Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)"— Transkript prezentace:

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)
Ing. Václav Houser

2 Na úvod Cíle kursu Program kursu
systémy typu EIS – součást manažerské, controllingové a IT gramotnosti. Je užitečné získat o nich jakési „znalostní minimum“ Program kursu Kombinace procesního (Business Knowledge) a technologického know-how a Závěrečná seminární práce a její prezentace Literatura – skripta ... Organizační pravidla

3 Program kursu – tématické bloky
Úvodní blok Datové modelování Praktická práce se systémem (1) Procesní modelování Praktická práce se systémem (2) Balanced Scorecard Praktická práce se systémem (3) Prezentace seminárních prací. - květen

4 Proč právě Business Navigation System (BNS) ?
Zobecnění – vhodný obecný reprezentant „všech“ systémů typu EIS. Co se naučíte v BNS, můžete použít i jinde. Seznámíte se s klíčovými momenty rozpracované metodiky vrcholového řízení výkonnosti firmy. Grafické návrhové prostředí (BNS - GNP) Panelový koncept

5 Obsah Postavení EIS v informační architektuře firmy
Procesy řízení výkonnosti a jejich kritická místa Pokročilé postupy řízení výkonnosti s využitím BNS

6 Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem

7 Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem
Zdrojová data Zdrojem dat pro BNS budou databáze ERP, CRM aj. systém, CRM aj., případně i pomocné soubory Excel. Jiné typy zdrojových souborů nebyly při zpracování Studie identifikovány. Datová pumpa Datová pumpa je proces extrakce dat, jejich transformace s cílem zajištění úplnosti, jednotnosti (formátů, měrných jednotek…), unikátnosti (odstranění duplicit) a integrity (hlídání korektních vazeb) a následného nahrání do datového skladu. Datový sklad Datový sklad je místo, kde jsou centralizována a integrována data z různých zdrojových systémů a souborů. Data jsou stálá a časově rozlišená a jsou uložena ve strukturách připravených pro transformaci do BNS serveru (multidimenzionálních OLAP kostek). Datový sklad je možné aktualizovat například každý den v noci. Primárním účelem nasazení BNS-I je zefektivnit procesy zpracování dat v BNS serveru. V případě potřeby je však možné skladovaná data uživatelsky zpřístupňovat přímo – pomocí nadstandardní komponenty „Operative Wizard“. Požadavky na uvedený typ přístupu nebyly identifikovány a nejsou tedy předmětem NK. Datový sklad BNS-I bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. Datový sklad (BNS-I) Otázka: Co je ERP ? Co je CRM 7

8 Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem
BNS Server (OLAP) Data v datovém skladu jsou v pravidelných intervalech transformována do multidimenzionálních datových struktur (tzv. OLAP kostek) systému BNS. Uspořádání informací v OLAP kostkách je výjimečně efektivní pro účely plánování a pokročilých analýz. OLAP v reálném čase poskytuje hodnoty podnikových ukazatelů pro libovolně vybranou kombinaci prvků dimenzí (jde o tzv. řezy kostkou) a jejich hierarchických agregací a stejně tak umožňuje do libovolné kombinace prvků dimenzí a na libovolné úrovni konsolidace hodnoty zapisovat (a tedy plánovat). Další užitečnou vlastností je možnost nastavení tzv. „business rules“ – podnikových pravidel a omezení automaticky kontrolovaných systémem. OLAP databáze mají bohaté prostředky pro správu přístupových práv. OLAP kostky jsou uloženy na centrálním serveru a uživatelé k nim přistupují z prostředí klientské aplikace. OLAP bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. BNS server Klientské aplikace Klientská aplikace je koncovým bodem v architektuře BNS a zároveň také jediným, se kterým uživatelé přijdou do styku (od technických záležitostí jsou zcela odstíněni). BNS poskytuje příjemné a intuitivní grafické prostředí s integrací s MS Excel. Informace jsou prezentovány přehlednou formou. Panely BNS poskytují připravené typy analýz jako je časová řada, Paretova analýza, trendová analýza, odchylková analýza a zároveň umožňuje uživateli vytvářet si vlastní pohledy na podnikovou výkonnost pomocí funkcí drill-down, drill-up, rotace dimenzí apod. Z hlediska plánování je klíčová podpora plánovacích metod, hromadných úprav, kopírování a rozvrhování, strukturování plánovacího procesu do dílčích procesních kroků ve formě tzv. panelů a v neposlední řadě vizualizace celého plánovacího procesu a podpora plánovacího workflow. 8

9 Technická realizace BNS - popis vzdáleného přístupu
Šternberk 9

10 Business Navigation a BNS
Minulost (Analyser) Budoucnost (Builder) Operativní vyvažování odchylek BUSINESS NAVIGATION - Ucelený metodický koncept řízení celopodnikové výkonnosti. Umožňuje jak modelovat budoucí vývoj (strategické projektování změn, taktické plánování, tvorba výhledů, simulace), tak i sledovat dosaženou Akutečnost (reporting, analýzy výsledku, konsolidace). BUSINESS NAVIGATION SYSTÉM (BNS) je ucelený soubor softwarových nástrojů zaměřených na informační podporu manažerského řízení a controllingu

11 Proč právě Business Navigation System (BNS) ?
BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

12 90 aktivních řešení BNS

13 Kritická místa řízení výkonnosti

14 Co řešíme s našimi zákazníky
Účinnější řízení rizik založené na spolehlivějších plánech a výhledech i na včasném odhalování problémů. Dynamické modelování a řízení výkonnosti. Provázání strategie a taktiky s analýzou dosažených výsledků. Provázání a vyvažování funkčních oblastí manažerského řízení do jednotného integračního rámce. Lepší využití manažerského a odborného potenciálu firmy. Úspory času managementu díky automatizaci a racionalizace rutinních činností. Možnost spojit implementaci BNS s optimalizací procesů řízení výkonnosti. Kritická místa řízení výkonnosti Standardizace Dynamika Flexibilita Integrace Měření Prezentace Spolehlivost Koncepčnost Příčinnost Výnosnost Týmovost Vyváženost 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8

15 Business Navigation System (BNS)
BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků Navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

16 Architektura celofiremní navigace

17 výkonnosti promítnutých Soustava metod určených
FUNKČNÍ OBLASTI Prodejní výkonnost Nákladovost a ziskovost výkonu Finanční výkonnost Zdroje a potenciály CYKLY ŘÍZENÍ Strategický Taktický Modelování budoucnosti Analýza výsledků PROCESNÍ REŽIMY Soustava ukazatelů výkonnosti promítnutých do vícerozměrných datových struktur DATOVÝ MODEL Soustava metod určených pro nastavení hodnot plánu a skutečnosti PROCESNÍ MODEL

18 CYKLY ŘÍZENÍ PROCESNÍ ŘEŽIMY FUNKČNÍ OBLASTI A MODULY PANELY
1 PROCESNÍ ŘEŽIMY 2 FUNKČNÍ OBLASTI A MODULY 3 PANELY 4

19 Cykly řízení – strategický a taktický čelní výhled
Projektují se strategické změny v kursu Plánuje se vyvážený chod a rozvoj podnikání

20 ANALYSER CONTROLLER DESIGNER
Procesní režimy - výstavbový režim Builder modeluje budoucnost, Analyser zajišťuje řízení firmy plánem Sestavení základ. plánu Sledování skutečnosti A 100 B 100 CONTROLLER DESIGNER ANALYSER Hodnocení výsledku A 200 Aktualizace plánu B 200 Tvorba předpovědí Vykazování výsledku A 300 proces tvorby výhledů A-100 Číselné vyjádření naimportovaných/ z provozní evidence hodnot v odpovídající formě a struktuře ... Naplněná Mddb hodnotami ve verzi skutečnost A-200 Vykázání odchylek ve struktuře procesů a formě ... prezentace A-300 Analýza příčin odchylek = interpretace ...náprava B 300 Pracovní simulace Profesní analýzy A 400 B 400

21 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS
(VN) Variabilní náklady (KP) Kalkulace a přípěvky NÁKLADOVOST, ZISKOVOST (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady FINANČNÍ VÝKONNOST (PV) Prodejní výkonnost ZDROJE A POTENCIÁLY

22 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS
(MP) Pohledávky, závazky (MP) Master Plan NÁKLADOVOST, ZISKOVOST FINANČNÍ VÝKONNOST (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady Kalkulace a příspěvky Variabilní náklady (KP) (VN) (NA) Nákup (HR) Zásoby (PV) Prodejní výkonnost (HR) Dodavatele ZDROJE A POTENCIÁLY

23 Nadstandardní struktura modulů
NÁKLADOVOST a ZISKOVOST VÝKONU FINANČNÍ VÝKONNOST (KC) Krátkodobé CF (KO) Konsolidace Kalkulace a příspěvky (KP) (FN) Fixní a režijní náklady (CF) Cash Flow (BA) Banka Variabilní náklady (VN) (HV) Hospodářský výsledek (MP) Master Plan (IN) Investice (NA) Nákup (PS) Přesuny (VY) Výroba (PV) Prodejní výkonnost (ZA) Zásoby (DP) Doprava (EN) Energie (MK) Marketing PRODEJNÍ VÝKONNOST BUSSINESU (DO) Dodavatelé (LZ) Lidské zdroje ZDROJE, POTENCIÁLY


Stáhnout ppt "Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google