Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z pracoviště HBO při Odd.klin. farmakologie FN Bory v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z pracoviště HBO při Odd.klin. farmakologie FN Bory v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z pracoviště HBO při Odd.klin. farmakologie FN Bory v Plzni

2 HBO je komplementární léčebná metoda (mimo absolutní indikace)
Podmínky k uplatnění: Dostupnost komory pro těžkého pacienta pracoviště zřízeno v r.1995 především pro ortopedickou a traumatol.kliniku. - v r se stěhují kliniky do nové lokality – zásadní změna indikace a využití Motivace spolupracujících odborníků akceptace metody HBO v příslušném oboru

3 Zkušenosti pracoviště
Angiologická problematika Doc MUDr Otto Mayer, CSc Audiologická problematika Doc MUDr Zdeněk Kasl, CSc Poškození mozku MUDr Hana Polívková Ošetřovatelská péče v HBO Bc Blažena Nováková

4 Angiologická problematika O.Mayer, Z.Poklopová

5 Počty pacientů v indikacích
Počet pacientů/rok 826 Počet expozic/ 1 pacienta Prům Počet expozic celkem 14351 otrava oxidem uhelnatým 16 diabetická noha 35 anaerobní sepse poruchy sluchu 553 šokový stav 3 Osteomyelitis vzduchová embolie 2 Sudeckova dystrofie  5 dekompresní choroba 6 Postradiační poškození polytrauma Apalický sy 11 defekty žilní etologie 102 CMP defekty u ICHDK 83 Popáleniny, omrzliny

6 Hyperbarie je provázena narůstem parciálního tlaku O2 v cílových tkáních
Kyslík podporuje: -angiogenezi, deposicí kolagenu, proliferaci fibroblastů, re-epitelizaci, buněčné dýchání a oxidativní usmrcování bakterií, leukocytární baktericidní aktivitu -druhotné potlačování edemu zprostředkuje lepší difuzi kyslíku a živin tkáněmi Je předpoklad protektivního účinku při léčbě: - bércového vředu (v rámci chron. žilní nedostatečnosti) - periferního tepenného uzávěru s defekty - diabetického defektu logickou podmínkou je úprava celkového stavu a lokální ošetření defektů (čištění, podpora epitelizace, potlačování, infekce a vhodné krytí)

7 Diabetické defekty Diabetické defekty představují zvlášť obtížný problém. Hojení se odehrává za oslabené imunity Zásobení krve je zhoršováno diabetickou mikroangiopatii Elasticita erytrocytů je snížena za podmínek hypoxie, což potencuje kapilární okluzi a periferní ischemii Neuropatie činí nohu necitlivou a zhoršuje motorickou funkci. Noha se deformuje, metatarzy prominují a zhoršují tendenci kůže k ulceraci

8 Retrospetkivní zpracování klinického materiálu 2001-05
Pac. s chron.žil.insuficiencí s torpidními bércovými vředy (nereagujícími na předcházející obvyklou léčbu) Trofické defekty při uzávěrové chorobě tepen DK, většinou s přítomným DM Defekty smíšené etiologie tepenné a žilní

9 Schéma léčby inhalace kyslíku při tlaku 0,25 Mpa
5x týdně po dobu 2-3 týdnů isokomprese trvající 1,5 hod. všichni léčeni komplexně klasickými léčebnými postupy lokálně i celkově např. vasodilatační Infuze, ATB, antiagregancii, antikoagulancii apod. v průměru 9,47 expozice/pac.

10 Pracoviště HBO Odd. klinické farmakologie FN v Plzni
V roce 2000 – 2005 Celkem 220 pac., 101 žen, 119 mužů prům. věku 68,8 let žilní etiologie pac. tepenné etiologie pac. smíšené etiologie pac.

11 Bércové vředy žilní etiologie
Celkem 102 pacientů zhojeny zlepšeny neovlivněny Zlepšeny: zmenšení velikostí (hodnoceno nákresem) bohatost granulací (semikvantitativně) čistota vředu (klinicky)

12 Tepenné etiologie + diabetická noha
Celkem 118 pacientů zhojeno zlepšeno neovlivněno amputace (prstů 3, TMT 6, bérec 4, stehno 2) z nich 2 zemřeli po amputaci ve stehně - 2. po amputaci obou končetin při uzávěru břišní aorty

13 Smíšené etiologie Celkem 28 pacientů zlepšeno 18 neovlivněno 6
amputace (v bérci 2, ve stehně 1)

14 Medicina založená na důkazech (Evidence based medicine) v HBO
Účinek kyslíku v hyperbarii je z etických důvodů možno sledovat jen jako additivní k již existující terapii představující standard v dané indikaci To zvyšuje nároky na počet sledovaných probandů k docílení statistické významnosti Léčba v chron. indikacích je dlouhodobá, expozice v počtu jsou nedostatečné Manipulace s pacientem je relat. technicky náročná

15 Studie léčby diabetické nohy (nejčastěji dokumentovaná indikace)
Kessler a spol (randomizovaná studie) 28 pac. : ½ 15 expozic HBO, ½ stand.léčba redukce velikosti vředu po expozicích 41% vs 21%, 30dní později žádný rozdíl Leslie a spol (randomizovaná) 28 pac. studie topické aplikace HBO, 2 týdny žádný rozdíl Kalani a spol (follow up, randomizovaná) 38 pac. 40-60 expozic proti stand.léčbě, vyhodnocení po 3 letech: zhojených defektů 76% vs 48% amputací 33% vs 12%

16 Studie léčby diabetické nohy
Metaanalyza Wunderlich 2000 7 studii s kontrolní skupinou neprováděné HBO, 2 z toho randomizované Byl zaznamenán příznivější trend k hojení u pac. léčených HBO (např. redukce plochy vředu 67vs.45%) pac. Wagnerova klasif. IV- gangrény, byl rozdíl v počtu amputací těsně pod kolenem a nad kolenem, nikoliv malých amputací

17 Závěr - z výsledků našeho retrospektivního hodnocení vyplývá, že léčba kyslíkem v přetlaku v rámci komplexní terapie pozitivně ovlivňuje hojení bércového vředu - vědecký důkaz úspěšnosti prováděné léčby vyžaduje randomizovanou prospektivní srovnávací studii, po překonání problému srovnávané skupiny zůstane asi limitujícím faktorem absence motivovaného sponzora


Stáhnout ppt "Zkušenosti z pracoviště HBO při Odd.klin. farmakologie FN Bory v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google