Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela VŠ zákona - jednání komisí Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 3. jednání sněmu RVŠ, 22. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela VŠ zákona - jednání komisí Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 3. jednání sněmu RVŠ, 22. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Novela VŠ zákona - jednání komisí Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 3. jednání sněmu RVŠ, 22. listopadu 2012

2 Úvodem  MŠMT předložilo reprezentacím podklad (3 strany) k cílům novely VŠ zákona.  Diskuse na P RVŠ (náměstek Hruda) 25.10.  1.11. jednání komisí RVŠ (LK, KpSaR, P) se zástupci MŠMT, cílem „mapování” - získání více informací od MŠMT.  8.11. pokračování jednání. Bezprostřední zápisy zaslány RVŠ. Ne vše podchyceno od diskutujících (viz cíl mapování), účastníci požádání o doplnění (dále v prezentaci, žádost o vystoupení v diskusi).

3 Témata  Diverzifikace VŠ, profilace VŠ (3 typy)  Změny akreditací (institucionální)  Slučování VŠ  Profesoři a docenti  Autonomie a samospráva  Financování (kontrakty), konsorcia  Studenti  Náměty VŠ

4 Diverzifikace  Viz 1.1.1 a 1.1.2 (VŠ/progr.: profesně zaměřené, všeobecně akademické, výzkumně zaměřené).  MŠMT: Nevhodné jednotně, proto profilace, postupně – 5 let, kdo-kam je ambice VŠ, fin. podle profilace, pilotní projekt.  Diskuse: prostupnost pro studenty? Jak finance? (pokud žádána vysoká kvalita nelze podle počtů) Co regulované profese? Srovnatelnost titulů? (dipl.suppl.).  Šance pro všechny nebo skryté žebříčky?

5 Akreditace  Viz 1.2.1 – 1.2.6, institucionální akreditace (vnitřní systém kvality, vnější kontrola), když ne, pak dohled MŠMT, MŠMT dá standardy, AK samostatný správní úřad.  MŠMT: Splnění standardů, pak akreditace. Rozdělení role toho, kdo definuje (MŠMT) a kdo kontroluje (AK nezávislost, ale přezkoumatelnost)  Diskuse: Jak bude systém fungovat?  Nově zpětné vazby v akreditacích = +.

6 Slučování VŠ  Viz 1.3.1 – 1.3.3, podmínky slučování soukromých VŠ (státní souhlas - standardy), fůze v Ostravě.  MŠMT: umožnit konsolidaci SVŠ.  Diskuse: Obava - nástroj pro trh s akreditacemi? Samostatnou novelu pro SVŠ? Závaznost standardů i pro MŠMT? Souhlas svázat s vnitřním uspořádáním? Zařazení fůze v Ostravě není vhodné.  Jak realizace?

7 Profesoři a docenti  Viz 2.1.1 – 2.1.3, habilitace zůstanou, ale profesorská místa ne tituly.  MŠMT: mezinárodní výběr, kritéria VŠ, snížení tlaku na tituly, paralelní souběh systémů, doktorské studium – ustavování prof.  Diskuse: zaměňují se tituly a místa? Názvosloví? Finance na souběh? Co neuniverzity viz DSP a prof. - profilace?  Velká diskuse, nejasnosti a rozpory.

8 Autonomie a akademická samospráva  Viz 2.2.1 – 2.2.2, dělba kompetencí dovnitř, ustavování zůstane, neslučitelnost funkcí s AS řešit, SR jinak.  MŠMT: orgány zůstávají, změní se kompetence, škola – fakulty řešit uvnitř.  Diskuse: Liberalizace nemůže být anarchií, srovnání s obcemi a komorami, neslučitelnost výkonného manag. a AS.  Potenciál na konflikty, odložená, dříve projednávaná, ale ne projednaná a uzavřená témata. Lépe převzít co dosud.

9 Financování, konsorcia  Viz 2.3.1 – 3.2, konsorcia, kontrakty.  MŠMT: Cílem konsorcií sdílení zdrojů, kontrakty: dána dolní mez, zahrnutí investic, kontrakt veřejný, obsah dle typu VŠ, role rozvojových aktivit.  Diskuse: Mezinárodní? Právní otázky? Vyváženost vztahu? Financování versus počet studentů? Udržitelnost projektů?  Otázka reálnosti plánů v této oblasti. Možnosti skutečné internacionalizace VŠ – viz mezinárodní konsorcia.

10 Studenti  Viz 3.3 – 3.4 pouze standardní doba studia, poplatky a jejich určení  MŠMT: sladění Erasmu, motivační nastavení pro VŠ a výborné studenty,  Diskuse: obtížnost sladění, penalizace studentů má odpovídat skutečným nákladům školy, účelové motivace u poplatků.  Další potenciálně konfliktní oblast, zejména pro SKAS.

11 Náměty VŠ  Viz 4.1 – 4.2 zjednodušení administrativy, odstranění duplicit, náměty VŠ.  MŠMT: nabídka pro VŠ  Diskuse: Téma doplněno o postřehy z www RVŠ např. mezinárodní kreditový ECTS povinně pro všechny školy, zpoplatnění nostrifikací, uznávání zahraničních maturit, neuznávání titulů ze Slovenska (docent, profesor) aj.


Stáhnout ppt "Novela VŠ zákona - jednání komisí Pavel Popela, Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 3. jednání sněmu RVŠ, 22. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google