Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Robert Vlachovský, doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. , MUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Robert Vlachovský, doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. , MUDr"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobá průchodnost kolagenové cévní protézy typu Ra K – výsledky po 10 letech sledování
MUDr.Robert Vlachovský, doc.MUDr. Zdeněk Gregor, CSc., MUDr.Zdeněk Kříž, doc.MUDr.Robert Staffa, Ph.D., MUDr.Martin Dvořák II.chirurgická klinika FN u sv.Anny Pekařská 53, Brno , Česko X. slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí 3.-6. dubna 2006, Jasná, Slovensko

2 Historie 1906 – autologní žíla (Carrel a Guthrie)
50. léta 20. století – arteriální homografty (Gross,Hurwith,Bill) 1966 – žilní allotransplantát, kryoprezervace (Barner,Lavelock a Bishop) xenogenní biologické náhrady 1952 – syntetické látky (Voorhees,Jaretski,Blakemore) 1955 – nylonové grafty, vrapování(Edvards,Tapp) 1956 – pletená bezešvá protéza z orlonového vlákna 60.léta 20.století – pletené a tkané protézy z polyesteru 1958 – počátek výroby umělých cévních protéz v Československu, 1961 první implantace těchto protéz

3 Ra K (pletená cévní protéza s kolagenem)
→ Ra 1v K – cévní protéza rovná, vrapovaná s kolagenem → Ra bv K – cévní protéza bifurkační, vrapovaná s kolagenem pletená cévní protéza z biologicky inertních polyesterových vláken upravená z vnější strany souvislým filmem chemicky modifikovaného bovinního kolagenu typu I výrobce:Výzkumný ústav pletařský, a.s., Brno (divize Metea®)

4 Studie - design cíl:objektivně zhodnotit 10-leté klinické zkušenosti (zejm. dlouhodobou průchodnost) s tímto druhem protézy v aortofemorální oblasti prospektivní deskriptivní nerandomizovaná studie 103 pacientů (operantů z let ), kterým byl implantován aortofemorální bypass, a kteří odpovídali požadavkům na metodiku klinické studie dle EN 540:1993 a EN :1998 každému pacientovi vytvořen Protokol klinického zkoumání, do kterého byla ukládána veškerá data soubor neobsahoval pacienty operované pro rupturující AAA 30. pooperační den – hranice časných a pozdních komplikací infekce (časné i pozdní) jsou klasifikovány dle Szilagyiho stav průchodnosti protézy zjišťován objektivním vyšetřením (palpačně, tužkovým dopplerem) při pravidelných kontrolách po 1,3,6,12 měsících od operace a dále v intervalech 0,5-1 rok

5 Charakteristika pacientů
5 žen, 98 mužů průměrný věk je 57,3 roků (24-76) největší skupinu tvoří pacienti v rozmezí let u 69% pacientů (71) byly hlavním důvodem k operaci klaudikace, u 31% to byla kritická ischemie končetin(y)

6 Soubor pacientů - charakteristika
perioperační mortalita 3,9% (v časném pooperačním období 4 exity-všichni s více rizikovými faktory, ICHS, 3 x IM), v průběhu sledování zemřelo celkem 27 pacientů (26,2%) průměrná doba sledování průchodnosti byla 62,5 měsíce (rozmezí 2 – 120 měsíců)

7 Souhrn diagnóz

8 Rizikové faktory

9 Časné komplikace - přehled
druh počet operací (%) Infekce kůže a podkoží (Szilagyi I,II) 15 (14,6%) Reoperace jiné 13 (12,6%) Reoperace cévní 2 (1,9%) Trombóza Embolie 1 (0,9%) Krvácení Amputace

10 Pozdní komplikace - přehled
druh počet operací (%) Infekce kůže a podkoží (Szilagyi I,II) 2 (1,9%) Infekce protézy (Szilagyi III) 3 (2,9%) Pseudoaneuryzmata 4 (3,9%) Reoperace cévní 18 (17,5%) Trombóza 11 (10,7%) Embolie 0 (0%) Amputace 5 (4,9%)

11 Dlouhodobá průchodnost
kumulovaná primární a sekundární průchodnost hodnocená po 1,3,5 a 1O letech – hodnoceno pomocí Kaplan-Meierovy analýzy přežívání (life table analysis), podobně hodnocena i kumulovaná záchrana končetiny dále pomocí univariantní a multivariantní analýzy hodnoceny další faktory ovlivňující dlouhodobou průchodnost (postižení infrainguinálních tepen, stenoza nebo obliterace AFP, doba operace, umístění distální anastomozy)

12 Dlouhodobá průchodnost

13 Dlouhodobá průchodnost po 5 letech - srovnání

14 Dlouhodobá průchodnost po 10 letech - srovnání

15 Závěry implantace aortofemorální protézy je výkonem s excelentní dlouhodobou průchodností a záchranou končetin – kumulativní záchrana končetin je 94 % (5 let) a 90 % (10 let) kardiální příprava a intenzivní perioperační monitoring může zlepšit perioperační mortalitu celoživotní sledování je podmínkou včasného záchytu případných rozvíjejích se komplikací za statisticky významný faktor ovlivňující dlouhodobou průchodnost je dle univariantní analýzy postižení tepenného řečiště pod vazem („poor run-off“) naše výsledky jsou srovnatelné s výsledky zahraničních pracovišť a v současné době máme k dispozici kvalitní a ekonomicky dostupnou protézu od českého výrobce.

16 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MUDr. Robert Vlachovský, doc. MUDr. Zdeněk Gregor, CSc. , MUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google