Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upřesnění a vysvětlení k projektu IPn KREDO PRVŠ, 18.4.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upřesnění a vysvětlení k projektu IPn KREDO PRVŠ, 18.4.2013."— Transkript prezentace:

1 Upřesnění a vysvětlení k projektu IPn KREDO PRVŠ, 18.4.2013

2 Základní cíle projektu KREDO projekt primárně určený pro podporu řízení VŠ: A.pilotní ověření kvality a efektivity konkrétních činností VŠ se zohledněním potřeb studentů a absolventů, celé společnosti, její ekonomiky a trhu práce, vnějších partnerů z podnikatelské i nepodnikatelské sféry s dostatečnou mírou otevřenosti vůči mezinárodnímu, národnímu i regionálnímu prostředí, B.příprava podkladů pro strategické rozhodování MŠMT v oblasti řízení VŠ udržitelnost v rámci připravovaného OP VVV (prioritní o. 3)

3 Základní podmínky oživení KREDA 1)aktualizace a zeštíhlení obsahového rámce projektu, 2)nastavení pružnějšího systému pro výběr vhodných aktivit pro přípravu strategického plánu z dostatečně obsažného „katalogu“ dle typu a zaměření VŠ, 3)na tematických oblastech a obsahu „katalogu“ aktivit se primárně dohodnou VŠ, 4)každá VŠ bude mít možnost si přizpůsobit řešené aktivity podle vlastních možností, potřeb i ambicí (modulární systém konstrukce), 5)VŠ budou mít možnost vzájemného sdílení zkušeností, každá škola bude moci do výstupů projektu přispět tím, co v oblasti řízení zná a umí nejlépe, 6)o řízení projektu budou rozhodovat lidé aktivně napojení na managementy vysokých škol (prorektoři pro strategie, kvestoři), 7)finanční prostředky budou použity pro motivaci odborníků z vysokých škol a neskončí u poradenských firem, 8)nastaví se rozumnější časový rámec projektu (aspoň do poloviny r. 2015). MŠMT TYTO ZÁKLADNÍ PODMÍNKY AKCEPTOVALO

4 Klíčové body pro rozběhnutí projektu 1)úprava/zúžení a upřesnění tematických oblastí, odstranění duplicit, eliminace obtížně řešitelných aktivit, určení priorit – zatím předložen k diskuzi široký nástin možných témat, nutno najít konsensus VŠ 2)provázání a napojení výstupů z ostatních IPn na KREDO – není racionální řešit stejné dvakrát, aplikace dosažených výstupů jednotlivých IPn v praxi 3)nastavení a upřesnění vztahu mezi novelou VŠZ a KREDEM – významná možnost, jak ovlivnit a nastavit řídící a rozhodovací procesy MŠMT v oblasti VŠ 4)nominace odborníků z VŠ do expertních skupin a do vlastních řešitelských týmů v rámci každé VŠ – konsensuální shoda 5)ustanovení řídící skupiny pro KA2 z řad prorektorů zastoupených VŠ – nastartování tradice pravidelných pracovních setkání 6)ustanovení dozorčí rady projektu – zástupci reprezentací VŠ, emeritní akademici, … (v gesci MŠMT)

5 Seminář 24.4.2013 ke KREDU zatím přihlášeno 74 účastníků (volných 46 míst) předběžný program: 09:30-10:00registrace 10:00-10:30shrnutí dosavadního vývoje 10:30-11:30představení navrhovaných změn 11:30-12:30diskuze 12:30-13:30neformální diskuze u kávy


Stáhnout ppt "Upřesnění a vysvětlení k projektu IPn KREDO PRVŠ, 18.4.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google