Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví Co to je? Ivana Francová, SOU Liběchov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví Co to je? Ivana Francová, SOU Liběchov."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví Co to je? Ivana Francová, SOU Liběchov

2 Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Ivana Francová, SOU Liběchov

3 Např. Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů
Hospodářské operace, které jsou předmětem účetnictví, představují nějaký pohyb, změnu ve struktuře majetku Každá operace, která se zachycuje v účetnictví, má dva krajní body,dvě stránky,dvojí vliv Např. Ivana Francová, SOU Liběchov Nákupem materiálu za hotové dojde k přírůstku materiálu ve skladě a zároveň k úbytku peněz v pokladně MATERIÁL PENÍZE POKLADNA Každá operace se tedy zachycuje stejnou částkou na straně MD a Dal

4 obchodník zboží má My přijdeme zboží obchodník K pro sklad zboží
Ivana Francová, SOU Liběchov sklad zboží obchodník sklad zboží A náš

5 U nás Ale pro obchodníka nastane radostný okamžik obchodník
Ivana Francová, SOU Liběchov U nás

6 Nám se sklad zvětší (přírůstek) ale peníze ubydou (úbytek)
Ivana Francová, SOU Liběchov zboží zboží Obchodníkovi zboží ubyde (úbytek) ale peníze přibydou (přírůstek)

7 debetní zůstatek je zůstatek na straně MD, zůstatek Aktivní
Ivana Francová, SOU Liběchov KREDIT kreditní zůstatek je zůstatek na straně Dal, zůstatek Pasivní

8 Účetnictví posuzuje majetek ze dvou hledisek:
Z hlediska AKTIV Z hlediska PASIV Ivana Francová, SOU Liběchov

9 Rozvaha Je základní zdroj informací o celkové struktuře majetku Firmy Pasiva Aktiva 1) dlouhodobý majetek a) nehmotný b) hmotný – nemovitý 2) oběžný majetek a) zásoby – materiál,zboží,výrobky b) pohledávky – dběratelé,FU c) peníze – pokladna 3) ostatní aktiva přechodné účty aktiv 1) vlastní zdroje (kapitál) a) základní kapitál b) fondy c) hospodářský výsledek 2) cizí zdroje ( kapitál) a) závazky – dodavatelé, FU b) úvěry c) rezervy 3) ostatní pasiva přechodné účty pasiv Ivana Francová, SOU Liběchov

10 Základem účetnictví je bilanční princip:
Aktiva = Pasiva Ivana Francová, SOU Liběchov

11 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Pozor ! Účetní uzávěrka účetní závěrka
Ivana Francová, SOU Liběchov účetní závěrka

12 Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří :
• rozvaha (bilance) • výkaz zisku a ztrát , u rozpočtových organizací výkaz o plnění rozpočtu, • příloha Ivana Francová, SOU Liběchov Účetní uzávěrka znamená uzavření všech účtů a sestavení souhrnných závěrkových účtů (účtv. Skupina 58 )

13 Opravy účetních dokladů a povolené způsoby oprav v účetních knihách a v účetních dokladech
a) účetním způsobem tj. novým účetním zápisem, který musí být doložen příslušným účetním dokladem - doplňkovým zápisem Ivana Francová, SOU Liběchov - částečným stornem Při stornu se používá záporná částka ( tj. mínusový zápis ) - úplným stornem

14 tj. škrtnutím chybného údaje
b) neúčetním způsobem tj. škrtnutím chybného údaje ,000,- ,- Ivana Francová, SOU Liběchov Za nesprávné opravování chybných zápisů se považuje přepisování, mazání, přelepování apod., tzn. takové způsoby opravy, po nichž se původní zápis stane nečitelným !

15 podvojně a souvztažně Veškeré účetní případy jsou zaznamenávány
Ivana Francová, SOU Liběchov Účty vhodné k danému účetnímu případu Na dvou účtech

16 Každý účet má dvě strany
Dal MD Ivana Francová, SOU Liběchov Ve prospěch (někoho) Na vrub (ke mně)

17 Účet a jeho charakteristika a členění účtů
Syntetické účty Jednotlivé účtové skupiny se dělí na syntetické účty Mají kromě názvu také trojmístné číselné označení Ivana Francová, SOU Liběchov První číslice v trojčíslí označuje účtovou třídu, druhá číslice účtovou skupinu uvnitř dané účtové třídy a třetí číslice udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině. ( např. účet 511 )

18 Analytické účty v rámci syntetických účtů se mohou vytvářet účty analytické zajišťují podrobnější členění za trojmístné číselné označení se navíc doplní další číslice. Ivana Francová, SOU Liběchov ( např. 511/100, 511/200 ).

19 Účtování průběžných položek
Ivana Francová, SOU Liběchov

20 Ivana Francová, SOU Liběchov
Z pokladny do banky minus Kapsa Banka plus Pokladna Ivana Francová, SOU Liběchov

21 Ještě jednou Ivana Francová, SOU Liběchov

22 A jak to teda bude vypadat?
MD D MD 221 D MD 261 211 Ivana Francová, SOU Liběchov

23 Tak co, pochopily jste to?
Ivana Francová, SOU Liběchov

24 Tak si to teď vyzkoušejte
Ivana Francová, SOU Liběchov

25 Z pokladny převádíte 28.000,- Kč na účet do banky.
MD D MD 221 D MD 261 211 28000 28000 28 000 28.OOO Ivana Francová, SOU Liběchov

26 Účtování nákupu zboží Ivana Francová, SOU Liběchov

27 Co toto: Nákup zboží na fakturu Ivana Francová, SOU Liběchov

28 A jak to bude vypadat na účtech?
dodavatel zboží banka Ivana Francová, SOU Liběchov

29 Nákup žacího stroje za 135.000,-Kč
Zaúčtujte: Nákup žacího stroje za ,-Kč Platba žacího stroje převodem z účtu. Ivana Francová, SOU Liběchov


Stáhnout ppt "Účetnictví Co to je? Ivana Francová, SOU Liběchov."

Podobné prezentace


Reklamy Google