Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravil : Martin Pelikán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravil : Martin Pelikán"— Transkript prezentace:

1 Připravil : Martin Pelikán
KOORDINÁTOŘI FAKULTy PRÁVNICKÉ ZČU Připravil : Martin Pelikán

2 Akademické senáty Kvalita výuky
Akademická obec Druhy senátů AS ZČU AS FPR ZČU Volby do senátu Mandát senátora Nejdůležitější předpisy Disciplinární komise GRAS Hodnocení kvality na internetu Anonymita Reakce učitelů Individuální dotazy

3 Akademické senáty Akademická obec: Studenti zapsaní ke studiu na FPR
Akademičtí pracovníci zařazení dle prac.smlouvy na FPR Oba aktivní i pasivní volební právo do AS

4 Druhy senátů Univerzitní – www.senat.zcu.cz www.skas.zcu.cz
Fakultní -

5 Akademický senát ZČU Za každou fakultu – 2 zástupci studentů, 4 zástupci učitelů Také zástupci vysokoškolských ústavů a postgraduálních studií Funkční období je celkem dvouleté (1.ledna 2010 – 31.prosince 2011) Volby od od 9:00 do 16:00, PC 221

6 Akademický senát ZČU Rozhoduje o všech věcech ZČU, pokud zákon nesvěřuje do působnosti AS fakult Pravidelně se schází nejen plénum AS ZČU, ale také předsednictvo AS ZČU a Studentská komora AS ZČU

7 Akademický senát FPR ZČU
6 zástupců studentů, 12 zástupců učitelů = 18 členů senátu (minimum studentských senátorů dle vysokoškolského zákona) Do dubna 2011 nynější složení senátu, v březnu pravděpodobně proběhnou volby Rozhoduje ve věcech svěřených zákonem

8 Volby do senátů Studentská kurie X Učitelská kurie – studenti volí studenty, učitelé volí učitele Řídí se příslušným volebním a jednacím řádem Řádné volby X mimořádné volby v případě rozpuštění senátu (neschází se, neschopnost zvolit děkana) Doplňovací volby – nezbyl další náhradník Volby řídí volební komise - do jejích rukou námitky k průběhu voleb (týden od předběžných výsledků)

9 Mandát senátora Povinnost každého člena senátu účastnit se jednání pléna (koná se min. 2X za semestr) Výkon výlučně osobní Odpovídá akademické obci Zánik mandátu: uplynutím funkčního období, rozhodnutím o rozpuštění, vzdáním se mandátu, fce neslučitelná, ztráta volitelnosti (není více členem akademické obce) Volební období na 3 (AS FPR ZČU) a 2 roky (AS ZČU)

10 Nejdůležitější předpisy
Statut ZČU v Plzni Volební a jednací řád AS ZČU Studijní a zkušební řád Statut FPR ZČU Volební a jednací řád AS FPR ZČU Disciplinární řád FPR

11 Disciplinární komise Disciplinární odpovědnost studenta
Komise na Fakultě X univerzitní (pro ústavy) Řídí se Disciplinárním řádem FPR Členové komise jmenováni děkanem po schválení AS FPR Činnost děkana vůči Komisi Možné sankce: napomenutí, podmíněné vyloučení, vyloučení ze studia Promlčení po uplynutí 1 roku

12 GRAS Grantová podpora aktivit studentů nejrůznějšího druhu
Rozpočet schvalován AS ZČU Vzniklo z iniciativy SK AS ZČU Financovány projekty jako jsou ostatně právě Koordinátoři Rovněž možnost čerpání stipendií pro řešitele

13 Hodnocení kvality výuky
Podstatná součást zvyšování kvality výuky Hlava VII. Statutu ZČU – celá o hodnocení činnosti ZČU a jejích součástí Student může ovlivnit výuku Součást portálu ZČU – samostatná záložka – zde k dohledání i odpovědi Možnost hodnotit ve stupních nebo slovně Mnohdy diskutována i povinnost studentů hodnotit studium

14 Hodnocení kvality výuky na internetu
Zdroj: https://portal.zcu.cz/wps/portal/kvalita-vyuky

15 Anonymita Zaručena univerzitním systémem
Údaje respondenta - červeně označené položky se uchovávají Jméno, příjmení a osobní číslo studenta jsou anonymní Fakulta, studijní program, obor, ročník, forma studia, typ studia, semestr hodnocení - neanonymní (nutné k posouzení odevzdaných dat)

16 Reakce učitelů Viz. Zveřejněné výsledky anket na: https://portal.zcu.cz/wps/portal/kvalita-vyuky

17 Soutěž Jaký je minimální potřebný počet hlasů ke zvolení kandidáta na děkana na Fakultě právnické ZČU?

18 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů ve studiu V případě jakýchkoli dotazů piště na Jsme také na FACEBOOKU, hledejte Koordinátoři FPR a nezapomeňte navšítivit také naše webové stránky


Stáhnout ppt "Připravil : Martin Pelikán"

Podobné prezentace


Reklamy Google