Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880 Vyučující: Sklenář(B817), Marešová(B825) Stránky předmětu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880 Vyučující: Sklenář(B817), Marešová(B825) Stránky předmětu:"— Transkript prezentace:

1 1 Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880 Vyučující: Sklenář(B817), Marešová(B825) Stránky předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/Rhttp://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/RIN http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Predmety/R

2 2 Nabídka témat referátu – Řízení povodní  1. Bleskové povodně  2. Protržení hráze a jeho důsledky  3. Odhad škod způsobených povodněmi na celém světě  4. Využití technik dálkového průzkumu v řízení povodní  5. Odlesnění a jeho dopad na povodně  6. Význam územní plánování pro řízení povodní  7. Ztráty na lidských životech při povodních  8. Požadavky na zásahy v záplavovém území pro zlepšení řízení povodní  9. Význam a smysl varovného protipovodňového systému  10. Výstavba protipovodňové infrastruktury  11. Provoz protipovodňové infrastruktury  12. Výchova veřejnosti jako nedílná součást při řízení povodní  13. Řízení povodňových rizik  14. Příprava krizových plánů v procesu řízení povodní  15. Život s povodněmi  16. Změny ve strategiích přístupu k řízení povodní v proměnách času  17. Zdravotní rizika plynoucí z výskytu povodní

3 3 Nabídka témat k referátu – Řízení povodní  18. Význam předpovědí v podpůrném systému rozhodování při řízení povodní  19. Měření extrémních povodňových jevů  20. Mezinárodní střety v otázkách řízení povodní a ochrany proti nim  21. Vliv kulturní odlišnosti, rozdílných geografických podmínek v protipovodňové problematice  22. Protipovodňová ochrana z pohledu politických rozhodnutí  23.Úloha nestátních organizací v řízení povodní  24. Možnosti předpovídání odtokových podmínek z hydro-meteorologických pozorování Podkladové materiály: www stránky, příspěvky konferencí, novinové články, vlastní zamyšlení

4 4 Nabídka témat k referátu – Teoretický popis a praktická řešení problémů na vodním toku  1. Transformace povodňové vlny - tlumivý účinek rozlivů v inundačních územích jako způsob protipovodňové ochrany  2. Obecná výmolná a usazovací činnost toků  3. Výmolná a usazovací činnost toků v blízkosti konstrukcí a objektů na VT a preventivní opatření  3. Hydraulika složených profilů otevřených koryt  4. Odpory proudu a počátek pohybu částic  5. Mechanika koryt s dnovými útvary  6. Hydraulicko–morfologické problémy na tocích a nádržích v minulosti a současnosti  7. Znečišťování a šíření znečištění na tocích  8. Sledování význačných morfologických změn v říčních sítích  9. Indikace vlivů a dopadů velkých VD, zásahů a hospodaření v povodí na hydrologii  10. Regulace vodního režimu v povodí vers. jeho obnova – metody, přínosy a negativa  11. Způsoby kvantifikace minimálních zůstatkových a optimálních průtoků pro vodní ekosystémy O vybraném tématu prosím informujte na adrese sklenar@fsv.cvut.cz. V případě, že již nebylo obsazeno, Vám bude rezervováno. O vybraném tématu prosím informujte na adrese sklenar@fsv.cvut.cz. V případě, že již nebylo obsazeno, Vám bude rezervováno.sklenar@fsv.cvut.cz

5 5 Říční inženýrství - je: jeden z oborů stavebního inženýrství, který se zabývá řízením režimů vodních toků a jejich využíváním k uspokojení důležitých potřeb společnosti.

6 6 Říční inženýrství - zahrnuje: úpravu toků včetně návrhu jejich koryt, ochranu před povodněmi, zásobování vodou, zlepšení podmínek plavby, návrh objektů na vodním toku, snižování rizik a zlepšování životního prostředí.

7 7 Říční inženýrství - se zabývá: - zajištěním ochrany před povodněmi a dalšími katastrofickými projevy činnosti řek, - zajištěním ochrany před povodněmi a dalšími katastrofickými projevy činnosti řek, - vyhodnocováním odezvy řek, jež je nezbytné pro koncepční, plánovací a konstrukční fázi projektu a vyžaduje znalost základních hydraulických zákonitostí pohybu vody v korytech, stejně tak i pohybu splavenin a jejich sedimentace. - vyhodnocováním odezvy řek, jež je nezbytné pro koncepční, plánovací a konstrukční fázi projektu a vyžaduje znalost základních hydraulických zákonitostí pohybu vody v korytech, stejně tak i pohybu splavenin a jejich sedimentace.

8 8 Říční inženýrství - věnuje pozornost: dlouhodobým a krátkodobým odezvám toku na přírodní změny i umělé změny vyvozené člověkem, jako je stabilizace, přehrazování, kanalizace a splavnění, převody toků, překonávání toků mostními konstrukcemi, těžba písku a štěrku z řek.

9 9 Říční inženýrství - se zaměřuje na: - na vlastní koryto, - všímá si i okolí toku (inundační území), v němž se tok vyvíjí a s nímž spolupůsobí (zejména v období zvýšených průtoků)..

10 10 Říční inženýrství - lze rozdělit na tyto oblasti : - úprava koryta pro nízké nebo vysoké průtoky, - úprava odtoku z povodí - úprava hladiny v korytě - ochrana břehů a protipovodňová ochrana.

11 11 Opatření v rámci říčního inženýrství

12 12 Oblasti říčního inženýrství ?  Užitky  Kvalita a kvantita vody a vodních společenstev  Ekologické aspekty  Aspekty rizik Jednotlivé oblasti spolu úzce souvisí

13 13 O čem to bude ?  Říční hydraulika  Morfodynamika, Biogeomorfologie,…  Povodně a jejich řízení  Technická opatření a úpravy na toku

14 14 Co je cílem  Porozumění důležitým procesům s možností jejich kvantitativního i kvalitativního popisu  Informace pro volbu vhodných technických opatření k dosažení požadovaných užitků a funkcí vodního toku  Vlastní kritické stanovisko v problematice technické zásahy vers. ochrana životního prostředí


Stáhnout ppt "1 Říční inženýrství 141RIN (3+0) zk pondělí 10,00 -13,00 v B880 Vyučující: Sklenář(B817), Marešová(B825) Stránky předmětu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google