Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880"— Transkript prezentace:

1 Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880
Vyučující: Sklenář(B817), Marešová(B825) Stránky předmětu:

2 Nabídka témat referátu – Řízení povodní
1. Bleskové povodně 2. Protržení hráze a jeho důsledky 3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém světě 4. Využití technik dálkového průzkumu v řízení povodní 5. Odlesnění a jeho dopad na povodně 6. Význam územní plánování pro řízení povodní 7. Ztráty na lidských životech při povodních 8. Požadavky na zásahy v záplavovém území pro zlepšení řízení povodní 9. Význam a smysl varovného protipovodňového systému 10. Výstavba protipovodňové infrastruktury 11. Provoz protipovodňové infrastruktury 12. Výchova veřejnosti jako nedílná součást při řízení povodní 13. Řízení povodňových rizik 14. Příprava krizových plánů v procesu řízení povodní 15. Život s povodněmi 16. Změny ve strategiích přístupu k řízení povodní v proměnách času 17. Zdravotní rizika plynoucí z výskytu povodní

3 Nabídka témat k referátu – Řízení povodní
18. Význam předpovědí v podpůrném systému rozhodování při řízení povodní 19. Měření extrémních povodňových jevů 20. Mezinárodní střety v otázkách řízení povodní a ochrany proti nim 21. Vliv kulturní odlišnosti, rozdílných geografických podmínek v protipovodňové problematice 22. Protipovodňová ochrana z pohledu politických rozhodnutí 23.Úloha nestátních organizací v řízení povodní 24. Možnosti předpovídání odtokových podmínek z hydro-meteorologických pozorování Podkladové materiály: www stránky, příspěvky konferencí, novinové články, vlastní zamyšlení

4 Nabídka témat k referátu – Teoretický popis a praktická řešení problémů na vodním toku
1. Transformace povodňové vlny - tlumivý účinek rozlivů v inundačních územích jako způsob protipovodňové ochrany 2. Obecná výmolná a usazovací činnost toků 3. Výmolná a usazovací činnost toků v blízkosti konstrukcí a objektů na VT a preventivní opatření 3. Hydraulika složených profilů otevřených koryt 4. Odpory proudu a počátek pohybu částic 5. Mechanika koryt s dnovými útvary 6. Hydraulicko–morfologické problémy na tocích a nádržích v minulosti a současnosti 7. Znečišťování a šíření znečištění na tocích 8. Sledování význačných morfologických změn v říčních sítích 9. Indikace vlivů a dopadů velkých VD, zásahů a hospodaření v povodí na hydrologii 10. Regulace vodního režimu v povodí vers. jeho obnova – metody, přínosy a negativa 11. Způsoby kvantifikace minimálních zůstatkových a optimálních průtoků pro vodní ekosystémy O vybraném tématu prosím informujte na adrese V případě, že již nebylo obsazeno, Vám bude rezervováno.

5 Říční inženýrství - je:
jeden z oborů stavebního inženýrství, který se zabývá řízením režimů vodních toků a jejich využíváním k uspokojení důležitých potřeb společnosti.

6 Říční inženýrství - zahrnuje:
úpravu toků včetně návrhu jejich koryt, ochranu před povodněmi, zásobování vodou, zlepšení podmínek plavby, návrh objektů na vodním toku, snižování rizik a zlepšování životního prostředí.

7 Říční inženýrství - se zabývá:
- zajištěním ochrany před povodněmi a dalšími katastrofickými projevy činnosti řek, - vyhodnocováním odezvy řek, jež je nezbytné pro koncepční, plánovací a konstrukční fázi projektu a vyžaduje znalost základních hydraulických zákonitostí pohybu vody v korytech, stejně tak i pohybu splavenin a jejich sedimentace.

8 Říční inženýrství - věnuje pozornost:
dlouhodobým a krátkodobým odezvám toku na přírodní změny i umělé změny vyvozené člověkem, jako je stabilizace, přehrazování, kanalizace a splavnění, převody toků, překonávání toků mostními konstrukcemi, těžba písku a štěrku z řek.

9 Říční inženýrství - se zaměřuje na: - na vlastní koryto,
- všímá si i okolí toku (inundační území), v němž se tok vyvíjí a s nímž spolupůsobí (zejména v období zvýšených průtoků). .

10 lze rozdělit na tyto oblasti :
Říční inženýrství - lze rozdělit na tyto oblasti : - úprava koryta pro nízké nebo vysoké průtoky, - úprava odtoku z povodí - úprava hladiny v korytě - ochrana břehů a protipovodňová ochrana .

11 Opatření v rámci říčního inženýrství

12 Oblasti říčního inženýrství ?
Užitky Kvalita a kvantita vody a vodních společenstev Ekologické aspekty Aspekty rizik Jednotlivé oblasti spolu úzce souvisí

13 O čem to bude ? Říční hydraulika Morfodynamika, Biogeomorfologie,…
Povodně a jejich řízení Technická opatření a úpravy na toku

14 Co je cílem Porozumění důležitým procesům s možností jejich kvantitativního i kvalitativního popisu Informace pro volbu vhodných technických opatření k dosažení požadovaných užitků a funkcí vodního toku Vlastní kritické stanovisko v problematice technické zásahy vers. ochrana životního prostředí


Stáhnout ppt "Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880"

Podobné prezentace


Reklamy Google