Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav logopedické péče Pardubického kraje k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav logopedické péče Pardubického kraje k"— Transkript prezentace:

1 Stav logopedické péče Pardubického kraje k 31.3.2011
Realizátor SPC Moravská Třebová – koordinátor logopedických služeb v PK pověření MŠMT ČR č.j.14712/ ze dne Mgr. Lenka Novotná Mgr. Miloš Kostka

2 Časový harmonogram I. Etapa – únor – květen 2010
Svolání schůzek v rámci jednotlivých ORP s referenty pro školství, pedagogy a ostatními pracovníky, kteří se na „logo službách“ již podílí. II. Etapa – únor – červen 2010 Vyhodnocování a ověřování získaných informací Vytipování jednotlivých místních koordinátorů Vytipování krajského koordinátora – Mgr. Novotná Vyhodnocení a sumarizace přihlášek do jednotlivých kurzů – 40ti a 120ti hodinový Příprava projektu v CCV Pardubice na zajištění části kurzů – schválen v říjnu.

3 III. Etapa – probíhá do současnosti
Zřízena funkce krajské koordinátorky, která je zaměstnaná v SPC v MT. Ta ve spojení s oblastními koordinátory vypracovala adresář školských zařízení s logopedem nebo logopedickým asistentem. Vytváření nového nebo úprava stávajícího systému na základě vypracovaného adresáře začala krajská koordinátorka mapovat systém zřízení detašovaných pracovišť – SY – SPC MT zřízení logopedických tříd – Lanškroun ZŠ praktická, SY – MŠ na ul. M.Horákové Začínají pracovat oblastní koordinátoři a vyškolené asistentky Vytváření metodických a „reklamních“ materiálů Začala práce na materiálu pro rodiče, jeho kostra je již hotová Vytváření adresáře školských pracovišť poskytujících logo služby Probíhá vzdělávání pedagogických pracovníků podporovaných z projektu CCV 40ti hodinový – – (Pardubice) – závěr květen – (Svitavy) - závěr květen (Ústí nad Orl .) - závěr červen 120ti hodinový kurz : – závěr listopad Kurz pořádaný ALOS – listopad leden 2011 Kurz pro oblastní koordinátory „Logopedická diagnostika“- září 2011 (Mgr.Vendula Tomická)

4 IV. Etapa – září - prosinec 2011
Vytvoření mapy, spádových oblastí, jednotlivých zařízení a subjektů podílejících se logopedické péči, která jasně ukáže „bílá místa“ v systému Vypracování návrhu řešení

5 Způsoby poskytované péče
logopedické ambulance – individuální péče logopedické ambulance klinických logopedů logopedické ambulance SPC a PPP logopedické ambulance logopedů na živnostenský list logopedické kroužky buď pod hlavičkou DDM nebo přímo v režii pedagogického zařízení řečová výchova, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení v MŠ depistáže v pedagogických zařízeních individuální a skupinová v rámci úvazku , ale i jako jeho navýšení v pedagogických zařízeních Možná bych to spíš rozdělila na: kdo poskytuje - rezort zdravotnictví (kliničtí logopedi), školství (logopedi - v SPC,PPP, logopedi ve školských zařízeních, logopedičtí asistenti – v MŠ a ZŠ), logopedi na živnostenský list. způsob logopedické péče : logopedická prevence (MŠ), logopedická intervence v logopedických poradnách a ambulancích, depistáže ve školských zařízeních, logopedická intervence v logopedických třídách a v nepovinných hodinách na speciálních a základních školách. (ambulance je asi výraz pro zdr. Zařízení pro nás asi platí poradna, ale to jen tak …..)

6 Konečná podoba systému logopedické péče v Pardubickém kraji
Krajská koordinátorka Ostatní poskytovatelé logopedické péče Místní koordinátoři Místní koordinátoři Místní koordinátoři Pedagogičtí pracovníci v konkrétních zařízeních Pedagogičtí pracovníci v konkrétních zařízeních Příjemci logopedických služeb v kraji

7 Rozdělení na jednotlivé celky – místní koordinátoři
Krajská koordinátorka - Mgr. Lenka Novotná – SPC Moravská Třebová Česká Třebová Mgr. Lenka Pokorná - PPP Ústí nad Orlicí Hlinsko Mgr. Věra Novotná - ZŠ Krouna Holice Mgr. Zdena Matoušková - PPP Pardubice Chrudim Mgr. Dana Marková - SPC Skuteč Králíky + Žamberk Mgr. Jana Juránková - ZŠ praktická Králíky Lanškroun Mgr. Hana Minářová - ZŠ Lanškroun Litomyšl + Svitavy Mgr. Lenka Novotná - SPC Moravská Třebová Změnila jsem paní Matouškovou, jestli jsem napsala, že je z Hradce, tak se omlouvám, jestli ne , nechci být kverulant. Moravská Třebová Mgr. Dana Henslová - SpZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová - Mgr. Bronislava Jagobová - ZŠ a PŠ Pardubice Pardubice - Bc. Iva Morávková - PrŠ a MŠ speciální Pardubice Polička Mgr. Daniela Grundlocková - SPC Bystré Přelouč Mgr. Daniela Poledňáková - Ústí nad Orlicí Mgr. Lenka Motlová - PPP Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Mgr. Eliška Pávková - SPC Svítání

8 Krajský koordinátor - Vysokoškolsky vzdělaný pracovník v magisterském studiu a státní zkouškou z logopedie - přímo organizačně vede koordinátory v jednotlivých oblastech a zajišťuje propojení mezi nimi. V případě potřeby jim metodicky pomáhá nebo je schopen poskytnou kontakt na odborné pracoviště. Po formální stránce sjednocuje zpracování výsledků jednotlivých pedagogických činností - zajišťuje vzdělávání pro pedagogické pracovníky v návaznosti na další subjekty - v konkrétních případech spolupracuje s odbory školství popřípadě magistráty trojkových obcí ( zřizování logopedických tříd, ambulancí, …) - vede adresář ( je zodpovědný za aktualizaci dat) - zajišťuje propojení mezi jednotlivými oblastmi a krajem - má přehled o logopedické péči v kraji, pracuje na stálém doplňování systému - vede statistiku na úrovni kraje, zpracovává podklady pro Krajský úřad - podle potřeby jedná s orgány státní správy - je v kontaktu s ostatními subjekty které se na logopedické péči v kraji podílí - ve vytipovaných školských zařízeních provádí logopedickou intervenci, jedná s pedagogickými pracovníky a i rodičovskou veřejností

9 Oblastní koordinátor – pedagogický pracovník magistr nebo bakalář se státní zkouškou z logopedie je v úzkém kontaktu s krajským koordinátorem. Na základě jeho pokynů koordinuje péči v jednotlivých „spádových“ oblastech, kde spolupracuje s pedagogickými zařízeními a pedagogy, kteří jsou v systému zapojení. na základě jednání s konkrétními pedagogickými zařízeními v oblasti v nich provádí depistáž provádí metodické vedení organizuje a zajišťuje metodické schůzky pro pedagogické pracovníky v jednotlivých zařízeních v případě, že je to vhodné a organizačně možné pracuje v logopedické ambulanci vede statistiku ve spádové oblasti - podle předem dohodnutých pravidel zpracovává dokumentaci a evidenci své činnosti Klinické dáme na výběr, buďto my nebo oni. Pozadím na dvou židlích sedět není zdravé.


Stáhnout ppt "Stav logopedické péče Pardubického kraje k"

Podobné prezentace


Reklamy Google