Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012."— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012

2 Úvodem k novele  10/2012 MŠMT předložilo cíle (3 strany).  Diskuse na P RVŠ (NM Hruda) 25.10.  1.11. a 8.11. jednání RVŠ (LK, KpSaR, P) se zástupci MŠMT, cílem „mapování”.  22.11. sněm RVŠ – diskuse s M prof. Fialou.  23.11. harmonogram (plán 8 sch.: čt, út).  30.11. MŠMT rozšířený materiál (16 stran).  7.12. LK a KpSaR a P RVŠ (čtvrteční body)  13.12. LK a KpSaR a P RVŠ (úterní body)

3 Podstata jednání  MŠMT žádalo méně zástupců reprezentací, řešilo UP RVŠ (zvolena podmnožina předseda RVŠ, předseda SK, předsedové LK a KpSaR).  MŠMT jednání prezentuje jako získání zpětné vazby (identifikace konfliktních témat [ke stažení/vysvětlení]) před vnitřním a vnějším připomínkovým řízením.  Zástupci RVŠ tedy plní roli „přenosového drátu s nízkým odporem“, kde využívají a přenášejí následující informace.

4 Zdroje informací RVŠ  Aktuální výsledky společných jednání LK a KpSaR a členů P RVŠ podchycené ve stručných zápisech LK (7.12. a 13.12.).  Podrobné postřehy členů RVŠ zaslané písemně před jednáními komisí RVŠ.  Výsledky listopadových jednání komisí RVŠ viz zápisy LK (1.11. a 8.11.).  Předchozí usnesení a stanoviska jednání sněmu, P RVŠ a komisí.

5 Schéma jednání  Čtvrtky a úterky (13.12.,18.12.,20.12. zrušeno, 8.1., 10.1., 15.1., 17.1., 22.1.) vždy od 16 hod (zatím do 19 hod) na MŠMT.  Účast 4 MŠMT (Hruda, Krčál, Slovák, Hálek, Ježek), 4 ČKR (Mathé, Večerek, Jelínek, Kolář), 4 RVŠ (Fischer, Jašurek, Hodulík, Popela) dále 1 AK, 1 VŠOS, 1 ČESU.  Věcné projednávání, nastoleno téma, předneseny připomínky (zástupci RVŠ využívají zmíněné zdroje), kladeny dotazy.  MŠMT se úkoluje (stručné zápisy, zástupci RVŠ pořizují vlastní pozn. pro případ sporu).

6 Výsledky 13. 12. dle MŠMT  Plán NM: seminář koncem ledna  Dohoda o formě zápisu (stanoviska). Zrušeno jednání 20.12.  1.1 Profilace. Po diskusi MŠMT:  Dopracuje koncept profilace, časování přechodu k profilaci v praxi, objasní relevanci konceptu pro doktorské studijní programy.  Vysvětlí „propustnost“ vertikální i horizontální a uvede záruky pro studenty.  Vysvětlí legislativní rámec novely, tj. co je třeba řešit zákonem a co podzákonnými předpisy.  Zreviduje terminologii pro označení profilů. Shrnutí: Odpovídá připomínkám jednání RVŠ.

7 Výsledky 13. 12. dle MŠMT 1.2 Hodnocení kvality a institucionální akreditace. AK uvedla, že změny navržené v dokumentu přesahují rámec novely zákona. AK doplnila, že vnitřní hodnocení a jeho zakotvení v navrhovaných změnách je pozitivní. ČKR - řešit konflikt zájmů u regulovaných profesí. RVŠ podrobně citovány dotazy z komisí. Nerozporováno oddělení rolí zákonodárce a soudce. MŠMT:  Vytvoří schéma fungování Národní akreditační agentury (NAA).  Připraví návrh zapojení reprezentací vysokých škol do nominací osob v orgánech NAA.  Shrnutí: Čeká se na detailní procesní rozpracování.

8 Výsledky 18. 12. dle MŠMT 2.3 Konsorcia. Poskytnut doplňující materiál (žádost členů RVŠ minule) uvádějící konkrétní příklady konsorcií. RVŠ nanesla kompetence orgánů VŠ vůči konsorciím. MŠMT důkladně zváží možnosti rozšíření i na aktivity v oblasti VaVaI (otázky zda jen sdružení přistrojů aj. nebo více) a případné vytváření konsorcií s mezinárodní účastí (dotaz z RVŠ). 1.3 Konsolidace. RVŠ se domnívá, že nově vzniklý subjekt (sloučením vysokých škol) by měl mít povinnost do určité doby požádat o reakreditaci. Téma bylo po diskuzi uzavřeno s následujícími závěry:  Bod 1.3.1 bude doplněn o podmínky viz výše.

9 Výsledky 18. 12. dle MŠMT a) pokud je právním nástupcem nově vzniklý právní subjekt, tak všech studijních programů; b) pokud je právním nástupcem jedna ze slučovaných vysokých škol, tak těch studijních programů, pro které neměla akreditaci v období před sloučením. Bod 1.3.2 - standardy MŠMT pro udělení státního souhlasu zobecnit tak, aby se opatření vztahovalo i na VVŠ, tj. „MŠMT zpracuje a zveřejní standardy pro posouzení předpokladů řádného zajištění činnosti VŠ jakožto podmínky pro její zřízení. Standardy vymezí nezbytné nároky na finanční, materiální, informační a personální zabezpečení vysoké školy a jejich udržitelnost v souladu s vývojem vzdělávacího systému a trhu práce“;

10 Výsledky 18. 12. dle MŠMT 2.1 Personální autonomie. ČKR: nepanuje jednotný názor na navrhované změny. Zároveň se domnívá, že není důvod měnit systém, který funguje. Navrhovaná úprava by mohla způsobit zablokování míst pro růst mladých AP. RVŠ: velmi kontroverzní téma, na kterém rovněž nepanuje shoda (uvedeny příklady a dotazy z komisí). V závěru doporučen současný stav. Prof. Slovák uvádí příklad Rakousko, doc. Ježek snahu řešit vládnoucí posuzování formálních náležitostí při akreditacích. MŠMT:  Doplní SWOT analýzu navrhované úpravy.  Uvede způsob a časování přechodu a přechodné doby k upravenému systému. Shrnutí: MŠMT dále tvrdí, že řeší mezinár. kompatibilitu a problémy s tituly (jsou cílem a ne cestou - špatné). SPOR.


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google