Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. listopadu 2009 Ing. Václav Houser vaclav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. listopadu 2009 Ing. Václav Houser vaclav."— Transkript prezentace:

1 1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. listopadu 2009 Ing. Václav Houser vaclav. houser@inekon.cz

2 2 Program kursu – tématické bloky 1.Úvodní blok: 21.9. + 5.10., 2.Praktická práce se systémem: (1) 12.10, 19.10. 3.Datové modelování:26.10. 4.Procesní modelování 2.11 + 9.11. 5.Balanced Scorecard 23.11. 6.Praktická práce se systémem (3) 30.11. 7.Prezentace seminárních prácí 7. + 14.12.

3 3 1.Úvod do modelování procesů při navigaci firemní výkonnosti Obsah

4 4 Navigační koncepce NAVIGAČNÍ RÁMEC (MAPA) Komplexní pohled na business tvořený soustavou modulů a vazeb mezi nimi NAVIGAČNÍ RÁMEC DATOVÝ MODEL PROCESNÍ MODEL Soubor metod použitých pro nastavení hodnot datového modelu (verze plán, skutečnost) Soustava ukazatelů výkonnosti promítnutá do vícerozměrných datových struktur

5 5 Pokročilé procesní modelování Určení závislostí mezi ukazateli a pořadí plánování a analýz  Výběr vhodných postupových kroků = panelizace procesů  PROCESNÍ MODEL Soubor metod použitých pro nastavení hodnot datového modelu (verze plán, skutečnost) 01040203 Procesní rozdělení/ struktura ukazatelů

6 6 Aktualizace plánu Tvorba předpovědí Pracovní simulace Sestavení základ. plánu Procesní režimy a taktické navigační procesy - výstavbový režim Builder modeluje budoucnost, Analyser zajišťuje řízení firmy plánem B 100 B 200 B 300 B 400 Měření skutečnosti A 100 Prezentace výsledku A 300 Profesní analýzy A 400 Hodnocení výsledku A 200

7 7 Ukazatele jsou nádoby na hodnoty 1.Datový model definuje „multidimenzionální a hierarchickou strukturu nádob“ 2.Procesní model definuje postupy, kterými se tyto nádoby budou plnit

8 8 Objem prodeje P1 Cena P2 Slevy (jednot.) P3 Obchodní a marketing. náklady P4 Objem výroby Z1 Nákup Z3 Zásoby Z4 Výrob. kapacity Z2 Lidské zdroje Z5 Položky výkazu zisku a ztrát F3 Položky rozvahy F4 Položky cash -flow F5 NÁKLADOVOST A ZISKOVOST VÝKONU FINANČNÍ VÝKONNOST BUSINESSU ZDROJE A POTENCÁLY VÝKONU PRODENÍ VÝKONNOST BUSINESSU Kalkulace a příspěvky vyš. stupňů N4N4 Krycí příspěvek 1. stupně N3 Variabilní náklady N2 Manažerský hospodářský výsledek F2 Fixní a režijní náklady F1 Spotřeba a cena vstupu N1 Čisté tržby P5

9 9 Fáze1: NÁVRHYFáze2: ÚPRAVY Průzkumy Provozní drivery Externí drivery Minulost Intuice Smlouvy Extrapolace Převod Provozní data Rozvrh uvnitř hierarchie Rozvrh uvnitř období Úpravy a rozvrhy hodnot Úpravy hodnot Úpravy hodnot skupiny Rozvrh uvnitř skupiny Úpravy struktur Výmaz Náhrada Nový prodej (reprez.) Nový prodej (vývoj) Výpočetní pravidlo Ukazatel řídící plánovaný nezávisle Ukazatel řízený plánovaný výpočtem Nezávislé nastavení

10 10 Objem prodeje P1 Cena P2 Slevy (jednot.) P3 Obchodní a marketing. náklady P5 Čisté tržby P4 Externí drivery Minulost Intuice Extrapolace 01 Převod 02 Průzkumy 04 Smlouvy 03 Úpravy a rozvrhy hodnot Úpravy hodnot Úpravy hodnot skupiny Rozvrh uvnitř hierarchie Rozvrh uvnitř skupiny Rozvrh uvnitř období 09 10111213 Úpravy struktur Výmaz Náhrada Nový prodej (reprez.) Nový prodej (vývoj) 050607 08 Průzkumy 16 Převod minulosti 15 Import provozních dat 14 Výpočet z nákladů Smlouvy 17 Převod minulosti 18 Čisté tržby P4 Výpočet Zobrazení plánu prodeje 21 Vyvažování, ladění Smlouvy 19 Převod minulosti 20

11 11 Panelový koncept BNS Panelový koncept BNS slouží k modelování = „panelizaci“ procesů řízení celofiremní výkonnosti. Z uživatelského pohledu představuje celý systém soustavu funkčně propojených a logicky řazených panelů, které řídí to „kam firma směřuje“ a informují o tom „jak se daří nastavený kurs dodržovat Každý standardní panel BNS reprezentuje jednu zcela konkrétní metodu řízení, ať již z pohledu práce s budoucností nebo práce s dosaženým výsledkem. Vhodnou skladbou panelů jsou transparentním způsobem „číselně ztvárňovány´“ řídící procesy řízení. Panelová koncepce standardizuje manažerský řídící systém firmy a zajišťuje jeho dlouhodobou údržbu a rozvoj. PROCESNÍ KOMPONENTA BNS (CYKLUS, REŽIM, FUNKČÍ OBLAST – MODUL) PANELY BUILDER... PANELY ANALYSER...

12 12 Panely BNS Panely jsou základními stavebními jednotkami systému BNS. Mají formát tabulek Excel, jež jsou doplněny funkcionalitou na tvorbu multidimenzionálních řezů. Excel se tak stává nástrojem na „řezání OLAP kostek“. Panely zajišťují 1. prezentační funkce = pasivní přístup k strukturám datového modelu a jeho zobrazení 2. řídící funkce = aktivní přístup k strukturám datového modelu - zápis a úpravy jeho hodno Každý z panelů reprezentuje jednu metodu řízení a je procesním elementem. Skládáním panelů se modelují procesy ve vyšších procesních celcích - komponentách (modulech, režimech, cyklech). Panelový koncept uživatelskou firmu neomezuje. V BNS existuje široká procesní volnost. K disposici je knihovna panelů, z nichž lze volit metody, jimiž bude navigován BUS.

13 13 Procesní model... strategické řízení změn(BSC)

14 14 Procesní model... plánování prodejní výkonnosti

15 15 Procesní model... analýza výsledku

16 16 Rychloobrát. zboží Automobilové díly Investiční celky

17 17 FMCGAUTOMOT.  Intenzita vlivu na plán = budoucnost INVESTICE  Východiska plánu Intuice  Minulost  Extrapolace Převod Externí drivery  SmlouvyPrůzkumy Provozní drivery  Provozní data

18 18 FMCGAUTOMOT.  Intenzita vlivu na plán = budoucnost INVESTICE  Východiska plánu Intuice  Minulost  Extrapolace Převod Externí drivery  SmlouvyPrůzkumy Provozní drivery  Provozní data      


Stáhnout ppt "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) 2. listopadu 2009 Ing. Václav Houser vaclav."

Podobné prezentace


Reklamy Google