Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser"— Transkript prezentace:

1 1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser vaclav.houser@inekon-systems.cz www.inekon-systems.com

2 2 Cíle kursu –systémy typu EIS – součást manažerské, controllingové a IT gramotnosti. Je užitečné získat o nich jakési „znalostní minimum“ Program kursu –Kombinace procesního (Business Knowledge) a technologického know-how a Závěrečná seminární práce a její prezentace Literatura – skripta... Organizační pravidla Na úvod

3 3 Program kursu – tématické bloky 1.Úvodní blok 2.Datové modelování 3.Praktická práce se systémem (1) 4.Procesní modelování 5.Praktická práce se systémem (2) 6.Balanced Scorecard 7.Praktická práce se systémem (3) 8.Prezentace seminárních prací. - květen

4 4 Proč právě Business Navigation System (BNS) ? 1.Zobecnění – vhodný obecný reprezentant „všech“ systémů typu EIS. Co se naučíte v BNS, můžete použít i jinde. 2.Seznámíte se s klíčovými momenty rozpracované metodiky vrcholového řízení výkonnosti firmy. 3.Grafické návrhové prostředí (BNS - GNP) 4.Panelový koncept

5 5 1.Postavení EIS v informační architektuře firmy 2.Procesy řízení výkonnosti a jejich kritická místa 3.Pokročilé postupy řízení výkonnosti s využitím BNS Obsah

6 6 Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem

7 77 Datový sklad Datový sklad je místo, kde jsou centralizována a integrována data z různých zdrojových systémů a souborů. Data jsou stálá a časově rozlišená a jsou uložena ve strukturách připravených pro transformaci do BNS serveru (multidimenzionálních OLAP kostek). Datový sklad je možné aktualizovat například každý den v noci. Primárním účelem nasazení BNS-I je zefektivnit procesy zpracování dat v BNS serveru. V případě potřeby je však možné skladovaná data uživatelsky zpřístupňovat přímo – pomocí nadstandardní komponenty „Operative Wizard“. Požadavky na uvedený typ přístupu nebyly identifikovány a nejsou tedy předmětem NK. Datový sklad BNS-I bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. Zdrojová data Zdrojem dat pro BNS budou databáze ERP, CRM aj. systém, CRM aj., případně i pomocné soubory Excel. Jiné typy zdrojových souborů nebyly při zpracování Studie identifikovány. Datová pumpa Datová pumpa je proces extrakce dat, jejich transformace s cílem zajištění úplnosti, jednotnosti (formátů, měrných jednotek…), unikátnosti (odstranění duplicit) a integrity (hlídání korektních vazeb) a následného nahrání do datového skladu. Datový sklad (BNS-I)

8 88 BNS Server (OLAP) Data v datovém skladu jsou v pravidelných intervalech transformována do multidimenzionálních datových struktur (tzv. OLAP kostek) systému BNS. Uspořádání informací v OLAP kostkách je výjimečně efektivní pro účely plánování a pokročilých analýz. OLAP v reálném čase poskytuje hodnoty podnikových ukazatelů pro libovolně vybranou kombinaci prvků dimenzí (jde o tzv. řezy kostkou) a jejich hierarchických agregací a stejně tak umožňuje do libovolné kombinace prvků dimenzí a na libovolné úrovni konsolidace hodnoty zapisovat (a tedy plánovat). Další užitečnou vlastností je možnost nastavení tzv. „business rules“ – podnikových pravidel a omezení automaticky kontrolovaných systémem. OLAP databáze mají bohaté prostředky pro správu přístupových práv. OLAP kostky jsou uloženy na centrálním serveru a uživatelé k nim přistupují z prostředí klientské aplikace. OLAP bude realizován v prostředí databáze MS SQL Server. Klientské aplikace Klientská aplikace je koncovým bodem v architektuře BNS a zároveň také jediným, se kterým uživatelé přijdou do styku (od technických záležitostí jsou zcela odstíněni). BNS poskytuje příjemné a intuitivní grafické prostředí s integrací s MS Excel. Informace jsou prezentovány přehlednou formou. Panely BNS poskytují připravené typy analýz jako je časová řada, Paretova analýza, trendová analýza, odchylková analýza a zároveň umožňuje uživateli vytvářet si vlastní pohledy na podnikovou výkonnost pomocí funkcí drill-down, drill-up, rotace dimenzí apod. Z hlediska plánování je klíčová podpora plánovacích metod, hromadných úprav, kopírování a rozvrhování, strukturování plánovacího procesu do dílčích procesních kroků ve formě tzv. panelů a v neposlední řadě vizualizace celého plánovacího procesu a podpora plánovacího workflow. Postavení EIS v informační architektuře (strategii) firem BNS server

9 99 Technická realizace BNS - popis vzdáleného přístupu Šternberk

10 Business Navigation a BNS BUSINESS NAVIGATION - Ucelený metodický koncept řízení celopodnikové výkonnosti. Umožňuje jak modelovat budoucí vývoj (strategické projektování změn, taktické plánování, tvorba výhledů, simulace), tak i sledovat dosaženou Akutečnost (reporting, analýzy výsledku, konsolidace). Minulost (Analyser) Budoucnost (Builder) Operativní vyvažování odchylek BUSINESS NAVIGATION SYSTÉM (BNS) je ucelený soubor softwarových nástrojů zaměřených na informační podporu manažerského řízení a controllingu

11 11 Proč právě Business Navigation System (BNS) ?  BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků  navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

12 90 aktivních řešení BNS

13 13 Kritická místa řízení výkonnosti

14 Co řešíme s našimi zákazníky Kritická místa řízení výkonnosti Standardizace Dynamika Flexibilita Integrace Měření Prezentace Spolehlivost Koncepčnost Příčinnost Výnosnost Týmovost Vyváženost 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 Účinnější řízení rizik založené na spolehlivějších plánech a výhledech i na včasném odhalování problémů. Dynamické modelování a řízení výkonnosti. Provázání strategie a taktiky s analýzou dosažených výsledků. Provázání a vyvažování funkčních oblastí manažerského řízení do jednotného integračního rámce. Lepší využití manažerského a odborného potenciálu firmy. Úspory času managementu díky automatizaci a racionalizace rutinních činností. Možnost spojit implementaci BNS s optimalizací procesů řízení výkonnosti.

15 15 Business Navigation System (BNS) BNS = ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na strategické projektování změn taktické plánování analýzy výsledků Navigační procesy = procesy řízení celopodnikové výkonnosti (CPM)

16 16 Architektura celofiremní navigace

17 17 CYKLY ŘÍZENÍ I Strategický I Taktický FUNKČNÍ OBLASTI l Prodejní výkonnost l Nákladovost a ziskovost výkonu l Finanční výkonnost l Zdroje a potenciály l Modelování budoucnosti l Analýza výsledků PROCESNÍ REŽIMY Soustava ukazatelů výkonnosti promítnutých do vícerozměrných datových struktur DATOVÝ MODEL Soustava metod určených pro nastavení hodnot plánu a skutečnosti PROCESNÍ MODEL

18 FUNKČNÍ OBLASTI A MODULY 3 CYKLY ŘÍZENÍ 1 PROCESNÍ ŘEŽIMY 2 PANELY 4

19 19 Cykly řízení – strategický a taktický čelní výhled Projektují se strategické změny v kursu Plánuje se vyvážený chod a rozvoj podnikání

20 20 Aktualizace plánu Tvorba předpovědí Pracovní simulace Sestavení základ. plánu Procesní režimy - výstavbový režim Builder modeluje budoucnost, Analyser zajišťuje řízení firmy plánem B 100 B 200 B 300 B 400 Sledování skutečnosti A 100 Vykazování výsledku A 300 Profesní analýzy A 400 Hodnocení výsledku A 200

21 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady FINANČNÍ VÝKONNOST ZDROJE A POTENCIÁLY (VN) Variabilní náklady (KP) Kalkulace a přípěvky NÁKLADOVOST, ZISKOVOST

22 Podporované funkční oblasti a standardní moduly BNS (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek (FN) Fixní a režijní náklady FINANČNÍ VÝKONNOST ZDROJE A POTENCIÁLY (VN) Variabilní náklady (KP) Kalkulace a příspěvky NÁKLADOVOST, ZISKOVOST (NA) Nákup (HR) Dodavatele (MP) Pohledávky, závazky (HR) Zásoby

23 Nadstandardní struktura modulů (PV) Prodejní výkonnost (MP) Master Plan (HV) Hospodářský výsledek FINANČNÍ VÝKONNOST NÁKLADOVOST a ZISKOVOST VÝKONU ZDROJE, POTENCIÁLY PRODEJNÍ VÝKONNOST BUSSINESU (NA) Nákup (PS) Přesuny (LZ) Lidské zdroje (VY) Výroba (KC) Krátkodobé CF (KO) Konsolidace (BA) Banka (ZA) Zásoby (DO) Dodavatelé (DP) Doprava (EN) Energie Kalkulace a příspěvky (KP) Variabilní náklady (VN) (MK) Marketing (IN) Investice (CF) Cash Flow (FN) Fixní a režijní náklady


Stáhnout ppt "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser"

Podobné prezentace


Reklamy Google