Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Fischer kandidát na předsedu RVŠ pro období 2015 - 2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Fischer kandidát na předsedu RVŠ pro období 2015 - 2017."— Transkript prezentace:

1 Jakub Fischer kandidát na předsedu RVŠ pro období 2015 - 2017

2 ◦ Vize leden 2012: „Jakou roli má sehrát RVŠ? Být silným, respektovaným a konstruktivním partnerem, který má skutečný vliv na nastavení a chod systému českého vysokého školství.“ ◦ Zhodnocení:  uskutečňování nebylo samozřejmé ani snadné;  obstáli jsme;  v nastaveném kurzu je vhodné pokračovat;  využijme práce z uplynulých let k dalšímu posilování významu RVŠ.

3 ◦ Naplněné plány leden 2012 (směrem „ven“):  Nacházet oboustranně přijatelná řešení s vnějšími aktéry (nutnost pochopit zájem partnerů), zintenzivnit pracovní spolupráci s vnějšími aktéry, více se zapojit do činnosti pracovních skupin zřizovaných vnějšími aktéry.  Zlepšit mediální obraz RVŠ, více vysvětlovat stanoviska RVŠ, která by měla být srozumitelná, ale nikoli (příliš) zjednodušující.

4 ◦ Naplněné plány leden 2012 (směrem „dovnitř“):  Zapojit řadové členy RVŠ do činnosti RVŠ prostřednictvím činnosti pracovních komisí, v pracovních komisích hledat konsensuální stanovisko RVŠ při respektování její pestrosti, přijímat analyticky podložená stanoviska.  Zefektivnit jednání předsednictva a sněmu RVŠ.

5 ◦ Nenaplněné plány leden 2012:  Zvážit konání P RVŠ i na jiných vysokých školách a přispět tak k prohloubení meziuniverzitní spolupráce  Zvolit akceschopné a zároveň názorově vyvážené užší předsednictvo RVŠ

6  Legislativní změny (novela zákona o VŠ, podzákonné předpisy, další zákony ovlivňující chod a postavení VŠ)  Financování VŠ (jak zdroje, tak užití)  Profilace studijních programů včetně dopadů do akreditací a financování  Zajišťování kvality ve vysokém školství; etika  Hodnocení a financování VaVaI; EIZ 2018+  Operační programy 2014 - 2020

7  Zkušenost z akademického světa ◦ Místopředseda fakultního i univerzitního akademického senátu (řadu let i za studenty) ◦ Studentský tajemník děkana ◦ Vedoucí katedry ◦ Proděkan pro vědu a výzkum ◦ Prorektor pro strategii, statutární zástupce rektorky ◦ Řešitel grantů (GA ČR, TA ČR), školitel doktorandů, aktivní pedagog i výzkumník

8  Zkušenost s prací v RVŠ ◦ Aktivní člen vědecké komise (2006 – 2008) ◦ Předseda ekonomické komise (2009 – 2011) ◦ Předseda RVŠ (2012 – 2014)  Schopnost komunikace, nutnou pro hledání konsensuálních řešení v rámci RVŠ i mimo ni  Schopnost efektivně řídit jednání  Náročnou práci pro RVŠ i v příštích třech letech (což ovšem též očekávám od vás)

9


Stáhnout ppt "Jakub Fischer kandidát na předsedu RVŠ pro období 2015 - 2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google