Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademické senáty Kvalita výuky  Akademická obec  Druhy senátů  AS ZČU  AS FPR ZČU  Volby do senátu  Mandát senátora  Nejdůležitější předpisy 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademické senáty Kvalita výuky  Akademická obec  Druhy senátů  AS ZČU  AS FPR ZČU  Volby do senátu  Mandát senátora  Nejdůležitější předpisy "— Transkript prezentace:

1

2 Akademické senáty Kvalita výuky  Akademická obec  Druhy senátů  AS ZČU  AS FPR ZČU  Volby do senátu  Mandát senátora  Nejdůležitější předpisy  Disciplinární komise  GRAS  Hodnocení kvality na internetu  Anonymita  Reakce učitelů  Individuální dotazy

3 Akademické senáty Akademická obec:  Studenti zapsaní ke studiu na FPR  Akademičtí pracovníci zařazení dle prac.smlouvy na FPR  Oba aktivní i pasivní volební právo do AS

4 Druhy senátů  Univerzitní – www.senat.zcu.cz www.skas.zcu.czwww.senat.zcu.czwww.skas.zcu.cz  Fakultní - http://www.plzen.juristic.cz/senathttp://www.plzen.juristic.cz/senat www.skfpr.webnode.cz

5 Akademický senát ZČU  Za každou fakultu – 2 zástupci studentů, 4 zástupci učitelů  Také zástupci vysokoškolských ústavů a postgraduálních studií  Funkční období je celkem dvouleté (1.ledna 2010 – 31.prosince 2011)  Volby od 10.-11.11.2009 od 9:00 do 16:00, PC 221

6 Akademický senát ZČU  Rozhoduje o všech věcech ZČU, pokud zákon nesvěřuje do působnosti AS fakult  Pravidelně se schází nejen plénum AS ZČU, ale také předsednictvo AS ZČU a Studentská komora AS ZČU

7 Akademický senát FPR ZČU  6 zástupců studentů, 12 zástupců učitelů = 18 členů senátu (minimum studentských senátorů dle vysokoškolského zákona)  Do dubna 2011 nynější složení senátu, v březnu pravděpodobně proběhnou volby  Rozhoduje ve věcech svěřených zákonem

8 Volby do senátů  Studentská kurie X Učitelská kurie – studenti volí studenty, učitelé volí učitele  Řídí se příslušným volebním a jednacím řádem  Řádné volby X mimořádné volby v případě rozpuštění senátu (neschází se, neschopnost zvolit děkana)  Doplňovací volby – nezbyl další náhradník  Volby řídí volební komise - do jejích rukou námitky k průběhu voleb (týden od předběžných výsledků)

9 Mandát senátora  Povinnost každého člena senátu účastnit se jednání pléna (koná se min. 2X za semestr)  Výkon výlučně osobní  Odpovídá akademické obci  Zánik mandátu: uplynutím funkčního období, rozhodnutím o rozpuštění, vzdáním se mandátu, fce neslučitelná, ztráta volitelnosti (není více členem akademické obce)  Volební období na 3 (AS FPR ZČU) a 2 roky (AS ZČU)

10 Nejdůležitější předpisy  Statut ZČU v Plzni  Volební a jednací řád AS ZČU  Studijní a zkušební řád  Statut FPR ZČU  Volební a jednací řád AS FPR ZČU  Disciplinární řád FPR

11 Disciplinární komise  Disciplinární odpovědnost studenta  Komise na Fakultě X univerzitní (pro ústavy)  Řídí se Disciplinárním řádem FPR  Členové komise jmenováni děkanem po schválení AS FPR  Činnost děkana vůči Komisi  Možné sankce: napomenutí, podmíněné vyloučení, vyloučení ze studia  Promlčení po uplynutí 1 roku

12 GRAS  Grantová podpora aktivit studentů nejrůznějšího druhu  Rozpočet schvalován AS ZČU  Vzniklo z iniciativy SK AS ZČU  Financovány projekty jako jsou ostatně právě Koordinátoři  Rovněž možnost čerpání stipendií pro řešitele  http://www.skas.zcu.cz/drupal/node/7 http://www.skas.zcu.cz/drupal/node/7

13 Hodnocení kvality výuky  Podstatná součást zvyšování kvality výuky  Hlava VII. Statutu ZČU – celá o hodnocení činnosti ZČU a jejích součástí  Student může ovlivnit výuku  Součást portálu ZČU – samostatná záložka – zde k dohledání i odpovědi  Možnost hodnotit ve stupních nebo slovně  Mnohdy diskutována i povinnost studentů hodnotit studium

14 Hodnocení kvality výuky na internetu  Zdroj: https://portal.zcu.cz/wps/portal/kvalita-vyuky

15 Anonymita  Zaručena univerzitním systémem  Údaje respondenta - červeně označené položky se uchovávají  Jméno, příjmení a osobní číslo studenta jsou anonymní  Fakulta, studijní program, obor, ročník, forma studia, typ studia, semestr hodnocení - neanonymní (nutné k posouzení odevzdaných dat)

16 Reakce učitelů  Viz. Zveřejněné výsledky anket na: https://portal.zcu.cz/wps/portal/kvalita-vyuky

17 Soutěž  Jaký je minimální potřebný počet hlasů ke zvolení kandidáta na děkana na Fakultě právnické ZČU?  pelikan.martin@post.cz pelikan.martin@post.cz  koordinatori@email.cz koordinatori@email.cz

18 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů ve studiu V případě jakýchkoli dotazů piště na koordinatori@email.cz Jsme také na FACEBOOKU, hledejte Koordinátoři FPR a nezapomeňte navšítivit také naše webové stránky www.koordinatori.webnode.cz koordinatori@email.cz www.koordinatori.webnode.cz koordinatori@email.cz www.koordinatori.webnode.cz


Stáhnout ppt "Akademické senáty Kvalita výuky  Akademická obec  Druhy senátů  AS ZČU  AS FPR ZČU  Volby do senátu  Mandát senátora  Nejdůležitější předpisy "

Podobné prezentace


Reklamy Google