Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průzkum logopedických služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průzkum logopedických služeb"— Transkript prezentace:

1 Průzkum logopedických služeb
Pardubický kraj listopad- prosinec 2009

2 Časový harmonogram Sestavení dotazníku – říjen 2009
Distribuce dotazníků prostřednictvím OŠKT Pk - I. etapa – do Distribuce dotazníků prostřednictvím OŠKT Pk - II. etapa- do Vyhodnocení dotazníků- prosinec 2009 Sumarizace výsledků- prosinec 2009

3 Realizátor SPC Moravská Třebová (koordinátor logopedických služeb v PK – pověření MŠMT ČR č.j / ze dne ) PaedDr. Pavlína Baslerová Mgr. Miloš Kostka Mgr. Zuzana Ličeníková Mgr. Dana Henslová

4 Struktura dotazníku Zjišťování počtu žáků s narušenou komunikační schopností včetně rozlišení jednotlivých vad a zjištění způsobu zajištění péče Zjišťování aktuální odbornosti logopedických pracovníků v terénu Zjišťování potřeb dalšího vzdělávání Zjišťování potřeb dalších logopedických služeb

5 Oslovené školy Všechny základní a mateřské školy Pardubického kraje
2 vlny zasílání dopisů Vyhodnocování proběhlo v rámci jednotlivých ORP = základních regionů, ve kterých lze logopedické služby efektivně organizovat a koordinovat (dle našeho názoru)

6 Návratnost dotazníků- okr. Svitavy
počet osl. škol vyplněné dot. procenta Svitavy 33 23 70 Moravská Třebová 25 18 72 Litomyšl 16 49 Polička 29 17 59 celkem 120 74 62% 

7 Návratnost dotazníků- okr. Ústí nad Orlicí
Počet osl.škol Vyplněné dot. procenta Česká Třebová 13 8 62 Králíky 10 4 40 Lanškroun 29 20 69 Ústí nad Orlicí 28 18 64 Vysoké Mýto 21 65 Žamberk 32 celkem 140 91 65%

8 Návratnost dotazníků- okr. Chrudim
počet osl. škol vyplněné dot. % Chrudim  68  44  65 Hlinsko  16  8 50 celkem  84 52 62%

9 Návratnost dotazníků- okr. Pardubice
počet osl.škol vyplněné dot. % Pardubice 91  69  76 Přelouč 24 17 71 Holice  16 14  88 celkem  131 100  76%

10 Co jsme zjistili? Snad kromě Přelouče je ve všech ORP klinický logoped
V každém ORP ( vyjma Holic) jsou erudovaní odborníci, kteří jsou schopni zajišťovat supervizi logo asistentům Převažují dyslalické poruchy (dobrá prognóza nápravy) Převážná část péče se děje v MŠ Ve školním věku téměř vše záleží na rodičích

11 Co jsem zjistili II. Vzdělání logoasistentů je třeba obnovit :
- stávající ji buď neprovádějí nebo jsou před důchodem - zejména v MŠ je pociťována potřeba tohoto vzdělání (234 zájemců o akreditovaný kurs) - vzdělání logo asistentek by mohlo problém z velké části vyřešit

12 Co jsme zjistili III. Ze školských poradenských pracovišť je logo péče zajišťována kvalitně v mikroregionech zejména díky PPP Svitavy, PPP Ústí Nad Orlicí, SPC Bystré, SPC Moravská Třebová ( částečně i Svítání, to však dotazník nezaslalo) Podrobnost a přesnost zpracování dotazníků ( typy vad) je přímo úměrná kvalitě a kvantitě poskytované péče v daném mikroregionu Nepotvrdil se náš předpoklad, že nejvíc logo péče poskytují speciální školy

13 Návrh schématu řešení Seznámení se stavem věci 15 vytipovaných koordinátorů ORP, vytipování oblastí, které je nutno upřesnit v jednotlivých ORP 15 schůzek v rámci ORP s referenty pro školství těchto ORP s pedagogy ochotnými zapojit se do budování sítě = rozbor situace v ORP, její ujasnění a upřesnění, vhodné pozvat klinického logopeda z regionu= stanovení strategie Nastartování systému vzdělávání Vytvoření adresáře školských pracovišť poskytujících logo služby

14 Návrh systému logo péče v PK
Krajský koordinátor – má přehled o logopéči v kraji - přímo vede 15 koordinátorů v jednotlivých ORP - zajišťuje vzdělávání - vede adresář ( je zodpovědný za aktualizaci dat) Koordinátor v ORP – magistr se státní zkouškou z logopedie - koordinuje péči v ORP - provádí depistáž - provádí supervizi - organizuje a zajišťuje metodické schůzky

15 Návrh systému logo péče v PK II
V ORP funguje logo péče dle konsenzu, na kterém se zainteresovaní odborníci domluví, logo asistenti mají zajištěnu supervizi Klinické logopedy je nutno „zatáhnout“ do systému a přesvědčit je, že školní logoped není konkurence

16 Finanční nároky Úvazky + vybavení
– od září na základě podrobných analýz v ORP Vzdělávání - nejlépe řešit přes projekt ESF ( číslo oblasti podpory 1.2)

17 Zpracovalo : SPC Moravská Třebová
V Mor. Třebové Děkuji za pozornost Pavlína Baslerová


Stáhnout ppt "Průzkum logopedických služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google