RVŠ  jednání MŠMT k připomínkám RVŠ !!! Nutný dostatek času !!!

11 Návrh usnesení Rada VŠ v krátkém čase, který byl k dispozici, shromáždila k první pracovní verzi paragrafového znění novely zákona o vysokých školách velké množství připomínek svých členů. Rada VŠ konstatuje, že v první pracovní verzi paragrafového znění nebyla zapracována většina požadavků Sněmu RVŠ ze dne a nebyla vysvětlena většina otázek položených v rámci usnesení Sněmu RVŠ na tomto jednání. Rada VŠ doporučuje ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnovat potřebný čas dopracování katalogu témat a paragrafového znění a upřednostnit zvýšení kvality návrhu paragrafového znění před rychlostí jeho projednávání, což kromě jiného může usnadnit projednávání novely zákona v dalších fázích legislativního procesu. Rada VŠ je připravena nadále aktivně participovat na přípravě novely zákona. Rada VŠ ukládá předsedům pracovní komise legislativní a pracovní komise pro strategie a rozvoj shrnout bezrozporné připomínky členů RVŠ bez uvedení jmen připomínkujících osob. Rada VŠ ukládá svému předsedovi zaslat toto shrnutí ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do pondělí


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík 10. Předsednictvo Rady VŠ, 21. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google