Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy řízení jakosti - úvodní cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy řízení jakosti - úvodní cvičení"— Transkript prezentace:

1 Systémy řízení jakosti - úvodní cvičení
Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2

3

4 Příručka jakosti - obecně
Stěžejní dokument každého systému managementu jakosti. Je základním dokumentem systému managementu jakosti, který je nadřazený všem ostatním dokumentům vztahujícím se k tomuto systému. Zpravidla stanovuje rámcové požadavky s odvolávkami na další dokumenty vedené v nižších úrovních systému řízení dokumentace. Vyčerpávajícím způsobem popisuje, jak daná organizace ve svém prostředí aplikuje obecné požadavky určitého standardu (ISO 9001). Představuje dokumentované firemní know-how.

5 Příručka jakosti - úvod
Příručka jakosti je základní dokument organizace, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu jakosti v organizaci. Dokumentuje shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. Systém managementu jakosti je v organizaci vybudován, dokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008.

6 Příručka jakosti - úvod
Příručka jakosti popisuje politiku a strategii organizace v oblasti jakosti, jak ve vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům organizace. Příručka jakosti dokumentuje pravidla, dle kterých jsou řízeny činnosti organizace - postupy a procesy nebo na tato dokumentovaná pravidla odkazuje. Příručka jakosti vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců jejichž činnost ovlivňuje jakost produktu.

7 Příručka jakosti - úvod
Příručka jakosti je také určena k prezentaci organizace a slouží jako základní informace pro zákazníky nebo zájemce o služby organizace, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými při zabezpečování systému jakosti. Příručka jakosti včetně souvisejících dokumentovaných postupů a procesů je platným dokumentem pro všechny pracovníky organizace Příručka jakosti je umístěna na intranetu organizace. Jsou s ní seznámeni všichni pracovníci organizace.

8 Příručka jakosti - definice
proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy postup: specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu produkt: výsledek procesu (produkt, služba) jakost: stupeň splnění požadavků zákazníka (i těch, které lze předpokládat a které zákazník nespecifikoval)

9 Příručka jakosti - definice
systém: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků systém managementu jakosti: systém řízení organizace pro stanovení politiky a cílů a pro jejich dosažení s ohledem na jakost politika jakosti: celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti cíl jakosti: konkrétní záměr ve vztahu k jakosti

10 Příručka jakosti - definice
zlepšování jakosti: část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na jakost prověrka (audit): systematické, nezávislé zjišťování pro získání důkazů a pro jejich objektivní hodnocení neshoda: nesplnění požadavku

11 Děkuji za pozornost Dotazy


Stáhnout ppt "Systémy řízení jakosti - úvodní cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google