Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 1: Základy metodologie účetnictví II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 1: Základy metodologie účetnictví II."— Transkript prezentace:

1 Téma č. 1: Základy metodologie účetnictví II.
Přednáška č. 3 Téma č. 1: Základy metodologie účetnictví II. Téma č. 2: Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu

2 Účetní knihy V účetnictví se vedou tyto účetní knihy: deník
hlavní kniha knihy analytických účtů knihy podrozvahových účtů

3 6. Účet a soustava účtů Účet je základním třídícím znakem účetnictví a slouží ke zjednodušení zápisů. Má dáti Debet Na vrub Dal Kredit Ve prospěch Číslo a název účtu

4 Základní třídění účtů Účty aktivní pasivní rozvahové podrozvahové
výsledkové uzávěrkové aktivní pasivní nákladové výnosové

5 Aktivní a pasivní účet Schéma aktivního účtu Schéma pasivního účtu

6 Téma č. 2: Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu

7 Otevření účetních knih
ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví (den vzniku účetní jednotky), k prvému dni účetního období (1. leden u kalendářního roku či prvý den hospodářského roku); k tomuto dni se nesestavuje zahajovací rozvaha, ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle obchodního zákoníku, ke dni, kterým nastanou účinky povolení vyrovnání, ke dni, kterým nastanou účinky potvrzení nuceného vyrovnání, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky potvrzení vyrovnání, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění nuceného vyrovnání, ke dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu, v dalších případech, podle zvláštních předpisů.

8 Otevření účtů na začátku účetního období

9 4 základní typy změn v rozvaze
A + z - z = P změna v aktivech P + z - z = A změna v pasivech A + z = P + z současné zvýšení aktiv a pasiv A - z = P - z současné snížení aktiv a pasiv „A“ - aktiva „P“ - pasiva „z“ - změna

10 Náklady a výnosy Náklady - peněžní vyjádření spotřeby majetku podniku, spotřeby cizích výkonů a práce pracovníků. Výnosy - tržby za prodané výrobky a zboží, za provedené práce a služby.

11 Operace výsledkového typu
A + V zvýšení aktiv a vznik výnosů A - N snížení aktiv a vznik nákladů P + N zvýšení pasiv a vznik nákladů

12 Výsledek hospodaření Rozdíl mezi náklady a výnosy představuje hospodářský výsledek účetní jednotky, který je novým vlastním zdrojem financování majetku.

13 Uzavření účetních knih
k poslednímu dni účetního období, ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, předchází-li zániku účetní jednotky zrušení s likvidací, ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu, ke dni, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o zrušení konkurzu, ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení vyrovnání, ke dni, kterým nastanou účinky potvrzení vyrovnání, ke dni, kterým nastanou účinky splnění nuceného vyrovnání, ke dni předcházejícímu den, kterým nastanou účinky potvrzení nuceného vyrovnání, v dalších případech podle zvláštních předpisů.

14 Uzavření rozvahových účtů na konci účetního období

15 Bilanční kontinuita Mezi oběma obdobími je třeba zajistit bilanční kontinuitu, tj. zabezpečit, aby konečné stavy rozvahových účtů zjištěné k poslednímu dni účetního období byly převzaty k 1. dni následujícího účetního období jako počáteční stavy rozvahových účtů v nově otevíraných účetních knihách.

16 Otevření účtů k 1. dni následujícího období


Stáhnout ppt "Téma č. 1: Základy metodologie účetnictví II."

Podobné prezentace


Reklamy Google