Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - shrnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - shrnutí"— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - shrnutí
Pavel Popela, Jakub Fischer, Marek Hodulík Předsednictvo Rady VŠ, 18. září 2014

2 Jednání a zaslané podklady
květen, červen – jednání RVŠ a usnesení; 31.6., 1.7., 2.7. jednání subkomisí MŠMT v rámci pracovních skupin – věcné, vyjasňování 3 oblastí; 7.7. nová verze zapracovává výsledky subkomisí – oceněn pokrok, rozeslána RVŠ pro informaci; 10.7. jednání pracovní skupiny MŠMT – věcně diskutována verze ze 7. 7., překvapivé avízo změn akreditací proti 2.7. náměstkem, zástupci RVŠ kritičtí; 25.7. dílčí podklad MŠMT k akreditacím zaslán jen dvěma zástupcům RVŠ - doporučen návrat k 2.7., vyjádřena připravenost RVŠ k jednání v srpnu, to MŠMT nesvolalo; 21.8. poslední verze novely (RVŠ 25.8.), akreditace změny neprojednané v pracovní skupině. Sběr připomínek RVŠ; 8.9,, a 16.9 jednání RVŠ => podklady pro P RVŠ.

3 Základní skupiny připomínek
Akreditace, hodnocení: značné změny proti verzi ze 7.7. neprojednané v prac. skupině i shody s ČKR (viz dále); Odebírání titulů: netýká se prof., hrozí zdrcující mediální kritika, že elitní skupina vyňata, chybí ochrana proti šikaně, neúměrnost postihu k některým přestupkům studenta; Poplatky, termíny, doručování: připomínky RVŠ precizují stanoviska zástupců SK žádající ochranu studentů; Akademičtí pracovníci: výhrady zástupců soukromých VŠ, že s ohledem na zvyklosti novela zredukuje AO SVŠ. VVI: neřešena kontrola akademickou samosprávou po vzniku – dlouhodobá připomínka RVŠ, shoda s AV. Fakulty versus škola: zda škola práva přiděluje (ČKR, MŠMT) nebo odebírá (RVŠ?) a správní rady: kontrolní orgán schvaluje DZ a rozpočet – dlouhodobé připomínky.

4 Akreditace - připomínky
Popis akreditace: nesoulad s trendy ESG, ohrožení autonomie a samosprávy VŠ, možný rozpor s řídícími pravomocemi MŠMT a kontrolními kompetencemi SR. Akreditace ve verzi z postrádá zpětné vazby, odstraňující kritizované nedostatky současných akreditací, které zčásti obsahovala verze ze 7. 7. Rozsah působnosti NAU: může přes standardy do všech oblastí (autonomie, MŠMT, SR), nutné obvykle vymezit ; Ustavování a kontrola NAU: chybí zodpovídání se, odvolávání, role reprezentací (zástupců kontrolovaných); Transparentnost hodnotitelů: opuštěn los a otevřený seznam hodnotitelů - symboly antikorupčnosti v AO; Standardy – nutná shoda na pravidlech hry ne diktát: nezahrnuta odpovídající participace reprezentací (AO).

5 Návrhy usnesení I Návrh usnesení: Rada VŠ se na základě jednání komisí a členů RVŠ v návaznosti na usnesení sněmu Rady VŠ usnáší: Rada VŠ bere na vědomí, že verze návrhu novely VŠ zákona ze dne 21. srpna 2014 nebyla předem projednána v pracovní skupině MŠMT za účasti nominovaných zástupců Rady VŠ. V důsledku toho, že poslední verze nebyla oponována v pracovní skupině na rozdíl od všech verzí předcházejících, návrh bohužel obsahuje zejména následující problémové prvky: 1. Akreditace a hodnocení kvality VŠ jsou popsány pojmy s nejasným významem, které vedou ke sporům na rozdíl od verze ze 7. července (viz např. připomínky č. 55, 56, 60, 61 a dále 90 v příloze k přechodným ustanovením ohrožující postavení studentů a upozorňující na skokové navýšení počtu studijních programů). 2. Akreditace a hodnocení kvality VŠ jsou specifikovány odstavci, které si protiřečí, na rozdíl od verze ze 7. července (viz např. připomínky č. 51, 52 a 53, 62, 67, 68).

6 Návrhy usnesení II 3. Akreditace zahrnuje prvky, které nejsou v souladu s trendy ESG, ohrožují autonomii a akademickou samosprávu vysokých škol, jsou v rozporu s řídícími pravomocemi MŠMT a kontrolními kompetencemi správních rad a akreditace ve verzi z 21. srpna rovněž postrádá potřebné zpětné vazby, odstraňující kritizované nedostatky současných akreditací, které zčásti obsahovala verze ze 7. července (viz např. připomínky č. 54, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 87, 90, 91). 4. Důležitý a oceňovaný návrh na odebírání titulů není dotažen, neboť není řešeno odebírání profesorských titulů vytvářející mediálně snadno kritizovatelnou výjimku, není obsažena jiná než soudní ochrana proti možnému zneužití k šikaně nositelů VŠ titulů a není zohledněna závažnost provinění ve vztahu k sankci (viz připomínky č. 32, 33 a 34). Rada VŠ proto doporučuje stažení verze z 21. srpna z vnějšího připomínkového řízení, návrat k předešlé verzi ze 7. července a pokračování jednání s reprezentacemi za účelem jejího dopracování.

7 Návrhy usnesení III Rada VŠ dále konstatuje, že nadále trvají její výhrady ke změnám paragrafu 24 zabývajícím se vztahem vysoké školy a fakult (viz připomínky č. 17, 18). Rada VŠ schvaluje připomínky v tabulce "Návrh novely zákona o vysokých školách pro vnější připomínkové řízení, připomínky Rady VŠ", která je přílohou usnesení. Rada VŠ ukládá užšímu předsednictvu seznámit s tímto usnesením a připomínkami v příloze účastníky vnějšího připomínkové řízení a akademickou obec prostřednictvím akademických senátů VŠ. Návrh usnesení: Rada VŠ zastává odmítavé stanovisko k navrhovanému zřízení správních rad na státních vysokých školách s pravomocemi, které by zasahovaly do procesu volby rektora a ohrožovaly stávající apolitičnost státních vysokých škol. Obdobné legislativní úvahy realizované na státních vysokých školách považuje Rada VŠ za první a nebezpečný krok, který může vést k následnému omezení akademické samosprávy na veřejných vysokých školách a následnému návratu před rok 1989 v řízení VŠ. 


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - shrnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google